f GRATIS TANKEN pmans Sil DEA 149 3 maanden DtWLOP Ja elke ouwe boor .<84? Blacks.Decker JAMIN niet duur we! heerlijk waard WEET U HET HOG? WEET U HET HOG? 3d a g e n m M.M. Clarijs 'nlW' 1 I AUTOVERHUUR ROESTSCHADE? TAMMINGA jese- VOSSEME 150 gram 4 BE JORGE -GOES 2 ADRIA’ i as* Hobbyhiis Ju Bosch Special Masdi H.Ï. MEISJES 15 jaar an ander iJ I PIET HEINSTR.3-G0ES 10 1 Waaierbiscuits aannemersbedrijf m** putobandfm r kleedt U goed en billijk 1 /l AUTO MIJ, ZEILAND Drukkerij „De Pheenlx” W|| geven RIJLES met OPEL KADETT VLOERVERSNELLING Opel Blitz vrachtwagen Loep niet verder bel DEN HERDER OPEL Rekord stuurversnelling KU’Jt a»—*** BEEKMAN a 300 gram 69 Toffee Mix 250 gram 85 Us Gezinspakken 129-149-179 bloemententoonstelling 10^ mmJ autoflnanclerlngem Algemeen Handetsbureau C. J. HUISSOON - Kapalle 3 k ■.- k O. o 1/ Geldleningen f am. Zeeland Tours Toerwagendagtochten 9*duren° «en 8Bp***nb< ^tus a. wowad- - ...„Mm GarA* £-*d A ..DE BEVELANDER" Dom Donderdag 5 september 1968 f 1 V Oeetslouel 154 QOEO Telefoon 7836 I I •1 enz Wad» BUttean 43. telefoon 0110B-1284 I 3 V ,1 r I 1 I Z I ■■vloQiE’m' s Bm k j' ‘»7 ZONDER CHAUFFEUR 18 mnd. f «4.77 DINITROL beschermt uw auto tegen doorroeeten van binnen uit DINITROL geeft 3 Jaar echr. garantie (nwe. auto’s) DINITROL ML behandeling vanaf 52,50. DINITROL onderzijde behandeling vanaf f 50,— DlNfTROLaHeea bij de specialist door: het speciale produkt, speciale opleiding on de speciale apparatuur. I En voor - werkschoenen uw adres FRASE SCHORNMRVICK Schoonhandal - schoenréparatls \oite Vorststr. 12 Goes (Oratie RiaaneaeèC vt A SERVICE STATION Patfciweg 109. tel. 011006506-7050 138.88 f 226.66 BCNBQNS COfS T[\ VMFFe-«.a e - a^8L1 Reisgidsen op aanvraag vedtrf|gbaer Hf Ml*»» -MN-dae iuMiiidM bebaadoBagbetaeNegai MCAMO EN MFORMATW8 Specialist Electro-motoren voorradig van 0.5-40 pk REPARATIE- EN WINKELBEDRIJF Dordrecht - Goes - Terneuzen - Voorstad 1 Voo< al Uw <akeli|k drukwerk Vriend en vijand moest het erkennen bij de Grand Prix op Zandvoort: BANDEN hadden do race gewonnen bij het natte vreselijke oRpwasr. o De winnaars reden natuurlijk op We herinneren U er even aan vóórAt .het najaar er Is, komt U sens langs voor bandencontrole We doen dan alles om U antl-slip te maken, veilig vóór het najaar. l> 35 Goeaostraatwsg 10,'é-Gravenpoldor, telefoon 01103-223 FJi.O.P. VAMOR-godlpiomeerd Alle Verzekeringen I' - 11 Eigen geld 1500.— f 1700.— f 2000 /'TbO.ZS f 184.03 f 208,33 Bemiddeineekantèor „ALFA” Lewedorp. ScheWeetraat 14. tel. 01196 285 Dagelijks geopend van 9 5 uur 'e Zaterdags van 9-11 uur li>ó OtOrAAAAAAn eooooooooooooooooopoooooooooooooooo o Algemeen Handetsbureau M.D.deGrooMr.34 Goes-Tel. 5764 ■- - Div. Roomboterkoekjes 250 gram 125 ibsoooooooooooooeooó'o'êsoooirfoèoBéos Beseekt de greóe la het Derpehah AmlcMa te Klsettage. Vele ettracties onder andere loterij enz. Entree vdwasaenen 0,50 per persoon. Kinderen f 0,25 per persoon. De tentoonetelling Is geópend op 7 september 1968 1 vanaf 2 uur 's middags tot 10 uur 'e avonds. 8666860686666666666668666666' GARAGE Goes, telefoon 6538 24 mnd. 60.84 f 96.95 f 78,06 f 156,84 f 122.03 ■P""1N1WJW- ««to 6000.— 7000— f 8000, j uiven uviv <ww,— j L 12 mnd. 1 1000,— f 92,76 1800.- Een carrbsseriebedrijf voor het totale onderhoud en reparatie II. van uw auto uitdenken vervangen v. beechadigde onderdelen spuiten - moffelen tectyleren vinyl top A i Goes Kloetingseweg 5 tel. 01100-7383 leeeeoeoêoeeoeeeeeeeoeeeeoeeeeeeeoeeor: D 590710 mm/270 Watt SV C<8* *»- «oer uw oude boor 2a,- V7» D 72QH0 mm/290 Watt CstisW UA- jMfp voor uw oude boor 30- D 820/10 ranV310 Watt 4^ Cana's 180- /gZ, veer aw oude boor ap- raZy* Noot snel inruilen MU Markt 24. Kndalagoa, tel. 01130-1703 A.N.V.R. - REISBUREAU Maandag, woensdag on zaterdag t.m. 30 sopt.: Belgische kost on Brugge, V; Goes 09.30, f 8,p.p, in vertrouwde honden Fabrikanten van pluimvee cawaarvee ml - ^5- G. R. van Zoslenatraat 34, Yarseke. telefoon 01131-1810 •i 1 Ruanuo8aoudsboor(mnwdkcMk ook) aUdtaam voorMg In voor eai ecMe 10 mm 2-toarwi boommcM* vwi BIACK a gecast. VeSedtie ProMeor ven Ut grandoao aaabo* Grlpuwkonsl AUTOCABMSM Cdwta, 5esiheér, Bwoee bpraM. Sn«l a CBw Twlnsd Toon, Europabaz VUWMBZBi HoMptaq, Rt, Cwrtouri TMM88OM ML BOOTTOOmm oplijninMoml.lkdviriMM. (KHH AUTO Autoplon wraorgt toch w» botoU RHVS AUTO'S to r«Mn«<vv h» vw whcndcptooH PAGTOCHTBJ par autocar doer Nadartond, Baigi* ‘•cuU assanjcTTBi voor Iraia, vKaghrig, bod» J 0*8 WC*** J l iMtOO* Gevraagd voor aha voorkomende werkzaamheden VROUWEN Directe indienettreding is mogelijk Loon, werktijden on verdere Inlichtingen aan de fabriek. Na 18.00 uur bij de hoer P. Lindenberg, 4 Dominioueatreat 4, Yorseke j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10