ring op DANSLES het nieuwe schooljaar in! f w Rodonstah 'b hl I I I J DANSEN «sF GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs* te Korgene Firma J. de Kok en Zonen Peter and the Rising Fier DANSEN The Ruby’s HENDRIKSET Maandag geven wij een VLEESSTUNT 1 kg magere runderlappen Dinsdag gehaktdag I .Optica Kampman antoboxM H.DJL Pik’sgaragsha M. A. RdsAm^mb SB MSB TREVIRA 2000 s s GEEF ROEST GEEN KANS n iaat ons uw auto door-en-door TecTyleren volgens de ML-methode met originele Hier de Modehfolksslsgerq Dansschool JANVIER Hoekmn’s prijzen voor aardappelen oa inrit vindt men op pagina 3 voluit Je Nero i i ^OCCASIONS o i a Gesloten wegens vnkantie J; Café - Restanrant SLOT OSTENDE Ijf verlovingsringen 7 J v. I .’K^ouööoppcrUc -■WbftraMuft.. VAN BIEMEN tTl. eremiasse - goes tSS-""?* J ZAT8RDAG >4 Auouwrue KARMAN'S MMMMMWNG Voor al uw drukwork k ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND lU. '-ai I I I DANMN Maften- (i Mevr. M. Verhulst-van Loo 1 >oeeeoeoeeoeeoeeoeeooeooeoeeee~e~eeow eoooooooo^eoooeoooooooooooeooeeoofts Gezond haar is ieders hartewens L New Black and White ANSELM* «teetoam awte-gp Prins van Oranje Goes OOG MAKB4N» MMMSR IN I RADDE VAN CE LVODSTSTD. Café-bar-danclng „DE BOEI” 1* -.n 3 MAM voor «M MODERNE BRILLEN 5,30 .0,90 BETER ZIEN... En er beter ultzlen Een gezellige tUd wacht U is Ieders hartewens Ktok.tr.MK) Mm ►/^—FIETSEN.... vouw- en minlfletsen j 9 TUbénBmIi ImibB^bm BttOO^BSB 19W J SCHUTTERSHOF GOES V A.-ft.aft^ft. 1 ■MM. Lange KorkotraM 44 Tslrieoe 5399 4 I f leer Mleondoro hwoMah. voorreed fund-, I spreken. Oriwet I h i Advertentieblad" JOUQOMOM W *a CVBhM f-®*»* mm»- a*eee vee Aeeen JW ■aft e ■aft e ■aft 7 ■wat 8 MMt gezinslid I Schoonheidsspecialiste en haarkundige Voorstad 56. tel. 01100-6406. Goes I Modieuze stoffen met volledige kwaliteitsgarantie I WAAR koopt W die lekkere pittige BROKKPLKAA* GOUDSE en NOMWNT ■Ju KARMAN'S WENSBEDHMING I Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”, Goes. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034 Giro: 3 26 37 Iedere avond, behalve zaterdags, geopend van 81 uur, Bar „DE PIRAAT”. Ingang aan de achterzijde. MMatonl •arete Now York retour RezineUd f 413.—. Naast oaae -Msfoon wMtaai 1061. Htde 7172 m 7882. •oaa Aenveng 7.30 aw. Burda, Vague, Heft- bitten en SbwpHghy mat de voiHge, grade, hnip iierselteringl 'r - 1,46 1,28 Zaterdag 24 aug. a.a. Miudolü Een nieuwe Haagee ontdekking. Aaavaag 7.30 aar TECTYL MRVICE-8TAT1ON Mereoniatraat 7. telefoon 6906, Gooe .1 kg magere varharaiappen 1 kg vet spek voor 500 gram -- Tweede 300 gram J CtXANBNM MLK LOTION TONKWB OPTIEK FOTO FILM GOP?» r >’-r. nt V ÜJ i- OliÜU-7151 A AAW ■p Boomt ■■M«. MaSa* Map-aaM NatMovoeftMaa ataftBag ma ftio nbata-oMMS A M-MMjft Wolphaartedip De bete aiaead eegaetee Iedere des het optreden van bet Hallaanee dane- en ahoworheet I. carivanl - Aangeboden RuysdasletrMt Gom Te bevr.: tsL 7756. Henoowg dtorai, open towtuA, 1 tdb >963 i IN8NN, NNMMMNG X 190 era braad1730 p. mtr (ne in 19 modaNatea) LM kMaftfteeage v— uftraraet kaWaa,MMhra get Wee Hanau voeftftd. Maft ie-« IMS ftf-W pakbier IMS 1 U X. «a Scholieren- en gehuwdenduba. Aanmelden en inlichtingen dagelijks vanaf '16 aug. 7'**x WAAR hoopt U 3 MMT06 voor 30 MILKY WAY voor 99T 4600 ahrawer*MewwM Een grote keuze In onze moderne zaak, met de beste service on snelle' levering ZBSS BRILLEQLAZEN getint of ontspiegeld Hst becte voor Uw ogen CONTACTLENZEN 5,50 EB 0,75 1,48 L68 300 gram veras lever, eigen aieehting 1^- Ja, U leest het goed! f 17,90 per meter! Het Stoffenpalei» wil ook deze herfst en winter TrevIraspeclaHit blij ven, en heeft daarom gezorgd voor een fantastische kollektie Trevira 2000, de ideale modestof. Daarom zijn er zoveel kwaliteiten, kleuren en dessins (tot f32,50 per meter), maar daarnaast is er een voortreffelijke kwaliteit - voor f 17,90, 150 cm breed, in 15 nieuwe modetinten. Wij geloven dat U deze kwaliteit nergens voor deee prijs kunt kopen en hopen U deze bijzondere aanbieding zo lang mogelijk te kunnen leveren. Wij hebben een geweldige varkens- en prima jóng paardevlees. Alles voor oen zeer lage prijs. REKLAME: 200 gram fijne vleeswaren 1 kg vef spek 300 gram gehakt half-öm rr S MMMMN OMMNHBI MaftWMIBUB ■-«ms woordig^jded te verhelpen. U kunt gratis advies krijgen, doch maakt U liefst van te voren even een afspraak, zodat we rustig uw problemen kunnen be- Juwelier Horlouer Korte Kerkstt.12 G iri Tel 5u94 Zonnebloemstraat 13, GOES. Tetofoee 7664; Dank zij wetenschappelijke onderzoekingen op baeie der Natuurgeneeswijze zijn veel klachten als: - o haaruitval J roos '-Ö dor en slap haar zowel bij dames als heren tegen- I Aangesloten bij de NederlandM Huis-aan-Huisblad Pers Advertentieprijs 20 ct per Voorpagina dubbel tarief Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten in tel. opgegevon advert, aanvaarden wij aeon enkele verantwoordelijkheid. MIU FMne, m. raheNdok, b ab «touw T965 - et- izmn 1p64 W63 W64 W65 7963 I Awwrao 7A0 eer ISeaettTTTT--- .■■■■■■■■■■■■■M^ftftftM 20e Jaargang No. 34 22 aug. 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren is nabij allee die Hem aanroepen, allan die Hem aoRroapen b weerhefd. HIJ vervult da wens ven wie Hem vraem. Hij hoort hun hulpgeroep en verlet hen. Psalm 145 H, W. -. tBawMee VSXA. VoemaeraOraet 6, Soan. ZATERDAG 24 AUGUSTUS waarin opgenomen het Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. WOO met oabuNHck, NbOOO hm 1966 J ;:vwil00 1961 Opel IFDO, (1 aS.) 1 met i 6 iMSI. 1963 Dof 790 DeNodri, 1 Meurae1964 J ij NEU Prine 1964 9m*V W00 DKW Jwdor Ford Consul* me* DKW F 101 rx... plet 1800 ^Ksnri^ll^le Peugeot 408 dhsoi an benUbea, vft. wM- 1964 I - Peugeot 4G4, 1964- »67 Ford baeOai, h ateet ran stouw. 1967 'j Ford dtoeel hue, to arar goede stoa* 1966 1 Prijzen vanaf Ute^e. geheel compleet. 4 b Ruil uw oude tiet, bij ons'in en koop een nieuwe, a U zult er veel genoegen aan beleven voa Kinaemeuen vwi e,.c trap-auto's, «teps en driewieler.. Btj de HeteenapeelalM Guuepeertetreat tt - Telefoon (MS. - B’ ■ftt e «■- “eet 1.75 JMft 10 r Dames- en herenfietsen in alle modellen en kleuren 4 VANAF IM,— A Geheel compleet b Keus uit honderden stuk, van de allerbest, merken, a ook in Leuke modellen, die uiterst licht rijden en beeHft 5 F niet duur zijn.. Prijzen vanaf f 125.M, geheel compleet. 4 •in en koop een nieuwe. Ook kinderfieUen voor elke leeftijd ,alsmed« 4 aX_»_ A_ i I F Nieawa cursussen saavang begin september «oer 4 beginner., gevorderden (bron., zilver, goud) I 1 ta A. A. Ak. Jk Ak A. aft. Jk A. A. A. A. J 11 van 2S aug. tot 2 september.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1