poley zr= (>gV P JAPONNEN EFFEN t MARROOK PtRewriM I VAN GEND LOOS GOES preseaterea 0 L I MoMhns MnoWjk-Saoop Yerseko M SdnoahaaMJL H vm dor Woiw, fleet i4miaiptratie ve odoworker C.V.-plannen? wen bellen! Mollestelle 111988995 YEKEKE, op 17 september aauuaaa 5 aar Maataaaaat Hakt ÏNKA BETEB GESCiOEIB 390 490 590 890 990 1290 17®°- 1090 1290 1590 2390 Gek. Vaa Fraassen Zn. aasiateste KOBTOEBE, (f 11 MpmAto Kü ORKEST poll KRIINIMEN, op 19 september K n i I KAMaaeeW-nwviim-TERtxww-JERMV ROKJES wHwUmntwuuivnil: PRKJESsAWFAST. marrook om zzlf Samen tr stelkN GOES, op 12 september v 1 1 1 en y Ganzepoortstraat, Goss J- WAT DOEN WE IN SEPTEMBER? Jl 1 I mljnsbergen 1 c 3 3 a Q o Q Q Q o Q o o O| len opzetten voor 4 Huishouding en gezin r „DE BEVELANDER"' M»7w<MW«e ,DEGAPER’ IN DE KLEUREN GR'JS - ZWART Zwart-wit-Nood fcemeeiaee^o* o o o o aeoa a On a a ep see a i a Ziektekosten verzekering van «Ie verzekeringen NOB eek voorn emdat.ej o«mr poua u nxKRHno m extwa «oondiuen biedt. WEMELDINQE NRTUURL’JK NU TB VINDEN IN M sioffensupermrrkt PRRCHTI6E KWRUTEITeH O.R. IooXmdl 290 390 490 590 ga© Qso aoMauamc m iirtm=aste=. M- 1 GOEDERENLOODS IVILHELMINASTRAAT 41 TE GOES ALLE PAUZEN 2DN REB1KRND |>ERROK - PER JRFON - ENPRRPRKJR MODIEUZE STOFFEN, TOCH ALTIJD 30 TOT 60 VOORMEL ALLEEN IN M STOFFSNSUPERMARKF Fa. J. Mol on Zn. Nu bloembJkl blnnenkultuur I zoels: giashyacinten, kersttuipon, crocussen. paper whites enz. Bloei Omstreeks de kerst. V' Dg shows warden gaheuteutM ****e***,,,,****,<,,,*95>5ee**uaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoee Do nd i' tan van kunstledematen. KwartotiPramte: >J6’ XT* c aaaaaa 9 Geaaepoortetr. Goes I B»n 1 i /T V f telefoon 01100-6801 Go I* T. .- i WW~V»WW-W Vgo< a< Uw zakohjk drukwerk aaaaaap ear .Oaa BewMwto", BaapMMaaat r aMaa vaar aw tala Westwal 13-17, Goes, i V Phlll f 106.— M.V.. L 17. Goa (Ei««n 6.96 7M 2,50 XM 0.75 1.96 1.75 -W, on SI Q Q O| Fc Fc V< worden. Verkrijgbaar In vole soorten zoals: Grazavia, Briljant en Scotts, want een mooi gazon Is oen sieraad zoor uw woning. K O| Fe Fc vraagt voor spoedig* in dlensttreding Yiiriktotoginitoruai Spreekuur: Mare dinsdag van 10-12 uur an van 2-4 uur K5- Zaagmolenstr. 1 Goes 6.75 7.8Ö Donderdag 5 september (OM Mode «.1 - W Te Si Vh Ai ’erroeul k J. P. Bosdijk, Singel straat 13, telefoon 2700. Deuren open 18.45 uur. Geen plaat ibeipi airing. toegevoegd aan bovengenoemde functionaris. Leeftijd 18-20 jaar. tsnm. middelbare schoolopleiding en typevaardlgheid. Sollicitatie* met peraoertiqita gegeven* ochrlftelljk richten aan de directie. o 1.58 en Cosmetica D.A. Drogisterij Voorstad 7a, Goaa nieuws afdeling touringcarverhuur en exploi tatie. Leeftijd 22-27 jeer. Schoolop- ft. niveau, kennis van boekhouding L IN DIVERSE tAOltfWS j 2 'i* 'y> A 5 Ufek -I* grootse najaars-mode-shows BETEI IEKLEEB Met ingang van 1 oktober a.a. is door ons aan- P gestald als bezorgster van „De Bevelander** F Mevr. R. H. M. Beere-Keveaaar. Dorpeetraat 26 Zij zal zich tevens gaarne belasten mot het In ontvangst nemen van uw advertentie- en druk- werkopdrachten. t Te koop aangeboden CITROEN 2 C V. - bouwjaar 1M1 In goeds staat prijs/1M0- Doelstraat 20b. Krabbsndijke Telefoon 01134-762 Go«da aalarMttag ma tu»el vergoeding van reie> kosten I ifnag** werk week prettige vakantie regeling met vaknntiegeM Jaariyke enige aantrekke- lijke mogelijkheden voor binnenlanden rotsen. Vergeet niet nu uw gazon te be mes Sreszaad kan nu nog goed gezaaid tan, het komt dsn goad de winter door. Het besta kunt U dit doen met Scotts gazonmeet. Nu ook verkrijg baar in klein verpakking I COL PULLOVER Helanca wit. bleu, beige, rood. Zeer sportief voor damee ae heren g.75 Pracht kwaliteit MEISJES FLANEL PYAMA met leuke garnering venef OvvvMUTy NYLON MEISJES ONDERJURKJE met kant- on brod4 garnering 3 stuks voor NMUWI BROEK JUPONS nylon jupon mot ruche gohioring longs do pijpje* - Marti STEP-INS mot gekruisd voorpand zelfde model met tailleband Paety eyleee, extra versterkt DAMES MOUSSE BUPS 2 voor JONGENS PYAMA precht kwaliteit flanel 5,75 MEISJES KNIEKOUSEN RslabwraM-Tosringcmrbedrijf SCHELDE8TRAAT >4-100, VUSSINGEN hssft ptaatsingsmogeiijkheden voor loodsbediende om opgeleid ts worden tot vorktruckrijderH| Geboden wordt zelfstandig en afwisselend werk. Laat U zonder verdere verplichting nader Inlichten. U kunt hiervoor op alle werkdagen (behalve zaterdags) terecht I «lasd 56. Goes. tel. 01100*440. VaeriteMeter ''■-tiilL C. G. Raaabnan. LwtdbiuwhalihniiiSirwae SScMto* Htia- houdeRtoa VaorSchtta* Mn Ptattotanda voor een zelfstandige functie op de afdeling touringcarverhuur an exiploi- l tatle. Leeftijd 22-27 jssr. Schoolop leiding op hoger of middelbaar niveau, kennis van boekhouding strekt tot aanbeveling. alsmede een ’*.- 4-' Uhabt Vrije team van ziekenhuia. apedaltot en sana torium. W* 2* klaaae verzekering: vrije keue uit ttoaee 2A of 2B. Geen wschtt#d. Geen verpScht eigen rieico. Een aantrekkelijke buitenlanddekMng. Een ruhne tegemoetkoming in de eanechsfkoe Ford 5000 en 3000 Ford super Major MF 135 155 met Molty Power Rumpstedt ploegen on schaarwentol en 1 scheer kantelploeg 4 scheer stoppelploog Bev. aardappelrooier Amer. aardappelrooier Miedema boxenvullers *o-Heer Arendskerke, tel. Q1105-381 Wij kopen al Uw overtol lig huisraad op. Vraag in lichtingen In Het Venduhui* St. Jaoobetraat M, Goee. ---- -- Autoverhuur s. chauf- amammwmWMMMmmM tour. AUrisk Ven., Vlolen- Tevens pracht sortering bollen voor uw tuin. Planttijd september oktober I Matit oen» toga wrwltortns. Een aantrekkelijke premieregeling voor kinde ren. Een tegemoetkoming van 200,^ In da kosten van kr. «worg. 3e klasse voor personen boven 16 jaar f51.06. - 3e klasse voor personen ben. 16 jaar f 29.14 (ma.. 3 kind 2e klesae voor personen boven 16 jaar 7544. VERZEKERINGEN NCB een aaak vm verWeewee. j SMBWM B wr to Matti BinaliaiiP, KatiBtoÉM tt amwMW 6 aar Hatti JBa Kweabima1*, Ebeto Mart* Onopzegbere poHo w* da tijde dor maatschap W - ■Wk. - TE GOES SAMENWERKENDE CULTURELE INSTELLINGEN (GXC.) DINSDAG 17 SEPTEMBER 196* MARIA MAGDALENAKERK - GOES 19J0. UUR ROTTERDAMS PHILHARMOBISCH Jirigant: Edo de Waart Solist: Heinz Friesen, hobo Programma Gabrieli - Aria della Battaglia Pijper - Zee epigrammen Mozart - Hoboconcert Beethoven - Vijfde Symfonie Entreeprijzen: 2,50, f 3,50, f 4,50, f 5,50. CJBhouder» en scholieren beneden 15 jaar f Voorverkoop Goes: Boekhandel De Jonge, L. Kerktor. 33, tel. 5309 Boekhandel Van Klaveren, L Kerktor. 39, tel. 5163. Voorverkoop Middelburg: Aardbeiplanten kunnen nog geplant D i--.-.. ....nt» fUiMn.l,h.i.n ‘•°*n w veren. - - Komt U sens kijken? p nu -_i Aadrieeeenstreat ^6. Qvezende. tel. 01195498 en PXMLEENBANK LEWEDORP, Scheldestraat 54. Uewedorp, tel. 01196-251.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2