Ze hangen voor X 111 s B M nLUlilï U klaar UeLniacl" «3 11110 Blacks. Decker Kom aonl Inrulan M: AN6IM Ja,”x\>W'Ë£J elke ouwe boor waard Ru( iw oSw mte» boor (vun wuk mwk ook) mktasani vooitteRg In voor aan uchte 10 nun 2-toaran boomwehine WW SLACK A DECKER. VoMSgu MhuX mipMdim stated. «Mpaphawl Q/LcMóic c^Le^Le- Direkt kontant geld nodig? Dtrukt beechfkha er grote en Hein* geMtaatauM voor particulieren of zelfstandigen, voor elk doal ook voor echuldaanering. kwijtachelding, reatant- •chuld bij overlijden, en mogelijkheden van uitstal tot betaling bij werkelooeheid, ziekte of dergelijke. Strikte geheimhouding, geen informaties bij werk- <e75r*' rent« «n aflossingen. Geheel schrif telijke afwerking per post, in volgorde vaa binnen komst, binnen enige dagen. VOOSBBKIJD credieten i.eoe,— zooó 3.000,— 4.000,— 5.000,— AMA— 8.000,— 10.800^- ent ent De nieuwe modellen VLana 2-T i jongens en meisjes gehuwde vrouwen, Wegens verbouwing la pand aan da vearzQda aaatotea. Fa. J. Boer on Zn. PTYPEN EN STENO 10 KORTING op gereedachappen, Skil. Black en Decker, Ecem en Stanley machines. Fa. Geljon en Zn. PITMANSCHOOL .Z.N.B.’ f 60Ej 1 i i AUTO MU. ZniANB 8°3LUK UW VAKAHTIE to vertrouwde handun De Klokkenwinkel t f i 35.* ♦♦♦444444444444444444444444444444444444444 I 4 Donderdag 22 augustus 1968 „DE BEVELANDER** '(:j6 I 1 1 4 AmmmMm FrvHaaa 4, Om. WESTWAL 46 - GOES - TELEFOON 01100-7666 RECLAME - - 'W" htsoidm op wartal varfcrijgboar M| Mn nette aankomende bakkersbediende - vraagt voor bat aortooratatlon - Zeeland Tours Toerwagendagtochten Ziet de bijzonder Interessante etalage of vraagt de folder najaar ’SS w.- üï- T5K c. VEILING- VERENIGING ZUID-BEVELAND GOES, rrNoa Vlte. o Per 1 september beginnen weer do nieuwe cursusson Wij leiden op voor het officiéle Uni-diploma. Aanmelden vanaf heden aan de school, of telefonisch onder nummer 01130—1355 1 modehuis eeeeeeeeee—eeaeoeeeeeeeeoeeeeeeeeeee 1 laa toto dtoadae la Laadea, artrek maandag X avond, terugkomst woensdagmorgen, LANGE VORST 80-81 1 D 520/10 mm/270 Watt fftf kcatp* Avoor uw oude boor 2S,- We D 72Q/1O mm/290 Watt CAprls wpr ZMte 1 voor u» uudl boor iq- D 820/10 mm/310 Watt ntf Catprip «A- /ffX. voor uw oude boor M- Hobbyhuls Jan Bosch Voor ultdoukon spuiten tectyleren balanceren uitlijnen en ook NORMAAL ONDERHOUD staan wij u tér beschik king met de beste vak mensen eq modernste gereedschappen. 16 aept boginnon wij ons Garagebedrijf DEJONGE Ovezande Tel. 01106-236 ss.w HOLLANDER Voor al uw advertenties „De Bevelander” Wij gaan nog door met TUINSTOELEN PARASOLS 's-Woensdags na 1 uur gesloteh Deze opleiding, welke onder controle van het Nijverheids onderwijs staat, is vier dagen per week praktisch en één dag theoretisch en algemeen vormend. - De leerling ontvangt een aantrekkelijk aanvangssalaris met halfjaarlijkse verhogingen. Aan het eind van de opleiding wordt hem een diploma uit gereikt. Vereiste vooropleiding: zeven jaar lager onderwijs en/of enige iarenULO. Tevens kunnen we nog jongens in opleiding plaatsen welke in het bezit zijn van een diploma LT.S. Kom eens langs, vraag of je het bedrijf mag zien on ala je wilt, geven wij je inlichtingen over diverse opleidingen. Drukkerij Oosterbaan Le Colntre N.V.* waarde Een vak Aiet zekerheid, ook voor de toekomst In ons meer dan 65 jaar bestaande bedrijf kunnen we jongens plaatsen, die we, naar geschiktheid en aard, een opleiding kunnen geven aan één van de vier verschillende afdelingen In ons bedrijf. 4 F •ruML m baitaWtaMMi DEN SOETEN INVAL - - - L-. nar ais es Meeasi, tedsW Istol ta. HMM Aimrs «e wsecMwete uw I - - 1 nimf» s Ov Goes 09 30 >444»44»444»4»464444».4.»4444444»>4<444S44»*44»4»»44444, o ■i 4.78 aan. 4 V. t] 10A4 0,08 WU VRAGEN: 1 en doen- urtut lauwe KMO. CHRRINCK L VORSTSTQ 35 k TfL f,6 23 G0L5 Mt. n. Varfceap achtorom. Groene Weid je 17. Zatardaoa gesloten IJZERHANDEL - GOES te, 70 •0,40 14».— l»8,5O of ap- ito. destr. MSI. KM. mi aa l Ca tering J-da.. Maai. Maande* Belgische kust en Brugge, v. Goe» 00.30 8.— par persoon. Otaadar Bruasel-Gent. V. Goes 07.45. f 0,50 p.p. Zeeuws Vlaanderen/Bevelenden. Goes 08.45 f 7.50 Waauada* Belgische kust en Brugge. v Goes 09.30 f 8,— pp. Boulogne/Cap Gris Noz. v. Goes 00.45 14.- p.p. Schouwen Duivelend/Deltawerken, v. Goes 00.45 f 11.-— p-p. Antwerpen, v. Gom 10.15 7.50 p.p. Vrijdag: Gent of Bruaael. v. Gom 07.45 f 7,50 p.p. (Bruaael f 0,50 por persoon) Zaterdag: Belgtoche kuot en Brugge. f.- M. slechts f 40,per persoon. Wogans groot succes wordt deze tocht ook m i 11 aagMtes voortgesot J Im bete zaterdag la Parijs, vertrek vrijdagavond terugkomat zondagmorgen, slechts 29.— p. p. VRAAGT 'GRATIS PROGRAMMA. oeooeoaooeaeeeoeeoeeeeeeeeoeeeeeeeeee 1 wn ult- asnvraaaformuller Merkt M, Kndeiapea, taL 01130-170» Ti.ee tos, te 143,- 17».— ao».— enz. Wieg- of wagongarnltuur Daarbij aan wollen wlegedekentje voor Of oen ledikantdekentje voor De bekende trappellakene zijn weer voorradig Dit kan a*MU Ml Oude Vismarkt 4 Goes Telefoon 5367 (Achter postkantoor). Lange Vorstetraat 62, Goes tel. 6823 b.g.g. 6247 Middelburgse str. 6, Goes 118,74 - 118J» n.~ 188,1»; 100,— »L4» 5» komit, binnen enige efloealngen per meend Opril Grote Markt 4 Goei Tal. 6614 INDIVCQ9C WUUATIE»-^£}J Op Uw schriftelijk verzoek zenden vrij u voerige folder met tarieven en in blanco enveloppe, toe. UKAAA HUUNLAAN 14 OKLSKN taf ka, Rh Csateeri M, PX8.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5