Flymo t I fop^ote-rL 1P I Onze nieuwe prysconmt J 1 ZUIDWEG Wf s 1 Pl SO AUTO RIJLESSEN H"750 I G. Hoogstrite Gebre. De Jongh telefoon 6340 D UNDEE - GOES FRANS VM VREDEGEM •ars 'f NsibtdotMhoeft.... JONGE KRACHT voor hand- en machinale werkzaamheden Weekredame SporthMs HETERSE NU 10% KORTING OF GRASMACHINE (uitguonderd motor- on alektriacha met bloembollen, heesters, rozen en coniferen is weer BÜgekomen te gehêiH tiêtf- we opzei en in klenr, komt a hem even afhalea? :i LAAT ZUIDWEG UÏENWARMEN GASKACHEL VoetbalscboeMs p Fn. Vleugel GASKACHELS II VAKMAN nuTBOf! o shw 40 I r i I: B f »4 Donderdag 5 september IMS ..DE BEVELANDER” M ook ter staan wij u !iüS|GOLs£l )i f-r i* ^4 0 1 J ;******-• A I» zc Zaafaari aa Brabant nWaa P- Keus uit 60 modellen pteateMg m - Bazowk <mz« showroom 1 w p- P b 's-H. Hendrikakindarenstraat 2 Goes At ABAA Teleloon 01100-8806 «««a anna wawiwa - ie m .en i a n a 1 t at.-. n**» - b«8chikW"0 *>or hot Stads 1893 OPRIL MOTE MARKT TEL. 6208 I Erkend Gasfitter 'p p p .P 11 ik p. 11 Relsburoou Brehe-Tours h> 'A loaaa wav mnxu«< v.w. a PAKKET arMkeL VERFWINKEL,NOORD’ t x ’r- J van SM,—Marin BBG*- RF RoisburMu Krlj<Gr-T©ur« Goaa. Booetonmarkt 12. tel. 01100 7253. TiSE c *o>i iiaf h< la m TgMoen 011004656. b.54. rdbo.1 J.'A Vaii der Goeakada 33 TURFKADC 17 TEL. 8828 GOES. DE CENTRALE fA* Oude B Voer «I uw Advertentie» „Do Bevelander” om tot d« aankoop over te gaan van die mooie dege- X lijke roestvrij stalen pannen of van zo'n prachtig F opbeewoervioe, komt u dan eens even met ons praten J fP I i' P 130 Vs service •-.p p Zaterdag» na 12 uur ie ene gehele KlBB I aluminium ladder of trap p Van der Graaf - Goes 4 r '-"Hg 1 - LAOOSnNA - BKKARAAT" 8OLA I I h 1 - iih merken paai machine» waarvan Anker en Husq- t varna wel de meest bekende zijn., p KOOF OOK OM KLASSE NAAIMACHINE BM j NAAIMACHINEHANDEL Vrijblijvende dBtMWbtnrtie Opril 7 Oom Talebba 7882. ONDERHOUD Mi AuTCFS Wij hebben voor uw kostbare materaal apparatuur. Garage de Jonge OVEZANDE Want door onze eerlijke en vakkundige voorlichting bant u verzekerd dat u hat basta koopt wat er is, bI ome artikelen krijgt a zilvarzagalsl «et sa’a moderne p - LEERDAM GLAS - OPBOUW SERVIEZEN GLASSERVNEZEN k p p >ooeeooaa»»»»»oeeBO» ZUIDWEG presenteert 'i" 'dune G.C. dsJagGr -■ .-.rl:- AANLIG - MPAGAW j siimci Dtiaak iwpt do W'" Ziakanfenda (avaranclar ZONNEBRILLEN doublé reeds vanaf 9.— met onbreekbare lens POLAROK) en clips vanaf f 4.50 4 Moor kous In naaknacAilnes bij Bogaort Wij verkopen niet één maar verschillende klasse Nu ontvangen: PRISMA KIJKERS 7 x 35 69.00 ji. 7 x 50 84.00 P - met volledige garantie p, f MODERN! BRILMONTUREN Obtepiegelda en getinte glazen Nlouw van Playtox N» d» Ptaytea plbevorm BM mat vulling voor fl3»7B Willy Engolfrlot GOES, Opril 6. telefoon 6703 ^NerilpAemoev^A coroeHlkr'e Adverteren loet verkopen FalMMA 4 GEVRAAGD: n jaloeaM* ririitiaé W«i h< <d 'elefoon r* I ■V 1 A 14] e 4 li ADIDAS PUMA ÖU4CK Voetbalshirts Knró-an enkslkouson I U kunt nu nog gazMgraa zaaien _-\.p. 4 adaaaaar: p Beeetonmarkt. Goaa MBMH Harteltjl ■aJ 1 ^♦WWV**^***»***********^ p. p p- I I. I p Si KN ZILVKRZBQKLB r a. 4 -T 3 F •p •p TUINBOUWHUIS „HET HERT’ Greta Karis SB, Gaea Mixers, kaffieoMtlans. trappen, kamdelaara Maa artikelen «as. Rode rooe van 4J6 voer IJt Brooilsntjnieohins nu IS JO vloer- i p p 11- p P 8 H A -a P p p. .-■ p. Middelburg, K. Delft 3. tel. 01180-4720' Teakhouten ki IP P P I «taka an f Bb^preaai 'e-H. H KWaraashaat M t Tulpstraat 2S 34, tel. 011004700 -3263 De Wilhelzr bedroe» ———9. a-Heer H. Kinderenetr. 37 p ■p p p_. I K ape Ise wag 35, Kloetinge '^^Tel. 011004127 Ook veer bet eNjpaa ea repareren van ew maaier Wereldm erken «A PoAate, Heaqrarea. A.B.8, Qeaieaat, Ublmet Deekundl» advies wanneer u nieuwe pane«n »aat kopen van Lagnstbm. BJL, Mr. Total. Alee earn Waaautoaaatea Zaauasi iaruu BrobanUa on Tornado art. VoaeUancswe» U. -► Philips volautomaat NU 1 ttir-» stroom N.V. ,JI»vn Technische Dienst). VAN AuTtTHUSCHQOl Hl iDFR’i -► Te kolenconvi en een O JCbÖMxlrtMlolA, bmA Ultaebreidé overttordkinatoffen. variërend van f f 17.16. Wonlnginrichtln» Franse - - - Deaao RH. zuiver scheerwollen taMMedan. <T 1M Franse - aaoortoordei ir AiiigA vei pUchtin». Woninalnrirhtins Franse - Kwadendamme -a» BrthoetoteMn v a. t »N aoMel hout, leklood mat atd of akat Zoo pracht modelled Frenee - Kwadert p Steenhouwer!}, en natuursteonhandel „TUSSEN DK TWKK ROORTCN" I -p. i' L' 1 p ..•■■p p Trainingspakken (Helanca) Zeil- en regenkleding 250 gram allerhande 35 cent en 260 gram WkUIngtena 110 cent Fijne sortering beekjes en gebakjes Zaterdag 5 appelgebakjee 120 cent on 5 deene luxe 06 cent Kwakteitebreed I p Keizerstraat 7, Goes. tel. 6706 p ¥>yt*1.„.b,r*r Um edres voor Luxaflex TM.’ViiS^Sm'"0’" On 16 mnM iC«J~ Zowel do vakman on do doe-het-zelver ataan er op Fa. JAN GUNST Beestenmarkt, Goea koop aanpsboden: eenka- Te koop: l.plx kinder- onderhouden xuiniee wa»en. iria MMriMMA AAr iOoee. C. de Oraaffstr. Mia. Goes. - koop: Laat TB*. slocMs fedior mere Feber|(Ef<en trdsM). Se bevr. ’Uw"adres voor technische teken- en kantoorbenodigdheden o.a. BGMKAM. BOODMNG. FABU-CASTKU. M MMTLDI takoehetremewtae maaiers) H. SCHUBT**, Konhifttraat t, Goes --inrichting Franse. K waden- -w Ben goede nachtrust be- bij een goed bed WU -► hebben voor U voorradig in lln OM» e* Pullman: polyether, hei btnmrnverini en echuimnib- tto, bdr. Op alle bedden 15 jeer gareatie. Woninginrichting ^Meee-Kwadcndamme. dlvariledl- M cm breed f .54.—. I Cleopatra ledikanten breed t 75.—. Opklap- 1 met ombouw f H5.—wedt Woninginrichting Franse - imid Kwadendamme IdgMi JK P Nieuwe otoktrieche telmachine P nu SBB 336,— Gebruikt» schrijf-tsl en rekenmachines. P Reparatie 00 oaderiNod. i MagdibasMaet 4. tel. S1100-7107, p b.M. BtM. ■’p Bbowroe** Keborebeat 3a. 1 -ww<w- G«ee tal. SUOtMe» ■weeeeee—jieeeep—I -9- Knopen én knoopsgaten worden door ons vakkundig gemaakt 's Morgens bren gen - P» avonds halen Nasimsc.unehandel Begeert" ■*- Opril Gróte Markt Goee. riUMMsep NB* ■o ■p p m \smmL Misaw -*e - 4’ fab n Per touringcar IsMkS I d»—rab naar fabtimd (Laad»*) ap B sepMnbar f 1BB,por poreooa. Volledige verzorging en lnc|. excursies^ J J' - -P ,p P teedképer Ook gouden tanden in kunstgebit - Dit ie een van de vele J modellen P.’ P. Bree^ ea baabeMekkarij '>Heer Hendnkskmderen straat 33, Goee, tol. 7674 Koekpannen die beellrt niet kunnen aanbranden van bekend fabrikaat S3 cm van 14.50 voor S.N M cm van 15,75 voor *M M cm van 14,75 voor 1»JB N cm van U.50 voor uj| Steelpannen S.M en 4.M Voorraadbuesen Tornado BEHANG NU eek snobtahang FaHon plakplaetiek MarmopiMt /B.Sfwm. Groot aeaertimont MPbpB»—SMBaMOB—eBBPBB—J Erkend elektriech SCHOORSTEENVEGER Vegen bij alle weer» omstandigheden Buye BerioUUeat 10, KloeMnge Telefoon 01106 8217 collectie prljxen f 4.75 tot Kwadendamme tafelkleden of hand- -*’r*r| Tal 01195-236. -e- Voor verlichting Stroom N.V. Marme keuse in alle. prijaMaaaan. Stroom N.V.. Lange Kerkstraat 11-17. Goes. Tel. OUMSB85. L Koop)»: V.W IBM. Auto- ünobieMdrtjf Gebr. Ver- róeulen. Nisse Tal. »11»4- - De oploeelng voor al inr t" KLIMPROBLEMEN Oea i1 -■ p die er te koop zijni i Maar tech zijn zo nikt allemaal geacWkt- voor i 1J kamer. r Laat U daarom deskundig Voorlichten welke wel 1 j het boete is en past in Uw kamer p l i i -*■ Te koop: Zebravlnken M kwartels, brood M. J. R Geldof, VUetepolder t. WtK saakerfce. P' ■4» Te koop: Solex i g-lt. Ko- Folba't?*!. £bïïdTAbb<riSk dereegendweg Kloetinge. -► VcdikrevogeU te kMpi F. Mk. Nieuwe KraalertO». dfjk M. Nieuw dorp. Tc koop gevraagd: een acc< «m, Befrt K baaaen. Bric en onder ao. M-4. bur. van dit blad. Te koop: nieuwe Beckon convector. 1 jaar oud, wa gens e.v. Kastanjeetraat 14». Goes.. . i 2- Te koop: nieuwe olM- haard Tel. U10»41» -► Te' koop: bankstel. Ruró- daelstraat M. Goee. u-i Koopjes: grijse kol«^ haard (omdat we nu C.V. hebben), langiaamwaseer verwarming (omdat we een voleutomaat kochten), «o goed7 ela nieuwe wandel wagen en voor-fietestoeltie (omdat onze zoon er uitga- groeld is). Kastan lest raat 1M, Goee, Telefoon «M» Veeoiat: rund l*/i law oud.° tv .rt bont uit wetrir in de Poel Gelieve WWte tkigen -te verg trekken bij J. L. Ovr ►■eeke Oude Polder dijk 1 Baarland, TeL SIHS- 144. Te. koop: ouderwet» verfekbker. Brievkn onder ne. M-4. bur, van dit blad P -►"‘re koop: donkere Koel- ■P Mro kinderwagen, hoog me de! voeelvollére-nachthok 15» x l m. buttenveWre U» 1 m. broodbakje» en -blokken Flat N» TSBf. tn roede staaf Burg v Hontt- straat >4. 's-Heerenhoek. ■9- Ts huur: een euteboK Steneeete 8. NetnkangaaM. - 2 v eevwv» torn «we* hygitali Inhoud docume gaande 'pecialiUften. ontvang: U op aanvraag met bltslulting van f 6— aan -4 Postbua »B1» Rotter dam. Dpi l-ptts gaecomfoor Lange Kerkstr. 11-17, Gog* rdpas). «e bevr.r“ --- Boertraat KapeflrJ damme Tweedeurs teakhouten

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14