I t RUNDER ^mienO! 9«N«DEf| HET ZUN ECHTE PRUSSIAGPRUZEN W*3WA W dive Kleuren MELKBOER W ®Êl^wJ|jO wetchup: CAFENOIR per p^k i IND Geef een barometer kado OAC-HERMANS IS EE y| ÜAC.F Hik .Optica Kampman I.J ONS GROTE SUCCES R AMONTILLADO Asheru IQ half dry TOILETRAPIER^ BABY SCOTT AFWAS- BORsreL UTERKRU1K BESSO TONQ 1 HET KAN NIET ANDERS ONZE ARTIKELEN 6AAN IN MASSAIE HOeVEELHePSN DE D6UIS UIT. waarom: iedere huisvrouw WEETHET RXK AiASSAOMZET ZUN PE PRUZEN BU OACvHERWANSHETIMfiEr. ZOETE SPAANSE JWUN iopptgezuMwyi KOFFIE^ RLTER6O MMMCHOTEl CAE&AELS ZOUTE PROP PE MASSALE SUPEIS IN ONZE WINKELS STAAN ER NIET \COR HET MOOI. po pee 0 een zeer aparte APERITIEF* woibenwtfn met tereerarara 13-Küftala. i450gram wrw WSPIS coi^ (fifty enartfeH<gure»q v c^rdewerk hete r DE BEVELANDEN bte. 1 1 33® HEEL P0NPA1A6ERE UW VAKAHTIE CHINESE MANPA RUNWES MUWWWMUMI vruchbenwyn. met jor^gë t (5EZINGFLÊSG6N APPELSAP eiGGN IMPORT beker HAZELNOOT PASTA de ednUe PetMONTB Reuze pak het bekende llkkoekfe HALF PONP - (12 DE BEVELANDER" Donderdag 29 augustus 196t Done 1 OTV "1 •r 4 Zeeland Tours Toerwagendagtochten Aft Bevelandsn rijscholen zijn alien Vamor gediplomeerd (de enigste wottehjke erkenning voor vak manschap) Opleiding voor allo rijbewijzen AUTO MIJ. ZIELAND gg^-, t4w> MENS MIDD de oj econc cholot algen PERS Beide rallel o dag in land w Sociale toneel» Uitgebi wordee J. Hoe door b mei ARBI IN T UADTJE VAN DC LVODSTSTD GOES G^OTEPULLBN dfltROLLEN qroob formaat rpg geen kLuarbpe pereme #0<5flWBUK 4frKAAS -BOSRATA kOM CERVELAM* WORSTS „celeloeo' ranten MARSARINE^F pc*3bel tin beo (KJMtK aaroTevuerk leuke kinder aekleut-de geen Aóograin-mar eer heel pénd SPKUIAASO enz. o 4 O 4 4 'o SSESffi j ubi leum-geschenk EEN MOOI KADO! Maandag: Belgische kust en Brugge, v. Goes 09.30 f 8.- per persoon WoensdagBelgische kust en Brugge, -v. Goes 09.30 8.per persoon Zaterdag: Belgische kust en Brugge. V. Goes 09.30 8.per persoon. r I, in vertrouwde handen t De juiste 'weersverwachting Direct afleesbaar In diverse houtsoorten •n uitvoeringen met garantie Onderstaande AUTOCMMSEN Cobuto, Coodtour, Europa ExproM, Snol Cru, Zonland Tour», I Europatat» VU8QMQEN HoWplan, Rt, Contouri I tUMMOBt Hotelplan. F.T.S. I BOOTTOCHTEN op Sun m Moazal, (adarij Ketel sa. -• ■SM AUTO Auteplan varzorg! Joch uw hotte» I ndVS AUTO'S te roaoneran In uw vokonlioptoot» I OMTOCNHN por autocar door Nadadaad, BaigiB I I MHHUmBS vaar train, tetegtoig. beet Reisgidsen op aanvraag verkrijgbaar bij Onder andere ais relatiegeschenk huwelijks-geschenk Deze m staat zi en arbt door ii adviser Een op a. de di b. de <1 Kleins PRUSSIA t. OPTIEK FOTO FILM Lan^e Vorstslroat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 Tel. C1130-1441 Tel 01100-6871 TeL 01108 376 Tel. 01103- 393 TeL 01100-7923 J dea Herder, 's GravenpoWer Tel. 01103- 223 Tel. 011004192 TeL 011004127 TeL M«* MO WL 04108- Ml -s pimeEMwenw BESCHUIT F Zee hele dingdag in Londen, vertrek maandag- 4 avond, terugkomst woensdagmorgen.. 4 te slechts 49,per persoon. 4 y Wegens grootsocces wordt deze tocht ook na 4 12 aageetas voortgozet. 4 Een hele zaterdag ia Parijs, vertrek vrijdagavond 4 te terugkomst zondagmorgen, slechts 29.p.p. 4 VRAAGT GRATIS PROGRAMMA. CORDIAL Rijbewijs A: motor en scooter - Rijbewijs B-E personen (schakel)auto wow Rijbewijs C-E: vrachtwagen Rijbewijs D Ebue A. Bauer. Kruidingen L. van Damme. Goes A. Does. Kortgene A don Dekker. 's-Gravenpoider J. Franke. Kloetinge J. van Hoee, Goes G. Hoogetrnte, KloetMge jeNifta MaiftkaRaaaoci s da WMa, WotphaartedUk **4» i ’3 PRIJ$'$U&

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12