1 HISTOR SRAIFFEEENBANK VERNIEUWDE?-"—-^ dynamiek TEGENOVER OUDE land en temidden van het industriegeweld. Da PITMANSCHOOL VOOR EEN TAXI VERVEN ALTIJD GOED SPERA-NIELKA TYPEN EN STENO "TT VROUWEN MEISJES Direkt kontant geld nodig? Special Mundi N.V. .Z.N.B.’ b 5 ,D1 114 ..DE BEVELANDER" Donderdag 29 augustus 1968 Gei Aai <5 wandgas |L, r I: MkfcMburgeectr. 6, Goes •r Taxibedrijf J. van Sabben GERICHTE WARMTE Adver woent F DEREGT GOES 1 Door daar te zyn waar zq móet zijn. In steden en in dorpen. Op het platte- bruik van Zg^paar- UH Fa Go Vo Tel b.g Gh Door Inrull te koop V zi k 9 n o G ’IPer 1 September bogfewwn wow da nieuw* curaussan WN Mden op voor het oMeléle Wwi-dipiowia. leeUVV»Z4M Firma F. Jansen Zn. 16 jaar en ouder BI Voo Exclusief bij do melkman: kop-en-scho- Leeuwezegel margarine. Drie stuks tels van origineel Beiers porselein voor voor niet meer dan vijfentwintig rode stukken minder dan de werkelijke Leeuwtjes en f 2.80. Niet moeilijk om waarde. De wereldberoemde Seltmann zo drie of zes of meer van die feestelijk verpakte kopjes bij elkaar te sparen. U zet gewoon elke dag smaakrijke, ver- Masses Zoon N.V. betalen, kochten raadevieacn, aiotan penoan- SPAARBANK BM ALLE BANKZAKEN ”c i Dpi SCI i[ Aan FA. Voo Zeeland laat de tengels van het oude vieren. Het nieuwe wordt begeerd. Motorisering, mechanisatie en chemische onkruidbestrij- ding vervangen op grote schaal de paarde- tractie en handenarbeid. Sikkel en zelfbinder hebben reeds lang plaats moeten maken voor- de combine. wte m m mam 110.000 Zeeuwen maken reeds w w www oen ouu miljoen gtuoen pg 15o a Zeeuwse vestigingen, openden rekeningen. porseleinfabrieken creëerden het élé gante model. Ina van Blaaderen teken de voor de verfijnde decoraties. De se Leeuwezegel margarine op tafel. Die melkman brengtzebij a thuis, bij verse vijfentwintig Leeuwtjes heeft u dan zo. Elke dag vers bjj de melkman C. J.TILROEenZN. r F. 4» i' i- - -■ Vers f r HM 1 ‘s-H. H. Kfnderenatraat 20 I'. v rrj'-'iz' 1 Zundapp 1968 1 Zundapp 1967 1 Kraldtor 1968 1 Krakfler 1966 1 Honda C 320 S 1 DKW super 1967 1 Royal Nord 1967 1 Batavus Comby 1966 2 Sparta'a grand sport 1965 2 Batavus moUwnat 1 Yamaha 360 cc 1968 2 Honda 250 cc supar sport 1 Ducatia 1 Honda 460.cc 1 Lambretta scooter beslist de nieuw voor de helft ven do nieuwprijs 1 Gitera 126 cc 1967 KOOPJES 1 BMW 260 ce/ 160 1 BMW 250 cc f 860,— 1 Jaws 350 cc. 2 tact f 250. Kom vrijblijvend oven kijken bij 75,— 108.- 125.- Oo betere kwdHeitShorloges In verschillende prijzen. Zie onze etalage Ruime garantie en service 35.80 71,80 102,90 142.— 17».— 206 288.— 380 enz. 45.— 89.45 92.80 115,74 138.89 185.19 231,48 AH «AR NC f WINKELCOMBINAT1É Lokerse en van Damme Telefoon 380-346. - V j' Weer ontvangen nieuwe sóórten DRALON KINDERVESTJES in 3 verschillende kleuren. Juwelier - Hedoger - Graveur St Adriaanstr. 11. td. 6924, Gaos Gevraagd voor alle voorkomende werkzaamheden gehuwd d ongehuwd Directe indiensttreding is mogelijk Loon, werktijden on verdere inlichtingen een «do fabriek. Na 18.00 uur bij de heer P. Lindenberg. Domifiicueetreet 4. Yerseke j Levering geschiedt ulUlulUnd via de erkende Boeeeea dealers Grossier veer Zeeland Gees, telefoon S11SS-5140 HOEN8ON DEALERS Comb. C. Tramper - G. van Damme, Dorpsstraat 19 en 24. 's-Gravenpolder. tel. 01103-374-346 Techn. Bureau Verburg, Voorstraat 22, Coljjnsplaat, telefoon 01199-343-395. Fa. D. Zuidweg, 'g-Heer Hendrikskinderenstraat 2, Goes, telefoon 01100-6806 Fa. F. Welsscher, Hoofdstraat 18, Kruiningen. teL 01130-1301, Fa. K. Everse, Damstraat 5 .Yerseke, teL 01131-1859 Fa. N. G. Geschiere, G 11, Nieuwdorp, teL 01188- 242-594 Polderman N.V, Kanaalstraat 18, Hansweert, teL 01130-1477. Fa. W. 3. Staal Zn., Beatrixstraat 9, Krabben- dljke, telefoon 01134-423 Direkt beschikbaar grote en kleine peldtentepen voor perttkulleren of zelfstandigen, voor elk doel ook voor schuldsanering, kwijtschelding, restant schuld bij overlijden en mogelijkheden van uitstel tot betaling bij werkeloosheid, ziekte of dergelijke. Strikte geheimhouding. geen informaties bij werk, gevers. Lage rente en aflossingen. Geheel schril, telijke afwerking per post, in volgorde van binnen komst, binnen enkele dagen. VOORBttLD Kredieten 1.000.— 1000.— 3.000/— 4.000,— 5.000.— 6000.— 8.800,— 10 000,— enz. V a?.- .(k De HOENSON Seal wandgasradlator. Geen schoorsteen nodig; alleen een sfvoer door de muur. De ideale ver warming voor slaap-, studeer- en kinderkamer, keuken, badkamer en alk» andoro vartrakkon zonder schoor*1 steen. Ook voorzien van chroom sta- len CIE brander met 10 Jaar fabriek»- garantie. Fabrikantea vaa piuimvoe coaservea 4 i i L L nan G. R. van Zoelenstraat 34. Yerseke. p telefoon 01131-1810 f Aflossingen per maand 48.7» 99.40 14»,— 196,50 enz. Op uw schriftelijk verzoek zenden wij U een uit. voerige folder met tarieven en aanvraagformulier in blanko enveloppe toe. GRAAF HUIJNLAAN 14 GELEEN Ganzapoortstraat 23, Govs.* iSteads voordaligar door Zllvarzagals van uw sa. nielli ij Vóór het najaar 1 JONGENS. EN MEISJES-TRUIEN j - aan zeer speciale prijzen. d - Worden verwacht, nieuwe serie JONGENS- p EN HEREN-SPIJKERBROEKEN i P winter-kwaliteit aan uiterst ag< - prijzen. j! TEXT1ELHÜIS

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14