tvhlj TB WEL' J KUN9 aai®» Tnaaftt HSWELEBiMABT »69 I Radio VAN DEN BROEK 'I HNgMP F 2735 57,50 per u2 LUIERS KLOKSTRAAT17- GOES -TEL.783B I 1 OOK IN TAPIJTEN Bukstel compleet FUNKE VERKOOKT nuf 39,- CHIPS W BAMMEB-W Stapbnkstel vx 495,- Dit is het beste wasnieuws van de laatste tjjd. |q| De Philips Incli-matic heeft een schuin ge- - - - Desso-forto tegel 1931 „Schild es HoF I; 3-zib en 2-zHs buk u dnbvuaf795,- Heigifelt tegel Heugaflor tegel 36,001 J: Heugalaine eidasieve coUectic Iepen vuaf 1739 P* uolir I I 4 5 Philips Incli-matic voor beter en praktischer wassen X BOCKWURSTCHEN op arm 250óram|1® 11 ,DE 8EVEEANDBT oeeeeeooeoeeee e i e anew— werpaAl v w RACON i-altal t ücxr'n krachtige soep 3 ygirj-Vt^t-EcS *r 1968 •f 'I r r4 V woninginrichting houden wij totale uitverkoop van manufacturen <4 *6tWWÖPST TB ZUN MBTALLB ART1KBLGN f ^60eplOWB^^BZM^I WT1S3AWBWMS EXPORT STAGNATIE VOORPEEL VOOR U’ ÉiL s’ s tw x BM, MB x BW mm.- 500<3rctm pakket kJiokpccM Mm pikkele Qugur plaatste wastrommel, waardoor uw wm beier beweegt met een beter was- en spoelresultaat. Laden en leegmaken is nu nóg gemakkelgker i door het extra grote, sch u ingeplaatste venster. Philips wasautomaat lacü-matic QQQ m Voorwassen, wassen, spoelen en centrifugeren Het is de moeite waard om er bn ons geschieden geheel automatisch. De Incli-matic naar te komen Itijken. Praat dan met- wast twee tot vijf kg droog wasgoed van elke een eens over inruil, want wij geven1f|/V soort en heeft zelfs een speciaal wolwaspro- een inruüpremie vanit/Vg" grammeaBmmKnumBBBmHMaasauBKMea^MMmnnBBWM Voor al uw drukwork Drukkerij „Do Phoonlx” Massee Zoon N.V. <toM.taMro.aiW41« 1 -b - - 1 vele anderen. I Toxtlolhandol P. FRANSE eooeeeeeeeeeeeeeeeeooeeeoooeeeeeooa >eeeooeeeeeeoeeggeeegeeeeeeseeeeeeeew .J In het bejaardentehuis O;*aW4 SirersffXkkfflRMrn^ it voor rekening van het tehuis. 1 leoseeeeeeeoeeeeoeesseeeeeeeeeoeeoces» - - - - f eeot,Wi»rst,>,s,s,eee,e,ee -■-■-■ii-'H 't Donderdag 5 teple ..Ker IMft •i - f. rl I 1 royale 0-zlta bank an 1 dube vanaf v A <RP 't- J inaraime>ww>w^-w<w> b .V a - 4 - *1 Iln—rwi ottaiMard imMWro b»ant. Ina, ab nieuw. raat IOC. Gom. TM. «lil b Speciaalzaken veer dames L. Verat U veer heren: L Verat S3, Geee in Averee maten 140/(70 •WMMOf Wegens uitbreiding RIAL vraagt l -► rbilipr arainmufi cru van t Ut.—NU t 1».—. Stroom NiV., Lenze Kerkstraat 11- 1T, Oom. TM. OilOO-MM «taan TmSbMm Dienst). I MET «©ARTIKELEN i o» Te koop: diveroe b >n oliehaarden met ot Ier tank. Gebr. Venna Jorpaplein SI, NUm. 1 «MM**wa*****èm*m*«wvv*mfe Oen» coeee eeOecOe In breedten 80. 07. 08. 100. i 117, 1M nee aMM grote kous, aNee met bljpao- ronde maffee an ndge metten. Mge mat op Iedere maat In voerrand De nieuwe I leeneen gashaard type 101. Uitgerust met een chroomstalen CIE brander (met 10 Jaar fabriek» garantie), die een zeer lange leven» duur garandeert, terwijl de modu lerende thermostaat avtematiedi voor een prettige temperatuur zorgt, zodat STIJL, DEUGDELIJKHEID EN KOM- FOKT in deze haard zijn verenigd. -I Begin uitverkoop maandag 0 september om PANKlARE-DIEPVRiES êi?AAPKlH-fcN 1 I -t 12&^l?A 1»3» ItiMMrd mud Ts koop: prima teolan- dsr «n lot-1 convoctorTT oud (Boes!) TM. etlto^rraanje. PapegaaMeaat >»wVoor vertfcbtta, Broom Bnorme jromè bi alle BNorna N.TW •Mi KerkMruut Thl. tUBMMl USB Hoog toon Maandags vrij ------- 1 1 'i fl dMlM» GtmMm vmt ZMlaaO ■OKNBON DKALBM t Tvchn. Butmu Verburg. Voorstraat tt, CoHjuaplaat, talafooo Cliro-MS-ZM. Fa. D. Zuidwet. 'a-Hear Handrtkzkindaranrtraat X Gom. telefoon 01100-CMC ra. r. WeiMeher. HooMrtraat 10. Kndninzan. tM. •1110-1W1. ra. K. erorox Damrtraat .TwMfca. laL tnm-UTO ra. N. o. GMChlera. G U. NleuwÓMV, tM. U1M- Polderman N V, KanaaMraat 10. Hanawaert, tM. tllX-lffl. ra. W. J. Staal Zn.. Bmtrtaztroa* X Krabben dUka. talafoon 01IM-OI Comb C Tramper G. vy» DymX Dy pmtront rM M. e-Oravanpolder. tM. «UB SM Cf* .P' - promS Ook on Uw trap tt bektodM grate mogeSlk- j J i heden kt Nnoieum, tepiflex. baletred. tratfwd en i i Tapijt kt tegelvorm voor gang. haS of kamer, grote i 1». voorreed, bijvoorbeeld V' Dorpeatraat 32. Kwadendamme te Goes is met Ingang van 1 oktober a.s. gelegenheid tot plaatsing van eer j medewerkster in oen der navolgende functies: a. ZIEKENVERZORGSTER; b. BEJAARDENVERZORGSTER; C, BEJAARDENHELFSTER; d. ASSISTENTE IN DE HUISHOUDING. Geboden wordt een afwisselende werk kring onder gunstige arbeidsvoorwaar f-"den. Salaris, afhankelijk van leeftijd en op leiding, overeenkomstig de rlchtlljner .j voor de salariëring van personeel in bejaardentehuizen ven do Stichting Nederlandse Federatie voor Bejaarden Sollicitaties, uitsluitend schriftdijk, binner één week te richten aan het bestuur, p.a Vogelzsngsweg 82, Goes. I (I I Ook la Maeoiok vele mogelijkheden SINKE-DE GRAAG BCIURWUR WfOOfCUNG. poadMsiNtraot na tijddïk M( Poctkutoor Rrote Mufct TdefoMTMS - zeer apart, zeer nieuw. I K - - - zuiver woHon tegel i Veer ha*, gang aa trappen bobben we ta eeossood iI oen zoor 11 ven Doeeo en Borgoee, op 80 en 70 brood

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13