R een I BAAVENS 'J 1 het begint met gashaard MERISON N.V. I 1 i BRIL r NU AARSMODE ia hudtasen reeds bitten TASSERHDIS 8 Zo juist ontvingen De fioese Verfhal Zelfklevende passpiegel K HAUTE COUTURE’ H. Poortvliet-van Soa F. vsa hor Autobedrijf NOORD’ AFWEZIG De Stoffen Speciaal Zaak Voor wie autohandelaar wil worden: 2000,-de 4. VAR ZEE Opnieuw verlaagde prijzen /13,M Fantasie japonstoffen K SPECIAALZAAK 8 k U h ij- il i Ér I H8 ..DE BEVELANDER" MODE De speciaalzaak voor uw V I I A •t Advert Wfensc e n u Wlewil op mijn dochtertje poteen als ik naar school ben De bril het belangrijkste deal van uw ulterlljk OosterbaanA LaColntrs N-V. ung FaJ een wagen voor elke wem en welstand TA fc GAN7EP00RTSTRAAT 15 Een MARWITZ brilmontuur .- de sterke schakel tussen mode en kwaliteit Het montuur dat U past, in vele variaties arts te Goes vim aapt. tel 23 nept. Wie heeft Donderdag 5 september 1900 |-w Philips haardroogkaspen NU slechts t 30.18. Stroom N.V. Lange Kerkstraat 11- p?. Goes. Tri. 01100-0888. Tandarts Liimes wagans vakantie M |j - jongo krocht I I l>Tel« Giro Collega's naman waar. J. P. A. Rttssol E. Kllnkert Er z||n bepaalde plaatsen 4 waar klanten verwend worden - Hulzen Goes Jonge onderwijzer zoekt per 1 okt. een ruime zlt-slaapkamer met voll. pensioen in Goes of omgeving. Brieven onder no. 36-1 bureau van dit blad. K A R M A N ’S WENSflIDNMWra S. Wöstmann arte te Ovezsnde AFWEZIG van 7 tot 23 september 8CHI Zat BE* 9MM1AI VABtf bSbL—- H j- 4788,31 te wenden tot do directie von Hotel t Café Restaurant itewelle A 5- Overtuig U zelf on kom near flab Goes, Lange Kerke treat 36. tel. 01100-6355 r 4.f5O.— 3.350,— F (Zie onze etalage) 3.260,— 1.450,— 450'- UW A DV ERT KNT1EBLAD 850,— KAMGAREN JAPONSTOFFEN Herfst- Winter 1968—1969. Vrijblijvend ter inzage in onze zaak of bij U thuis. A 4 1kr - .-—r 9 j baardroogkappen t 39.96. Stroom (I vitae fam. I’ I' te 11 9 e s J-oti de Itae tao- i «n --r -L "emea. Na 40 jaar zijn wij eln- dolijk ook in staat een borreltje te schenken door het verkrijgen van oen volledige vergunning da werken worden kan worden. ii i' Westwal 45, Goes Wijngaardstraat 37, Goes. Tel Q110Ö—=6020. kinder- model, i swart. Van Randwtiekrtraat Tev ver TE1 l TANDARTS E. Kllnkwrt Grote Markt 34, Goes vraagt assistente Dat ie niet alleen bij Frits Gerritsen. Natuurlijk niet. Maar het is óók bij Frits Gerritsen. En als U do moeite wilt doen om de kolioktios In spor tieve najearskleding. zowel voor dames aio boren te komen inzien on het prettige contact ervaart zult U dat verwende onderstroipon on beamen. V- Met nieuwe DAMESBOEK STOFFEN Bocht van Genua. Goes, iel. 01100-7207- Togen redelijke vergoeding Mevr. A. D. vaa Wendol de Joods Kon. Julianastraat 11, Hoodekenskerke er to Goes een goed kosthuis voor heer van middolb. leef tijd met gezellig. huiselijk karakter? Hbo® kostoolcl Schrijft U oone onder No. 38-7 bureau v. d. blad. DPUKK E R IJ OOST! RB A AN Th. P. y. d. Weeie Wouwstraat 80-52. Goes, telefoon 7891-7792 --- - De collecte van bet Ken. 'Ilhelasinafoods in Gom NAT. *Lange Kerkstraat 11- 17. Goes. Tri. 011SO-58S5. Sollicitaties gaarne voor 20 september “'Crêpe 19,90 p. m.» 140 breed Carré f 20,90 p. m., 140.'breed Fantasie f 20,50 p. m., 140 breed bloemen, ca- iwensen, wel bij mijn 60ste ver mocht ontvangen. k mijn familie, vrien den on bekenden mijn harte lijke dank. JAN RUK. Beinkenszand. sept 1868 Stonevate Sb HM nksnsz And afwezig tot ID aapt 11 Te koop of te huur 2 woonhuizen P.Wesdorp Molenweg 1, Ovezsnde U weet het toch Voor technische tekenbenodigdheden uw edreo Boekh. v.h. Verheule Papegaaistrar.t 8 - Goes ABee veer do eek eisen 'de bevKLandkr I I t V, Op onze afdeling receptie kunnen we op korte termijn plaatsen een Phna^X oase Hwe broed OKRARD VAN Dl VI88K Alten die hierbij ven medeleven setuledan, harteUJk dank, inzonder heid Majoor Kooyvtra. Dit namens de familie Goes, wed. Zoutewrile Fam. Zoutewrile. Hofstede Paan. Zoutewrile-Gelok én kinderen. z (Aparte bruidsstoffen - gratis knippen - knlpadvies). (bmI. d vd.) die onze Menton vriendelijk on zakelijk te Hartelijk dank I woord kan staan en vlot kan typen. Mulo-dlploma strekt tot aanbeveling. - Wie wil solliciteren gelieve zich schriftolijk Overleden; Leendert van Stee 71 j. te Yereeke, echt*, v. A. J. M. Smalleganm Msrtnu Adriaan de Looff 00 J. té Goes, echtg. v. S. Dees. Jan Christiaan Noord, hoek 14 j. te Goes. Sela Tramper 04 J. te Goes. wed. v. M Maas. Cornells Delle. beke 76 j. te Heinkenszand, geh. m. G C.' Dasmen Matheus Hubertus van dea Hoven, 47 j. te ’s-Gravenhage. echtg. v. Jacobaen. Anthonii Koens 83 j. te Ovezahde, wedn. y. T. Meulblok. Adriana gehuwd. 1 Te koop: 3-wlritge kar met veren, geschikt voor fruitvervoer achter frees. Te bevragen: Vrouwvpolderae- 1 weg 1, Operands, tel. 01106- KOOPJES VAN DE WEEK - Fiat 500 Stationcar, technisch prima staat, 1962 Fiat 500 D met open dak. technisch prima étaat, 1963 Fiat 1200, 4 deura, technisch prima staat, 1958 550,— Goggemobiel, Nuk en zuinig wagentje. Ie eigenaar, 1962550, Kom vrijblijvend even kijken of bel ons I Onze service kent U Bovag ANWB garantiebewijs Flat eoedltisrspport Bewijs van herkomst Inruil an financiering Zie onze spedale SHOWRUIMTE. Niéuwstraat 19-21. te. Prins van Oranje Yereeke 500 motor van do Oosterscholde Te koop zoor goed onderhouden exclusief boerenlandhuis mot 1350 m prachtigs tuin. Na overleg te aanvaarden f 45.000,— i1 Inlichtingen G. ten Voorde. Patijnweg 98. Goes. telefoon 01100 7897 T Tandtechnicue zitdag dinsdag ven 18 tot 8 aar Reparatie van Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38. Goot TANDARTS Goes maandag 9 september tot nadere aankondiging AFWEZIG SI. Mil' in.I~ I ‘-I I! rem. iis. Goes. Jacobus Maris Leonardus Retnljn 31 j. te. Goes en Maria Antoinette Buljs- rogge 37 j. te Gom. Gehuwd: Pieter Dubbeldam W 1. te 's-Grevenpolder en Maria Jacoba Jansea 36 j. te Goes. Joost Willem Jobee 13 j. a te Vliasingen en Dins Johanna Stake 21 J j. te Goes. Nic Meijer 11 j. te Gom ea Jacoba Maatje Sehlppo- te Goes. Adria- nus Hendrlkus Gerardus van der Burg 33 j., Berkel en Rodenrijs en Louisa Notaris Vaa Diesel to Oom «1 op dtnedag 10 seein 1** «mr bi ..De Prine vaa - ije" te Oom PUWLIKK VKRKOPKN: a tv.v. de erven Mevr. J. Loutaee-de Jagvr te Ooee: hot woonhuis mot erf ea tata ea peraps eea de MiddelburpMstroet 3 te Goes, groot i n area; b. tv.v. de erven A. J. M. Jacob, ta Oom: hot woonhuis met erf en tata aan Mt Ravetgn de Groene Jaeer 3 te Goes, groot tM area. Belde percelen zijn ontruimd te aanvaarden bij de beta ling der kooppenningen, be houden» toestemming van Bezichtiging: op zaterdag 7 september 10 van 14.00 tot 16.00 uur. Nadere inll'-htinaen ten kan tore van de notaris. WAAR koopt U 500 gram UNIEKAAS waarbij Hoog blik PEREN van 98 voor 69 MAATKLEDINGHUIS $t. Adriaanstraat 5 Goes. Telefoon 01100—6232 - i1Voor d Gerardus Johannes n en J. M. C. Bolts itbonie, s.v. W. J. Verdonk en A. M. van de Visser te We- mridinge. Nicolaas Bastiaan, z.v. C. de Leeuw en H; Butjze te Rilland-Bath. Marinus-Cornells. z.v. K. Goudzwaard en J. Fiere te Utrecht te Gore. wed. v^M. Maas. Cornells Dell£- Oeidertrouwd; Marinus Olivier 46 j. te VUssingen en Maria Pietemella Hond 47 j. te Goes. Govert Boon 33 j. te Rotter A. M. Ji dam en Tannie van den Boomgaard 36 j. te Goes. Jacobus Jan Schouten 34 1- te Nieuwe.ihuijae 47 j. te Heinkenszand. on- Ktoeifnge en Hendrica Zweedijk 39 1- te gehuwd. - ----L— - Simca 1000 mot radio, prima staat 1965 2.750,— Rat 8000. zuinig on goed, 1084, vanaf. 2.050, Austin GUder-mot schulfdak donker groen 1965 Rat 850 de Luxe de Ideale weekend auto, 1965 Ford AngUa de Luxe, pr. staat. 1086. slechts Rat 850 Coupé keuzo uit 2; 1965 en 1966 vanaf 4.350,— Flat 124 (auto van het jaar) zéér Interessante aanbiedingen In etaat van nieuw, 1966. 1987 on 1968 vanaf 4.750.— Flat 1500 Confort, mat schuifdak, zéér mooie 4 deura auto. 1966 5.750.— Rat 1500 L de ruime 4 deura auto van 1965 3.500,— Renault 4L, 1e eigenaar, 1965, slechts 1.750,— Daffodil de Luxe 750, mooie auto, 1963. sléchts (taak ais a aea Mwarets saiaMwing dmhsj -- U vindt de hoge koeten en de uitgave Inééns voor centrale - verwarming nogal bezwaarlik? U wiit uw woning later toch totaal verwarmen? Dat kan met gaegeveUtachele. begint met oen gashaard. Telkens wamwor het II past laat U In het volgenda vertrok oen gaegevelkachel installoroo - zo groeit U ais. hot ware naar totale verwarming Natuurlijk kust U uw woning Ineens totaal laten tewtafioren. In bolde gevallen betaalt U voor oen gasgevolkachel-iMtallattê van wn middonstanswoning ongeveer 2000 gulden, terwijl U m dat geval voor oen traditionele C.V.-inotalletle ongeveer 4800 gulden betaalt. Bovendien ie oen gasgevelkachel m do moeete - gevallen een eleganter oploeslng dan oen radiator van do C V. Stap de toonzaal bij Morison N.V. bin- .non. er ie roden genoeg voer. Onze adviseurs zullen U voorrekenen, welke gaegevelkachol of oambinatie daarvan. voor uw woning dé moest passende ie. De merken Bocal Etna en. Slegler zija oOa garantie voor kwa- Meit levens ziet U dan onze uitgebreide sortering sllernteuwst, gas- laarden voor Bockora. Bocal. Bonraad, Dra. Cinoy. Etna. Nobel Peetere. S>,gier en Vulcsne •ta* Meaoa. bot eespicM U tet aide. Levortag MtaMéeml véa da ofteoto outomsM. Toonzaal geopend van 06.00 uur - 1200 uur on vaa 13.00 uur. tot 17.30 uur. Zaterdagemiddege vaa 13.30 uur 16.80 uur. •eae EdtoeaeMal 8 -TeMooe 011888310 Waarnemer J Kole te Hoodekenskerke Woendogmiddag en vrijdagavond GEEN SPREEKUUR TV keep: WOVTEN VAATJK8 f Uap. ri. ORMMNELE ElE*VATEN fn.— C. VAN EIJKFREN •urg van Horeighstraat 17 's-Hrérenhoek CM POTTER toarrenstaat 6, GOM. TeledBea ei 100-0378 Ibtosw Mttae.hrgrtag: huisje rtaeade Markt l BiZriiM,. ■eval: Te bMéehtigM op saterdag 14 ■ptsmbsr vmi Mtet 11 ea vaa 3 tot 4 mw. BSésfjM taüoveron véór riep 1* BSpteoh*^ Oamekkefljk te bevestigen voor slechts van 100 kamgaren, zuiver scheerwol, in vele moderos kleuren zijn toonaangevend voor hot komende jaar. X - ;f ondtefaoud er yan kan Ingevolge artikel 48 geldboete. De Pori-Heinkenssand houdt er ernstig rekening moe, dal om de ontstane moeilijkheden te beper ken. de noodzaak zal blijken van een tijdelijke gebruikaregellng voor de getroffen gronden. Verder zal tijdens de uitvoering van het werk getracht worden door bet maken van tljdriijke voorzieningen, als het leggen van dammen, plaatsen van afnwte- ringen ed. oen mln of meer normale bedrtjfsuit- oefening mogelijk te maken. Namens de Plaatodljke Commissie is de beer P. C. J. SteendlJk, opzichter bij de Cultuurtechnische Dienst te Goes, belast mot het onderhouden van het contact tarnen grondgebruiker en Rijkswater staat en Provinciale Waterstaat. De beer Steendijk ia bereikbaar op het Landbouw centrum Weetatagel te Gom, teL 01100-6440. Nameno ds Haatariijke Coaunlasie dF D. J. Does, voordtter J.P. do Schipper, secretaris Op vrijdag 6 september es., hoopt mej. P. HartAoom. Blanckatraat A haar 60st« verjeerdaa te vieren. Voor el haar vrienden en bekeesMn ta er gelegenheid tot feliciteren in de RK. r^P" peatotle op bet Kerkplein, •s middags van 240 tot 6 u Wij wensen baar een boel prettige dag. Enigs goede bekenden DANKBETUIGING Voor de vele blijken van deaus en .to voor dames en herenkleding naar maat on veer de betere confectie. r - RUILVERKAVEUNO DE POEL-HEINKEN8ZAND Belroe dm ak lag Binnen teer afzienbare tijd zal op grote schaal de uitvoering van Rijksweg 68 en Sloeweg ter hand worden genomen. In verband hiermede worden de grondgebruikers er op geattendeerd dat met Ingang van het oogst- Jaar I960 do strook waarop uitgevoerd niet moer gebruikt Voorts sullen vele percelen aodanlg worden door sneden dat OvMblljvende delen niet of slechts moeilijk bereikbaar zullen zijn. De betrokken gebruikers worden er op gewezen dat bet onderhoud van deze overblijvende delen voorzover hierover (nog) geen regeling ia getroffen voor bun rekening blijft Geen of geen behoorlijk onderhoud er yan kan Ingevolge artikel 48 van de ^Rullverttavelingzwet worden bertraft met e«n De PtaatMlljke CXxnintasie voor de ruilverkaveling mee, dal om -Voor de vele blijken van belaagsteUlng en medeleven ona betoond na het over lijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader FRANCISCUS 8KRVAA8 TEUrKL, zeggen wij U hartelijk dank. Uit aller naam: K. Steutel-Janaen. Hansweert, september 1948. Oude Polderstraat 15. T’ Ivak 28 oug. t.m. 3 sept. 1968 Get oren: Gerardus Johannes Cornells Petronella Mallee 32 j. te Goes. z.v. C. A. K. M. Ro«' - - - - te Kapelle. PicL. T» koop: wagen, half 39, Yereeke.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16