<e r ZUINIG x AARDGAS STOKEN! o De slag om de lacht - - I 11 i ofl ro EN 50 MN DE JONGE ASSISTENTEN ACCOUNTANT Fa. VleagGl Weekmlun iWistiv,. F». JANGDNST.-—n Backen compressoren in capaciteiten van 60 - 2300 I. per min. Mededeling aan de inwonen van ^’s-GravenpcIder MEULBROEK UNGERIE-KORSETTERIE KRIJGER TOBRS 0 r F u/c/wea -n 'b- tus 1968 Donderdag 22 augustus 1968 •f -- 5 f Westwal 11, Gom. telefoon 01100-5367 5M, 6 '4" 1 !S Regenpakken Trainingspakken Voetbalschoenen hf vMMhntM de w. t HKI ALE „DE BEVELANDER" eooooeooooooeooeoeeooooososso—oo E. M. JAARSMA NAPOLI 6.000 566.- L 9,00 29.50 f 34.50 f 7,90 f 9,90 f 12,90 f 39,90 4 Geen gekook meer in een ijskoude keuken 11 ,n Zaterdag Zweeds weekend brood. KOOP OOK EEN KLASSE NAAIMACHINE BU NAAIMACHINEHANDEL BOGAERT Vrijblijvende demonstratie Opril 7, Goes, Telefoon 7982. H. H.kinderenstraat 2, Gom Telefoon 01100-6806 FRANS VAN VREDEGEM tesOMb m WL 0MS. Oeee. Frans van Vredegem »Het Serviezenhuis* Zuldweg 's-H. H. Kinderenotraat 2. Goes, tel. 01100-6800 Goede algemene ontwikkeling en ten minste diploma S.P.D. Schildersbedrijf J. L. de PAUW Schoolstraat 18. Hansweert, Telefoon 01130-1520. SCHILDERS voor onderhoudswerk eooeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee**** GEVRAAGD Fijne sortering koekjes M oebekjes. wordt geleverd door Meer keus In naaimachines bij Bogaert Wij verkopen niet één maar verschillende klasse merken naaimachines waarvan Anker en Husq- vema wel de meest bekende zijn. Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei Voor al uw drukwerk BRILLEN Toiefeas 0206 6OU Brood-on benketbekkeril ei o VERFWINKEL NOORD’ SPORTHUIS PIETERSE Willy Engelfriet Aro/Arene^. o L Huishoudelijke artikelen j Van de Graaf - Goes KANTOORWSTALLATIES Drukkerij „De Phoenix” Voor serviezen OPBOUWSERVIEZEN Schoolsportklodlng met d« Inruil oude Installatie mogelijk HOENSONS KBukanKombi t-i Tijdens de verbouwing kunt U ons vinden op no 28. We brengen U ale atowie onze volledige kollekties: Warner beha's, stap-lna, panty's in exclusieve kleuren MaMenform beha’s, stap-lna, panty's, koraelets Triumph beha's vanaf step-in» vanaf panty's vanaf korzelete vanaf Playtex beha's vanaf ctep-ins vanaf panty's vanaf Lovable beha’s vanaf step-in» vanaf panty's vanaf koreelet» vanaf AH] als vakmensen ndvtoerMi n E.M. JAARIMA oonwolr seeeeeeee eoee o Baeesenmariit 12 Goee - TM OHOOSN t Townsend Car Ferries Ltd p d Elastleke kouson en steunkousen l> Laxovar. niet te zien in het dragen zonder naad f per paar. Weer nieuws: elastische dunne f Ji kousen ook zonder naad in stevige kwaliteit voor p slechte 34,80. - Tornado voorraadbueeen per set k 4 stuks Rode roos vee 6,96 nu 346 Snijbonemolea vaa 8.25 voor 6,80 - f 3,95 f 5,95 - f 7,95 - f 19,75 MEULBROEK UNGERIE-KORSETTERIE Lange KorkMrMrt Gmbl.. Massee Zoon N.V. leerboeken 'On tekenbehoeften J. DE JONGE N.V. A A- >—•4 4 ,-g Nadruk verboden DAT IS PAS GOEDKOOP 7,98 9.96 1' i I treat I beter* (eeon««eMi I Wl i' 3 OUDERS Hat Coetreal Bureau vuor Voriflcatte aa FleaarMte AMana dar Vorouiuteg »aa Nadariaadaa Geweeu J I» XXX Zaterdag Suncakee, 5 stuks voor 1,16 ea 8’ krentebol- ten/OM XXX Kwaktoltsbrood. prima rozR- n onbrood. 4,98 srend >ciale ï9- zaak. Turfkade 17. telefoon 6628, Goes G M BROEKSTRA, Koningstraat 5, Goes. DAAS SLAAGT U PRETTIG. Leeftijd tot plm. 30 Jaar. Gebeden ererdt Afwisselende werkkring op het ge bied van de eccountantscontrole bij gemeenten, alsmede bij bedrijven en instellingen waarin do gemeen ten financieel celntereeoeord zijn. Een aan bekwaamheden en ervaring aangepast salaris. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Faciliteiten bij voortzetting van de accountantsstudie. Pensioenregeling conform do pen sioenwet. A.O.W.-premie voor rekening ven het Bureau. Eigenhandig geschreven brieven te richten aan de districtsvorificatour do heer Chr. van Fraaaeen. Loeuwoniaan 18 te Terneuzan. Voor nadere Inlich tingen tristoon 01180-2134. .1- 250 gram epritsjee AM XXX i' vraagt voor do standplaatsen GOES. MIDDELBURG on ZIERIKZEE of naas ts omgeving enkele LESSEN V.W TO OPRN. GROTE MARKT QOE8 's-H. Hsndrikskinderenstr. 33 Goss Telefoon 7674 En vergeet U niet onze specials grots sortering roestvrljstaal van Lagostina, BK Karaat, Sola, Po laris, Kabo en vele andere merken En ook op al deze artikelen krijgt U Zilverzegels sluiting bedraagt minimaal f 100, p Binnenleiding komt geheel voor eigen rekening, thans 11 meter gratis. Ombouwkosten voor flessengastoestellen komen voor eigen rekening. Geen inruilwaarde meer bij aanschaf van een nieuw toestel. U kunt nu uw aanvraag nog tijdig indianen bij: Gemeentesecretarie, 's-Gravenpolder, tel. 330; n.v. ZEGAM, Evertsonstraat 98, Goes, tel. 01100-5697, of bij de dienstdoende opzichter van ZEGAM bij het werk In 's-Gravenpolder. M TT Nb Obk SGdlbotiGRg f Marmeplaet f 8M Keizerstraat 7. Goea. totefoen 5706 Corset Speciealceak Goes, OprN 5, lel. 57031;’ -trien wastw gMputan wijl van Brabantia, Sola, Tornado, Tefal, Arcopal, Jena, Philips, Daalderop enz. vindt U bij ons in een zeer ruime sortering 1 f WfflMMMgNIMMMeMIIMIIIIIIUIIII vm de boete fabrikaten zoals Rosenthal. Arzberg. Eechanbach enz. en eeaotte s Gare Zlmota GW» desa naar verantwoorde steun geven. l' l' l' Magdaieneetraat 4, tof. 01100-7107, b-g.g. 8188. •bosmeeeu Kobterstract 3a. Zatordage na 12.00 uur ia one gehele bedrijf 11 geslote». Heeft u onze fraaie sortering 11 dat wij dealer zijn van de beroemde BRIGGS A STRATTON MOTORIN dat wij gazonmaaiera tevoren met deze motoren dat wH aHo service en reparatie zelf verzorgen dat wij graag Uw oude machine inrollen (i I 1 het eerste en enige gasfornuis mst Inge bouwde gas ksukenvsrwarmlng Is de Ideale oploesing. Hst Wij brengen onder uw aandacht dat de tijde lijke gunstige voorwearden voor aansluiting van permanent bewoonde percelen op het aardgasdistributienet ne 31 augustus IMS onherroepelijk vervallen. Dit betekent dat vanaf 1 september 1968 geldt: •ft Bijdrage in de kosten van de hulsaan- o Agentschap: Peaeegier an auto al sens gselsn. Waaronder ook Arzberg. Neef Komt u dan eons oven bij om kijken en s zult verbaasd zijn over onze prachtige kol- Isktts, al onze serviezen zijn zeer fraai van vorm en fijn sn van het zuiverste porselein (i sa teder onderdeel te los verfcrijgbeer. 1 Waagt a gemat eeae oage praeMige Mkter. En ook op ai onae serviezen et oadentolea teRgt u 11 jdv^Dm^jeSsS I Uw adres voor technische teken- ea kantoorbe- p nodigdhoden o.a. 1 PELKAN, ROODRING, FABER-CAGTELL NESTLER tekeninstrumenten. Nieuwe elektrische telmachines nu nog ƒ300.—. GebruMrie schrijf-, tel- en rekonmeoMnos. REPARATIE EN ONDERHOUD Ondanks alle prijsstijgingen nu toch kousen dte i* 1 aanmerkelijk voordeliger zijn en zoor goede en 1 Koekpannen van bekend fabrikaat l 20 cm van 13,50 voor 22 cm van 14.50 voor 8,05 24 cm van 15,75 voor 26 cm van 16,75 voor 10,06 28 cm van 19,50 voor 11,05 Steelpan 14 cm nu Steelpan 16 cm nu 6 delige roestvrijstalen k lepelrek in luxe verpakking i' slechts 12,80 Vuurvaste glazen koffiepot en filter, slechts 735 Bloemgiotere 1.50 1,96 Stecbloempotten 1.M, 2.28 Hutehoudtrap 5 tr. M.78 n OrBTVTuS pedaalemmer 14.M 1 bespaart U da kosten en de ruimte van een bijzat- kachel on U profiteert van de lage aanfgeaprijs. Reeds duizenden huisvrouwen hebben de Keuken i Kombl van Hoenson In gebruik. En zijn er allemaal even enthouslaet over. Levertnz zeechlea olMattend vte 4e erkende Beemeon dealers Grossier veer Zoelaad Geee, telefeoa euse-S140 Heensen dealen 1 1 Fa. M. Leenpoel, Veerweg 14. Kamperland, tel. 01107-336. 1 1 1 Fa. B. Meeuwsen Zn., Hoodweg 14-11. Rilland. 1 telefoon 01135-246-348. 1 Fa. H. Oele, Kanaalstraat t. Hansweert, telefoon r 01130-1444. i Fa. J. M. v. d. Weele, Dorpsstraat 17, Wemeldlnge, telefoon 011SELS18. Fa. Jae Butler, Dorpsstraat 's-Heer Arendsker. ke. telefoon 0110S-3S3. j Fa. P. de Hood. Dorpsstraat 2T, *S-Heerenboek, 1 telefoon 0110S-400 b.g.g. 401. I r Fa. C. de Jonge Stationsweg 1, Heinkenszand. tel. 0110&110. 1 II Fa. J. d. Klooster tc Zn., Ganzepoortstraat 6. 1 1 Goes, telefoon 01100-0714. 1 Bestelt uw voor het ZEEUWS TECHNISCH INSTITUUT bij Alg. boekhandel Lange Kerkstraat - Goes - Tatadaan M ISO MOS De boekenlijst te reeds in ons bedt 9perleei HJ Uw eporlsliet op e dH gobted: Opril Grele Markt T< MM 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9