De Kledingbokser Os dubbeldik jamin voor lekkers onder de zon Dé Kledingbokser 9 - °'W 1 GRATIS REIZEN! DIAPROJECTOR 300 gram 69 Nestler viiaf ƒ85,- c r GEHEEL GRATIS damesmantel DE KLEBINGBOKSI OLIEHAARD KOPEN? en Tecnostyl tekentafels DE KLEDINGBOKSER GEHEEL GRATIS DE KLEDINGBOKSER DE KLEDINGBOKSER GEHEEL GRATIS 12 ga méér naar. A STORM’S kutoorinriditiig Korte Kerkstraat 2, Goes; PptiaiQ^)All(ampman Zeer sneciale aanbiedingen: XCTHEEL GRATIS7 GEHEEL GRATIS volkorenbiscuits sc mokka melka’s HOENSON 200grem95 i 15-20-25-30 deze weekspeciaal aanbevolen engelse snijcaramels 250 gram 79 gev. vruchtentoffees^25ÖgraniB9 4 Dondo ..DE BEVELANDER" VR ju. <D>) <O> VO S« V PA /per met WO Stenografie J.CRUCQ U adverteert toch ook ia U>e Bevelander” r F» Ki v. - M.D. 115 Odss, ML (H *00-6640 IOC VI Rl Nederlands en moderne talen 50C Si B< K A R M A N’S BOES-WE si irMtesif» Donderdag 29 augustus 190D K ARM AW>> PROEF PAKKET hygMnlach artikel, inboud 13 «tuks en documentatie, aan. gaande hygiènlache specialiteiten, ontvangt U op aanvraag met btfslulttng van t .K— Fa. IMMA Postbus «219. Rotter, dam. ^^laaMa nJeuwi?^'** We hebben weer Ltüx i Pradofaix prafoctofW I INllMDTJI» VAN DE l.VODSTSTD, GOES BELUUI VËNS Massee Zoon N.V. Geee, felste— 8U9641M %—e—eeeeee—————^ 045 bQ hareakoataum i Zoekt U nkMwa vtee^ WU hebbMi voor U BIJ KORSTANJE’S Kggt.gensjangslj.. f I i; i - i enz. GEHEEL ORATIE BW HERENKOSTUUM 100 Qratb reizoa: seer Half-automatisch Vol-automatisch ^=4 ZIE ONZE FOTO- EN FILM-SHOWROOM OOK VOOR UW BRIL 0,95 GROSSIERSPRIJZEN I 1U 4 OPTIEK FOTO FILM Lange Vorststraat 57-63 Tel. 0 1100-7251 r i M| hertelr ntteea kneu beis «n r TERNEUZENMimes Piet S-S Dae Is sr meer 44n mark, dat u zonder ileioo'e Loopt: 50C aReeWbt b botave daasee- ae haraaaaMMb DE BESTE PROJECTIE MET EEN I 100 50( 10C dtobn. enz. 12»,—, 139,—, 145.—, 15».—109.— aas. WAAR koopt U BABYVOEDING in poetbrvorm? In mot GRATIS ZEGELS WAAR koopt U grote bus TOLET van f 1,65 voor 0,98? In ;;aARMAN'S Wensbedtening BE aaakoap vaa f 140,— p.p. ontvangt U vijf gilden reisgeld! 100 WOLLEN AUTOCOAT oa tarbaka kmrtafoe Mj baraak eetaam HULST BforfcaaMraat 30 HULST - TERNEUZEN - GOES Tarlaaka - Trovira DMm eaz. DAMES- OF HERENREGENJAS bij damaamaatel af maatelpalde b zuiver scheerwol - tarbaka -. trevlra ea aadara bakaada prachtige kwaAteitea SS.—. 106.—. 116.— aas. HULST-TERNEUZEN-GOES Vraagt vrijblijvend Inlichtingen bi*’ HULST - TERNEUZEN - GOES JAMIN niet duur ere/ heerlijk - Telefoon 01100-7651. WAAR koopt U BOTERCONCENTRAAT? - In 0,75 Ganzepooi Goes, tele -»~f<Te kc of ged. ^ot zoldert singel 22, -> U ont voor uw bij aankot Volautoma waaautonu fuge overl Stroom N. 17. Goes. -> WH bi jaar vast werk op o ster of let berg N V. Goes, tele: -► Modeh' tinge. Gro' dergoed. i slips 1.50 en hemdj jongensslit per st.: k voor 2.95; st.; klndt 5.50 p. s slips 1.39 bjbyoakjei -> Te kot lange schi ’s Avonds Borsselens drikskinde ->• Te kot ruil T.V.- super en MJn. Lewe teL 5102., Special lips volau' chine, nu N.V.. L. K Steunrr op dokten correctors kundige a gratis ven mans, met kundig. St v.h. van 19. Oom -a- Te kot nieuwe: 1 tanhstr. 6 Special lint volau' chine nu N.V. L. K Woninginrichting Franse Kwedendamme De grootst zaak in de zak van ZfM. Beveland. Wtj halen en brengen U zonder enige me- Heeaaen dealers j Grossier veer Eeelaad HOKNSON DIALM5 Fa. G van Uere Zn, Papeweg 49, WeUaartsdljk. j telefoon 01199-209 i Techn. Bureau Verburg. Voorstraat 32. Cnltjnsplaet, 1 telefoon 91199^43-895 - Fa. J. v. d. Berge, Dorpsplein 11, Nleuwdorp, tel i 91195-238 i i Fa. Wed. A. Hazen ti Zn, Pr. Hendrikstraat 3 ’s-Heerenhoek, telefoon 01195-423-549 Fa F. Huybrechts. Hoofdstraat 45, Ovezande, tel. i 01196-307 1 Fa. J. Hundersmarck Zn., SlguWsedljk 22, Kwa- i dendamme, telefoon 01194-209 hemajerks, «Hm 22,dameejacba, «yb« f 23,kbdsrjacks nyba. «aswf f 14,AHe jacks met da Ideale COURTELLE-veertag. Tedeaka dames oa kiaderjacka. met warme BORG-voertag togoa GROSSIERSPRIJZEN! Terieaka oa trevira boreapaatabae 26.tarbaka ea tergal demoe- m beroarogeajaeoea Meer dan een kwart miljoen Hoensons zijn er ta i gebruik. Het is de meest verkochte oUehaard van Nederland. i Voordelen? Vele! Leest u maar: Rocket zelfreinigende brander hoeft u nooit i schoon te maken. Dus totaal geen onderhouds i kosten. 1 Stoken van goedkope HBO I. Dus oen brandstof- i besparing van zo’n 40 tot 89 Geen klachten over roeten, ploffen en pruttelen i Gerichte Warmte zorgt voor vloei warmte. Dus geen kovde-voet«Lprobhmen. Rocket Wonder Kolen hoeft u nooit te vemieu. wen. Dus altijd hetzelfde gezellige roodgloeiende haardvuur als bij een kolenhaard. Verwarming van het totale vertrek. Dus ’s win ters ook bij de ramen heerlijk warm. Schitterende vormgeving en kleurcombinaties. i Dus passend in elk soort van vertrtk. Keuze uit 10 modellen. Dus zowel voor het klein ste als het grootste vertrek is er een Hoenson. PRACHT MANTELPAKJE (dbfo. tarbaka traetaMK) M| baraakoataam Tarbaka damaa- af baranjaa M BaMXaet ovarbmnd oa etrepdae ea eakkaa De nieuwste muoellen i >aiiKsteUen met slof al skai i gekleed zijn binnen. Komt u geheel vrijblijvend eeiy i i «uken. woninginrichting ITranao i i ttwadendshuna Katksmerstoetan. keuze uit wel 19 verschillende ge- nëel hout, met skal of siot, staale OucLHoHmt j woninginrichting KwMfend*miM HB- Eethoektalels, met of zonder tuimeihiart, eek aaal ^chuifhladen. Vanaf f 98,-- woninginrichting France i Kwadendamma 1 -> Teakhouten ia oedema linnenkasten, hall leg half nang. slechts f MffAO i Woninginrichting Franse 1 Kwedendamme -► Een goede nachtrust ba- glnt bij oen goed bed. Wtj i nebben voor U voorradig in Olga en Pullman: Schuim. rubber. Polyether eh binnen vering. Op aUa bedden 16 i jaar gkrantie. WoninginrichtlM EMaa Kwadendamaee - I dekking? Vraagt U esns in. lichtingen Wij leveren: Jabo - Tretford Lana Hauge. I felt Parade Tapijt K.V.T. Tapijt Taptoom - Manna, leum - Beltex - Balalux ons. Woninginrichting ITaaae i Kwedendamme -> Uw adres voor Xgttw- flex aluminium jaloezüm Woninginrichting Franse I Kwadendamme I Deeeo pluche tatalkUdon Zuiver handwoUen tataUa. den halfwollen tafelkleden pracht dessins. Woninginrichting FrOOH Kwadendamme Teakhouten of Mahonto slaapkamers, «sheet compL vanaf f 835,— WoainginrichUng Pinnae Kwadendamme voor oen moote collectie 17 Woninginrichting nanae KwadenJamme haardbankjee - M8M8 borstelhangen - luokMen dat ’a. --- Woninginrichting Franse Kwedendamme ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼W W V SP 214 kg rnoob handparan -- 1/— 2H kg mooie James Grbva Ir— kg Hollandse perziken kg moesappds Vrijdag» b H kg geschrapte wortekjae rvw68S^wwww^»jp a k Mi kg gekookte bieten rrr-,, Dinadeg: k Mi kg gesneden groene kool L 4 flesjes bier .a l grote fles slasaus 0,95 f 5 kg aardappels ••eeeeeeeaseeeoe eoewmM Ir— 4 Groenten- en frvHheadel Oostslngel 50 en Fruitlaan 18 Goes. metUweate? die tot nu tos net niet naar uw zie opgeloat konden worden Kom dan naar garage DE JONGE’ te OVEZANDE aa wij losses t hat voor U op I Hoofdstraat 95,. telefoon 01195-235 Wij hebben vele uitvoeringen voorradig - - Wij demonstreren gaarne I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6