-1 mus ia de Jeogdhoeve m.m.v. DANSLES Contactlenzen... DANSEN GROOTSE PHILIPS WASMACHINE INRUIL ACTIE 0 knt bi] de eerstee beberee ,Slet Ostende’ Een nieuw schooljaar •et GRAND GOES TELEFOON 6106 ►dig? Guerliin’s ’n PHILIPS cc 1000 volautomatischs wasmachine .Gnaadabar’ GEZELLIG DANSEN Mj kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs’ te Kortgene a «4. Dansschool JANVIER ,plANELi enige medewerkers .Optica'^'^/.lKampman JohaoBOS de Doper antwoordde an aaide TEE-SET .7: Y DE JONGE KINDERKLEDINatPECIALr 7 „den Soeten Inval” bakkersbediende .wts formation's w St OOK VOOR FOTO M FILM Nu wordt het tijd T4 —J J 3 o 7 Hallooi ootwikkoM ■OMtams ■Ntoifoa hiivering - wokkondo ■onwaï Peter and hls Rising Four chauffeur 4f| i I j i I jf Stoffenshew 196S herfst - oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee INiUADTJt VAN DE L.VODSTSTD. DIT IS DE WASAUTOMAAT DIE'N CENTRIFUGE OVERBODIG MAAKT KARMAN’S BIJVERDIENSTE i' nette bezorg(st)er «DE PHOENIX’ BAR DANCING POEP WOLFAARTSOIJK ■"’■*77 istus 1968 1 S I» «I •Ma k II t» ndo h raat I' «plaat, - Hoofdstraat 36, Kortgene. OPTICIEN OANnrOOiTTVTIIAAT a, 0008, TSU mi 00-in 4 1350 r i V li r SPROOr f ■t m. a. te ruyteri .ar. mxaaa sims-ww een ult. ormuliet SI-186» 01US- V P i» I' Uzélf op de hoogte vrijblijvend, tens kijken bij raat S, a, tri. •t. tri. ibban- J. x Paérst, BMa et Mte. Tteta, Maar, Pafte. JUSJK, BteasMat sa ««te Wio «en dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo Lucas 3 LI Inzending V.E.Z.A. f Voemaerstrsat 6, Goen ZONDAG 8 8RPT. k 1 H 4 J lag< w Aanmelden: ZATERDAG 1 SEPTEMBt m.m.v. in ds periode oktober tot april ABe ri|bevd|BM Brieven onder m. 36-8. bureau van dit blad i 1 Dasaakt satesdag «a de voetbalwedetrijd Kloetinge I KrabbendUke I Aaavaag AIO aa» eeeeeeeeeeeeeeeeeee Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”, Goes. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 83996034 Giro: 3 26 3? 75.- 100.— 135.— Vrijdag 0 uumatardag 7 on 9 uur zondag 3, 7 ea 9 uur. maandag on dinsdag 8 uur 14 jaar KaNpsdreeeaDarde, MapMlg. Vagas en HsrbSsa. met da ataawe madaUtesw bariet 1>B en aast de vrille» «ratte, ktepvarsakaring I *9. ileainoen «Ik doel restant in uitstel eraeltjke >ij werk, schril, i binnen- Base de Maquillage a Hydratant bsochermt aa versterkt de oeteaagt a terag «eer aw eado «maracktae Hf eeakssg vea GEZELLIG INTIEM KAARSLICHT WW IIIBISIIII <1 waardoor het stralof legt wordt verineW- tuba AAP. pot 10,75 en PARFUMERIE VANBIEMEN Klokstrset 10. Goee i Aangesloten bij de Nederlandse Huie-ea n-Huisblad Pers Advertentieprijs 20 ct per mm. Voorpagina dubbel tarief Contractta neven op aanvraag. Voor fouten in tel. opoogevan advert, aanvaarden wij geon enkele verantwóórdelijkheid. tNCMDAA Bagtea - I Breits ssedssbswt da nieuws herfst en winter- a^^k*sds ssst stsOsa att hst Wlefteiipelelr. kaarten reeds vsrtrMOsrr- Prigs Ornate, *s middag» 100 - *s «ventte 7 en OJd uur r 7 VAN DER ENDT LOUWRRM Molenpolder 48. Yerseke, tel 011311882 af 1381 BjrftWteaaa o—■oeeeetegeeeee—eeeeeeeeeeeeei De Gordijnen Specialist” i Blanen enkele maanden komt ons psnd hedt Lange Vorst Ganzepoortstraat te huur. J Wf denken in eerste instantie aan een dorps- wb^eBar die one vak verstaat en zich gaarne in Soes wil vestigen. Mooie bovenwoning en atelier achter de Vei|r energiek echtpaar een unieke kans op ide stand. Ook voor geheel andere zoor geschikt, ion rdÖRen Specialist” 01100-7814 en makelaar v Opstal Eind deze week beginnen we met de I lessen voor beginners, scholieren, gehuwden, gevordawdan en zilverclubs. I Aanbevelingen en inlichtingen dagelijks I Zonnebloemstraat 13, telefoon 7664. NU b kat ÜoNsepHih tiinadrnftw^oea aeoNeai VOOR ANMEN8 EN MEI8MS Vele MeaeteJIlMWi^Ng^i^io^l^ - om eena poolshoogte te gaan naman. Dagelijks komen ze binnen, die gezellige, aparte modelletjes. hó4l nieuw, weer eons hWf anders U kunt weer naar hartelust uitzoekon on combineren. En U weet het: alles is er per maat maar één keer. Daarom ons advies, houd kom, helemaal1* rrao - LT f 18.5a Wilt U geen bril dragen en toch goed zien? Dart kunnen contactlenzen een ideale oplossing voor U zijn. Gaarn» geven wlRj alle inlichtingen over de mogelijkheden van contactlenzen. Vraag ook naar onze speciale folder. Geepecialiseerd adres voor con tactlenzen: bij traf». Overdag aanwezig in het maga'üja^ Noord- weegsewog 7A. Tel, 01106—455, -7 Huisadres: RMdarstr. 2,'s-Heer Arendskerke. Lease K^ketrwri 11-17. Daea, 1st. 011004888 ah 8 ate 01108474 I COÖPERATIEVE TELERSVERENIGING .ZUID-BEVELAND” G A. 7 vraagt voor haar aardappel-sorteerinrlchting te 's-Heer Arendskerke met ingang van-1 ok= tober aanstaande voor het sorteren van aardappelen gedurende het gehele afzetseizden. Belangstellenden kunnen zich aanmeldi de bedrijfschef, de heer A. J. A-^ Overdag aanwezig In het maga>4 OPTIEK FOTO FILM GOES Lange Vorststroo» 57-63 Tel. 0 1100-7251 lANGE KMKSISAATS 0004^4 WAAR,.- 7 koopc U ai. ww DRODMTRRU ANOREUM m,t GRATIS ZEGELS 7 In WtMMNMN (niet bij génsssmiddelen) AAAAA 4h4b A AA Gevraagd l.g.st.z. P.KW aMéer Jaaier Andere specialiteiten TONG ea PALING Telefoon 01100-6382 -----Héó -- SCHUTTERSHOF GOES Zaterdag 7 sept. a.s. Muziek: Aanvang 7.30 uur WAAAAAAAAAA.AAAAA.AAA J i' Voor de bezorging van ons blad in een wijk van Goes vragen wij éen i J Aanmelden aan ons kantoor: i' FA. DRUKKERIJ Voorstad 24-Gom-Td. 6915. iOpril Grote Markt 4. Goes. Tol. 5614 - 20o Jaargang No. 36 5 Mpt 1988. Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u'aangenomen I p Gevraagd een nette aankomende wts Msursn, ««te Oissiiw ,,>*0 VFTA TBBUNKA, M Uni Mates 14» «as braad TMVUtA TOM, S ataaw« Massa MO sas baead •■«(■««- 1440 AKTURB.I TREVIKA te ^^MMms^asaM- “ZZTtaZT' «W-EAM I'. 7 I'”' "77.. ZATERDAG 7 SEPTEMBER ,The Blue Birds’ DK lIVtUHOn VOOR AL UW M>VE,TtMTIM I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1