E u I polcv 11 DANSLES „FLOR E N 9 Coupons Coupons GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs* teKortgene DANSEN 2,90 ft fwwüariBBk Met een zorgeloos gezicht naar school Vroeger wea het some niet zo talk, ab je op school een bril droeg. Oppesaon voor wilde apalMoA voorzichtig zjjn mat gymnastiek. Gelukkig Is dat tegen woordig ander*. Kindertallen worden voor Nnderen gemaakt En z^n dus extra stevig. Ze zitten ato gegoten. En «aan bjjnndbr tadt door do vlotte modeNon. Dansschool JANVIER «Bi Zeer modieuze stoffen nog voor bijzondor loge prijzen "ifcL 1 - ***r-<; K? NMBZETTEN Fa. Drukkerij ,De Phoesix’ KERMISBAL onder leiding van ,The Everly Stars* :7' •len fl m. an. Jl j 'ij 1 ïïl. Je rem iasse - £oes I Delight tus 1966 at* in s inter- byoutarieên, - kada •■xl 1 OraCfEN vakkundige loodgieters na Beta**, rt^ta, poutysetae. StaéMBl ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVEL AND I' Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Hulsblad Pers Advertentieprijs 20 ct per mm. lo >m en ra.- RINY VISSER •edta-eataeataMNp re gus- •den halfwas loodgieters I I 1’ I 1* 7,90 i 3 Café-bar-danclng „DE BOEI** Wolphaartsdljk Orkest: The New Black and White* Aanvan 7.30 uur. „DE PRINS VAN ORANJE” ZaterdagJ7 augustus (kermis) tr weak iste tderwijs 90 cm broed Pastunetts kleedt slank af "besta MS* 1 en druk.: ikkerij „De Phoenix", Givenchy *s parfum eaude toilette body lotion NIEUW BETER ZIEN.o. ,En er beter ultzlen InteraMiuIp^ta MMNSBERGEN alles voor uwtuln GOES Belangrijke prijsverlaging Vraag naar onze epmcLel* onbreek bare glaaanl Contracttarloven op aanvraag. Voor fouten In tel. opgogeven advert, aanvaarden wij peen enkele verantwoordelijkheid - Parfumerie VANBISMEN - m.m.v. Peterandths Rising Four Uitgave Fa. Drul Goes. Voorstod 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 83996034 t Giro: 3 26 37 - isoeoêooeeeooOooeoeoeeeeoeoeeeeooaeeoei Bar GRANADA groet voetbal toumool Gebr. *1. Hoekman Voersemoor- toernooi to KORTGENE. Een onzer medewerker* kon elder* een behoorlijke promotie maken. Daarom hebben wij in on* prettig team plaats voor een MODERNE BRILLEN Een grote keuzo in onze moderne zaak, met do beste service on snelle levering ZEI8S BR1LLEQLAZEN getint of onteplageld. Het beste voor Uw ogen CONTACTLENZEN eooeoeeeeeeeoeeoeoeooooooeoooeoeeeees Dancing ,DE BOEI* I. carlvanl t- -*t v DSKSfiQ van ua i.v. hooeooooeooooooooeoooooeeoooe*oeeoo*oi BEZOEKT rT5.' seodoa 18 00*00*00 de sre** 20ste Regenboog- ceurs leef 2e kapster ondorkl NU STRETCHERS togen aantrekkelijke prijzen t die zal worden belast met afwisse lend werk (handelsdrukwérk en ad- vertentieopmaak) Mondelinge of schriftelijke sollicitatie* gaarne aan: -. Voorstad 24, Goe» - Telefoon 01100-6915 bromfietsen ij 20e Jaargang No. 33 15 aug. 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren Offer Gede léf m betaal den - KUNSTHAND^. Lange Vorststraat 45 Goes Telefoon W1 Grote collectie: houtsnijwerk, koper. kerampB» oting, 1 blad: r dia kelen en. Wij land en >1 •MMMA -■ f Ptelm 50: 14. IB Menke r. 1 Deelname 12 .IftelM ANe modellen bij ..POLEY’* Scholieren- on gehuwdenclubs. 1' e uit/voorraad Erkend 8.TXVA8. opfeldtag X I BOEM FOUNDATIONS VOOR LAM PRIM ■«0 p" X ult- dlei (geen nieuwbouw) Ik zal U redden on ei| wK Mij area 1> Zuiver zijde 90 cm breed Do hoi* maand ***Mt*a iedere dag het optreden van hot Italiaanse dans- en showorkest I. carlvanl Roep Mij aan ten dage dor benauwdheid ite Ceten imp dm* 00 cm breed 1,98 atawo medMtami 150 om breed ISgSO 11 0' BS Inzending V.E.Z.A. Veomaorotaet 8. Goes Voor heren MONSIEUR DE GIVENCHY AFTERSHAVE DEO DORANT SCHEERZEEP De perzfkjeugdMrie ven hoeft Schoonheidssalon ..Aphrodite Koizeredip 30, Goes, tol. 7787 Aamrang I wr Woetwal 13-17, Geee. tol. (OHM) 5001 OPTIEK FOTO FILM .Opticd^^iL'Kampman IN T UADU£ VAN DE L.VODSTSTD Lange Vo’ststroot 57-63 - Tel 0 1100-7251 T 1 J i «s i Ktokstraot 18. Goee m tweern* Bezoekt zaterdag sa Zonnebloomstraai 13. GOES. Tdeleoa 7004. ZATERDAG 17 AUGUSTUS Iedere avond behalve zaterdags geopend van 81 uur. bar „DE PIRAAT' Ingang aan do achterziftie. SCHOUWBURG „JULIANA” Telefoon 7253 Gevraagd b* i' p' J BEEKMAN - KLOETINGE 1Buys BaHotstraat M. telefoon 7084 Nu enkel GEOPEND VRUDAG8. ZATERDAG* ZONDAG* AVOND* Intiem kaarslicht", gezellig Hoofdstrnt 38. Kortgeno tei 01108-210 leeaaooeeeeeeeeeseeeoaeeèeoeaeoeoeoee -■ Wij |Mn wwr bdgimwn met da verkoop van aardappels sn fruit v.v. KLOETINGE Zuldweg 20. Ntae. telefoon 01104-318 ZM VERDER DfT BLAD **wwv***%wv%%. I' LANGS feataSTRAAT 44-TELEFOON 8388 veer ZATERDAG T7 AUGUSTUS s.s. Deelnemende verenigingen Middelburg V - Rennesse - Wolphaartsdi|k - Cortgene. Aanvang 12.30 vur. 'i WeipbaartedSi aaa bet VeafM Meer Bus stopt voor do zsak, do loetsto bue vertrekt qm 12.18 uur vm „De Boei" «teer steden Gees Toegang wil Tijdens dansen ie ene resteurant GESLOTEN Iedere zondagmiddag matin*, van 3-7 uur Ntanao euramemi aanvoeg bogta eeptamtar veer verlengd eelerio onder am 33-2, van De Bevelander te Goas. veer Aanvoeg emeteure 18.30 u. komen een de etert. BAL MA. Gevraagd Zaterdaga vrij Hoog loon Dameakapealon D*oMe Riottandatraet 2. - Rinand-Bath telefoon 01138-378 pëtïbi Komen eltijd ven pae, ook eto logeerbed te gebruiken i(en loei, ant- titel tike erk irlf- nen- waarin opgenon en he c’. Advertentieblad Leliestraat 105 - Goes Telefoon 8399 I' De Sportmodellen C WO-Super en TT M rijn ver- l1 laacd van 10M,— tot Y i Aanmolden en inllchtingM dagelijks vanaf 16 apg. 1' Aderhoogete uw geloften. 1 ZATERDAG 17 AUGUSTUS Sfeer en gezelligheid - Muziek voor jong en oud Zaal open 7.30 uur ^3 De modellen P 80, de Llttele Honda dus, rijn ver laagd van 1 Mt,— tot Wk— i1 Ook désa modellen met da beroemde sulnlce viertact i' motor, dus zeen gesanlk met olie, alleen benzine 11 ia voldoende. k .1 Bovendien de unieke Honda-garantie. Wat. kunt U l' l no< meer varianten f i Deze pracht machines worden U zonder enige i 1 1 verplichting gaarne gedemonstreerd door da HONDA-DKAUR Gansepeertatraat S, teiefean 0SC3 Oudex Vlimhrkt 4. Goee ml. oiiobOJMZ Achter poetkantoor i» i' V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1