EN MEISJES pmans 1 gaskachel MANNEN A' "wR - suto- PHILIPS i; PITMANSCHOOL Zaterdags gesloten ,lï e Fa. J. BOER Ze. IJZERHANDEL DOES VERKOOPSTER PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN DE GOESE VERFHAL EN VERV Bakkerij VLEUGEL ’s-H. H.kinderenetr. 33 TIJDENS VERBOUWING .WN.. v. I Nederlands meest verkectite brommer metvDcrveriaw: -4€3u- KAPTE1N UatZiidweg u verwarmen Fa. VLEUGEL^ KRUGER TOURS of gehawde vroaw Wtekredame VW1500 (kever) 1967 km.-stand ca. 14.000 schade-vrlj on in staat van nieuw Adres: 'a-Gravonpoldereewsg 15 WERKSTER Nu der Graaf - Goes MoeNfUadM mat aw heg? Peageot Polyrex hoonnachiae FL JRH GUNST GOES NOORD.... gezellig winkdM tjes 353- uid werf I Zonittbrllten 1 SPARTA brilmeaturwi r KEker* Mevr. Ftortoos Mo 6 waakaa haantjes 8 f 135 PIET HEINSTR.3-G0ES z >r 2 J ■annomerobeclrljf I «h I *1 tut 1968 Donderdag 8 augustus 1968 „DE BEVELANDER** »l van 1 de «n voor binnen .buiten RIL Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken, Zwaanhoefstraat-2 Middelburgsestr. 6, Goes I f Rsterate raad aue. F 34 t I N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal 's- H. H.kindorenstraat 2. Goes Telefoon 01100-6806 Maak dan zelf een raamhor. Wij leveren U de materialen en kepen de latten voor U in. W' ons uren elpen i ons itrum •erya- DeRegt 0068 «eraatse Aanmelden vanaf heden aan de school, of telefonisch onder nummer 01130—1355. Kous uit 60 TERMINUS TERMINUS Tel. 01100-6005.' DEREGT-GOES 'e-H. HoadriksktedorsaoSrGat 86, Tal. OOM 4 Beestenmarkt 5 - Goes V Telefoon 7261. Opril Grote Markt TEL. SOOS rateraêwVvi. ït y its'cHVsn* die tevens de voorraden wil bijhou den van tricotage en lingerié Wij vragen per 1 september a.8. EEN NET MEISJE, •wegens huwelijk der tegenwoordige. Prettige werkkring. Aartnfeldingent Opril-Grote Markt 4. telefoon 5614 (ook na 6 uur). 14 augustus a.s. begint de nieuwe cursus voor het Ceta Bever bulten belt» Ie diverse kleuren Gaz afbrand-apparaten Schilders gereedschappen Plakplastlc TERMINUS UfTZENDOEDRUF terminus roer RECEPTIES on DINERS In allee oen kiaaaa apart A. van Deern Zomeratraat 27. ’ONetraetsÓUk, HEEFT U OOK LAST VAN MUGGEN? Gevraagd leerling of halfwas voor do bakkerij eventueel iemand voor halve degen. Goot Gevraagd meisje voor 's-morgens of WERKSTER voor enkele morgona - por week. Mevr, de Grip Voorstad 7a, Goes TERMINUS 32-2 d. n '♦♦•**>*Moo»»»oos»e»»»»ee»eaeeoeooaoooooeaoooo»aoao»' In 3 uitvoeringen o Vaste voile o Telos o q op voorvork o Vomw &i schier. ~f400r met zo'n modems HET HOBBYHUIS LANGE V0RST8TRAAT 4 e4 1 Tel. 5927-789Ó Goes Brood- aa Banketbakkerij 's-H. H.kindarenstr. 33 Goes, Tel. 7674. eoooooooooooooooeoeeeooeooooeeoeöö Townsend Car Ferries Ltd 95 Cent, 4 slagroom- moorkoppen 140 en 5 - gangmakers 120. Zweeds weekendbrood kwaliteit die meerdere dagen tijd beschikbaar hooft waaronder do zaterdagmiddag Bieden wij een aantrekkelijke werk kring. 250 gram bitterkoekjes 110 on 250 gram kog- getjes 95 cent, fijne sortering koekjes en ge bakjes. TE KOOP Kloetlnge - tol. 5740. Erkend gasfitter, eigen plaatsing en .reparatie s-H. H.kinderenetr. 2. Goes. Zaterdag 5 Deens luxe Willy j Engelfriet eesooooooeoo-oooeoooeeeeeooeeeoooooe VERFWINKELNOORD’ oeeooeéoeseowwws a e s e e s o» vww vwvw v eö ww v w-w Gevraagd per I september a.s. voor dagen per week (8 uur per dag) Beloning 3.48 (bruto) per uur. Aanmeldingen bij do directrice van hot y rusthuis „Schild en Hof’. Voorstad 80. Goes. iL Neem dan de krachtige MKT HEGGESCHAAR HULPSTUK. lengte heogeschaar 800 awa, ongeëvenaard in pres tatie. Andere hulpstukken voorradig. Vraagt inlichtingen bijt Sollicitaties schriftelijk aan: N.Vn Philips' Gloeilampenfabrieken i.op. tn toca slaagt u voor tornado, Brabantla BK. Lagostina. Edy en 1001 anders art. betor - KOEKPANEN van bekend merk die beslist niet kunnen aan- branden.' 20 cm van 13,50 voor 7.96, 22 cm van 14,50 voor 8,96, 24 cm van 15,75 voor 9,86, 26 cm van 16,75 voor 10,96, 28 cm van 19,50 voor 11.96, 30 cm van 21,50 voor 11,96. Sierbloem- 1 potten nu 2.98, X 2,28 enz., bloemgieters b nu 1,60, 1,96 2,50 enz emaille literpan nu 1,20 emaille schaaltjes 0,88 i 0,96, eierdopjes 4 st. In doos 0,66, broodmes 1 AR- <1 -rrar-B4 M* viwwrnvw 1(UO personenweegschaal 1808, roMtvnj staten pedaalemmer 14,96, to rnado voorraadbussen 4 stuks in doos van 6,95 voor 3,26, rode roos pl. emmers 1,60, 1,65. En toch slaagt BK. Lagostina. Edy bij: i 11 w««kaa hamtsn i K '4 ‘l V -W" V' i lI r ipurte- brom- Medera» n van l».— Kerk. inden voor -W.' - z«wri raar da*- aia vaar 2- ba 3 nisssesdissst t.o. Station GOES miF. etteo-Tsei j' p VH HJOsdsrae- 'v. PLAATS Rilland KnbbeadM» Krataüacaa Kapelle Gaei Lrwdarp Ovesande CAFE RESTAURANT trekt tela- FRMMATzM f 84.— Vaüadlga garaatte ksfakattss Bariter. kater te gaadkapar! Ook (ouden tanden in kunetgvbit Fneragitrara S. Gaaa Wijngaardstraat 37. tel. 011080020 - Franco thuh toMeon 01104-344 4» 41.4i.lu Idoen- iGtwen EL-ES .iaba HOTEL M?ele. ito- Kerk- (Eizen Wij zoeken voor onze tampanfabricaga - „DE BEVELANDER" HET MEEST GELEZEN AOVERTENTlEBLADm HmMwcz M Dwpwtraat U Markt Kerkplein 47 Markt» Dtjkitraat Z Jj) rrt zpe. t loop. itl T.SB nr per. IX 18 n naar Hulj. utadijk. r-appa-r U voor Kerk. Voor een prachtlfe roest, vrij stalen keukenset van Lopnstlna. B.K. karaat. Sola Polaris. KaM enz. slaagt U l prettigst en tevreden om. dat U ook hierop Zilverxa. gels krijgt btj Frans van Vradagem. Turffcnda n. Goea. Tel. «28. VAN.TOT 1X45-18.15 u. 18.88-8080 a. 2K15-M 45 a. 1» 00-1» ZO a. 18.45-80.15 u. 10.00-10.50 a. Kerkplein l 11.45-20.15 u. 4 4 v - - BoeetenntarM 12 Goor Tol. 01 *0673*3 - Agontochap: Paaaagler an auto ieeooeeeoeoeeoeeeeoeoeeoeoeeeaoeeee Weer hebban wij enkele nieuwe opbouwaerviesen aan oaaa kollektia toege voegd. lader on deeds ei ia los verkrijgbaar en ZUveraageU j Frans van Vradapasn. Turt. kade 17, Goes. Tri. OOM, ■BMWar sik SguurABM I bsssrs psaMUhaMi I CflMP Corset Speciaalzaak Goes, Opril 5, tel. 5703 Gedipt. Corsettière '•-Heer X H. Klnderenstr. 37 X l BEHANG X Np ebk MwflMiNOG jl Meneepieet f MO I ►_Vber eeeJuMwoMU aota. B.K.. vopi^flui mist"ep jdW artüi< i van pua. Turfksrie 17. Nadnik vezbodsp kiiSiirhiUiiCQi L Nieuwe elektrische tebnachlflee NU 3004— Diverse gebruikte tel-rekenmechlnes. k Diverse gebruikte echrljfmachinee. schrljfkaeM's met kertieg- k Reparatie en oederboud. Magdalenaetraat 4. Gees. Telefoon 01100-7107. b.g.g. 8188 w onowroowi. kpgzbvmubmI - Ook dé seek vee» Seehaieehe SataaMrtaridsa eas. ^artikri 'véiï" nrakeutïsü Zaterdags na 12 uur ie one gehete bedrijf gesleten Jens. éae. te Üw )aAAA A A AAAAA AAA AAAAA(ab<r»iPls;Frans VrBÓGgBtn. Gom. TwL ML Uw wMvGftMiBp AAAAAA «AA Leverbaar 13 auguetue veer dagdienet Licht werk Goed loon Gratia bedrijfskleding Gratie busvervoer Goede eociale voorzieningen Inlichtingen iedere dinsdagavond HOTCL-CAn-KKSTAVSAlVT adres t Wapen va Ullaad De Keephaadri De Kerenbenra De Zwaan De Landbouw De Geede Verwaehtinfe Verbeek (kappeu i Xart-' A stel, wit stetraat I Kerk. (Eigen 7*Wte ;an Vredogem. - Turfliede M, 1 '-o»* Tri. 8828.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7