Hans van Hove MAGERE BRAADLAPPEN 3,58 IETS DOORREGEN RUNDERLAPPEN 1,98 3 abrikozen- 99 K 3 beken YOGHURT RIIBVLEES gas-, olie-, sloffen r 5 Kwatta chocolade M kolenhaarden Tulpstraat 28 ®ïïtr~ Ganzepoortstraat 19. Goes, telefoea 7010 MSnr tr of ouder! te^^Kuï h<-- v»r« van ’tmas 48 Rib SLAVINNEN 'Hwrrn Smullen van smakelijk V- - S-W. te. AfheiM 4 VlSi®lfcfcOrdÜnen “vga&ÊR"^ Ganaepoortstraet 19. Goes, telefoon 7916. DE BEVELANDER** Dor Dondert* rA: - 1- DINSDAG 1,68 WOENBDAQ VARKENSVLEES 98 R DONDERDAG 1 KILO TOMATEN 58 GEBAK i I 100 gram 100 gram 55 98 100 gram A per stuk 40 per stuk *S •'i -< Klokstraat 15 telefoon 5756 Geniet ervan naar hartelust zeker voor U hebben. 2 2 KOMKOMMERS 500 gram WORTELEN 28 Levensmiddelen 500 gram SPECULAAS 98 pRUrrsoRTiE 200 gram 59 1 pot PICCALILLY 59 en creamgebak VOORRADIG VOOR DE BOTERHAM HAM HAMWORST Magere RAUWS HAM SCHNITZBL allee per 500 gram Schouder ei MAANBM 2 HAMBURGERS 83 800 gram gsk. BIETJES 18 500 gram GEHAKT 500 gram SAVOYE KOOL 18 1 kg doorr. runderlappen 3,35 1 grote fles TONIC WONfNGRUIL Kinderen naar school bij thuiskomst iets heerlijks. 10 FRUITROLUN 98 f fcROSQL 1 kilo SPERCIE' BOONTJES 1 pak LANGE VINGERS - •9 - Voor dé dorst 3 «eé QAZEUSE dlv. smaken 98 Grogntg en fruit 1 kilo BANANEN 78 - JAMES GRIEVE 98 nu wij é)rtra voordelige aanbiedingen 1 pak RAKETWAFELS 79 In d«e RUNDVLEES o»-rt «|n.t. Want h.t vH hwft d. h»l. »n»r e^raud op Holland, mal» weldon. Hot mnd,looa la mi éxtra male ml vol aroma. REPEN nïïte te^teiehute ..bnwia" kIöTI tinge. Zog V roede onoe --- - H' «tuk VARKKNS NIEREN p— ■f. J 79 o hi cNvbtbb MMkM 1 KARBONADEN 3,08 4 AAAAririAAAAAAAAAAAAriAAAAAAA^^^^W^WMV^WVb t I t it No« i 12 M, ’63, seer mooi an goed, C.T, DiAb ti enz. o te Te koop Brabantse .pot. A enx. St. Jacob I A' - Mleai Oude. g irieven onder ip:ruim eikenh. pfljt. Vlas. Te hoop: bankstel. Veto Goghctr. 147. Goes. rrote no. éba*.88 ft KARBONADEN 3,25 KARBONADEN 2,78 «aa mvm voor Uw ea twesstoto» 'oesteüen. Tulpstraat 28. waxen an een wandelwagen- eter voor 1 morgen in de M, Wemek week. Mevr Dalver Berg. koognabfl I. Brieven nr te Te bureau, markt 10, tel. 861*. 4- Lederen werkend machine. 3X1, bur. van dit blad. te 1 telefoon 6790s in naaste te- Vakaaüel Sagtimbir- - - oktober «nar de wal Nog vUepretaaa tori. _hoèel of ap~ te Gevraagd: HWtkje OM morgens of voor morgen* per Week, de Grip, Voontad fa o in de Górdine. motor 1963, .prima en r- -*■ M- WA begtafoaiaMO M. Mm kachel (oliestook). Te bevr, Achterweg IS, Wem»!i - dl. tel. 303. f 7.95 gekocht bij Jeremiasse Geer. te Te koop; een Renault motor 1963. rBopt sonvector, grijs, ƒ.100,—. prima on event onderdelen »evr. Veeeobd 29, «om. 1 te-.’.' Wl» nsBt I wenkt* M straat, voor Goto. te Te koop: knetoenkset Koninginneweg 88, Goes. te Te koop: Keptein Motor- lette. Lg.st. f 00,Mat Sb» otreat <7, Goes. 4 wS5g Good tehuis getocht toot “wdW.C-T- j- 3W. f jon» poesje. hart Angora, F~~^„ Mntwkamer, Lange ▼WW Kruiningen Te koop: lg.st*. T.W. 1-11 rit Loe Öwf NOS. L ^ien l lianeetraat A Wenen eert. -p- T» koopt 1 g.et.r. AJ.I ft. ’(Reêr Areadakerike. -► Te koop: Duitee herder, Te koop ge lief voor kinderen, f JB,omgeving van TeL 01102-1365. Te koop: rotanwiea met leding. Leweetr. N. Kloetlnge. vliegtuig, boot Of trein het dres voor heel Zeeland: Wm. M. MQller A Co., Boul. de Ruyter 14. tel. 2322, Vlia- singen. Een ANVR-rÓlabu. Wonlngruil: nieuwe een. gezinswoning OM de Kai- tanjestraOL Rulion voor een goede woning omg. Kam. perfoeitoMragf met kamer. Brieven 34-* bur, Te hoopt Wj—im eMa- L_ A&aa. 1* jaar ooA weWg gAaend, wageae _i noa- poa. Undnaanaweg M, MW. -*• Te koop: z-g.a.n. Wagen- Van Goghitr. - <+- Te koop: Ford Taunud^J of^ÓSML0* 12 “r —cl J Perzen,, meubel, en tapijt- aahtr. prijs, ook ruilen. Fraanje. Papegaai. Moerbeiatr. 6. Goes. w W voedingsmarlct keurslagerij van Subben Ganzepoortst at lt. Goea, telefoon 7916. -* Mooie voorraad oude petaen,. meubai- eh tapijt* gebrek: handel Fraanje. F~ ■treat Goet TeL -> Te r i i960, met aanrijdlnnschade. Automobielbedrijf Gebr. VermeulCTi, Nisse. TeL‘0_l'*' hoopt S eWha M.B.J. N00 L IMS an MM. S N.S.V. tot. Prins 4 MM an MM. W.S.W. gewenst met radio. Ja. Sfexte* Mn 1099. Ttogen - - rtesk welMwdo pegaen. Ga- ranMa, MT aa finaawiering t. MXU-dea. MM, Q<»a T» koon: Lggtx motet Jewa. ITS ee, awert me» vel Bria M loy ie« Aa b Abetei «e‘ewtae» «wteor Rrouwvrtjweg 9. Ganzepportstraat II. >es. telefoon 7010, •e Te koop: wegens plaat» royaal bankstel. Papegaai, wandmeubeltje, t.g.a.n. 2-p l. 6192. bod en matras. Solex. kOOP: V.W.~5Tï^‘*Cgke£ Koninginne. 2 kilo te. Betonnen nraeM en echuurtiee vanaf f 951».- fronton hui» Te bevr V-'. Mgn. Kapeae. ML OHM h«dsn geea vofts lOoteii anas said. voor sport an zateverdadlging' Mj voMoen- da deetenaae apectale kursus voor <*üwas, wégen» nieuw» MtakAteea MN0. 7609. -b- Ba koop: een Becker* ko. lenconveetw, a.n. Sch^ldestr. tot, TeL ‘i knie* en ellebongatuklten in velerlei kleuren, f 1.25 p. koethuie gezocht w rxceiaugi KXM PO*»- reau. Ook op de weekmarkt! Dauphine 1950, Opel Olympia de GroatatTMt IMGpee. te- H. H. ummerlleden. EpU. Versehorten, het behoud van uw werkkleding, f 4.71Faa-w de <e Schoenserviee. JCorte verriatr. 14. Ooee. te- Te koop: trekhaak. paO- aesid voor Opal Rekord *M en ’65. Automobielbedrijf Gebr. Vmneülen. Nisse. TOl. 01194499. te Goes, te- Te koop: I slaapkamer- worting «net vliering, schuur, voor- en achtertuintje. Inl.: Zwijgerstraat A Goes Tel. 011963489. te- Te koopt Buick i.pr.st. 1956. Aanhangwagen»je ev. ook voor motorvervoer. Dijk- r. t, Kloe- welsestroat 39. Kapellt. Tel. chel. kleur grijs. Pr. Irene- ned. Kreukelmarkt Goes. 01 102-1734 <rév 'O TzJ nil/Ml *TA«W te- Te koop wegen» verhul, zing: Hoenson oliehaard met i tank: kolenfornuis, Etna, door- brander; x.g.a.n. Fonger* I- damesrtjwteL TeL 01199- 1994, - te- Te koop: kinderfietsje, te Ift. 9-10 jr.en "wwkflets. Nieuwstr. Kt, QOOA na 9 uur. te- Te koop: dreesolr 132 m 0.46 m. f B Tulpstr. k2a Goee. V kasten enz en», ■ovrv -i--1-rirast 10’ Goes »- te- Grote keus gebruikt» 7------ -» «wv w*>»w. °m **lt op T* koop: 1<, n’ klnder-p- °«vr ’ïetle l°n?e ?Terk- ot ged.- Uttooedteh Wtatoel-knappen, vindt U bij de l.__ bromfletsspoelalbt Joretnias. t je. Slutoplateeu .Isa Goea. Mtosge- - te- Autovcetoamr x c9mmMbos te- Th hoop. AH.Riak vos*. VtaOaaMttoM r 90» Kt en ga j» mi van school et 7 melk verkoop maar. M. C. WU j» tater weiMUjk iets Rite, zf-4-1--■ kunnen waar j» Ie h«i« la- - ven plezier van hebt Wtj te- Kai leiden je op tot volleerd MACHIWBW11MBTBR Je verdient goed an de rats. - kosten worden beteaOd. IM method*. 1 is prettig wertsan btf „Ftt. well" M.Vw Ooetslngei 1. Goes. teL 01110-79^ te- Te koop: racefiets. OoetJ47- Goes- Singel 106. Goes. - te Te koop: goed onderh. Sparta bromfiets f 100.— m. ven. Kastanjestraat 100, Ooee. te- olledig betaalde vrije- 'tjdsbeetedihg, Meneen on. dervrarm voer ogütle- on marktonderaoek ala Inter, viewer van het Nlpo. Het Nlpo soekt mannelijke en vrouwelHke medeweriters om regelmatig fvaak op maandagavond) vraagde. sprekken te houden op door het instituut aangeweecn a- dresten. Vergoeding op ba- «is van gewerkte uren. Ml u v©or, BChrUf dan aan: Mine box tpTa-v. de Heer A. 3. M - Raars. Barentszplein V. Am wterdBinul* Vermeld op Uw brief no. >4-3 Huls te I •rum Goes. -- >4.» bureau van dit bli te Nu tnd om te «aan vrieten. Zolang «de voorreed Mrvkt «rotta een «rofo schot; lerham.bM de 090 1 ïleetrn lux diepvrieeklri. Condens voor het werend» wanden. 8 f- B- 11 Kloe -»ntie f 746.—. Dem en hutn M1 te maal invrieeen. B Wur H 3. Colttn N V KIn» ‘•nee tel 01100-5192-9149 Han» van Hóve Uw •Aré» voor he* «choopm*k»r --on kachel». Goes, telefoon 9790 te Penoonltlke lenlnv ”0»» nn«* afinsoen In 8. ,12 1» maeMerf agaHfrOB mm» Assurantiekantoor A. Huil adres voor het schoonmaken -Mat' -r Poe» -te Mooie voorraad oude Penad, meubel, en t»r>ift handel Fraenje. Paper»» l straat T, Goes.’ Tel. 6161 te* *n Voor kwaliteit* bad stofsokkeh. f196 p.t>- naar <aaee Bohoenservice. Korte ▼orrtstr. 14. Goea. •te T» huur gevraagd: auto box of. grond om .Maatsen. omg. de Graaffrir Aanb Bellaart. Polderweg 1 tel. 7210. -te Te koop: 2 C V. eend’e» bwi ’00.’62 Doelstraat 2. O-<*.'b»n«ie Goed tehul» winrN voor 7 «reken oude «warie ones Kloosterman. Klokstr. 1 -te Jonge poesle» aflMleg. Achterweg speelgoedafdeling. Voor elk dubbele brander en EF^SB* te» Awaéxxw-w» i Ii f r\n te» To Genzepoortstraat 10. Goes, telefoon 7916 --te Te koop: 1 winter ge- Btuikt crèmekleurig emaille kolenkacheltje, br. 30 cm. hoog 00 cm. met plateau 67 x 19 cm. waarin 3 kookplaten Prijs f35,—. Adres: Voor. stad 83, Goe*. te Te koop: i.pr.st.z. Opel Bekord. bvrj- 1980. Slóestraat M. Lewedorp. toto II »■'- -te Hana ven Hove. Uw TulDetreat 20 9791 -> Te koop: 1 BM W. 2000, uwj. inw7, 1 B.M.W. 1600-2, bwj. 1997, 1 B.M.W. 1900-4. In. bwi. 1967, 1 B.M.W. 1000, bwj. de 1963. 1 BMW. 1300. bWj. 1965, 1 B M W. 2000 C.A.. bwj 1967. BM.W.Gla*. dealer Garage Rijk, Qo» ra's Pad 22. Heinkenotand, tel. 011M491. Nisse. T«j.*01194- haard voor gTOte kamer, merk Fobruv Biezeïlngse- -- Hf>>t n KepeUe. te Te koop: kinderwagen. VW ’62. 's-Gravenpolderaeareg 42. --Goes. Veor al Uw reioen per tej---- kolenka. éven met Reisbureau Intra. 1300, 1966. Automobielbedrijf ii™. i.iru.riir Tel Of 100.7427. te- Modehuis ..Gracia", kloe. iiiijr. ucT-i uw Uöüv-uiu set 10v« korting, ook óp de v ncglUii; Ui BVIlip, Mis UUA lurt 1BW, OlMll g 1WV 1 besoekreis at emigratie. Bel Opel Rekohd 1700, 1961 VW guw, iwv. nukvuivviciutuiiji Gebr. Vermeulen, Nloee. Tel. 01194-296. te- Te koop: z.g.a.n. haard- te- Te koop l kinderwagen, geh. opvouwb. en uitneemb. 01192-592. -te Te koop: 4 eiubg. Z. tel. 393. •te Loer Uw baby speionder. wijs lopen met dé nieuwe te- Te koop g< i ttbes een boerderljje. Brieven onder ne, c^:. “I te- To koop onder garant! ■/i jaar of 10.000 km 2 CV*t d» Hurter K ML 20M, TM», van 19 dec. 1964. Tevens te M9M9M Te koop: z-g.a.n. kinder, koop: Austin Seven 1961 - - '*1T Goghstr. 2. Goes groen. Jan de Jonge. PMrite te Mmb - 100 Tri 011M. kook M - -- Goea, taOeOoon Mtoto. wo van 19.19 Uur. te Te koop: donkerblauwe i.pr.st, Ijp'rpsstr 39. Hein- kenazand. tel;. 01106-694. in velerlei kleuren, f 1^5 Faoa» SchébitMrvIew Korte Vorststr. 14. Goes, te Mooie vooiTaad oude Te koop: Lg.stE'l’blIe-handel 1 r ■J *--«tract 7, Goes. Tel. 9162. ‘02. mooi en goed, ruil, financieren. E. J. Laat. Bankertstr. 28. Goes tel. 7494. te Te koop.: jongensfiets, i.g.st.’. Ift. v.a. 6 jr. Valke. nisseweg 1, RiUand-Bath. te Te koop: i.g.st.z. kolen te- Spot koopjes: Renault -■P'iimc iPUP, wperi 1050. Simca Arriane 1962. Automobielbedrijf Gebr. Vermeulen. Nisse. Tel. 01194- 208 convector. Ahdijstr. 41. Bie. te- Te koop: salonwagen 12 relinge. meter, 25 lanfc Sinoutskerke r -3, ’S-Graveffpolder. Tel. 91108. Voor Uw takenreis per te Te koop :Flet 1900 Oom. est. 385. {vliegtuig of schip, als ook fort 1885. Simca 1000 1066,|>. MM» Al» 'te Te koop: een Ar.'2.' Kloetlnge, te Hotel* Café Restaurant te Modehuis ..Gracia". Kloe. „De Schelde" Havenstraat 9 tinge. Op h»el uw baby-uit- kachel. Evertsenstr. 00. Goes. Colijnsplaat. tel. 01188JM r-‘ Specialiteiten verse paling, verzorgingsartlkelen. zoals tong en moslelen zo uit de olie, poeder, lotion, wattips, ree. Voorts ook zalen be schikbaar voor tiartijen. Te koop: donee hennen 4 maanden oud. 3. v. d Beestenmarkt 20. ma.. Bliek. Julianastraat 12. tel 7236, Goes -a- Te koop: tafels, stoelen kinderwagen, geh. üitneénlb,. loopschildpad voor slechts u i enz -- sas »ui --- te'Tg-taMp: 2 kólencenvec. torf. Jftrrtena. o.n. Tol M2b Kertatr. 90 Wllhelminaderb T» keop gevraagd: hetejbromfietsen of zolderoprulming. Óost- nget‘2E Gtoee

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4