geld kost meer BAAYENS BOCAL GEVELKACHELS omdat centrale verwarming Wonisgrsil BRIL r H MH HET BESTE Automobielbedrijf GARAGE NOORD De Stoffen Speciaal Zaak 2,95 3,95 4,95 5,95 LANDHUISJE omgeving Driewegen, gom. Borsselo telefoniste-receptioniste een winkelmeisje jf- accuraat meisje sch*££R’S D.J. van der Have N.V. v.h. E. N. C. van Ricsen Goes CHAUFFEUR DIDAS DRALON J. A. VISSER EN ZN. boodschappenmanden leuk on praktisch PARAPLUHUIS A. van der Linden N.V. na t Dringend Fantastisch - enorm - overweldigend mooi Donderdag 22 augustus 196® Te huur J De speciaalzaak huur IN p p geen spreekuur een wagen voor elke wen: en welstand In vele kleuren ruiten - strepen - uni 140 breed f 11.95 p.m. Advert! woensd hoekwoning te Kamperland 3 jaar oud. Brieven onder no. '34-5 bureau van dit blad Wie ruilt 3 kamerwoning, flat, op-mooie stand in Goes voor een grotere? -hal, keuken en bijkeu ken. boven 3 slaapka mers met douche. Te bevragen tel. 01180- 3261. woonhuis omgeving Goes In KARMAN’S AFWEZIG van 24 aug. t/m 15 eept. ..DE BEVELANDER” Afspraken gaan door Zuster van der Plank (Aparte bruidscollectie - gratis knippen - knipadvies) Brieven onder no. 34-2 bur jr. d. blad. Huis te koop «I. A. Roose 1. adm. kracht (mannelijk) bij voorkeur praktijk-diploma Vrijdag 23 augustus Lm. vrijdag 30 aug. oooeooooeooooooooeooeoooooooooooee Koninklijk Kweekbedrijf en ZeedhaiwM ♦oooeooeooeeeoeoeeoeeeioeoeeoeeoeeo J Voor al uw advertenties „De Bevelander” Nederlandse Padvlndsters Gilde GOES Wie kan helpen met leiding geven aan kab. en padvlndsters? Inl. Kamperfoeliestr. 7 Goes, tel. 5768. G. Blankenstljn f p p ssossssssssssssss» dat is de nieuwe najaarscollectie van DIDAS DRALON plooihoudend warmte gevend - niet strijken Tandarts E. KLINKERT GOES 2. adm. kracht WOONHUIS Te koop filter II portietlena. Btezellngae- II 1329. I] Te koop of te J Ta kW- xpem mahonie r ledikant met nachtkastjes. UHg Fr. Goei Voor Telel b.g.£ Giro: i'1" AS» telefoon, elektr. fiat i.g.st Moerbeistr. 5. Goes. voor uw tinge. c foto. Goes Vele i* Gevraagd zo spoedig mogelijk Goes i' 1968. liefst in bezit van rijbewijs B.E. P p te voor f y Ni P Sollicitaties te richten aan: P Lange Kerkstraat 2-6 Goes. i «MM 1 - t Lang Meer dan 160.606 vreswen in Duitsland seekeS een man U geluk. I mij sul* Wjj verwerken de beste fabrikaten glazen en monturen Te koop: groene kinder wagen, i.prat.. geh. ultn. Bramestr. 72. Goes. Centrale verwarming kost veel geld. Bovendien moet U die In haar geheel laten installeren. Bocal gevelkachels lossen dit probleem op; U koopt telkens, wanneer U dit pest, per vertrek uw Bocal kachel. Voor uw keuken, hal, slaapkamer, badkamer, kinderkamer, kantoor of studeervertrek. Natuurlijk kunt U ook ineens alle vertrekken installeren. Ook dén bent U, wat de installatiekosten betreft, veel voordeliger uit. Ook de stookkosten zijn aanmerkelijk lager; er zijn geen lange warmteverllesgevende aanvoerleidingen nodig elke ka chel is bovendien afzonderlijk te regelen. Dat is slechts een van de vele redenen. P f P P P J WAAR koopt U CHATKA CRABMEAT per blik 299 en 499? P P P -P P ir P P P P- P .p Edisonstraat 3 Telefoon 011004210 Nieuwe Havenweg 10 - Goes Telefoon 01100-3020 MERISON N.y. - tevens leverancier van: Beckers, Benraad, Bocal, Ciney, Dru, Etna, Nobel, Pesters, Siegler en Vuleana haarden. perfecte sfeterklng vlotte service Slechts 2 voorbeelden van een hele reeks verschillende modellen. •P RACEBANEN P •'P. 1 WENSBEDIENING UW OMN zijn alleen gediend Nieuwstraat 50-52 en Nieuwstraat 19-21 (t.o. Prins van Oranje) - Goes - Tel. 7991-7792 Wijkverpleegster i lenstr, 10. Goes. -*• Voor moderne BRUIDSFOTO'S D. Speetjens. L. Vorstetr. 38. Goes. tel. SI 100.7174. -► Te koop: prima jonge postduiven Hf P. van Leeu wen. Oostsingel 168. Goes. -► 3Vi P-K. b.boortmotor fm.—stake vlet. 1 mtr. fSOO—visbeet en dfv. die selmotoren; 30 P.K. diesel m keerkoppellng f788.Oara ge Soméwtfer, Oveaaade, tel 81109-223. Stobsu kantaMeuren va SbSmwÏ1***"’ p Te keep: afgetogen exclusief op een van de mooiste plekjes op Zuid-Beveland. Luxe inrichting: parketvloer, badkamer, tv-,en fm-antenne, telefoon, elektr. en waterleiding. Leuke tuin (700 m2), ruime garage. 1500,— 4250,— Direkt vrij te aanvaarde' Inlichtingen bij: J. Katsman Leliestraat 17, Goes. Zaagmolenstraat 6, Goes Te bevragen: Naereboutstraat 57, Goes .ji Licht in gewicht, sterk en goedkoop. i Gevoerd on ongevoerd. Waantetetog: Zuster van Hutetbergen Kortgene Tel. 01108-378 J Voor spoedige Indiensttreding vragen wij een 1 - f. o Te koop: middenstands- woning M. D. de Grootstraat 36 *-. I ij ?•-w* vraagt Voor direkt gevraagd leeftijd 16-18 jaar ji Aanmelden dagelijks op het kantoor H. Dlok en Zonen N.V. p Kapalle, telefoon 01102-1200 Gevraagd: j; voor administratieve werkzaamheden en 3 ter assistentie bij-de afhandeling van onze buitenlandse correspondentie. I Vereisten H De centrale verwarming geeft geen behaaglijke stralingswarm- te de Bocal gasgevel kachel wel l Schoorstenen zijn overbodig - wel een buitenmuur met rooster voor de afvoer ven afgewerkte gassen en aanvoer van verse lucht. Alle appareten kenmerken zich door hun bijzondere veiligheid. Stap binnen bij Merison; in de toonzaal staan meerdere modellen Bocal gasgevelkachels. U ziet, er is meer dan één reden om te komen kijken. Bevr. J. TH. QOEDEMONDT, la- m verk. onroerend goed Lange Vorststraat 2, Goes, telefoon 01100-5050 O l^pelle-Biezelinge - Telefoon 01102-1441 11 Op ons kantoor is plaats voor een jonge administratieve kracht j f met ervaring in het typen (vrl.) o Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan het J J kantoor. o P P P N.V. Zeeuws-Brabantse Houthandel Notaris Franfzen te Goes. Kleine Kade 5, zal namens de heren A. en L. Brackx te Oortende bjj inschrijving verkopen: 1. Het woonhuis en erf te Goes. Leliestraat SI, groot 0.98 are. verhuurd aan Mevr. Schog voor f 81,80 per maand. 2. Het woonhuis en erf Goes, Leliestraat S3, groot 1.15 are. verhuurd 81,47 per maand aan de dames Klooater. °»«n. Genot van de huur terstond. Bezichtiging te bevragen bij da bewoners op woensdag 38 augustus 1868. aam. 14 uur. tnachrijvingsbiljetten worden gaarne ingewacht ultarlijk woensdag 4 september 19CB, ten kantore van voocnoemde notaris. Te koop: Ford 12 M. 1664 Ford Cortina 1963 VW de Luxe 1862 Opel Rekord 1700. 1961. Renault 4 L. '04. Automobielbedrijf Gebr. ▼ertneulen, Miaee. Tel. 011M- P P ADMINISTRATIEKANTOOR i - WAAR i koopt u 500 gr. UNI EK AAS met GROTE ZAK CHIPS ven 98 voor 69? In KARMAN’S a WENSBEDIENING i> L: Vorststraet 108 Goes Voor ELEKTRISCHE TREINEN en naar de zaak met de beste voorlichting en service. Toonzeal geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.30 uur. 's Zaterdagsmiddags van 13.30 uur tot 16.00 uur. Merison n.v -► Valma-onderhoudsmldde. len voor fiets, bromfiets, ma ted en auto levert U de twee wlelspedallct, Jeremiaaae. Goes. Gevraagd leerllngnaal- sters. Gehele jaar vast werk Amberg N.v., Industriestr. 7 Goes, tel. 7686. Leer nu Karate. Karate, do Academie „Harthoom" Aanvang dinsdag 3 sopt a.s. Gym.lokaal J. P. Coenstr., 21oajlM> uur. ->- Modehuis ..Grads”. Kloe. tinge. Wij hebben al weer enkele nieuwe japonnetjes. Het is nog wel vroeg, maar soms kunnen er echt wel leuke dingen bij zijn. -> Te koop: oliehaard met tank, merk Fobrux. z.g.a.n. Damstr. 96. Yerseke. Te koop: i.pr.st.z. Jaars. ma kolenconvector. kl. grijs M. D. de Orootstr. 35. Goes. Tel. 8544. Te koop: Flat 600 Bian- chlna. ziet er goed uit. op nieuwe banden, motor olie- vrij, moet weg. J. Kouwer, Nieuwstr. 36. Hansweert. Dankbaar en blij geven wij U kennis ral de geboorte ven owe Mtter en atKfv «Meiba Pta*ea«eBa (Jncqueline) P. 3. da Smidt M. J. de Smidt- Traas Peter Heinkenazand, 16 aug. 1988 Dorpsstraat Z2 Onderf round. KKKS DK VOS en HXLSKN VOGELAAR hebben het genoegen U. na mens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk. De voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 30 augus tus 1968, des middags om 3 uur ten gemeentehuize te 's-Haer Arendakerke. Huwelijksinzegening om half 3 in de Ned. Herv. Kerk te 's-Heer Arendskerke door de Weleerw. Heer Ds C WiL lekei. Receptie van 7J uur in *t Trefpunt Toekomstig adres: O. Rijks, weg 117, ‘s-Heer Arendsker. ke. Op dinsdag 27 aug. hoop' onze vriend, dhr J. Rijk. Stenevate 5. zijn 80e ver jaardag te vieren. Dat hij nog lang gespaard mag blij ven is de wens van enige vrienden. Receptie van 18.00 tot 19.00 uur In café ..De Toelast” bij M. Vermeulen. Heinkens. zand, augustus 1968, Ik ben een van die ruim 100.000 Duitse vrouwen, die ondanks onze goede kwali teiten ,er nog niet in ge slaagd zijn een goede man te vinden. Ik beloof U trouw. Dt schenk U liefde. Ik breng T Wat U ook wenet btj U bet vinden. Bent U ook eenzaam 7 Zoekt U een goede vrouw 7 Vraagt U dan eens inlichtingen over mij en mijn lotgenoten. U kunt met one kennismaken via onderstaand adrea. Schrijft asna „streng vertrouwelijk wat U zoekT Bij niet slagen geld terugl Bemiddelingsbureau F. v. meewsnksste. *34 EMMERICH Postfach 1408 W. Duitsland ->- Te koop; z^an. toestel Voigtlknder-Rag met ingeb. belichting! en flltsapparaet, geel en - TUKKDfGSLUIT grote verloting Muxiekver. „VOORUIT" te WAARDE Prijzen vielen op onder staande nummers 1100 1105 1126 1218 1221 1325 1548 1811 1696 1706 1906 2126 2345 2372 2701 2711 2721 2788 2833 2952 3785 3810 3811 3940 3972 4236 4256 4567 4075 5112 5115 5240 5336 5384 5371 5388 5467 5470 5864 5730 5804 8863 5047 8804 8016 Prijzen kunnen worden afge haald bij J. P. JANSEN. Beatrixstraat 12, Waarde dius, 1 seizoen gebrand, a.n vriezen. Zolang de voorraad M.*den Herder, Molenlaan 21 derham bij de 250 1 Electro, werende wanden. 5 j. ga. -‘..alp btj le maal invriezen. EL «aoa as. XV1W. >tirge, tel. 01100-5102-8149. (mannelijk of vronwoüjk) mot Mulo-of -diploma of andars avondschool on/of enige kantoor-or- ji vering. Sollicitaties te richten aan Hoofdetraat 23. Kortgene. tel. 01108-413 M. D. de Grootatraat 102 te Goea te koop. Te bevragen: P. C. Quantstraat 31 te Goes Teléfoon 7486 8)1188) woonhuis met erf en tuin Zonnebloemstraat 2. Goes bev. 2 woonkamers, keuken, wx-, 4 slaapkamers, zolder. Vrij op te leveren per 18 okt tel straat 4, KapeUe. TeL 61102. QlIUO-awo Ol 3oov. - tafel on 2 stoelen. Vleeamo- len sap centrifuge, 8 keu. kenstoelen. babyconunode. 2 babybadjes, smeedijzeren el haard en ladder. Westweg 9. Krabbendfjk*. -► Te koop gevraagd: en- kele stoelen met biezeiunat Indeling: 1 woonkamer, kindercoinmode en „Chevro let" ‘63 of ’64. liefst auto, matische. Br. onder no. 33. 5, bur. van dit blad. -> Hans van Hove voor Uw kook en verwarmlnas. toestellen Tulpstraat 28. Goes, telefoon 6796. Spaar nu voor gratis benzine of andere autobeno- digdheden. Spaar Moto-rtng. zegels. Uw volle kaart is vijf gulden waard. Ook op contante reparaties en on derhoudsbeurten. Garage Walhout. Fruitlaan 12.14. Goes. Tel. 6235. .-*■ Te koop: 1 Simca 1500 bwj. 1966. 1 Simca 1301. bwj 1966. 1 D.K.W. 1000 S. bwj 1962. 1 Glas 1304 C.H.. bwj 1968. demonstratlewagen. 1 Opel Kadett. bwj. 1967. 14.000 km. gel. 4-d. BMW^iealer Garage Rijk. Clara’s Pad 22 Heinkenazand. Tel. 01106X81 -*• Penna jalouzieCn recht st reeks af fabriek te bevr Verbeem.Kapelle. tel 01102-1780 Te koop; W.A. auto Z-ün dapp bromfiets. t.g.st.. krn- stand 16.000, Te bevr. 's-Gra venpolderseweg 33. Kloetin. ge. tel. 01103-329. na 18DO u Te koop: kinderwagen en I babysitter, xgx.n.. kleur donkerblauw. lepenstr. 23. Goes. Gevraagd: werkster, eni ge dagen per week, uitertljk 1 oktober. Gabriélse N.V.. I» Vorststraat 42-44. Goes. Tel 6431. Te koop: L bevr. bij J. de Vries. Vlo z - Fiat 600 D, div. uitv., v.a. 2250, Fiat 850 Coupé, 2 kleuren 4500, Fiat 850, pr.st., Ie eigenaar 3450, Fiat 1100 U, 4-drs, wit 2250,— Fiat 124, d.blauw, slechts 20.000 km 5750,— Fiat 1500 Confort, div. uitv., v.a. 5500,— Opel 1700 met schuifdak Austin Glider met schuifdak Ford 17M, 2-dr», zeer mooi 3500, Ford Anglia, 2-drs, pr. sfoat 3250, Daffodil de luxe 1963 1500, KOOPJES VAN DE WEEK Renault Dauphine 1960, slechts 150, Fiat 500 D, 1963, met schade 250,— Fiat 500 Stationcar, 1961 450, Fiat 1100, in prima staat 500, Goggomobil '62, Ie eigenaar, pr. st. 550, Renault R 8, 1963, koopje 1250, ■Ar BOVAG-ANWB garantiebewijs ■A" FIAT conditierapport Bewijs ven herkomst Inrull on financiering <1 i1 Brieven onder no. 34-6, bureau van dit blad QEZKLLKIE. aKMAKKELiJKK i Lange Vorststraat 43, Goes 4» dij voomeur praKiijK-uipioma boek- houden. M.B.A. of hiervoor studerend p en/of ruime ervaring in de bookhou- ding 1' Te koop: Jaarsms Cl*u|-». Nu tijd om te gaan dlep- wegens plaatsing c.v. adres strekt gratis een grote schou. LZ. Cw.. ZZ-22* 1 -*■ Te koop: klndei wagen Yereeke. 'lux diep vrieskist Condens- i.g.st. Moerbeistr. 5. Goes. -werende wenden. 5 j. gz_ --► Een kolencenvecter, cap rantie, f 748,—. Dem. en hulp Te koop: Fiat 600 onder 15.000 cal., l.prxt.. kleur btj le maal invriezen. EL delen. Kapeteeweg 31b. Kloe zwart. Te bevr.: Oostwal 85 Bur H. J. Colijn N.V., Kloa. Goes. Tel. 5307. Hirge, tel. 01KXL5102-8149. Mulo of middelbare schoolopleiding, type-diploma. Belangstelling voor de moderne talen. 11 Sollicitaties aan JI MACHINEFABRIEK o Fruitlaan 20 Goes Tel. 01100^938 brommer. Tr J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12