t i'.V?^\\' a v DE LAAGSTE PRIJZEN PROFITEERT HIER NOG VAN! ZIE ONZE ETALAGE! &9 de magneet Z'/VWH Revolutionaire ontwikkeling op wasautomaten gebied a ff l" Radio VAN DEN BROEK van Hove I <69 PRUS9AG Hans DE LAATSTE DAGEN.... ^NE a 350, K LOKSTRAATT7 - GOES -TEL.7635 i ROSBIEF anjer te; Tglustriit 28 APPEUMM WHBaiMS ""“telefoon 6790 ,'-"',,’."w'< "21 "1 ZW8W8VW0I VRW|->- Te koop gevraagd: hele kolenhaarden gas-, olie-, sslx <&s»"«rsssi 1 't scheelt be veel1 TANDPASTA 1;. i- '1< daarom geven wij b0i~ ▼oor uw oude centrifuge. y weer tc lerre IWMARKlOPrUMT Jansen 4 Zn. A1RUZ1CH AFVRAMT dan wwr u: HenUKTMUOOK WBBCIN-WBöCUir 3^l3XeBIER VERÖELUKn h SE9 LIMONADES ,.D€ BEVELANDER Dm I f nog rnr II.Ir, WE PRUS PER BUK l-f. I i?Wtër PHILIPS mprr wiumhuiibiii CC 1000 maakt uw centrifuge overbodig 1599,- PROEF PAKKET hygiënisch artikel, inhoud 12 stuks en documentatie, aan gaande Irvgicnieoiw. specialiteiten, ontvangt U pp aanvraag met btjsluttlng van t 8,— aan IU loekolde veel meed BNtfiELöe ÖSMAKEN TONlC-^eWEL ol/mKginas ix ‘Ha *2!|SQLmS 1 hill wartrotMMi. Dm wm techniMh nog niet mogekjk. PHILIPS brengt ate eerste ter I wereldMhgrofetoMmmldit 1000toenap«matMMtdraaitaod>fuxio<xvcx>rtj^elijk «■CÉi^Nrts U hete fNn base ceeMife^i idme laxiig. Wm *n comfiort! J: ;..r y f 5At>^ tH* i I» t.'y Tijd fxt t Aar HT ia t- 4 PHILIPS i'ji'i WW Ir eoo*** ••WWW X Na diei ket Si.-' Vij /ar: aar Wij iar« sch WIJ W<X I ll \lrl< h mul priasa Haat; Leéuwedijk TT. T- streeks af fabriek ta bevr Verbeem.Kapalle, tot niiaxiTM RESTANTEN et» «ten. Gehele jaar vaat werk Tooms bromfietsen bij <8s Arnberg NV Industriestr. 7 cori Goes tel, TEM Een kleuterleidster vraagt kosthuis in Goog of BUI.UIKr. Kloetinge Weekends afweeïg drijf v.h Wilgens treat 22. Tel. M71. Ï9B- ^rgdT -ïïk^’boÏÏMhip ‘Xk’ lande. te|. 01195J95 I - - Do<x“cna» Fa. IMMA Postbus 6318. Rotter dam. I stenen gelelëvo u tich wenden tot Nopman's schoorsteonvegenbedr. Goes s-H H. Klnderenstraat '87. v d|Tulpstraat 44. tel. 5257. -»■ Betonnen garages en - sehuurtjéa vanaf f 8Me- franke huig. Té bevr Vér- beem. Kapalle tel. 41103. 1Ï88 drukwerk. Laat Uw «tencli werk venorgan door dé Hond’s Copieennr Goes -r— Schenaestreat 11 tel Olli». Verhuur 7041 gelegenheidsk Siobeu kanteldeuren y jaceuets Geheel kompt* mei I kook Kapalle, tal gllgg-lTM. Fit. Jaar vast en VS ae?r »e.«e.ws| werk op °hs atelier als naab ster of leerlingnaalster Am. -berg M.V Industrie*rgat 1- kasten »W JuwaUara St. AMaaaatraat 11 00E8 OVUR TB HOUOBN OVCie TB HOUOBN V0DKUN IMUIMN. WAT U NU WEKELIJKS VOOR UW UEVENSWDoeW NEatTOLT EN OkN VQttUW AAGT WAT U IN DB PRUSSIA© B6TAA1X ■at Ma kso? CMrikcegaagma 1000 agtwMa. rGeweldige stabiliteit, ook Wdcac bet ceatrifageren. truMtUrflQk ■ryfaaMaar door wielen. Caotrifata Mtadaütelbaar, Eb baf wte aaMra Otaagontan. Koa kfkan aaar aane daaonatraK*< PHILIPS MRor-wasautooiaat fcTS met bovenlader voor 2 tot 5 kg 8Kg?j wasgoed +Aüa IS -► Ouders van emigrantenll-*- Alle elektr/ installatii naar Ü.S.A., 28. Canada en Australll per sehip en vliegtuig. Retour Australië vanaf f S381.— Voor persoonlijke leninf Vliegreis New York retour Weer in voorraw) Grüsu '.-.HH.Hn. «u i. n 127».—gezinslid f 873 Inlichtingen Reisbureau In. van f J80.— voor f 328.— en tfaned. Kreukelmarkt 8, ROQe&MDAAU# «rWNBBPSAUN MADB-AXHV-OOBP llVUBSINftBN MIDPeUMOSrlBRNKEBN -► Door inruil verkregen^-»- Gevraagd leerlingnaai- enkale gebruikte Puch bromfietsspeclaiist Jeremi- asae. Goes. -> Ta koop: OparU brom. fieta L ft. st Vtolenatr. a. Goog. 7 -w Ban je 18 jaar of ouder u» trein.. vUegtuig. •■J - - 1 vee piecier van hebt WK lct adres voor heel leidM )r op tot volleerd -- MACHINKST1KSTTR Je awsdlsnt goed en de rela-- koelai worden betaald Hoi -w Wg bieden U het gehele j oSe. u/ tUMT»?!-1 *- -► OaMta vm emigranten ï^foon' V» troal vwor de t enkele rvis Inll Wp M. MOUér dwBssyMr M. UK Bij deze Philips super-wasputomaat geen centrifuge meer nodig^^E Ik illcru Wil je laUr werkelijk iets dien nodig, klaar terwijl U if Ie mi en ga je'rtu vaat eehöoi af Vfbéotbïljetten maken wij, in. kuMien waar je je hole Jjywecht. Voor al Uw rets Wm H. Muller Co, de Rujrter 14, tel. T» koop roeLceilbootje, geheel compleet f 175,— W. A. de Leeuw. Nazareth 57, Wolphasrtsdijk r> Te koop: wandelwagen, half.hoog model, i.pr.st n,. de Grootstraat W. Goes. Ts koop: zwarte kinder wagen i.pr.st. prijs f Scheldestraat 85, Goes f Ml Radio v. d. Broek. I -> Te koop: 3! pits gas- Klokstraat IT, Goes I comfoor i pr.st., merk Pei- --- grim. Polen 8. Yeroeke. Het korte dikke manna-1 Te koop: l.pr.st.z. kolen, eonvector, merk Efel. Rlm. melandstraat 8, Goes. -.k wagen Mutaaert. hoog mo.1^. Te koop z.g.a.n. olie. del. kleur fwart Heemlsge. kachel. Peelers Te bevr weg 14. Goes I Langeweg 34.'s-GravenpoL Te koop: Littls Hond"|—L— -r."its van 1JÏ?- weinig gelopen met verze-1 fcparts Sport <MtenMraat 33 Blezellnge. -► Hawa van Hove. Uw voor, het schoonmaken De ScheldeHavenstraat S WT RpuljGoee. telgfoon 4870 wsibmssWt -w AMLdMBM te huur lAdaea teL eeaaMiBK Qbm. dig bandrecorders sporen 4 sporen van f 43#.voor Klokstraat IT. Goes te Het korte dikke manno. tje van rond de veertig heeft bij verstek verloren. Te koop: tgs.n kinder. del. kleur fwart. Heernlsae. I kachel we« 14. r-oet Te koop: Little Honda 1^2—— bromfiets van 1887 z.g.a.n. koop: In weinig gelopen met verze-1 gpsrt* Sport I kering. C.- H. Wisse. Waar.' Nieuwdorp I <i«4trn»trmit S3. Bfezelinge. I, --- tel." 81102.1795 - I Verkoop en reparatie -- IT.V. Fa. van Drtel Kloetin. lof ged. inboedels Winkel gedistingeerde 101 solderopruimtng OooL r.u».leding in kol. [Sinnel.g. Goes en- pantalons Ook *n*| -► Ilans van Hove voor l^w - --L- ‘._j en verwanaiaM. f 300— Tr bevr Verfwew vest.ho^rt <1s« TG Magneet I i .ctellen Tdcitissi W. U-ange VoiMaU. 08A1 Gwsa I Goea. teMoew gg»K Steunaoleh naar-maat ook -> Hana van Hove. Uw reAm in voorraad. Voet, van kachels. Tulpstraat BdlM adviezen wordën Goek telefoon 0870 gratis verstrekt. Martin Wij- - -...y - -- - r - i v - schoenréparstiebe. of financiering per poet In 1! van Unen. I^inge 1®.. 34. >0 óf 80 maanden ■- - naar Bemiddelingakantooi - -r-;- „Alfa” Scheldestraat 14. Le-Goes Tet 01100-7427 -»■ Perma jalouzieën recht, wedorp. tel. 011S4WS. Stuur L-- -* *- dele advertentie aan ons In-»- Voor 1 vegen der schoor- en U ontvangt nadere gege. vens. -► Te koop: Jonge bennen, i.jii 4 maanden oud. J. v- C. Bliek. Julianastrsat 12. tel. - _f7M4. Goee r persoonlijke leningen i aaitaehaf auto caravan enz Te koop: wasmachine en Ons stëncllwerk is een losae centrifuge. Pr. J Beatrixstreat 4. Ntauardorp i>Te koop' - rubberboot geschikt voor b.b motor paling, compl met peddels en »..g Hoenaon oliekachel op doktersadvies. Alle, voet- adres voor het schoonsnaken Bezoek reizen kuwdii mans, medisch gedtpl. voet- kundige. Vprststraat 18. Göes soo isL». K «heten, vieboten m ideM- le maten en casco visbeten Beul, in verwhiDewde maten, po Vttse. lyseterbeton woor of ep de - suto- vpor gunstiger prijzen - J w riuH. Juk anas tr M. c_V T ^.’>krijirSr7:nJ -»■ Te hoop: tafels, stoelen. ----- t. ent St Jacob- ’t raat 10. Goes we SW.H8R—■■<n..,ss.ow-i ■Mp.*« --- Hotel CaféRestaurant - - - - Specialiteiten verse ct!“ long en aaeeealen ae uit da n Huensun ollekachel ÏÏT Fborts ook mien be. 980 kal Duivenstraat I. loaMbbnor veer pe«4tjesi. lKruls|agsa

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8