Flymo 149 Li 89 9 29 ifa ifa Li 39 69 3 titan» ZIEKE KINDEREN ♦j/i - C.ï.-plaiuien? even bellen! G. Hoogstate Hollestelle 01100-6995 Gratis ballon bij 500 gram kaas ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan 1898—1968 IFA IFA IFA IFA IFA hevH WEEFHUIS de K lil*" '^1 H iw I Dondt DE BEVELANDER’ Donderdag 22 augustus 196S rswn—tteai p—~- r k Altijd een .volle tas* voor .weinig’ gold j - 200 gram 2 o MAANDAG DINSDAG U weet het toch C. J.l oneensas W', H- ill? Wastfrteee romen door Maertfo Zatoenrijk zwevende .ft... j grasmaaimachine boter- ham- worst ZATERDAG 2 krop sla en 400 gram kabeljauw samen 1 kg rode bleten 500 gram rode kool pan klaar VRIJDAG 500 gram worteltjes loem pia's K. DE GROOT Voorstad 65 Goes I. BOER. Lew es treat Kloetihgo 500 gram witte druiven nette ofleei handig meisje rondom 16 jaar. DOLMAR motorkettingzagea. 4 pakjes Gold Pack pudding niet koken Fa.S.P. Groenleer Boekh. v.h. Verheule WEEKENDAANBIEDING BIJ f 10.— BOODSCHAPPEN HEERLIJK VERSE SNIJCAKE VOOR PROEF PAKKET hygiënisch artikel, x inhoud 12 stuks en documentatie, aan. gaande hygiënische specialiteiten, ontvangt op aanvraag met bijsluitlng van t 5.— aan Fa. IMMA Mens Spaar nu onze gestempelde kassabons ze krijgen grote waarde. - Let óp onze advertentie volgende week. I i de omweg met 11 49 l I 49 89 I GEVRAAGD: >4: We! F voor mogelijkheden zijn VERKOOP sn VERHUUR. lijn vooral in warm water onze GEMEENTE GOES o J-.- -■ V IFA 0 1 KAPELLE-BIEZELINGE Telefoon 01102-1656 Gaarne schr. aanmeldon. Tl l« Tl FIRMA JANSEN 6 ZN Jeweller*, hertogen, graveurs SL Adrlaaiuiraat U. Goe*. Telefeee MM. Lange Vorctstraat 30 edGOES Ni tte IK él WAAR koopt U POLY SET glans haarversteviger GRATIS monster shampoon? In KARMAN’S WENSBEDIENING voor winkel en atelier. 1M t> m B< VI In xa as ■H O s« o. Voer technische tekenbenodigdheden uw adres Kapelseweg 35. Kloetlnge Telefoon 01100-8127 Ook voer het «lijpe* ea repareren van uw maaier T uinbouwmachine hendel Zaagmolenstraat 1, Goes Een goede nachtrust be. tint bij een goed bed. Wij hebben voor U voorradig in Olga en Pullman: polyether, binnenvering en schuimrub ber. Op alle bedden 15 jaar garantie. Woninginrichting Franse. Kwadendamme. Papegaaistraat 6 Goes V ‘o Allee veer de «cholenü e te Goes - Constant Willem, 27 jr. te Hein- kenszand en V. Zweêdén. Johanna Christil - na. 22 jaar te Goes. Koop nu kaas waar iedereen dol op is, koop Noord-Hol landse kaas Eerst proeven, dan kopen, bij KLOOSTERMAN Zelfbediening Goes 5 5 -► Vouw- en minifietsen reeds vanaf f 129,50 compl. in grote verscheidenheid voorradig bij de fiétsenspe. ciaUit. JeremiasM. Goe*. Te koop: z.g.a.n. Riemers, ma kinderwagen, geh. op. vouwb. Van der Baamtr. 25. WolpKaartsdijk. -*■ Wij repareren televisie en radio desku.idig en snel A Boonman Burrem Andries aettefrSat 2 Ovezande.telef 01195.395 Te koop: Philip* TV, 53 cm. C. Prieeter.- Bankertsfr M Oase. dikwijls erg kwaad. Bij waterpokken bij voorbeeld 1* de jeuk voor de kleintjes bij- na niet uit te houden. Poeder de huid zo- veel mogelijk in en trek de kinderen des noods katoenen handschoentjes aan, opdat ze de huidblaasjes niet kapot kunnen krabben. Hiermede voorkomt u infectie en littekens. Over het algemeen is het het beste om een ziek kind op een eigen kamertje te leggen, waar men een raam kan openzetten en waar niet wordt gerookt. Het kind heeft daar rust, kan slapen als het daartoe lust gevoeld, of iets spelen. Daartoe moet er ook voldoende lees- en speelmateriaal bij de hand zijn. Dit neemt echter niet weg. dat vooral een moeder een ziek kind niet te lang alleen moet laten. Wanneer het kind lang alleen is.' terwijl het toch al niet goed is, zal het humeurig worden, zich verwaarloosd voelen, kortom een lastige patiënt kunnen worden. Zoiets is gemak- kelijk te voorkomen doorer voor te zor gen, dat we het zieke kind regelmatig de nodige aandacht schenken. Ga eens ge zellig bij het bed zitten en praat eens wat, of vertel een verhaaltje. Het is echt een belangrijk medicijn. Over’ het algemeen zijn pyama's voor zieke kinderen doelmatiger dan nachtja ponnen. Belangrijk is ook in verband met eventuele temperatuursverhogingen, dat de kinderen wanneer ze boven dek komen om te eten of te lezen, een sjaal om zich heen krijgen of een vestje. Moeten we werken met warme kruiken, dan moeten we er steeds goed op letten. Pracht kollektie bank, stellen, komt U geheel vrij, blijvend eens kijken. Wo ninginrichting Franse, Kwa dendamme. -> Teakhouten 'berg, en wandmeubels ,aUe maten, met en zonder glas. Vanaf t130,Woninginrichting Franse. Kwadendamme. Eethoekstoelen v.a. f29.75 geheel hout, bekleed met stof of skai. Zee pracht mo dellen in Oud-HoUand*. Wo ninginrichting Franse. Kwa dendamme. Poetbu* «219. Rotter, dam. Deze modi staat zijn en arbeid, door in c adviseren Een opleic a. de driej. Mlddi (M.S. de opger economic chologie, algemene b. de drie Perse Beide cun rsllel en k dag in de land wordi Sociale Ar soneelsbeh Uitgebreid worden U J. Hoeven door het t Stlch Socle Kleine Hoi -> Speciaal voor kleder. dracht heeft 't Jantje van Al les de nieuwste Wildebras poppen met lang, donker baar en slaapogen, 8,45 f 11.25. en f 14,95! Lang snoer im. bloedkoralen f 2,76. voetsteunen t 0.75. zwarte schoentjes vanaf f 0.75! Korte Noordstr. 15. M'burg. tel. 3733. -> Wilt u deze zomer de zon nog zien! Vliegieizen incl. hotel of appartement, ook in het najaar. Wm H. Muller A Co.. Boul. de Ruy ter 14. teL 2322, Vlissingen ook op de weekmarkt te Goes. -> Verkoop en reparatie ra dio. Fa. van Driel. Kloetlnge Patijnweg 94. tel. 7076. -> Te koop: een i.g.jLz. Chevrolet Impala ’00. 6 cy).. open dak. Te bevr. avonds na 7 uur. Adres: Noorddijk 34, Wolphaartsdljk. -> Wegens verandering te' koop: Lg.st.z. kolenconvec. tOr. Interno. Adres: Noorde- 1. Achterweg 43. Wemeldin- ge. Brood, en banketbakke rij C. P. Verschoore, Voor, stad 16. Goes. tel. 5123 4 oublies voor 11,5 pisto lets f 0.70. Mon Chérie in alle maten voorradig. 150 gr chocolade f 0,98. 10 repen f0.79. Dagelijks verse luxe vloerbroden van uw warme bakker. -► Voor leuke KINDERFOTO'S D. Speetjens. Ia Vórststr. 38, Goes, tel. 01100.7274. GEHUWD Mltzkus. Georg Degenhard. 23 jr. te Frei burg (Duitsland) en Willemsen Johanna 27 jaar te Goes - de Jonge. Dignus M.arinus 20 jaar te ’s-Heererihoek én Mércheünus, Anna Geertruida 20 jaar té Goes - Heijn»-: dijk Jan Cornells, 23 jr. te Goes en Paal mens, Cornelia Gtjsbertha 21 jr. te Goes - Verburg. Gabriel Corstiaan. 23 jaar te Goes en Broerse, Janna Elizabeth, 22 jaar te Goes. OVERLEDEN: de Winter. Jacobiu. 77 jaar geh. met C. de Punder te ’s-Hëerenhoek t van Eijsden- van M. A. Begtheï te Kamperland - Snoep Maria, 92 jr. ongeh. te Goes - Gerrit, The- - -Idorue 74 jaar e.v. A. Evelyn Verne te Goes In KARMAN'S WENSBEDIENING - i ue TTixse, xriuu nsarunus. av jaar re uoe- met GRATIS zegels.! I Pn Boussvn. Maria Zuhna Gerard*. 22 jaar ««♦♦♦♦ar x w <a X tijd na. „Ik weet van wel en som* als <k ham sou wvenian, jmdar gtmstlga Ga.».-.. - - - -1 r xsrvei^Of ook niat tt têd""mirt een boar naar bad. Of ik van hem houd. 1* bijzaak. Als-le maar op gelijk niveau staat mat ons. Geld plus --- - la «wra meer geld. Daar draait im- ik; een boenmdochter.Ze mef. .11e. om in hat levan T” dansen een aardige jongen kennen^ knap s vlo* en w. Maar M M 4a Mad, in zonder tuimelblad. ook met schrijfbladen, v.a. f 56.Wo ninginrichting Franse. Kwa. Desso tafelkleden of zul. ver scheerwollen handwee! tafelkleden. Woninginrich ting Franse. Kwadendamme -> Zoekt U nieuwe vloerbe- dekking?. Wij hebben voor U: Jabo. Parade tapijt, Lana Tredford, Heugafelt (altijd in 6 kleuren voorradig). Beltex, Marmoleum, enz. Alles wordt vakkundig gelegd. Woninginrichting Franse. Kwadendamme. Tweedeurs teakhouten linnenkasten, half leg. hall hang, f 147.50. Woninginrich. ting Franse, Kwadendamme ->■ Uw adres voor Luxaflex aluminium jaloexiën: Wo. nlnginrichting Franse. Kwa. depdamme Uitgebrefde kollektie o- vergordijnstoffen, prijzen variërend van f 4,75 tot 17.95. Woninginrichting Franse. Kwadendamme. -► Teakhouten divanledi. kanten. 80 cm breed, f 54.— Auping Cleopatra ledikan ten. 90 cm breed, f75.—. Op. klapbedden met ombeuw. f 175.—. Woninginrichting Franse. Kwadendamme. De grootst gesorteerde zaak in de zak van Zuid-Be- veland. Wij halen en bren. gen U «onder enige verplich. aing. -Woninginrichting Fran. se. Kwadendamme. ->• Alle elektr. installaties worden d'>or on* deskundig verzorgd. A. Boonman. Ove. zande. tel. 0119M95 Kajuitboten, visbeten in alle maten en casco visboten in verschillende- maten, po. 1- rterboten voor of- achter op de auto voor gunstiger prijzen. 1 W Fluit. Jullanastr. S«. Wemeldinge. tel O1’’»2JO1 Verloren op weg van Haamstede naar Axel vla Zeelandbrug en Perkpolder een kunstleder zwart Jasje k met bruine voering en «ril* I nlertle rerenbnoek Terug te bémregn bi’ óf bericht aan D. Doezelaar. Nieuwstraat 18 Axel. Te koop: motor „Horex’’. Aarrebout Dorpepleln 34. Leng trok aan haar sigaret veel jezelf afhangen.” „Denk je?” Hij lachte een beetje. „Moet je horen. Lena, dan begrijp ie me misschien beter. We hebben een veel te kleine boerderij thuis. Dat is één. M’n grootvader is in dertijd met een paar centen begonnen. Dat kon toen nog wel. Vader moest al vroeg meehelpen. Hij is tot zijn tiende jaar op school geweest en kan nauwelijks z n eigen naam schrijven. Goed, dat kan hij niet helpen. Ik heb nog twee tantes, met die ging het net eender. Ze zijn bel den getrouwd, de een met een klein boer tje in de Betuwe, de ander met een café- 1 er. tante Truus. Ze heeft het nog 't beste getroffen. Goed vader nam de boerderij over en trouwde. We zijn nu met ons achten: vijf broers, drie zuster*. Ik ben de middelste. M’n oudste broer krijgt dus de boerderij. Hij is al getrouwd en woont in. Een broer is getrouwd en is knecht, net als ik En een zuster is ge trouwd. Met een fabrieksarbeider. Maar h id-ent goed en heeft een eigen ws- j gentje. De rest heeft een jongen of een meisje, allemaal gewone klasse. Ik had indertijd ook een meisje, boerendochter. Uit Dreumel Het zou misschien nog wat geworden zijn tussen ons, al was het be-. drijf van haar vader veel groter dan het onze. Bovendien was ze enig kind. Maar het geloof speelde een rol. Maria is ka tholiek en wij zijn niks. Nu ja Her vormd, maar niemand doet er thuis wat aan. Ik wilde niet katholiek worden. Ze ker niet om een vrouw en een boerderij. Dat is naar mijn gevoel flauwekul. Als -‘ je overgaat tot een ander geloof, moet je het uit overtuiging doen. Niet om het 'theisje, of de centen of wat dan ook. „Dus jij maakte het uit ,Ja. In die dingen kan en wit ik niet huichelen.” - „Hielden jullie van eikaarf” Hij keek haar met eigenaardige blik. aan. „Vraag niet naar de bekende weg, Lana. Natuurlijk, ik mocht haar graag, en zij We hebben het er goed kwaad mee ge had. Maar het is alweer drie jaar ge leden. Sindsdien maak ik me geen illu sie* meer. Nu ja, zulke dingen zul jij wel niet kunnen begrijpen.” „O, dank je wel. Zie ik er achterlijk uit?" De jongen grinnikte. „Hoe je er in wer kelijkheid uit ziet, zal ik maar voor me houden. In elk geval niet achterlijk. Om de drommel niet.” ..Nogmaals mijn dank. Je za* nu weL van dat niet begrijpen en zo. Wat wee* je van mij?” „Wat ik te vreten ben gekomen, sinds ifc bij jullie werk. En dat is niet veel, maar dat hoeft niet. Be ben nieuwsgierig.” Ze dacht enige tijd na. ..Ik zal jou ook wat vertellen over m’n vroegere vriendin. Ik noem geen namen. Laten we baar - Annie noemen. Ze is net als tijdvak 14 t.m. 30 augustus 1968 GEBOREN Robert zoon van K. A. Dleleman en va J. H. Dieletnan te Rilland-Bath - Judit. Josina Maria dochter van L A. Fokke er van A. Hoffert te Goes - Marten Jan zoor; van J. C. Jeremlasse en van P. Kole te Goe*. Johannes, 86 jaar, wed. van M Overtake te Goes - Verburg, Cbrnelis. 70 jaar. wed. HUWELIJKSAANGIFTEN: - -- -- ----- de Witte, Gillis Martinus. 30 jaar te Goe- goed. Ze gingen van elkaar houden. Heel veel zelfs. Maar bij haar thuis kwamen er achter en verboden het, omdat hij geen boerenaoon was. Annie wilde de jon gen desondanks niet opgeven, maar kon geen mogelijkheid vinden om met hem te trouwen. Tenslotte stelde ze de jongen voor er samen vandoor te gaan Zorwe^, terwijl ze opeens een idee kreeg. Glep was haar niet in de rede ge- vaUen. Hij keek alleen maar voor zich uit naar he* water van de ringvaart. Af en tos kwam er een vis boven om lucht te happen. In het riet zwommen een paar waterhoentjes, zenuwachtig en met wan- ..wendingen. Hoog in de lucht klapwiekte een vogel. .Oiepr uar „Stel ja een* in ztjn plaats. Je hebt ook zoiets meegemaakt .al ben jij dan wel boerenzoon. Maar gestel eensjij bent die radiomonteur. Je houdt van dat meisje en dat meisje van jou. Het meisje Ls t«n einde raad, hoewel de jongen haar adviseerd geduld te hebben. Tenslotte meent het meisje een oplossing gevonden te hebben. Annie rijdt naar hem toe. Ze zegt: We gaan er samen vandoor en zor gen ervoör, dat we moeten trouwen, be grijp je? Zodoende stellen we mijn ou ders - zegt Annie - voor een voldongen feit en zullen ze geen toestemming wei geren. Wat zou jij in dit geval doen?” Glep keek haar van terzijde aan. Hij zag de kleur op Lena’s gezicht Zenuwachtig zocht ze in haar tasje naar een sigaret. I Hij gaf haar vuur, waarna hij met zijn aansteker speelde. hebt al teveel ge zegd, Lena.” Ze keek hem geschrokken aan. „Wat be doel je?” „Ik kan nu wel raden, wat het antwoord van de jongen was. Hij zei natuurlijk nee. Tenminste als het een fatsoenlijke jongen was. Het is of Maria naast me zit Op dit eigenste ogenblik.” Hij lachte breeduit. „Het lijkt wel, of je het slot van mijn geschiedenis raadt Maria kwam het een zelfde plan. Een oom en een tante van haar in Brabant «rilde me wel hebben. Om te komen werken. Er was sells'een klein huisje. Maria stelde voor er samen van door te gaan. En samen er voer te zor gen, dat we moesten trouwen. Als er een verzoening had plaats gevonden, zouden ws tenigkeren. Anders bleven we in Bra bant” „En je aai: sss" „Natuurlijk aai ik: ik dank er niet aan. Afgezien nog van bet kardinale feit, dat daarmee het geloofsprobleem niet opge. lost zou zijn. Vroeg of laat zouden daardoor toch moeilijkheden ontstaan Ook daarom «rilde ik niet' „En als dat geloofsprohlsrni nu niet had bestaan?' -Den had ik bet evenmin gedaan, ik ben heus nis* beter al* een ander, maar zo iets vind ik zo minderwaardig. Dat zal die jongen van Annie ook wel zo on geveer gezegd hebben. Ik neem aan, dat Annie tenslotte nijdig werd en het uit maakte.' „Het is, o* ja er bij wss‘ wj» w „Ik deed net zo. In dit geval wérden we beiden kwaad. Ze gooide me zowat de auto uiL” „Ik deed het werkelijk,” flapte Lena er uit Gelijk hield se haar band voor de mond en kaak verschrikt naar de jongen. Gtep lachte. „Het hindert niet Lena. Ik begreep al lang, dat jij dat meisje was. Maak ja gaan zorgen, ik zal het vast niet doorvertellen. Zo ben ik niet Neem me niet kvralljk, *1 smeet jij die jongen uit de wagen ik heb respect voor hem. Er blijkt in iédere geval uit, dat jouw geld niet in staat was hem te doen bezwijken voor jouw voorsteL” Ze rookte zenuwachtig, „Moeder vond het niet goed. Moeder is verschrikkellijk standsoevrust Vader niet Vader is in vele opzichten erg gemakkelijk. Maar moeder wü, dat ik met een boerenzoon van m’n eigen stand trouw." - Eethoektafels. met of Hij knikte. „En dst doe je natuurlijk. Al houd je diep in ja har* nog van die mon teur.’ jullie jullie zijn allemaal mannen zonder ruggegraat Jaap, en jij eveneens. Waarom vecht oen man niet voor zijn geluk Waarom deed jij het niet voor jezelf an die Maria Gisteravond had jij het over de riddertijd. Toen bestonden er tenminste nog kerels, die wat risico wilden nemen. Maar tegenwoordig allemaal «I appel I ngwn De jongen greep haar plotseling beet „Wat weet jij daarvan? Jij pakte bet ver keerd aan. Maria eveneens. Dit is niet de methode, de weg van de minste weer stand. Er is geen kunst aan om met voor opgezette bedoelingen een paar keer sa men naar bed te gaan. Afgezien nog daar van, dat je elkander zelfrespect op deze wijze vernietigd. Voor jou en die jongen waren wel anders wegen geweest” „Welke dan?” „Hoe oud ben Jef“ „Een en twintig." .Kijk eens aan. dua meerderjarig. Als juL verstandige mensen waren geweest dan was jij, Lena KMeotn, om te beginnen bet ouderlijk huis uitgagasn. Die jongen zit m Purmerend? Daar had je een baan ge zocht Bijvoorbeeld in een winkel. En je zoudt je huwelijk hebben laten aanteke nen. Geven je ouders nog geen toestem ming, dan is er alttjd nog de kantonrech ter. Weigering van ouder* vanwege het zogenaamde standsverschil is voor de kan tonrechter geen motief. Let eens op: ik durf er wat om te verwedden, dat je va der en moeder tenslotte toch toestemming hadden gegeven.' „Dan was er misschien voor altijd een breuk tussen on* ontstaan - „O ja? En zou dat soms niet hat geval ge weest zijn, als jullie jé ouden voor een voldongen feR hadden gesteld: we moeten ti ou «ren 'Mij dimét, dét zou veel eerder een breuk tengevolge hebben. En de rest van je leven een nare smaak. Zoiets blijft op de een ot andere manier altijd hangen. En wat Maria «i mezelf betreft daar waa de onoverbrugbare kloof: het geloof Waarsehbnlljlt waren er bij jullie in dit opzicht geen moeilijkheden.’’ We hebben t er zelfs nooit over gehad.’’ „Zie je hem nog wel eens?” Lena schudde haar hoofd en maakte haar sigarettenpeuk uit ,Jk ben in lange tijd niet in de Stad geweest Wel erdoor naar Amsterdam. Ik hoor ook nooit meer w*t van ham.” -Een hele brutale vraag. Houd je nog van ham?” Hat meisje dacht enige het niet. Scans dsnk ik .".Tmisschtaa 4a* ik bé- ~~2 w’Brkr144W ^7rt~Wat* geeft het ook Ik moet te Sen hém houd.’te btjzask Als-le, maar^ op gdd'te nog meer geld. Daar draalt im- tel. 01190-7274. -► Valma brandblussers voor keuken, auto, tent, boot ca ravan enz. Veilig en handig slechts f 12,96 bij Jeremiasse Goes. -f- Modehuis ..Gracia”. Kloe- tinge. Speciale aanbiedingen meisjeshemdjes en -slipjes, 95 ct p. st. Jongenshemdjes en slips f 1.25 p. st. Dames, •hemdjes fl,95, slips 95 ct nylons 98 ct. WAAR koopt U ANDRELON SHAMPOON voor glanzend haar? «Was *t leuk 1 Heb je nog bekenden ge- zien Ik zwijg over Glep, dacht ze. Als ik Trien zie, zal ik haar ook de pin op de neus zetten. Het gast niemand aan. „Wat noemt U bekenden Ik ken verschillende boe renzoons, de een nog saaier dan de an der. En allemaal zuiplappen.” „Waarom was je dan zo laat? Was dan eerder thuis gekomen.' Lena knikte. „Oké, oké .Trien was er ook bij en die vermaakte zich. Moét ik dan zeggen „Houd op met dansen, want ik «ril naar huis”? Willem merkte op „Waarom koopt Van Eijck geen wagentje voor Trien Om de centen hoeft hij het niet te laten.” „Moet ze eerst rijden leren. En dat leert ze, volgens mij, nooit," definieerde Lena. Griet bad het niet erg op haar linker buren .maar ze had liever, dat Lena met Trien omging, dan haar oude vriendschap met Riek Blauwboer, de achternicht van Trien weer aan te knopen. Het was nu uit met die radioknul en het moest uit blijven Wie weet, kwam hij bij Riek nog wel eens over de vloer. Na het eten maakte Lena aanstalten dm weg te rijden. Griet stond buiten en zag haar knappe dochter met welgevallen naar de auto lopen. „Ben je thuis met broodeten Ze draaide even, haar schouders opha lend. „Weet ik nog niet Ik ga wat rijden. Misschien naar Alkmaar." „Doe voorzichtig en veel plezier.” Griet keek de wagen na en constateerde, dat ze noch de weg naar Purmerend, noch die naar Riek Blauwboer inging, maar reed in de richting van Schermerhorn. Ze zal hem onderhand wel vergeten zijn, dacht ze tevreden. Ze zag al van verre zijn eendje bij een grlndkuil aan de dijk staan, een paar kilometer van de brug naar De Rijp. Ze stopte een honderd meter verder bij een andere kuil, sloot haar wagen en wandel de met haar tasje over de schouder naar hem toe. Hij zat in het gras, een groot plakboek naast zich. Hij moest haar wagen gezien hebben, doch reageerde in geen enkel opzicht. Pas toen ze naast hem neer zakte, keek hij lachend op. „Ha. Lena”. „Zo, Nuvelder," antwoordde ze, zo neu traal mogelijk. De jongen wees naar zijn regenjas, die hij omgekeerd op het gras had gelegd. „Ga maar zitten." „Dank je.” De kleine attentie trof haar. Aan zoiets zou Jaap nooit gedacht heb ben. Ze pakte het boek en begon er in te bladeren. Het was voor de helft volge plakt met krantenknipsels, al of niet met foto's, programma’s, enkele brieven, blijk baar van bewonderaarsters en het had allemaal betrekking op turnen. Gedurende enige tijd bekeek ze het, blad voor blad omslaande. Soms las ze een Verslag, be keek ze wat foto’s en fragmenten uit brieven. Hij zei: „Ik heb zelfs al een keer een huwelijksaanzoek gehad. Schriftelijk. De brief zit er in.” Ze constateerde: ,4e bent to Gelderland tamelijk beroemd, hé?” Hij knikte. „Zo’n beetje. Roem maakt me niets. Als ik er morgen mee stop, zijn ze me overmorgen vergeten. Het is allemaal betrekkelijk. Maar voor later zijn het leu ke herinneringen. Daarom legde ik dit plaktMtk aa*.” Lena bladerde nog een pootje en legde het toen neer. „Interessant Moet je eens aan moeder laten zien. Die houdt wel van zoiets.” „Denk Je?” „Moeder beeft «rel nooit aan turnen ge- dsan, maar is oersterk. Op haar manier heeft ze bewondering voor iedereen, die zoiets kan presteren.” „Ik ben ntst uBcesproken sterk, lenig”. „Dat te ook belangrijk. Hat een past bij het ander”. Hij bood haar een sigaret aan en gaf vuur. Maar bleef verder zwijgen. Ze rookte enige tijd. Ten slotte vroeg Lena: „Wat doe je vanmiddag?” De jongen haalde ztjn schouders op. „Wat voor mogelijkheden zijn er voor me Misschien te er vanavond ergens dansen. - Weet jij «rat?” „Waarom ben je zo cynisch?" „Ben ik dat? Misschien wordt een mans zo. Welke toekomstmogelijkheden heb ik?" J van Enige nuttige wenken veer de verpleging van kleine patiënten. Alle ouders met kinderen maken vroeg of laat die nare periode mee, waarin de kinderen de verschillende kinderziekten krijgen. Het is inderdaad een nare periode, want veel kinderden presteren het om in be trekkelijk korte tijd verschillende kinder ziekten achter elkaar te krijgen. Voor de ouders te dat een bijzonder moeilijke tijd, evenals trouwens uiteraard voor het kind zelf. In die periode maakt men zich zorgen of alles wel goed zal gaan en normaal zal verlopen en men weet niet wat men moet doen om het de kleine pa tiënt zoveel mogelijk naar de zin te maken en mee te helpen dat hij of zij zo snel mogelijk wc“r helemaal gezond wordt. Enkele praktische wenken kunnen daarbij van veel nut zijn. Om te beginnen is het goed de zieke veel te laten drinken. Zet daaartoe eventueel een kan water met een glas onder het bereik. Zorg er voor, dat de patiënt ér lekker warm bjj ligt Kinderen zijn nu eenmaal woelwaters, dus zorg voor lichte, warme dekens en stop het dek niet te strak in. Ze moeten gemakkelijk liggen en zich behoorlijk kunnen bewegen. Heel verstandig is het om voor het neu zen snuiten e.d. papieren zakdoeken te ge bruiken. Het spaart de moeite van het wassen van deze vieze doeken en het is aanmerkelijk hygiënischer, want deze pa pieren zakdoeken kunnen we verbrariden waarbij we tevens de bacteriën verbran- den en ze geen verdere infectie kunnen dat onze kruiken goed afsluiten, niet lek- veroorzaken. ken en dst de kinderen er zich niet aan Het reinigen van neus en oren bij de klein- kunnen branden. Hebben we pas een tjes kan het best geschieden met kleine kniik met kokend water gevuld, dan moet wU het patiëntje zi«h niet kunnen bran den. Met al deze goede zorgen helpen we onze kinderen en onszelf het best- om door zo'n ziekteperiode heen te komen. veroorzaken. Het reinigen van neus en oren bfj de klein- ..«ie «ZX79S SUOLUlCUCll U1C6 KjClIlC s” -j r JU watjes, desnoods op een stokje De waties dle zeker ln een doek worden gewikkeld, zijn vooraf in warm water geHomprid Behandel vooral een pijnlijke of geïrri teerde huid met de nodige zorg en volg precies de aanwijzingen van de dokter op. Bijhuidaandoeningen hebben kinderen het

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6