GASKACHELS NI. d. Kreeke e Grote gasapparaten show i: WASAUTOMATEN JAC. KOPPEJAN i J. A. STOKMANS 1 1 B.M.W. Automobielbedrijf van Fraassen N.V. H.H. aannemers ii NAAIMACHINES Zig-Zag naaimachines ji vanaf f249,- PHILDAR een aankomend verkoopster verkoopster en een leerling verkoopster Schoenmagaziin PEELS MACHINESCHRIJVEN VERKOOPSTER 10pel Admiral ’65 j ^Automobielbedrijf van Fraassen N.V. 4 HEMA FILIAAL T<n 4 1. I 1O AUTO RIJLESSEN 2l250 „DE BEVELANDER” Donde M NJ - 4 C.V .-ketels. voor hrratórf •eeeee 16 september begiet do Voor al uw advertenties i. 4 nieuwe modellen 1968 Bocal, D.R.U., Peeters, Benraad enz. Drukkerij „De Phoenix” C. DINGEMANSE ooooe e eee ee e e e aee e e e ee oooeewee**» l »»*»e->eo»eoeeeeoooeeeeeeeee»ee.os».ee^ GroenH. VLISSINGEN Lange Zelke t J. Korstanje In het Verenigingsgebouw te ’s-G raven polder Dve voort Radfa, TV GOES -angevorst 84-92 Opruiming bouw materialen zoals ramen, deuren, ko zijnen, latten, tegels, etc. Zaterdagmorgen vanaf 7.30 uur aan de werk plaats Oude Singel 88, Goes J vraagt A. Leerling buffetbed lende B. Bar-asslstent(e) bovassUaNida wagan», <Aa door taral war* den verkregen, worden onder onze vofc Er zijn meneem cle menen dat wij gespecialiseerd zijn In bankstellen in moderne en klassieke vormgeving, in velerlei uitvoeringen. Die mensen hebben gelijk, dat zijn we ook I Maar daarnaast hebben we ook nog een grote collectie fautmdis, J>anken4po-bBnkjMMfraeruit u naar eigen smaak aa beschikbare nrimbe edn •zitje'* k samenstellen. Woongenot op z’n best bij: f Triumph schrijfmachines V AUTOBEDRIJF SCHOUWEN AAR L1-.. -_.• 4 - Predikbeurten Leger des Heik goes ii AJLS. Telefoon 6714 F J. A. VISSER en Zn. VAN DENKLOOSTER F*"*"*’ y Bi -% AUTOPARADE Verder gasfornuizen, geysers, gescomforen. Speciale showkorting op alle gesappa raten. 4F*'- J De mooiste en grootste kollektie POPPENWAGENS POPPENWANDELWAGEN6. POPPENWIEGEN Voor al Uw zakelijk drukwerk Aanmelding: WAAR' koopt U 1 6 fles EXOTA 1 in draagtas voor 98? In KARMAN’S WENSBEDIENING 1902 1964 1966 1966 1966 1965 1963 .1966 "Renaissance DE GRÖO1STI COMP'NAiiF VAN AUIORUSCHOO’MC JDERS IN NEDERLAND „DE CENTRALE Kamperfoeliestraat 21 Goes Telefoon 01100-6257-7979. Magdefonaetraot 12 Goes Telefoon 6977 i J J Nog enkele Inruil TV toestellen la voorraad, T met Ie en 2e net, met garantie. Komt U èens praten over centrale verwarming, een C.V. techriikus is aanwezig. Gevraagd flinke knecht en ftvhhande Oostsingel 50 Goes -. - I - - V aan de Bosseweide Vrijdagavond 7-10 uur en zaterdag ven 10-12 en 2-6 uur. Keuze uit 60 gashaarden en VERVOLG- EN LOSSE LESSEN t M» FONKELNIEUWE V.W'a* GOES. St. Adriaanatraat Telefoon 5545. Z-.-- 700 LS '65, kleur bordeauxrood. Sénee 1000 Stmea 1300 j Swwoa 1300., Mmea 1600 GLS 9imee 1500 Tourist Opel Rehord 1600 Def 760 Trabent 601 BMRfTV-, Biedt zich •en: nette huishoudster Leeftijd 43 faar. Zag zich gaarne geplaatst bij heer alleen. Moet beslist net milieu en van Chr. beginselen zijn. Brieven onder No. 34-7 bureau van dit blad. ^Petrree^jtl i HULP in da huiahovdlng. ju i «en i Mevr. Huber J. A. van der Goeakade 73 Goes 's Zaterdags afwezig Tevens te koop een zware antieke voordeur met leeuwenkop klopper G. Gorsse Bouwbedrijf Kloetlnge Mjjn aann.materiaal is in In onze ELNA speeiealaeak vindt U ook andere merken I I z i om af te werken on hét maken van I knoopsgaten Lange Vorststraat 104, Goes, telefoon 6221 J r ’.-.o ’1 Speciaalzaak In wol, sokken en handschoenen - o Sollicitaties bij voorkeur na telefonische af- spraak, telefoon 01100-8154- ♦♦♦♦♦♦000609»9»900»6609<>9»»9*9»»99< ERZUN MENSEN Gesubsidieerde I.M.O. MMdeeataedoavoedeehool Twee lesavonden per week. Lesgeld 80,per jaar. Voor afgewezen kandidaten is plaatsing mogelijk in<da 2e klas Aanvang 27 auguatue a.s. •••^•••ooooooooooooooooeooooooooooo Hotel ,Ockenburgh\ Goes Telefoon 01100-6303 of 7227, vraagt Wij zoeken Wij bieden prettig en zeer variërend werk, uitstekende salariëring en sociale voorzieningen, reiskosten vergoeding. Sollicitaties van 9-6 uur aan de zaak. Na 6 uur: Cypressenstraat 5, Go és. Lange Vorststraat 27 Goes. Telefoon 01100-5076. Begin september aanvang cursus en STENOGRAFIE U krijgt typeles op gloednieuwe Aanmelden dagelijks bij i A. VERBURG LERAAR MACHINESCHRIJVEN J Nachtegaallaan 62 - Goes T Telefoon 01100-8195 Wij bieden U leuk, afwisselend werk, een uitstekende salarisregeling, .vijfdaag se werkweek en reiskosten-vergoeding. Voor nadere islichtingen kunt U zich dagelijks wenden tot de bedrijfsleider, de heer Leys. Hij zal U graag elke gewenste inlichting geven. .- I I Wemeldinge, Dorpsplein 6, lei. 394 RBfl® Goes. Wijngaardstraat 62, tel. 5302 Deze keurige direktiewagen verkeert in uit- n 4 II HOOFDAGENT CITROEN. j h Voorstad 79 -Goes Telefoon 01100-7353 Zondagmorgen 10 uur Halligingsdienst o Zondagavond 19.30 uur: Opwekkingssamenkomst Z Leiders: Brigadier on mevr. G. Kooistra JN.V. ROWA vraagt voor haar Klokstraat 11 te Goes, MARIJNEN o SIWA o N AON IS o BICO INDESIT lp B>Y wasautomaten, prijzen vanaf ƒ498,00 o 14Ó Hter INOBSIT KOBLKASTEN f220,— Modanee en klassieke vaNNMng.'.- i PMNp* TV, ens., era. en wriMhdng In de kleinste winkel met de grootste sortering i ^1 EEN PARTIJ te koop. CORN. V. D. VELDE Biézelingé Telefoon Ó1103-1387 .(kanaSeeeon zenden wij freeto oWtW eMMe «eheini hoadln< Duo*. „De Vijzel' Hoofde^ E*n>- Lange Kerkstraat 2-6 Goes. De best gesorteerde speelgoed-speciaaleeek

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8