1. C. van der Weele de rijksoverheid vraoyt EN MEISJES j.f.hopmans ;-3 POLDERMAND MANNEN SPREEKVAARDIGHEID I Bil mail.» e,i; Marijnen i--| Reeds nu ontvingen wij PHILIPS I' Bouwbedrijf VAN DER POEL N.V. OVDELANDE deux-pieces mantelcostuums Woninginrichting Een bankstel waarmee u harten verovert.... 7^3 p Schoenmakerij Hillebrand REPAREERT HET Ganzepoortstraat 17 - VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN nette verkoopster I L. C. v. d. Weele TUDELIJK AANBOD Wij geven 275,- voor uw oude wasmachine of wasbord bij aankoop van aan volautomaat p wintermantels -»» J. A. STOKMANS 1 i.’ II '1 i w i re t F’ M. M. Clarijs Tob niet langer. Riril uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aanè 45* instituut RHETORICA SSÜ4Xuw ■lO-jÏ f I Don< DE BEVELANDER" Donderdag 29 augustus 1968 f PIET HEINSTR. 3~ GOES Damesmode Goes .ia L' O I l'i W - J j) N.V. Philips* Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken; Zwaanhoefatraat 2 V P .ffi aannemersbedrijf p N.V. Philip. Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal Do Bs bezon Krijgt berich kunne NOORDWIG 8, KRABBENDIJKK TELEFOON 01114-441 P p Of het nu uw schoon of tas is - tiilbiirljf 4 Bij de bouw van het .- VERZORGINGSTEHUIS VOOR BEJAARDEN TE YERSEKE hebben wij plaats voor Ook kunnen nog enkele SJOUWERLIEDEN worden H aangenomen. Vervoer kan worden geregeld. Aanmelding dagelijks op het werk of telefonisch onder de nummers 01131-1945 of 01104-247.. I! GEVRAAGD *riidafl 30 in Rest D« Landbouw. Markt 38. °P dlMda« 3 in café-rest. De Brasserie. L. Delft 10. «GEN OP Z. op maand. 2 sopt. In rest. De Blauwe Vogel Stationair. 33 i2£^h”v,!!rP K-ntrich H aoa peoltteve biasing at. cur.W(.) TOEGANG VRIJ Sollicitaties schriftelijk aan: m tekenaar VOC. ■vManwó adm. medewerker vac. ar. MMI/IBM Laat nu Dw dekens en slaapzakken - Speedwash DELTA’ Bierkade 3. Goes, tel. 7396' Ss. 1 SiS i Mn pracht collectie l£ies nu, dan slaagt U beslist bij: R> Lange Kerkstraat 14. Tel. 01100-4903, Goes. «.Lr a» 7 J ■40? MUM V 11 due met inrun 4 3 7? 83 .t *s Maandagsmiddags GEOPEND PLAATS .lil. Krabbendame Krulninge» KipeUa Gum Lewedorp Oveaaade Fa. iele Fa. >111 Fa. •ele Fa. ke. Fa. TAN TOT IZO-lAUe. ttJOABiM u. - w 1SM«« IMO-IAN e. 1M0-1AM u- HM-UAUa. zowel In modem als klassiek, enorme keus vlotte modellen, interessante prijzen Wij xeekan voor onze lampenfabrlcage zowel voor dae-ah voor 2- ea 3 pleegeadtoMt ->• Em reis pe deskund adres w H. MOL Ruyter gen. A| en ache Gev ge dage 1 oktotx Voratatr MSI. opleiding, leeftijd en ervaring, tot max. - .ca 1’ Pr I I k >ni I h tele Fa. 1110 Fa. Goe Fa. 0110 Tot. 5007 en 7704. Tel. 8007 m 7700. Tel. 8007 on 7704 Nu ook witte trouwcoupé Mtaariljk I ■■EaBQnRSM MioouiuacMSTi.n-n HBHBBHBH Tol. 5007 on 7780. Tol. 5907 en 7760. Tol. 5007 en 7706 ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN 248*798- ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOÉFER (PFAFF) i> liefst boven 18 jaar DAMBSMODE o Lange Kerkstraat 14. Goes telefoon 01100 6903 Schriftelijko soffidtaBeg onder bet Hj de gewenste functie vermelde vacaturenummer (voor elke vacature oen afxenderlijke brief) xendea aan Bureau Personeelsvoorziening en Bemiddeling van de Rijks Psycbologiscbe Dienst, Prins Mavritslaan 1, 's-Gravenboge. AOW-prenrio voor Rijksroltoaing. De soMcom xije exclusief 4% vakantie- wHkoring behoeven wij tegenwoordig niet meer te diseussiSren. Poer de toenemende automatfaorinn An deed. structuurveranderingen in het oolltlèka "•«■"hsslng en de totale NAAIMACHINEBEDRUF A. C. Bastiaanso, Papogaaistraat 4. Goes, telefoon 011Ó0-7476 met en zonder bont, in de mooiste dessins en kwaliteiten Voornaam on stijlvol, met koordfranje a aap Bekleed met beige acrylvelours J I4w9j““ Over do "NOODZAKEUUKHS1D- vM bot volgon van Mn-*T Doorde toenemende automatisering. structuurveranderingen In het polmak^. vaardigheid en Mn In de vake zaken enz., r~~ 2“ lijk leven efageru o.Ly. goed getrainde en ervaren docenten Uw .,n* wintermaanden andere bekende peychiecho remmingente ovJXtaïSn/’ ****««nheid en alle nodigen wij alle dames en h«^n wortJ«n Oefleven, 44n van onze Instructielessen te ges»te*””** •vertwlgdlUn, gaarne uH om eens AANVANG 8 uur n.m. Licht werk Goed loon Gratia bedrijfskleding Gratis busvervoer vo^jm n I n^jen mwcatlngea hotzl-cafk-ustaukant adus t Wapes vaa KUlaad ■erfRam *0 De KeeêbeeBcl DeneriraekM Dc Kareabevos MariH S De Zwaaa KwtoMs 4V De LaaSbeew MarM M De Gaode VeewoeWtaa DgkMaat Verbeek KacteWs 1 iftr.-AXXu.- voor het verrichten van tekenwerk op wegenbouwkundig gebied. Vereist: diploma LTS of gelijkwaardige opleiding; enige loken, ervaring strekt tot aanbeveling. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot max. f770,- por maand. voor de Rijkswaterstaat t.b.v. de directie Zeeland ter standplaats Goes voor het behandelen van vergunningen on ontheffingen pp de sectie beheers, en bestuurszaken. Vereist: diploma MULO of gelijkwaardige opleiding en redactionele ervaring. Salaris, afhankelijk van - f Ml,- per maand. p j wasssn bij MARUNCN WASAUTOMAAT, ven 1009f"“dus met inruR ƒ824,- "999y™due atet laruii 724,- In de kleinste winkel met de grootste sortering Q.ECTRO - TECHNISCH BUREAU Magdalenastraat 12. Göe's tel 6977 S M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10