l mannen vrouwen MANNEN EN MEISJES B10W-UP O/éJ O/& v: i COROOS^ PHILIPS GRAND-GOES-Tel 5165 Vermist Ierse setter i GESLOTEN vea donderdag 22 au*, tot donderdag 28 aag. Fa. C. ORANJE Voorstad 3-6 Goes GEBR. J. HOEKMAN REKLAMEÜ SS25 s a Lange Vorstsfraat 47 GOES Lange Vorststraat 47 GOES I a en I modeJdeuren, NACHTDIENST Extra beloning 5 a v V. I i N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal Terug van vakantie mevrouw J.CRUCQ I Salon Elegance A. M. VBMOM Stenografie A. v. Doorn zending prachtige nylon onderjurken In vele normaal 7,50, nu voor 3,98 J I AlES VOOR DE BRUID Alles voor do bruid, maar dan ook In de allermooiste collecties 1 ■BakkerU van der Maale Kerk ring 7, 's-Heer Arendskerke, telefoon 01106-287 EEN INPAKSTÈR 5 N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken eeoe—ooeeeeeeeeeoeeeooeeeoeeeeeeoeee G. C. de Jager I I 1968 Donderdag 22 augustus 1968 „DE BEVELANDER" t V. OO8TROM8 CONSERVENFABRIEKEN N.V. KAPELLE4IEZEUNQE bieden goed werk voor. Jongens die 18 jaar zijn of ouder komen in aanmerking voor Grote sortering panty nytom, 1.80 i Me Merit nytone, 3 Sterree en Time, per paar i.— 44* h _.T* - PHUPS I V FT1 Vanesa Redgrave tart 5 ahM -1 t i «tHa i nxriëLsüpën f SUPER KOOPJE WIJ verwachten deze waak nog, aan grata indan or k Ia. Muur TVMtt-Supw •x n heb. >g een Vee lte en. e boa. Aanmelden aan de fabriek of telefonisch tussen 9.00 en 17.00 uur. Telefoonnummer 01102-1651. Geef uw huid daa eek eons wet extra aandaehtl M» ejae 180 i »n- I i. on Maak daarom aan afspraak voor een behendolleg to* onze eohoonheideeelon. Mooie kweMelt damoo kamieotee voor 1,98 Demao Spa J - aha ratel- uder t Wapen van Rilland De Koophandel De Keetwbeers De Zwaaa De Landbouw De Goede Verwaehttac Verbeek M. D. deGrootstr. 115 Goes, tel. 01100-5640. VriMegSsur zaterdag en zondes 7 uur. maandna 8 uur MJeer Restanten dames pyfomePa, necMhemden, van Wetter on Jansen on THanna voor ■bmuwwh JOHNNY WEISSMULLER MARELN 0 SULLIVAN I MERt te tijd renjaa, terlen. ortj- ft lea MO at ooi »or zowel veer dap- ale voor 2- on 3 pfoogeedteaet Wlmiearftibraet 8 Goes TeJaéooa MGS - Nederlands on moderne talen Zomerstraat 27. Ellewoutedijk. telefoon 01104444 Restanten «toet metajoe pyfometa, voer M M 14 Jaar, eteehte ^^MmwnMmmw^m Zaterdag on zondag 9 uur, dinsdag 8 uur 18 Jaar 9. dat BOOT, raad Z xelf an ze. Zondag 3 uur 14 jaar nortan a aan- U iea ea U m»: i deze lanbia. Teckel fokkerij Drie we gen af te geven raszuivere teckele mat atamboorn M ia voor men. in da rima- 17.8S, Wi| zoeken voor onze lam penfabricage Enorme Boetering sokken in badstof, orepe mousse en wol, p.p. voor r,.»?WTWTW.^.f.wrM ±._ii aiMiww 14* icn w .In stijl orm 78 l >we Ine acht <■- an en De ideale steunkouoen. mot en zender naad, van 10,96 voor plaats KrlbblndUk. Kapotte Goes Le weder, Ovesand. Sollicitaties schriftelijk aan: Gaarne inlichtingen aan dhr. H. v. d. Sluis, M. D. do Grootstr. 60, Goes, tol. 8065. Leverbaar 27 augustus 13-weekse hennen 4,90 10 weekee hennen 4. Leverbaar 10 september 6 waokoa kalkoanan allee trance teute De mooiste Bterii Bea Horse badhanddoeken te vela doeatow van 6.60 voor want naaet de beroemde ooMoeOo bnddoteiteOtoo van Annie Rooo. oR Parijn, hoeft *t Modehute ook de mootete on zoor uitgobreido, ooHectloe bruidootoflon on braidokaaton por meter. Natuurlijk ook aUo aoeeaeolrea. zoete staters, diadeomo, hapjoo os handeohoenon. Bovendien haa. desgowsaet. Uw bnridojapea deer bokwanto ooupou- ses naar maat worden vorvaardfod. Hl ko. extlel- rhe, ▼AM TOT UAS-1KU a. isjs-zs.ee zsjz-zs.es a. ISJS-lMS o. 1SAS-Z0.U a. 1S.08-18JS isjs-asj^w. Idelinj die breed. t bete. o Prij. *- J I 1 user dagdteast UdM werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvsrvoer Goede sociale voorzie nlngen TkbiUJb*6ahj«AM e iniicnnngan o ieders dinsdagavond HOnL-OAFK-BteHAUKANT ADBB8 DeoMwes 48 Prachtige crepe mousse kousen van 8.96 voor H 2,8* l t%%»^^^v***»***w»******vwvJ f440 f«r- f 340 f440 Mat 1 kg heerlijke pruimen ••••oamoaeae f440 10 kg fijne Gaps peer f440 Met 2 kg sappige pruimen f440 Vorder hebben wij nog vele soorten appels, peren en pruimen Alles gratis thuisbezorgd over heel Zuid-Boveland. Ook op het bedrijf kunt U terecht, 's avonds na 6 uur en do gehele zaterdag. Zuidweg 29 Nisse Tel. 01194-310 eooeeeeeeeeeeeeeeooewooeeooeeaeeeeeo Gevraagd voor z.a^m. Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken, Zwaanhoefstraat 2 - i - i - I AARDAPPELEN. FRUIT 25 kg prima aardappelen. Bintje Met 2 kg stoofpeertjes 10 kg prachtige Zigeunerin Mot 2 kg Precose 10 kg heerlijke James Groeve Met 1 kg heerlijke pruimen ••eomwwweeo Erkend elektrisch SCHOORSTEENVEGER Vegen by ede weersomstandigheden Buys Baliotstraat 10 Kleetinge Telefoon 01100-5217 el ma Zeven truitjes to kor- De mootete JotzoRm dameot enteSttakone, 180 x 160. vea 94* voor anusmaMmuamMi *4*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3