tijdelijk r UVIJ 1 M Ü21 Woiiböoppcrtir w I i Radio VAN DEN BROEK iü biochemisch voorwassen en inweken HEMA| S ft Bouwbedrijf VAN DER NEL N.V. L - poley OUDELANDE Wegens opheffing GROTE KORTINGEN KLOKSTRAAT17- GOES -TEL. 7635 „DE GORDIJNEN SPECIALIST’ „DE GORDIJNEN SPECIALIST” ÏNKA Middenstandsdiploma 11 x voordeelpak óók goedkoper. T Haal meteen wat méér in huis: |j| f- we I 11 x voordeelpak van 6.75 IW w w« pakken voor Mh „DE BEVELANDER” Dit is het beste wasnieuws van de laatste tijd. VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN - i upruicmic nu w u <m o 2Dzen 4U4 ■h hh f BOliter ^WBekmiddw vW8°tterSr-^ w 1 U adverteert tech oek In :1 1 „DE BEVELANDER" Done b '7 Xi J A MEDEDELING Pracht ooupone voor voai minder dan do hoM von do mmbmN pofe Nieuwe eoMpone In tertsMta vonoterralloii F C F sufs TERMINUS TERMINUS A. C. Mosselman N.V. Krulnlngen Exportbedrijf in plantuitjes 8 «•ooooowoeooooooooooooooooooooooooooooeeoooeoeoooooeoM u Kj Ki Ki S h Fi Vervoer kan worden geregeld. Aanmelding dagelijks op het werk of telefonisch onder de nummers 01131-1945 of 01104-247. op alle Ploogatoffon Bouoaac Aristo enz. Donderdag 22 augustus I960 la ateoe oea ktawee apart Zoon N.V. Gees, tel. eiieo-sise TERMINUS voor RECEPTIES en DINERS H«gk LiMigg VgfwbQMnpporMnMH, Qgg*. TeL 01100-7114. eDE GAPER’ Haal üw Biochemisch voorwas-en inweekmiddel in deHema: Hemax Biochemisch - dat zelfs de hardnekkigste vlekken vlot doet verdwijnen - alleen in de Hema 75 c per pak voor 80 liter sop! Nu bovendien per 3 pakken een kwartje extra korting TERMINUS soort en heeft zelfs een speciaal wolwaspro- gramma! door het extra grote, schuingeplaatste venster. Voorwassen, wassenspoelen en centrifugeren Het is de moeite waard om er bij óns J 81 VESTIGINGEN Heinkel scooter, Renault Dauphine Ford 12M sta tlonwagen Philips wasautomaat Incli-matic geschieden geheel automatisch. De Incli-matic naar te komen kijken. Praat daï/met- wast twee tot vijf kg droog wasgoed van elke een cens over inruil, want wij geven'|fMn) een inruilpremie van JLW»" -Ml W M. de defete- V«r eaTOK; 'e-Heer Arende- TERMINUS vraagt voor directe indiensttreding enige tijdel|jke en vaste mannelijke werkkrachten' (in hoofdzaak voor klefnverpakking) Aanmelden: dagelijks van 7.00 tot 17.30 uur aan het bedrijf. Tel. 01130-1531 of 1624. ■^^■^^■mrp^^rmmmmbrmmrpwrmbrmrbmmbbmmibnbmbmbbmbb^mmmbmmbbbmmmbhbbbbbmpbbnmhmbbbmbrbi De Philips Incli-matic heeft een schuin ge- PhUlDS Incli-matic VOOr plaatste wnslrouimel, waardoor uw was beter - beweegt met een beter was- en spoelresultaat beter en praktischer WOSSCn Laden en leegmaken is nu nóg gemakkelijker --- s i Bij da bouw flfcn hetff VERZORGINGSTEHUIS VOOR BEJAARDEN TE VERSERE hebben wij plaats voor A Ook kunnen nog enkele SJOUWERLIEDEN worden aangenomen. ’-V 4 t I V i t$É ui v i ié' i tetete* A Cz 3 .1 0 V M, Hanaweert. teL OMte-147; X* r-f A B (I I P O. van an M ■Haar Han- t Qaaa, apacialistan verkopen am klanten da gaakonvaktor met de grote PANORAMISCHE RUIT ■M mTl -A'.’l PVtricfeeZ Vekkvvp UITZENDBEDRIJF CAFE ■f I mum I K$ ‘Pl - Gi u Or nw™ a - BtwtU z slaktr. L POteaMg «4 “i F I 1 gaan wij door met I i an ko. - Teztlel- ’s-Heer Arendskarke, op doktaaaadvtaaTjMte voet, c eonvotove te voorraad. Toet, kundig. advfeaen worden i m—j, «tetea gedipt voet, koedpa aaboenvapaiatiQbe. Lange J u W I I F R H O R l 0 G L P GOES. Korle Kerktlraa* 1 lelelonn 5094 VLISSINGEN. RR foMoon 6400 '1 I or peaaonrl*jka tantes rnlddallnpkantoor SchaMaatieet IA Lte tel. StltAMS. Steur erteteWa aar oaa *e géén hele dag tégen saaie witte gloeiblokken aanstaren géén afbladderen én ver kleuren van de lak géén sterke vervuiling van de brander Begrijpt v nu waarom wij. als ervaren gasverwarmings spec, onze klanten geen zogenaamde Oudhollandse of lamaak antieke gaskonvektor verkopen (imitaties vervelen immers gauw). Maar de mo derne 202 en 404 van Hoen son. dia zowel in t een mo dem als klassiek interieur uitsluitend passen. Zoals de Hoenson met de grote PANORAMISCHE RUIT ie er geen ander. Noch In vormgeving noch In tech niek. Wacht mot kopen. Be zoek eerst onze showroom t.o. Station GOES THJf.oiioo-7goi Leveriag seacteJeét uliatattead via de erkende Heenaen dealers Oreesier veer Zeeland Massce ■OENSON DKALEXa Fa. W. J. Staal ér Zn. Beatrlxstraat S, Krabben- dljke, teL 0UM-4S Coteb^C *s-Gravenpeider >L SUOS- S74 - see Techn. Bureau Verburg, Voorstraat SX, Coltteeplaat. teL ousg-su-m Fa.O.7ldéww J -/*■ ’wwiiiii' tU -► Verkoop en reparatie alle app. Fa vaa Dctai ~:z-1 »A Ulnsmga, s* Co «nutte a DA Drogteterij Voorstad 7», Goes met de gezellige warmte van de kolenhaard van vroeger. Bezoek onze demonstraties om zeM vast te stellen waar om u alleen bij de 202 en 404 van Hoenson géén smerig bruin plafond heeft -f géén koude voeten géén' hinderlijk geruis van de brander géén roeten géén kou bij de ramen - als het hard vriest géén koude luchtstroom lange de vloer Mk TH* X «tl»-l»l Pa. K. Breese, DaraatraeS A Terseke. taL Sim-U» Pa. W. G. Oeachiera, O 11. Nieuwderp. taL Ollta-tal-SM Polderman W.V, Kanaalstraat RESTAURANT Nylon onderjurk In fond - de - robe stijl uitstekende pasvorm Dames mousse «Ups 2 voor I 2.9* - Voorgevormde Beha ï-deiige cups, veratel- y baar stretch schouder band, lycra rugpanden f 7,79 Lycra step-ins f 5.06 ea f 0.78 Enkaswing. Nieuwe lycra voor step-lna met super spankracht voor extra figuur- correctie 9JH Bradoll. Beha en onderjurk aaneen f Pracht kwaHtgh kinder kntekouejes Wol en wol-moueee hereneokken met badstof binnenzool f I.0C, 3 paar voor /5<- Luxe flanel heren- pyama's f 8.08 Flanel jongens pyama's 5.75 en f 6.78 Panty - nylons f X80 perfecta pasvoffli, versterkte teen INSTITUUT VOOR MIDOENSTANDS- ONDERWIJS AANMELDING voor rie avondcursus van de - *x>r het Rijk gesubsidieerde IAA. O. -Middens tandsavondschool te Kapalle T- Opleiding voor het Middenstandsexamen. Twee schoolavonden van 2'/ï uur per week Schoolgeld f 80,per jaar. (inschrijfgeld inbegrepen). Aanvang: .eind augustus begin september a.s. Aanmelding en Inlichtingen 'zo' spoedig moge lijk bij; N. Eversdijk, v. d. Biltl. 25, Kapelle. D. Krombeen, Jufferswegje 5, Biezelinge, teL 01102-1563, C. L. Duininck, Statenlaan 16, Middelburg, tel. 01180-6280. PRIMA I Nieuwstraat 34, Driewegen I -► Wij bieden U het gehele jaar vaat an aoad betaald werk op ons »t3ter als haal. ster of leerlingnaeister. Am berg N.V. Industrlestraat 7, Goes, telefoon 76M. ie n mtia vwtrakt. Martin Wtf. w< dez» •n U WBA ’fat'**’ Veer aNe dames, die de Zeeuwse ktederdraeM t tradw Bte gebleven op z n voordeligst i i aelljidw- Voor t vegen der schoor, tencil. tienen gelieve U sich te wenden tot Hopmea*S ---- teboersteenvegenbedr. Goe& Schengestraet 41. teL S1100. iJL H Kinderenstraat ITulprtraat 4A teL VBH.- Er 'komt nog wel ms beetje somer, daarom geven wij op onze zomertruitje* en sweater* nog lOte kor ting. In onz. bmidenafdeling zijn nog - enkele van die mooiè bedjes, SS cm breed. f53,—. aanwezig. Ook bete, re kwaliteiten in alle prij. - zen. De flanellen lakens voor de winter zijn al binnen. Profiteert nu nog van do i zomerpnjzen. Een prima 1 kwaliteit laken voor i 7.95, 2-pers. i -> In divers, tapijteoortaa hebben wfj voordelige aan- biedingen. We zullen U gaarne stalen laten zien ea i een bérekening voor U ma7 l ken. We verwachten deze week een goedkope aanbia. ding in tegels. Het ie nu ook d. tijd voor een nieuwe regenjas, in mooi terlenka en terlen. ka met wol in dtvorse prtj- I zen. -> Onthoudt V a.u.b. dat wij nog praktisch aDe «oor. ten stukgoed In voorraad hebben. Als U graag zelf naait, maakt U er dan ge. bruik van. Voor onze boerinnen heb. bon wij af en toe nog een mooie mute. Vraagt U ‘ge- raet oens aan. Ook alle an. deee jtrttkelen voor de boe. Kom oene kijken pen bij Schipper** j..= bèta, z. teL éllOMM. HOTEL Ganzepoartatraat - Goeo -> Ons steneflwerk is i drukwerk. Laat Uw stencil, werk verzorgen door de Hond'* Copleerinr. Goes. 70M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2