VLEES vers van 7 mes GROENTE FRUIT j LEVENSMIDDELEN 10 IMW, r 0,59 2,98 2,28 HALVE PRIJS 10 mooie PERZIKEN 0,98 rs KLOKSTRAAT 15 tel. 5756 WIJNCOGNAC ZILVERUITJES collecte instu van het 2 kuipjes MARGARINE 58 RUNDERLAPPEN 2e 500 gram Steunt de vrijdag K.W.F. 0R Donderdag 29 augustus 1968 a „DE BEVELANDER" us 19M o GRONINGER KOEK 0,98 0,39 X»39 0,79 2,78 0,G9 1,M 0,89 1,78 0,99 2,78 VRUDAQ EN ZATERDAG 0,98 0,45 3 MOKKA GEB^K VOOR DÉ BOTERHAM 0,58 0,98 -1 0,49 0,18 0,77 0,59 2^ kilo Clapp’s peren 0,78 6 grote sinaasappels 1,49 0,98 2 mooie kroppen SLA 0,48 1,38 Z wnfn Tt ’8 >LET i rt een half blik WORTELEN bus 50 gram PEPER k N’S n« 100 gram HAM 100 gram BOTERHAMWORST 1 kilo SIAMRIJST een grote pot AUGURKEN 100 gram VLEESSALADE PATÉ d’ARDENNE per bakje SOEPCOMPLET met soepgroenten y 500 gram KARBONADEN 500 gram heerlijk gekruide SAUCIJSJES een groot blik SPERCIEBONEN een fles een kilo PAK HAGELSLAG 250 gr. champignons 0,88 een half blik SN IJ BONEN 100 gram gek. paarde FILET een groot bfik DOPERWTEN een pot 2 kilo HANDAPPELS le soort 0,78 - S 10 ts 4 15 y B H MAANDAG y 500 gram VERSE WORST 1,68 500 gram gesneden RODE KOOL 0,18 DINSDAG 500 gram GEHAKT 1,68 WOENSDAG 2 stuks TARTAAR 500 gram gesneden ANDIJVIE DONDERDAG 500 gram J"?** wl' M. BELLAIR 't VENSTER BELLAIR jalouzf? 15*/< korting ‘t VENSTER Ganzepoortstraat 19. Goes, telefoon 7918 VEROSOL vuudaoenzateroao magere S000r.m 500 gram IETS DOORREGEN RUNDERLAPPEN «"ga/»- <- »&.i BELLAIR jalouzie 15*/« korting 't VENSTER Ganzepoortstraat 19, Goas. telefoon 7918 1 (I Jll i j ranM -4 t IBM 7 - i’ IDM hm ■ndam. verwarminga- hel. le. ortj. -► Wij bieden aan: - in verachilli natuurlijk 1 rsnsaak. m. ter van '80. samen t150.—. ril Gr. Markt 4. Goes. -► Te koop: Sparta «nrfbr Smldt Schoenhandel LA 507» Leer nu Karate. Karate. oelje Tel. 01102.1284 MM Alle elektr Installaties. H. Goes. WN Kastanfe 'krats of emigratie mm3 A— op Te koop: 1 t sis. convec Arendsker 1. W Fluit. Julianastr. 36 station. Wamaldlng». tal. 91168-301. n uunSuhben KEURSUPER Lu»- esitat ■Ma dkladen Hfelk'e - likladea* meubels ■n zon- modeUaQ t al skai n. Komt Md Mq, Stroom N.V„ L. Kerkstr. 11. 1,. Ooea. wol met -► Ben ja 15 jaar of ouder keusa mda, n- ol «tof. enz. ranss éahocte inwpl i -!-► Hans van Have, Uw t adres voor het echoonmaxen sust be- md. wy -radlg ia Schuim. i binnen ddM 15 .:f 15.— 7 Stroom N V, L. Kerkstr. li lt Goes. rteerda guld en te tw ■- ■Mi V ma haten. aedeurs half e ra Me sollactte prijzen tot L i 1 -►Te koop: radio. Kureweg Hans van Hove voor U* kook en verwannings. ->»x<tellen Tuinstraat 28. Goes, telefoon 6790. -► Te koop: l.g.s.z. kolen- 2. Kattendijke. katertje, witte bulk, bruina xxMjp nu vuvwuk. 'oqviek aan recnieronderiip. alle meisjes en damessomer- pooi, Wigenstreat 11, Goes. Ta koop: trouwjapon, wit o~. «•"l Ooea. --*■ U ontvangt 380.— terug t Nu ia bet tyd voor de voor uw oude wasmachine bij aankoop van een Philips cc looo. - 1 dubbelrooster Boca! kolen, ronvector 20.000 cal. en m: M» Heugn. K.V.T. Marmo. lux ena. BMS -► Philips grammofoon van 1155.nu f130,Stroom I, Kerkstr. 1147. Goes. met 3 versnellingen en lucht. koeling f 385.—. ■rtraat 115. Goes. alle maten en caseo vfsbnten -- I. -► Te koop: 1 dames Sport Hets. 3, verin en knPnrem rail Caltex nomn '■-Heer ta rruitiaan. Voor Uw zakenreis perMe tawTlMroMr. n^Kloê onder no. 36-1. bur. v. d. bt vliegtuig of echip alsook 'Ingsu -besoekreis of emigratie. Bel -- even met Reisbureau Intra. -► Te hoon' - Korte Noordstraat.lt- echeerapparaat, piÖ4 f 85.98 vraer naar Spante Leer dan - ^hcrapparaat 5^ tdjSST Brieven onder Karate voor sport en ->> Loop nu voordelig: jon. gens. en herenslippera van f HM nu f 15.55. Smidt’s choenhandel, Nleuwdorp. Prima kwaliteit hygiSni 1, hand -- PriJakouraMi slaagt ar altijd, an gratie proefmonster wor. dan op ar o vraag franke toe- - --T—-gezonden. „Fata”, postbus -t-^FhUipe srammofoon van Middelburg. ->■ Te koop: bromfiets D.K W. Hummel met vers Binnenhof 16. Kloetinge. Tel »”no-S354. raagd van 9—3 u. Ups volautomatische wasma. PhilftMiaf werkster voor enkele bale chine, r It 'is dep halve degen per week- N V, L -► Te koop: Lg-st.s. Etna .w ----- kolenhaard. Te bevr.’s-H. wrinher* Jantje van Alles heeft Hendrlksktnderendlik 99. f Goes. - Ons stencilwerk is geltlk - ■asmh. drukwerk. Laat Uw stencil- zegelverzamellngen werk verzorgen door 4e Hond’s Copieerlnr. Goes Schengestraat 41, tel. 61100- tel. 01108-333. Wij vragen een nette aank. bakkersbediende. Doe het self I Verf Uw Modehuis ..Gracia” KK*. hfcX Dg nimxwsl* MUmtwo r, kleurjvwf f 3,95 in spray -bus hebban we. Weet U. dat onse volautomaat cc ia», dit la de r. motor Verkrijgbaar bij Uw vakman, wrviceboeken werkelijk iets wasautomaat die de eentri. iriejgenHFaaM Schoenservice, Korte moois stjn. Ook .onze Neva, fuge overbodig maakt -- - da kuseenpakattan zijn prachtig, mat wel m voorga. Hct da aelfda kleur lapstof voor en ga je nu van school af 7 f iOCinu fU«<-Stroom N V.. L. Kerkstr. ll.H. Goes ruil T.V.-toestellen. 1 z e st. bupci Pil UiUVCI». a«. w. lijn, Lewestr. 43. Kloetinge. tel. 5102., ->• Speciale aanbieding Phi lips volautomatische chine, nu f899.Stroom N V, L. Kerkstr. 11.17. .Goes -> Steunzolen naar maat ook 7^ op doktersadvies. Alle voet correctors in voorraad Voet- kundlge adviezen worden gratis verstrekt. Martin Wij- verzorgd: A Boonman. Ove mans, medisch gedtpl. voet- -ande. tel. 01195 395 kundig. Schoenrenaratiebedr v.h. van Unen. L. Vorststr 18. Ooea. -► Ta koop wegens aansch nieuwe: T.V.-apparaat Kas- tanjeetr. 65. Goes Speciale aanbieding Phl. Uns volautomatische wasma. chine nu f699— Stroom Stroom N.V, L. Kerkstr. 11. 17. Goes. -*■ Te koop: 2-wielig aan hangwagentje. Dijkwelsestr. 9, Kapelle. -»■ Gummiwaren zenden wij franko onder strikte geheim houding. Drog. „De Vijzel" -t J- - -* Gro’Tter 0M73J24. nieuwe methode. Inlichtingen 01100. 7665. - - -i I üuv.«uwum». -> Modehuis ..Gracia" Kloe. a,1?’ 3 slaapkamers met ^va*- Vermeulen, Nisse. tel. 01194- tinge Op heel uw babyuitzet r» korting. Ook op uw t, koop; Opel Kapitln, 14.000 km. gelopen met mlst- ------verzorgings artikelen zoals sutom Uj. ‘Gl. Ov-1 K.pi- - - koop: prima lopende oliewattip», poeder, zalf, lö- tin, b.j; -80Opel Rekord, bromfiets en Zündapp scoo-tlon enz. b.j. Ml. f 1500,—Caltex w.L V j”. *al?,en -J 15® TT pompstation. 's-H. Arends Vijverdwarsstr. 23. Yerseke. Verhuisd van Nieuwstr. kerke, tel. 01 toe sas --69.71 naar Louise de Colts nylaan 81. J. Everaen. -- B08KSirVU Te koop: i.g.st.z. kinder. „Centrum”. zelinge. -► Te koop: nog enkele fn- super en univers. H. J. Co. lijn. Lewestr. 43. Kloetinge. de enkele relrorijs voor Üw tel. 5102. ->• Philips draaitop stofzui- ger reeds v,a. f 139,—. 2322 en op de weekmarkt te Stroom N.V.. L. Kerkstr. 11, bevr.: 17. Goes. Te koop gevraagd: posL -- ~i en par. tijen en eerste da «brieven Eerste Zeeuwse Postzegel- handel Firma Verboom en Heem!sseweg 145. Goes. Zn, Walstraat 2828 Vlissln. «en. Tel. 01184-271. Postbus 5 wórden' door'ons”dëskundlr -»■ Verkoop en reparatie alle chine, elektr. app. Fa. van Diiel Patiinweg 94. Klóetince tel 7078 -*■ Wij reparéren televisie en radio deskundig en snel. A. Boonman Burgem. Andries- senstraat 2, Ovezande tele. - 01195J95. -► Philips draalton stofzui- e,i n i isJT. DlyAismme, tMMler M Aé.1 Nm«* metiB V.B. f T£g_.a Woningruil: Wie ruCM Stroom ^N V„ L. Kerkgtr. 11- van dl» blad. Berkstr. 11. Ytroeten. v<w Uw muziek voor bn.'tften «n - -> i e Kooo 1 r I omver even mer Reisbureau Intra. -► Ta boon- V <1*n n*"r Cees Hno-e^erer tor merk Efel. Pruimestraat ned.^Kreukelmarkt g, (}om. dan ktndarw. f^ike p,rnm<M'd organist. M. A da w Or" rBaiaéMa UJM-M37. MSB 58 tdL Amkh SUMJlMK* Go as. TM. i zonwering scherpe prijzen Ganzepoortstraat 19. Goes, telefoon 7916. .Te koop gevraagd: hele of ged. inboedels'. Winkel- zolderopruiming. Oost. singel 22, Goes -► Uw adrae voor miskleur schoenen f X— korting per fslMran is en bHjft: Stem paar. Smldt Schoanhandal Noördstraat 53. BleJ^o^,’ ^ÓrtSu^daprq N,euwdon’ een. Tel. TS36. -► Phllishava driekops scheefapparaat, prijs f86.95, --- af-in ruil oud echeerapparaat do Academie „Harthoorn". Aanvang dlMd GymJokaal J. 21082198 uur. -► En voor rubberlaarzen. Bama-sokken, kiompeokken hobbyklompen naar Faaae Schoenservice. Korte Vorst- volautomaat cc 1000. dit is de fuge overbodig maakt. zoyrerenM^go rdij nen Ganzepoortstraat 19, Goes, telefoon 7918 -> Philishave driekops scheerapparaat, prijs f 85. af Inruü oud apparaat f30.—. Stroom N.V, L. Kerkstr. 11. 17. Goes. straat 14. Goes. ^»-Te koöpweon van Delft's 1 blluw-wftte klnderw. Dr v. r |Looienstr. 3. Yerseke. -> U ontvangt 350,— terug voor uw oude wasmachine bij aankoop van een Philips Volautomaat cc 1000, dit is de wasautomaat die de eentri- fuge overbodig maakt. Stroom N.V, L. Kerkstr. 11- 17. Goes. -> Wij bieden U het gehele jaar vast én goed be’aald -- --- werk op ons atelier als naai- convector, merk Intérno. Pr. '08: Simca 1000 '68: n.«- ster of leerlingnaaister. Ara- Bernhardstraat 17. Kloetin. dett '85: Vauxhall Viva '65: berg N.V. Industries»raat 7. ge. ’s avorda na 7 uur. Goes, telefoon 7688. ----- -I-------> Vraag voor al Uw over. ->• Modehuis Gracia” Kloe- tpllig huisraad prijs op in tinge. Grote aanbiedingen on dergoed. damesbemdjes 1.95 straat 52 Goes. - slips 1.50 en 95: kindersllps-- en hemdjes 95 ct per st.; ■- -- -- jongensslips en hemdjes 1.25 luxe stacaravan, lengte, T 7 per st.; keukendoeken 2 st. voor 2.95; baddoeken 1.95 p. st.kindertricotpyamaatjes 5.50 p. st; kinder mousse - slips 1.59 p. st; korselet 12.95 b.bynakjes 7,95 Aa'^n.:V." N"ïiirtü. Op. ->■ Te koop: bruidsjapon m. ri! Gr. Markt 4. Goes, lange schoudersleep. m. 42. ----- 's Avonds na 7.30 uur Fr v. Borsaelenstr. 7. 'sJleer H-{na(ja en USAI Voor een re. drikskinderen. kunnen waar ja vw» pletter van hebt 7 Wij lelden je op tet volleerd 1 MACHINESTIKSTER Schelde” Havenstraat 9 Je verdient goed en de reis- •- tel. 91198405 koeten worden betaald. Het - j werken bij „FH- N.V, Oostaingel L -► Te koop xg.a.n. Beckerz -► Modehuis Graeia" Kloe. better, el reei--- 3 J?0* ?~*4enkal« japonnen binnen Cr Hans van Hove. Uw •dree voor het artênno-saker ■ran Iraehets Tuinstraat 85 Tom telefoon 8798. Wegens ver»">irfn« «oe^ --J VOÓT 1TR* dwenmoedel. Te bevr. b'‘ Noordxandstraat 39 Yeraeke Speciale aanbieding Phl. c»room >ips volautomatische wasma.' - nur m„e. pu f699.-. Stroom Driel N.V, L. Kerkstr. 11.17. Gons 1 -- -*• Te koop: bruidsjapon met -h<ne. - lange sleeo. maat 40. Na N V.. Goes - -*■ Te koop: Nobel kolen convector. Langeviele 23 ’'’niintneen. Te koop: i.c.stx kinder. jp_. blauw Ta bevr. Haven 'str. 4. Yeraeke., -*■ Te koon aaphaneseag*’' tje, komp].. koopte. Kapel N.F. 1. Kerkrts. 1147. Goea. aeweg 31 b, Kloetinge W Tel. 81198348 braadlappen 3,18 -*■ Te koop: Wandmeubel Voorts ook zalen be. Goes. tel. 01188.7812 Vraag inlichtingen In een rok. zodat U aelf Uw Wil je later warkelijk Iets pakje zonder «zoette kan igt gevraagd van a u. Ups y werkster voor enkele bele chine. .1- Mevr. Elzerman. Oostslngel 88. Goes. Tel. 5359. -glashelder platste y.a. f Ml Goes. 1>1. 81168.7488. tins volautomatische wasma. 240 m. Jïrèed. slechts f 8.71 Philishave drtekopa nu f898.Stroom per m -*■ Hotel Café Restaurant tel. 81188-385 veras paling. Is prettig tong en mosselen so uit dejweD" N.V sd Mh^pperaat -► Kent u de nieuwe Ronson gasaansteker alT Nu ook mooie kleuren voor dames en jongelui. Ook vele andere met&n. U weet Stgm. .Centrum”, L Kerkstraat 9. ache gummiwaren, gseerteerde siga. achoenen enz. renmak. L* Zllverxegels. t. 15,— 0 o seen It Goes. -► Voor gezonde kinder, tel. 334. EHewoutsdljk. voetjes Pedi-Form schoenen ‘lende wijdteneten --- btj Uw vakman. Faase Beboenaerviee, Korte Voretotraat M, Gees. ->■ Weggelopen zwartgrijs -► Loop nu voordelig: op vlak aan reehteronderllp. zonwerende gordijnen VEROSOL - 't VENSTER Ganzepoortstraat 19, Goes, t lefoon 7916 ->• U ontvangt 350, bij aankoop van een Philips toestellen. Tulpstraat 23. .aUMJUJ... vv >vw, w ud isautomaat die de eentri- of financiering per post in U 18, 24, 30 m 36 maanden naar Bemlddellngskantoor „Alfa" Scheldestraat 14. Le. W-Aorp, tel. 01198285 en U ontvangt nadere gege-de Puch bouwjaar 1985, O- vens. Te koop: longe hennen. Bliek. Julianastraat U. teL bootje Ford Taunus 17 M -► Philishave drietoOM 7238. Goes. ---- Te koop: talais, steden, kasten - straat 10, Poes Bezoekreizen naar Ca- ruil T.V.-toestellén. i z.g.st.. --AM U T /Na tour Montreal of New York Lee. vazen*'*** -► Te koop: nog enkele in- echtgenote. Inlichtingen bij T Wm H. Müller Co.. Boul super en univers. H. J. Co-Ruyter 14. Vltssingen. tel grote eengezinswoning vees andere eengezinswoning. - - -- Te koop 1 Merwiellite onder no 35-1, bur. de auto voor gunstteer handenwaren met ballon '--nAar. f ArtO eikenhouten 'r-htnet W'ngaardstraat 68. Ooea. Simca 1880 GLS 1987 b.j.' *81; Opel kapt- lamp en radio: te bevr. W. -Gtjaael. Patrijsweg 8 We. meldinge. ieselwagen op Inge- deeltelijke inboedels op. - -T- Vendühuis, SL Jacobetraat 5X Goea - - -► Te koop: donkerblauare te bruidsjapon. Te bevr.: Breltnerstr. 88. Goes. 1U11RV aivvu, luaat t Z.g.a.n. Sparta bromfiets 7 uur. Naasaulaan 117, -► Kajültboten, visbeten In in verschillende maten, oo terboten voo> of echte»' Lederen knie- én elleJ->- Te koop 1 Antieke Beve-f>- Voor winkel-, magai boogstukken in velerlei kleu. lander boerenwagen; 1 An. of tebrteksrestanten naar nv> «urw vuur u« ■cnounm’ixvn ren f 1.25 p p. Faaae Schoen, tieke hoefstal Laustraat 38, Venduhuls. Wij kopen alias van kachels. Tulpstraat 38, service. Korte Voratstraat 14, 's-Heerenhoek, tel. 61108839 op. St Jacobetraat 5X Goes. Goes, telefoon 8870 Goes. ----1 __is: -> Te koop wegens over- schoenen in de nieuwe trouwbare stationcar, ivoor, met pas ger. - rek nog te overleggenXFaase L. i i Taunus 12MP 4 bj. *81 Voratstraat 14, Goes. Voor persoonlijke lenlni J5f3 cc motor. Wordt even --1--- tueel goede grote betrouwj-a- Wij kopen gehele of bare r rulld. Haeraisseweg 145, Goes. Stuur deze advertentie aan ons in Te koop l.g.st verteren. ranjeboomstraat 37. WemeL kinderwagen en lange, wit dinge. - Hoofdweg 96. Bellingwolde 4 maanden oud. 3. v. d. Te koop of te ruil voor ig>j£ D. Wijs. Kastanjeatr. scheerapparaat ML Goes.af inruil oud s rnx. enx. m. Jacob. PeraooMijke lening per ^tr^'m W.T.. L Kerkstr. 11- Irt paoyt, fwmee lea A 19 IR e«to Maaa 30 maanden opeturen naar Assurantiekantoor A. Hulj. zen. tinge. WIJ hebben al reeds t Cssswtr. kaB ,0^, Mj, blg ,30, - - U. U ontvangt 350.— terur|-> Meisje voor de huishouJ->. Speciale aanbieding PhL -fc. FhffiM dreattop stofrui- r isexr SNiirlte WkgmnzhlssaLUna* armerwmsasrV vart B ...g U.flivaw «raalattitrvmmiiMaha «Mama, IKfdl VB. f 186 ■+- Ta koop: wasmachine m ,”»walay; eentri. Phlltna dreaitoo ^otad- «»»»WL Kastan. «er reeds v.a. f 139—, lestr. 186, Goes.«broom N.V., L. Kerkstr. 11. Gaat U volgend jaar Spaans bfl een epenlaard «e. *s avords na 7 uur. -► Vraag voor al Uw over. Het Venduhuis. St. Jacob- Cortina '63; VW 1200 '62: O- voor dames, volgens VW 1300 Oner Ka- v*s, «UAiiau y iva in, Opel Rekord '65; Ford 13 M '65; Vauxhall Victor '64; Ford 12 M *64: Opel Kadett zelfverdediging. Bij voldoen- '64: Renault 4 L '84; Ford de deelname speciale kursus VU1 411148 1W, v W 14A7V pel Rekord '61Simca Aria- Mne '62: Renault Dauphine -► Te koop aangeh.. i.g.st.z. >5ft Bovag-garantie boven ----7 f jjoQ Autobedr te slaapplaatsen. Te bevr -► Te - - Gevraagd leeritngnaai- teak en was-combinatie. Te rters Gehele jaar vast werk K- ln*»tr*ertr. WfW». .ld. fUOTk Te koop t.a.b. moderne i voor uw oude wasmachinëlding bh aankoop van ean F* mooie nikkelen kinderstoel volautomaat cc 1680. «t wasautomaat die de eentri. fuga overbodig maakt. 2'.-1 N.V.. L. Kerkstr. 11. r «7. Goes. 1 - i - peeeaa WW - - - -► Speciale aanbieding Phl. »er m„ speciaal afdekplastk nu f898— stroom Kerkstr. 11.17, Goes 13. Middelburg. Tel. 3733. -► v Te koop: Koelstra kin. -’erwaxen. l^rst. Bramestr •n Goes r -W” *w- MW*s wvgpwaa» wwa *M WC lUFWWg 1588- - terug-► Hans van Hove zoor Uw compleet, zeer mooie en be. jaarskieur m. Magix schoen, voor uw oude wasmachine kook en t—---- - - - Goes, telefoon 6970.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7