a r ondernemer, waaraan kunt n zien, dat dit leasing-Volkswagens zijn? nieuwe Fiets BK aan de winst die zij u opleveren GARAGE VAN STRIEM N.V. FORD ESCORT GOES .1 van den P.MELSE - GOES SOLEX KOPEN veer slechts ƒ329,- FORD ESCORT GARRARD grammofoons ƒ90,- U U P.MELSE - GOES FORD ESCORT PARAPLUHUIS FORD ESCORT Paraplshaii Lange Vorststraat 43 GOES Garage ADRIA - GOES Garage ADRIA - GOES Garage ADRIA C r enkele flinke bezorgers voor ochtend- of avondblad. 5. BOONMAN DE WILDE Garage ADRIA - GOES zgn wij verhuisd Wilhelminastraat 5, Goes A. BOONMAN De Ganzebar Wij zoeken J 7 N.Ï. MASSEE EN ZN. Moderne, modieuze, leuke boodschappentassen Dralen broekjes In de kleuren groen - grijs - fakturistfe) FRUITWANDELTOCHTEN 7 GESLOTEN I u z< verven Dondi DÉ BEVELANDER" Donderdag 29 augustus 1968 LANGE VOBSTSTR 60-GOES Tel. 5616 1 Voor al uw advertenties o oggjssgsogoa s»e»s aaaaju» H< *<a*—sssse■oeoooegggggggggsggggg r D n Im 1 LOCOMOTIEF MAGNEET STOKVIS RUDGE FONGERS OPEL Rekord X- „De Bevelander" is van 30 auguatua tot on met 13 aoptember wegens vscantie s-H J Tele a J i e «erw<e<Mem e es see e a rrest a oeeesai f 4,ioy 4,io;; MF- bovsnetsande wagena, die door InniH wer den verkregen, worden onder onze vol ledige garantie verkocht ook sfeRd allo nietnve Simca-modsNon voor oen proefrit aanwezig. oooeeooeoeeeoooooooooooi ^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦oooooooooooooooooooooo^ Spar afdeling Zeeland tsaoooeoooeoeeoeeoeoeeoeoeooooeeeeo AARDAPPELS 'z o GEBR. J. HOEKMAN - ieoeooeeeoooooooeooeoeooeeaaeeweee 1 5- 10-15-25 km J J »ooooo»ee»eé»eeeooeooeeoe»»»»oo»»»e STURM'S kantoorinrichting AUTOBEDRIJF SCHOUWENAAR 7- Rèeds vanaf loco. Wij bieden: AÜXltt U 1100ecMpk/M16,— ■r -F I- DKF1 b - I V **i 1 I AUTOPfiRAOl capelux fiscale afschrijvingsfaciliteitan op uw wagenpark. gebaseerd op koopprijzen wak den voor onder nemers bestaan. -Ihsc urijfi dien bout Echt wat U zoekt Vanaf 8.50. 7.50, 11.50 tot 18.50. (1 - i» da handige kleine besteller met de grote ruimte 2 m3 UW VIERDE WINST. U beschikt steeds over één en hetzelfde merk moderne, jonge wagens. Dat betekent betere representatie en goedkope bedrütaekare kilo meters. Er a zelli weei dag 22 i SOLEX-DEALER Mlddilberge setraat 16-22. i NU DM I AUTOMAAT ntetf bedieaingeperisel, eenvoudig, veilig. gemakkelijk Een begrip voor kwaliteit. Prijs vanaf 130,-compleet Wij raden Uw oude fiets in. RIJWIEL- ea BROMFIETSHANDEL - MWdefiHirgaestraat 18-22. *WV¥V*MW*MA**W***AWWWM Neem dan oen geede merkfiots 1300 cc meter M pk geheel efleveringsklaar de Laze 6200,— Super f 6616,— Jonj mee ber 1962 1961 196c 1965 196' 196< 196i Met 73 pk motor in zeer speciale G.T. uitvoering a f 7316,— LA NOB VOTtBTSTTtAAT 4S GOES Ook in beetolwagenuitvaarlng Er staat pok voor U een Escort bij: -1 too cc automaat f 6790,— 1300 cc automaat 7076,— ~'77~ - Er staat voor U een AUTOMAAT ESCORT bij: Er staat ook voor U een Escort bij: GEVRAAGD: Wilhelminastraat 5. GOES JGangepoortstraat 18 Telefoon 01100-6376 assooggr»»*»»»e I N V. Aannemersbedrijf T. VAN WELZBNM. waagt T1MMRRUEDKN, BOUWVAKSJOUWBRS, tb.v. hnim4iuagelnws. Kortgene Melden: dlrectiewegien bungalowterrein bij jachthaven bij uitvoerder Klanderman. SflMCA 1000 SIMCA 1100 GLS, a.n., 10.000 km SIMCA 1300 GL VAUXHALL Viva „J OAF 750 FORD Taunus 17 M Luxe 1100 cc eerie Luxe 1300 cc aerie G.T. Sportieve creatie Stationcar in 2 uitvoeringen Beetolwagen In 2 uitvoeringen Automaat in 2 altvooriegop FOTO ESCORT kern bl> 1» Ji TE KOOP: ELEKTRISCHE INVALIDCWAGEN Voor minder dan da helft J J van de nieuwprijs met I afdekzeil en eerste Idas ’I’ accu's. LILY- INVALIDEWAGEN met benzinemotor, in st. van nieuw, met school kleed, duo, voorruit en verUchtkig, f. 60Qr— be neden nieuwprijs. Te bevragen: Wilhelminastraat ze - Goes Telefoon 01100-6646 van M. A. de Ruyterlaan 5, Goes, naar ASSURANTIEKANTOOR - Tevens agentschap i Alg. Dagblad, N.R.C.. Elseviers Weekblad en Alg. Handelsblad. Telefoon 0110Q eggg. **eoeeeoeoeoeeoooeeoeeeoooooeee voor een onzer medewerkers eee kemor met .J at sender pension te Geen. Aanbiedingen met prijsopgave worden gaar- ne iagawacM door O r. DAM 2-4. GOES. Tientallen modellen. nieuwe materialen en kleuren. Een portemonnee een leuk VERJAARDAGSCADEAU voor iedereen. Tientallen modellen in teer vanaf 3,75 tot 21,50 UW DERDE WINST. Alle kosten van ew wagenpark UW ZEVENDE WIMT. U N|ft ia tot WS da zgn vóór elke leastngpenode tot op de cent nauwkeurig vaatgeetcid. U kunt dus veel zekerder hndasMsren. k.blauw Speciale prijs ƒ2,70 .Hollander’ Oude Vismarkt 4 Goes achter postkant. 4,10 4,10 f UW ACHTSTE WINST. U bent verioet van het aftet- probieam van uw gebruikte wagens. Goede arboMeveerwaardea Aantrekkelijk salariu Schriftslijke of mondelings sollicitaties te richten j J H. C. Baarens N.V., Markt 9. Kruiningen. J J telefoon 01130-1751? K O o j heeft plaats voor een Leeftijd 15-21 jaar./ Deze waak alles voer 4,10 ea'1 kg lekkere pruimen GRATIS. 25 kg aardappels'bintje ;10 kg mooie James Grieve 3 11 k0 prachtige Zigeunerinnen 10 kg heerlijke Claps 5 kg stoofpeertjes en 5 kg Précose o mot 2 kg pruimen 4,10 J Alles gratis, bij U thuis bezorgd over heel Zuid 1 Bevelend. Of kom eens langs 's avonds ~na 6 uur on 's zaterdags de gehele dag. Zuidweg 29. MISSE. Telefoon 01194-310. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o****. O TE GOES O op ratordag 7 september a s Start: 14.00 uur vanaf „Schuttershof”,*. Kreukelmarkt Goes Inschrijfgeld: t.m. 14 jaar 1,25 14 jaar en ouder f 1.75 Aan de start f 0,25 extra o - Inlichtingen.en inschrijving: WWW WW W WW WW WN Gevraagd, voor xo speedy mogoNjk: administratief medewerker (ster) Moet genegen zijn, bsdiaa nodig, in winkel te helpen. SoNcftattes te richten aan: 1 F Korte Kerkstraat 2. Goes. Tel. 01100-7861. Wemeldinge. Dorpsplein 6. te). 394 Goes. Wijngaardstraat 62. tel. 5302 X UW EERSTE WINST. JaartSa iovosleart u een aan- LW VUTOE WINST. Uw wagenpark boeasR rito- zienfejk bedrag in de vernieuwing van uw wagenpark. aeK. De Ir neten lopen imaMB wodhaoeg ggt da bb> Dit geld zal u oen veel hoger rendement opioveren als u bnmefen hot voor andere doetenden gebruikt en overgaat tot het leasen van nieuwe Volkswagens bü «w VW-dealer. UW ZESDE WINST. De administratieve on »esb- ÜW TWEEDE WINST. U hoeft geen borasp Ie dasn b^kmg van uw wagenpark wordt door w op bestaande esodtettronnon ten behoeve van aw «"agenperk. to*gggg«gggg«»gggaggawgggggg*epggppgggg< Hervormde Dlakohleén Goes én Kloetiage, I i Afdeling Gezinsverzorging. zoekt t.b.v. 'een gezin, waarvan de moeder lang durig buitenshuis wordt verpleegd, een huishoudelijke hulp i voor 5 hele dagen per week. i Het salaris wordt, afhankelijk yen leeftijd en er J i, vanng. yastgesteld volgens de Salarisschaal vooi i gezinshelpsters (min. f 329,—; max. f 527.— 1 J er maand). r Inlichtingen bij Mevr. T L v. d Roeet-Kuil, p.e. De Witt Hamerstraat 8. Goes. Telefoon 6948. f 'ow4MooeoóoeMooooeoo»oeoeeooeooooe’ 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8