DANSEN J 1 Wij hebben wc 1100 gezichten ^^voor u in huis DANSLES; J GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs’ te Kortgene I JANVIER .Elegiace’ A.M.VERGEEM, Eessiesw school jaar met Vrijsprak DHENILLE Een nieuwe, moderne bril 5 G0£5 I- i p p p- IP •3 ’V-j ooi „DE PRINS VAN ORANJE" - GOES ZATERDAG 31 AUGUSTUS PARRJhb* OPTICIEN OOK VOOR FOTO EN FILM i 'I' EN NOORD 8EVELAND ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID I’ A. C. van der Rest - Goes The New Black and White TERMINUS TERMINUS RESTAURANT Café-bar-danclng ,DE BOEI' I. carlvanl TERMINUS '.P DANSSCHOOL KUNSTHANDEL „FLORENCE Ths Creation'68 v/hThoGattors •en beschaafde - Juffrouw p p p vGov^ls^WM J TERMINUS IN IPADTJE VAN DE L.VODSTSTD. GOES TE KOOF BIJVERDIENSTE BEZORG (ST) ER pDE PHOENIX' MORGEN BEGINT DE *STOFFENHERFST* MET ALLE AKTUELE HERFSTSTOFFEN VAN 1968 I 1966 Tl k ■'I ken orkest: 4 Aanvang 7.30 uur HERFSTSTOFFENSHOW AKTUELE KNIPPATRONEN: - 7 -<• dbdh o iVoor de bezorging van De Bevelander op '.f EN A V SC FILM FOTO nuveMMM**(M« vooaieiMaraooei f f P P P. Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Oi lAMwiiwr p p irm- 1'8 - rkte ken ion; iels. •P P P P P P P P Wagens huwelijk wordt la do zo bi hoede tanaa- ciu»aehe zaak vaa gevraagd p- P-- p p" -.p Aanveng 7.30 uur I p CARE Wolphaartadljk Do hela ■aaad aagaesua iedere dag hot optreden mm het Itaüaanee dam- en ehoworkost UrrZENOBEDRIJF BADHANDDOEKEN BADLAKENS BADMATTEN WASTAFEL-L OBERTJES WASHANDJES GASTENOOCKJM in prachtige kleuren, zoor exclusief als geschenk ■P Ook iger jeen ka- Aanmelden en inlichtingen dagelijks ZoaneMoomstraat 13, Goes, telefoon 7604 BATAVETTE bstoksflt: volautomatisch comfort w *v WW w ssè— Bar GRANADA o In dit trek nor, WljagaardofeaetGaae. Telefoos »72» SpociaSsSaa neet Oriaae on Mvae. ZATERDAG 31 AUGUSTUS m;m.v. Peter and the Rising Four Lange Vorstatraat 45 - Gom Telefoon 01100-8306 Grot» collectie: houtsnijwerk, kóper, keramiek, byoutorisèn. onyx. sieremeedwerk enz. Wimpers oa «saakhraeerea AsM kataadaBagaa Voor deze en vele andere behandelingen kunt U een afspraak maken in onze oehaenhaMaealon - - Na enhel GEOPEND VRIJDAGS. ZATERDAGS ZONDAGSAVONDS Intiem kaarslicht - gezsHig Hoofdstraat 36. Kortgene, tel. 01108-219 l»»S0»»M»60S66— P P SPEELSE K1NDERBRILLEN VAN OERSTERKE CONSTRUKT1E Regina-Libelle-show in De Prins van Oranje op dinsdag 1 okt. Kaarten reeds riu verkrijgbaar in Het Stoffenpalei». SCHUTTERSHOF - GOM Zaterdag 31 augustus DANSEN Muaiek: AKTUELE STOFFEN: tweeds chevronnes. Ascot ruiten, trevira 2000 Trevira crêpe, mousselines, flanels en prechtige kamgaren stoffen r. Burda, Simplicity, Vogue en Herbillon, rhet alle nieuwe mode-accenten en met de veilige gratis knipverzekering al ■an diep- voorraad te »chou- Electro. Condens- 5 1- ia ën hulp ■zen EL V.. Kloe. -8149. met behoorlijke echootopWdteg om mede behulpzaam te zijn bij do verkoop ven genese en verbandmiddelen, verplegingo- artikelen. instrumenten, eleetle- ke kousen, buikbanden. breuk- b'nden en andere medische bandages, schoonheidsmiddelen parfumerieën, toiletartikelen enz. enz. 5-daagoe werkweek, goed talaris vacantietoeelag en verdere voorzieningen Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix’?**' Goes. Voorstad 24, Postbus tk Telefoon 01100-5015, b.g.g. 83996034 Giro: 3 26 37** Aangesloten bij de Nederland* Huie-aan-Huisblad Per» Advertentieprijs 20 CL per mm- Voorpagina dubbel tarief Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten in tel. opgegeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. P P ing i1 Voor jongens en meisjes Vele nieuwe teener-modellen, vooral sterk met onbreekbaar glas De Batavetta la zeer gezien alj de dames. Hy heeft een age Instap, aan royaal zweel tadei te aNe techniache inuQea dia de (dading tegen vuil worden beschermen. De heren hebben misschien ring voor de Nedortandoo <9 cc Anker motor met auto1 matlsche koppeling. Komt a bij one eana kennlamakan met deze maast bewonderde en begeerde brommer. Om bet comfort, om de toch- - VAKKUNDIGE VOORLICHTING ever dharaa typen Z glazen zoals ca.:, anupiegeid, getint, hl- en idtoeaai te Varijux. LEDEN VAM TWWB NB BIN ml iigm .limLhedfee op het montuur. Eenvoudfoe staarn Nfe gmtoExha tartbtg van f 7M raopi 111op IdndMtoNen. BLIJVENDE «ERV1CE.WfeHniir0|tiai hetdnwen nodig blijkt dol aan do stand of paovam ndg wet veranderd moet worden, don doen w(| dit gastee voor U. -P-' (Mtakant vsak een ender gadclrt, ggr nieuwe peraoonlijkheid. Méér nog dan kleren maakt de bril Immers de men. Want wek kledingstuk draagt U dag- In, dag-uit? In onze b0*de>tydM kol* lektle vindt U predeo de bril «He U lorgnetkiaaaiek of modem, soortlef of we e»v waarna een beetje artistiek, vlot of een tikkel tje Mrtorttalr. Of wilt U het comfort van een lichtgewlchtbrll Komt U eens kijken en poenen? Wij hebben wel 100 gegéoMon voor U In Indo. p KLOKSTRAAT 10, GOM eeeeeeeeeeeeeeeeëea TERMINUS HOTEL voor recepdee en diner* nofl het illermeost waardo- In allee oen klasse apart t.e. Station GOES TELEF. 01100-7101 eeeee»»eeeeeeee»e'n|*ch* P^M>« en om da ■*- u—Z7 «He erop etMfc wwinj ^P.uXÏ“rdki^8ATAVUa liekacheltje; eiken dressoir; 3-pitr (tostel; 1 wumacl longzwesser. Ne 1 espt vont. 18J0 uur Appelitr. ZB. Gosi <»f groen: aam opgenomen he? OPTIEK Lange Vorststraat 57-63 - Tel. 0 ’100-7251 ^WWW'WW’W'W'V'WWW'W'WWWWWWM r Een prettige tijd wacht U A dvertentieblad LANGE KERKSTRAAT 44 - TEL 5359 AKTUELE KLEUREN» in het algemeen wwme gloed volle herfsttinten, zeer aktueei: prune en alle - tinten grijs o 20» Jaargang No. 35 29 aug. 1966 Jplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren Zo is er dan nu gaan veroordeling voor hen, dia in Christus Jezus zijn. Want de wet van den Geest des levens haait u in Christus Jaaue vrij gemaakt van de wet der zonde on das doods. Rom. 8 1, 2. Inzending Vosmaerstraat 6, Goea. -► Te koop: Ford Taunus 17 M CemM h. j. Lget. Karteleto 3L Kapello. ->■ Ts koop aaeeto: <M i. pr.*t.z. oliehaard. konpL met bljiotvat en Jllltwk Te bevr.: CypuwinatT. B. Gse*.Z' Topkwaliteit Mevwo nortsajoels. A. F. Staec- *s Meorew hoeksedijk 7, Ovesands Têl. 01105-358 na 6 uur P i P Wemeldinge vragen wij m.i.v. 1 okt. a s. een nette Ook schokarM home» h aan- marking. Sollicitatie* aan: FADRUKKERU Veor»tad 24. Tel. 01100-691S, Geee. HANDGEWEVEN - - begin september e N AANVANG NIEUWE CURSUSSEN y "neJATAVCTTE h, grijs, ^1 vanaf fétV I 'TL J.Jer&niassi B Gaazopoortavaat 28. f| Goea. tatafeee 0063 M Te koop: bsnkataL auto W '»el*tr. M, Goes. Te koop: bruidsjapon n t «0. Te bevr. aa' it «ga ■L pei«tr. im> Oase,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1