L r' BOCAL GEVELKACHELS VOOR F 2000.- TOTAAL-VERWARMING B. J. KOENS ’s-Gravenpolder Opening van onze winkel in T.V.g radio en ohktrijche apparaten. Dorpsstraat 19, op vrijdag 6 september ax -"O MERISON N.V. Garage ADRIA - GOES dat... I» ie perfekte sieurreiilglig 2 Garage ADRIA - GOES een elektricien 2-detrs LINNENKASTEN half hang half leg ongemonteerd 98,— FLINKE VERKOOPSTI KAMERBREEDTE TAPIJTEN I FORD ESCORT FORD ESCORT Garage ADRIA - GOES Een rijbewijs zender examen IC.V.-flM9M? eveabeHei! |Holle$telle n.. 01100-699S Zaagmolenatn 1 Goes I Snek nl«wwrelnialng tab 24 uren T „DE BEVELANDER" r wommCdómichting ƒ238,- i' 139,— seoeeeeoeeeeeeooeoeeoeeoeooeeoeeeoooo M i Voor exclusieve MEUBELEN, STOFFERING on Uw GEHELE WONINGINRICHTING natuurlijk naar 165^ i i o o o aoeaeaeeeeeeoeeeeeeeo» Nats pao •Hjba ieceoeeeeeeeeee In nylon on onkalon 3 on 5 Jaar eehriftelljke garantie sh- vn or. tie. iet Woninginrichting, tal. 01106-334, b.g.g. 625 ’s-Heor Aremtakorko ’t Venster GenzspoortatrMt 19, Gees, telefoon 01100-7916 1 *oeveooooooeeo»oooo»wu*oooo»oooo«* i ïiiMgMWtoMaeMaeaMtoiMMNMbMMtoV 350,- /98r- Tronsleiar radto'a van 109/— voor f 89,— jyushJB 196, —uk? r- .57 b TOEGANG VWJ' EIGEN MJHCEERTERREIN I - FORD ESCORT AUTOMAAT - t s r f Elektrofoons Kleuren T.V. met 1 .V. T t 2 Er staat eek voor U een Escort bij: r Inh. 300 1.. flOO.—Rem. brandklaas SS. taL HOS. sen»- en har jrüng dus 11. T1R8TOND GEVRAAGDS Mica megeQk h besR vaa rijbewijs. r te We- Comelia Wijnand Itje Cor- tt-Geee 3.00Q.000 woningen in Neder land zijn niet oentryO wvwud Hebt U son woning? Dan weet U, dat dan In de winter slechts gedeeltelijk bewoonbaar is. Bocal gasgevoNnchgti govoo N«» voor de oplossing. Traditionele C.V. kget vee! geid «O U RM* 1 bet ineens uitgeven. Meal gesgevelkachels kunt U p< Wf> trek installeren. RIAL maat voer de afdeling modeechoeoea. u Hooo loon. *s Maandags vriL 1100 cc S3 pk ƒ9796,— 1300 oe 63 pk 7130.— Mat rembekrachtlging Rpedsabtaken voor dames: L. Vorst 8& voer horses L Verst S3. Goes. 1 S ff 1100 cc motor S3 pk geheel afleveringsklaar •tnadaerd/MtS,— Ook In etettoaar «Bveering - [quick shop X gotogonMMAoCTig to kot ecl Ram. Ivwt.hoed.daj D* Mneneet. Sti A Gooch sees VoroteU. 1941 Gees Yl. ngehuwd Ti jaar lelburg - te - vee Mn. vaa Jacobus DéoW Jaar at Gom - weda. i - Letje te Goes ii M au F. FWfaw^ K UI1H 23 jaar Jeertruid elen, Jo- en Maat lutadljk. Sr staat eek voer U een Escort bij: D. van den Berg Zn U staagt nu rekar bijl DOkPSSTTAAT 1» TELEFOON tIMMN dat gaat niet, maar wel veel eenvoudiger als U eigenaar bont ven een FORD ESCORT AUTOMAAT Rijklaar f «TW.— Te keep: Paugaot404D in prima staat hm. stand IM.000 augustus 1965 A.N.W.B. onderzoek toegestaan e» Ts 'iwsu: PJL Rati Jdieselmotor, heeft slechts -► Verkoop en reparatie ra.|150 uren «edraaid. G. Hoos ^%TOK°gsr”lsy«g&.“ Case asentschappan te| KapaUe J. H. C. Bioesttagssstraat Geea i TeeUelli. Meulbroek. t. Kerkstraat 3S Teroetee Textielhandel gpoep-van WtlMgon. Noordssndatraat S. -•> Loe» M v< Wemeldlnce W. F. Wsststrata. WUbalmlnastraal SS weMMoeoapk TusMottasM O. IHnsserd, m.ii ii i a as am sa eian» r Se. - -«Buf '■-Heer Arendskerke Drogisterij D. van dar Maala au Sa. Kerkdag A Toprusal geopend van 06.00 uur 12.QQ uur en van 13 00 uur tet 17JO uw- 4* 's Zaterdagsmiddags ven 11.30 uur 16.00 uur. Overigens, een bezoek aan do toonzaal van Merison N V. Is de moeite meer den waard. U vindt er de nieuwste geshaard- modellen vm Beckerg, Benraad, Boeel, ciney, Dru, Etna, Nobel, Rioters, Siegler en Vulcang. Morton Is tevens leverancier vgn Miele en Zanussi afwas- en wasautomaten van Zanussi, Bosch en Marynen koelkasten Heiifroat en AMrynon jdiepvriew*- Stap binnen, U bent ven harte welkom. <k Etodo-tectoach b«0M XLP.MEIJAARI Dorpeetreat 32, HeMeanaod. I SAvTsl ^P^v^e R Grote sortering treeelstnr radio's, platenspelers, bandrecorders ee elektrofoons. Wasautomaten, koelkasten elektrische dekens, ventl- latariNMhels, Phillaheve, strijkijaers, koffiemolens, bedkamerkachels, hoogtecon, elektrische bakovens, elektrische komforen, ent., era. Tijdens de opening grote kortingen op veU artikelen, als: Trsuofator radio's mat vissarijband en afstem- Indikatie van f278,— voor eeeeeeeaee eee*ve PhlilM 1A1-aSe^iL gar Auto radio's van fOUr- voor )-► Te koop: mooie en i.x.A Klooün. «t x- Ford 17 M, 4-drx. bl vnWjsn Bekhof 7, Yereeke. - Phlliahew diiehupe heereppereat. prtj. fSBJK tnrull oua schee repparénj Nb» room N.V., X. Kerteetr. 11- eratete. S841 Goes Yl. Goes. Wsnneer U uw „oydu* gashaard benut, hunt U voor onguregr 2.000,een mfddenstandswenlng totaal verwarmen. Bo, vendien zijn de stqgkkosten lager. r Stop de toonzaal van AAerison N.V. binnen, daar stam d0M Bgcal gasgevoikachels. zijn bijzonder fraai ven vorm en kleur. Onze adviseurs zullan 1/ gagmg voorrekenen welke Bocal jpa- gevelkschel of combinatie van kachels vodr uw woning he( meest geschikt Is. Levering uitsluitend via de erkende vskhandel. GOES KDIIONSTRAAT TELEFOON 011004310 en van f 198,voor T.V. met België vanaf f 749,- Stereo radio meubels van 348/— NU voor 648,- egtra inruil. i Schaub-Lorenz F JA. Sta- teo radio van 598,— voor 498,- .Komplete Staree Installa ties met versterker en losse boxen NU 175,— Marljnen koelkaat van f 299voor f 248,- Storeo redtoS NUf**9r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3