II E g f HET STOOKSEIZÖEN KOMT EERDER DAN U DENKT nöbel 117 ‘s’- KrMssfeiCT 58. 'é-Reerenhoek. - De nieuwe e n PI H PI VERLAAGDE PRIJZ Lu Mi Fl Astomobielbedrijf GARAGE NOORD BAAYENS nUdlPTT- P. I. Bastiaance J.P.A. Rotsël AFWEZIG ninadag 19—X augustus Bonwfonds woning 1 jaar oud. vlak, bij centrum van Goes (Kievitlaan). Ook ’a zaterdags de gehele dag geopead! Diverse koopjes van de week! TwHsfer"*"" Vakschool voor meisjes AVONDCURSUSSEB i rwKStër* Klokkenwinkei Woonhuis teKapoHo DE BEVELANDER" Donderdag 8 augustus 1966 Dondt MODE i I -• •eeeeeeeeeeeeeeeeee TE KOOP bureau van dit blad. Ei KL‘- i:«. H D« speciaalzaak voor uw BRIL eoo,— wo.— I Kom deze prachtige gashaard bewonderen bij Kievitlaan 15, Goes. Telefoon 01100-8095, Itfsfoon 01196-m. N G F So N. Fal •■•■'f >u- De werkende gehuwde ▼rouw in Nederland. DUIZENDEN GULDENS GOEDKOPER DAN DE NIEUW TE BOUWEN BOUW FONDS WONINGEN f 32.000,— k.k. Inclusief alle vloerbedekking uitgezonderd woonkamer. Vanaf 1 september leeg te aan- vaarden. Woonhuis i 's-Gravenpoldw J.Th.Govd^ mondt S"g*ï SS S Goes. Kantoeren,!- goed vanaf 14» p. st Her-n ring IS gewenst. Rijschool Quick nu 10 Idssdu /«Og- Stoeds dezelfde Instruktour, ook spoodcursussen In Taunus 17 M Super. GRATIS THEORIELES ->raak 01195-262 Antieke "T staande kiek F Wij zoeken kontakt Met één of twee ge luwde dames, die ons sen vast aantal uren >er week kunnen helpen jij administratieve werkzaamheden op ons tantoor in het centrum Te huur te Kortgene gestoffeerde woning, met 8 kamers, douche, keuken, tuintje met^ 2 schuurt sept, f 1; Jac.H.Tam> minga, Leliestraat 117, tel. 6866. Goes. Aanvang Muzieklessen 13 augustus 1968 de Cornice Adr. Schou wenaar De BRIL hét belangrijkste deel van uw ulterlljk Een MARWITZ brilmontuur: de sterke schakel tussen mode on kwaliteit Hot monteer dot U post Ie vele variaties BELLAIR I*1.0;??8kortin« tVENSTER VE^WL^ KARMAN’S WENSBEDIENING schuurtjes, vrij per 1 130.— p m.. Ide aal gélegen. eventueel overname meubilair. Te bevr.: 04450-578. J.flMdof Arts te Driewegen AFWEZIG vrijdag 9 augustus Zr. D. van Hulsbergen Kortgone, Wilhelmlna- dorp, Kattondijka, VAKANTIE van 1024 augustus E. Klinkert Een paar druppels citroensap T4r»,«rit hef IrriooDsaat heel. BELUUR VEROSOL T~ BELLAIR HUIS KARMAN’S WENBBEDlENfND Woonhuis met boomgaard Schore QERECHTELMKE VERKOOP VAN lunróto-n zonwering: Wo. ONROEREND GOED •n a t 4 ;ré*p*« Toonzaal dagaMjks poopand van 06.00 tl en mar.'. straat RAPPORT geeft U inzicht van de auto en het bewijs van herkomst is zeer t i e F 0 km- i.’ Y hsM. i« TPOUHRINGLN bij Ml Een betrouwbare gebruikte auto blijft z*n waarde behoeden en verschaft U veel plezier. Ons BOVAGANWB GARANTIEBEWIJS Is safe, hot CONDITIE 1W.- 4W^~ Ts Ik. P. ar. d. Woeie. Nlsswe trant 50-02, Goes. tetofeon 7601-7762 i« .w1 Mr. J. O. van der Burgt. procureur k C HRRINCK L l tCBSTSTS ii J Tfi. 6t29 M TI KOOP: winterbloem- fceelphmten f 1140 per 1000 Nwe Kraeijertsedf|k 13, LiWEDORP PU Bill Kr» Kn Kat Goe Lee Ov« TANDTECHNICUS Landbouw, Goes Goed betaald werk, ren wij U terug voor Uw ---„.machine bij aan. van *n Philips. Mi MS, of Candy wasauto- Bint btj een voorradig: O1 in schuimrut ring en polyether. Op »U* bedden IS laar garantie. Woninginrichting Franse Kwadgydanune. -► Eetksmertafels. met of ronder tuimelblad. Ook met •chuifMaden. Vanaf f 88.— Woninginrichting Franse Kwadenda mine. Er la de laatste tijd een uitgebreid onder, soek ingesteld naar de positie die de werkende gehuwde vrouw in óns land inneemt. Men heeft hierbij de meningen gevraagd van de dames zelf, maar ook van hun chefs en directeuren Daarbij kan men een merkwaardig feit konsta- teren en wel, dat vrijwel alle superieuren bijzonder tevreden zijn over de gehuwde vrouw als werkneemster en wel om de TÉ KOOP. Ruime woning aan de Bakkerstraat 5, direct leeg te aanvaarden. Prijs f 21 700 TS bevragen Lange VorsUtraat 2, Goes Telefax) 01100-5050 MERISON n.v OOM. EDI8ON8TRAAT 3. TELEFOON 01100-6310 It*. Nieuw! Baby leert spe. i lopen met loop. voor slechts 7,96 z bij Jeremiasse, Goes. z -* Persoonlijke lening per oost, aflossen in 6, 12. 18 M maanden, opsturen naar Assurantiekantoor Ai. Hulj- zen. tel. 324. Ellewoutsdtjk. Remington «cheer-appa- raat van f 98.50. NU voor f 73.50. Stroom N.V., Lange Kerk- prettig. Fiat 600 O diverse uitvoeringen met ssntr. asnb. vsnsf 1050, 3150.— 2250,— 4500,— SEBe.— 4750,— 4250,— 3500,— 1500,— 3250,— 4600.— •7E0.— -*■ Te koop: een opblaas, boot met peddels en flets, zitje. Vermeerztraat M. Goes. Te koop: a.n. skay bank stel. Vermeentraat 34, Goes. -► Modehuis „Órocis”,. Kloetfnge Ondergoed in ve le prijsklassen. Meisjes. ondergoed 1,95 en 2,90 p. «I. Dames hemdjes vanaf 1.95 B HO Ven Onder nr. 32-2 en slips vanaf 1,50. mousse slip tot 19 jaar 1.55. Nyloni 98 ct. wol vanaf 98 et p. bol: Te veel om op te noemen. Korselets 12,96, badlakens 2.96, keukendoeken 2 voor 1.96. baddoeken vanaf 1,98 TI KOOP mot koperen wijzerplaat en datum Prima uurwerk. Te bevragen: Burg, van Horslghstraat 40, 's-Heerenhoek. Telefoon 01105-602. -+- Uw adraa voor Luxaflex i ‘7r_ ndn^tetchtlng^ Franse -w Teakhouten tweedeun hnnenkastèh half leg half hand, slechte f 147.36 Wo ninginrichting Fronsa voor aórre. deuren. 4t. Goes. --- ->■ Te koop: bloetnknolpian. ten'. Flora Rlanca M deS Reoekerd. Havenstraat S El. lewouteaifk Tel 91104-302. Te koop: 1 kinderfietsje, IfC 8 - jaar, damesmode! Csl. tex pompstation. 's-Heer Arendskerke. Tel. 011S8J44 Te koop: Amazone papé. 1 -t kool, vaste prijs f 50 Oudé Singel SO Goes n, viawtvr, ui Casco-visbeten in voor of op de auto, voor aak; Qb of dralonstof bekleed. On. voorwaardelijke garantie. Woninginrichting Franss K svadendamme. OudJioOandse stoelen, geheel eikenhout of met - rood of beige leerde sir be kleed. Ruime keus. Vanaf f 87.58 Woninginrichting Franse - Kwndenitamsne. Teakhouten berg, én wandmeubels, pracht fineer •n goede afwerking, keus uit wel 30 verschillende. Woning, inrichting Franse - Kwaden dimim®. Oud hollende» banksteL len met losse kusesne. een lust vpor het oog f TM,— en f 714,—. Ook mooie moder ne bankstellen vanaf t 465.—. WoninginriehUng Franse Kwa ianrissaw» Loam ligetnslkiisaens v. rookfauteuils vx. f 44,75. Rookfauteuils t S8.7K Wo. ninginrichtlng Franse - Kwa. dendamaM. Fauteuils, befcieed met echt skai. in prijsan vari4 ronde van t KM tot t MM WorUnginrirfiting Friess 4. Pracht eoUectie tafel- kleden: Deeeo tafelkleden ia Uaesdeka en moderne dm. ,ln, an btjnaasssid» salon. tafeUopertjeo, sulver woUea handweef tafelkleden sa halfwollen kleden ven f 17M Woninginrichting Fronee Kwedendemme Xek**ln,I<d»*1Ze|,,vea Zuid. Brvetond Wö haten so bran. tw O nete sedge -► T» beep: 1 autoband, ■touw DaMphtoa tX reLitxrs. ttU'XT'.’SU toi'Otoj imeoe F Wj Inschrijving Te koop do opbrengst van 150 KFjarlge Conference i 150 I0-j struiken Doyenne Briefjes in te leveren vóór of op 15 augustus bii: Dior ik weg 5, Oudelande.- Ganxepoertetraat 19, Goaa, talafnen 7518. KwUnhmma. Ka- Pracht sortering chenille •n tortenka spreien in .1 en X«erooons. Vuiaf f ig.-^ 1 Woninginrichting Franse - f sv-. Ook voorradig Auping Cleopatra mat ra seen Woningtarlchting Franse Kwadandamma. -► Zoekt U nlaaus vloer, bedekkhw? Wtj hebben veer Jabo. Lena, Tretfotd. Parade tapijt. Tapisom. T8- I piflex. Heugafelt tegels. Belter, marmoleran ens. AL les wordt vakkundig gelegd Woninginrichting Franse Kwadendamme. ->■ Een goede nachtrust ba. 1 bed. ARWd en Pullman binnenve- Last U nu reeds deskundig voorlich ten. Moer dan 00 modoNee gas-. kolen- en nllehaardea (da laatste nieuws) 'staan voor U in onzo'*toon- zssl. Ja, 80 modellen .mot bekends namen o.a. Beckers, Boeraed, Bocai. Dra. Etna, Nobel, Footers, Biegler on VoA cans. „Klassiek of modern van vormgeving, doch alle met de technische kennis „iran vandaag" geconstrueerd. gBBCOIIWCtor ETTKX) stop binnen, het verplicht U tot niets. Kopen kunt U niét wel kiezen en wel 1 bestellen. I -• J Levering alleen via de erkende vak- I .handelaar. Kunt U niet direct besluiten (wij kunnen het ons voersteHon: ér Ie im mers zoveel keuzo) geen bezwaar. U komt gewoon een keer terug en U bent weer van harte welkom. Daar ia hét Immers oen toonzaal voor. WAAR koopt U een pakje GALA THEE van 95 voor 69? tn R»rwm n.v., *-*»* straat 11-11 Gott. Ganzepöortetrut 19. Goes, tolefooa 7916. *- Philips hasrrlmngksptiaa NU f 39 M. Stroom N.Vm Langt Kerb, straat 11-17. Goes. -* Te koop: -een gasstel, wit met dekaeL Ikddvitatatenat -* Te koop-' i.gM.z. koiesi- convwctor Interne én z.g.a.n. - wandelwagen Van Tienbo. klaar^ met _Uw borduurwerk venstraat .31, Yeraeke. Te koop: zeer mooi bank, aiel. St. Jacobetraat 10. Goes -*■ Te koop: enkele 1. en 2- pers, ledikanten. St. Jacob- stront' 10, Goes. Waar neming Zuster A. v. d. Plank, Tel. 01198-362, Wolf aartsdijk. TANDARTS Goes Vrijdag 14 augustus vrijdag 23 augustus g««n spreekuur Afspraken gaan door. ZB.Va. 11-17, Goes. (Eigen Fiat 850 S zeer mooi en prima staat vanaf Fiat 1100 U 4-deurs en zeer mooi Flat 1100 R in staat van nieuw, 20.000 km Fiat 1300 div. uitv. aantrekkelijke auto's vanaf Flat 1000 Contort, zeer mooie auto, wijnrood Austin Glider met schuifdak, donker groen, prima staat Ford 17M 2-daurs, met ruilmotor, zeer mooi Daffodil de luxe met schuifdak, bijzonder mooi vanaf.. .4 Ford Anglia do luxe 1e olgenaer. prima staat Fiat 800 Coupé. 2 kleuren, in prima staat Fiat 124. donker blauw 1957, slechte 20.000 km Goggomobiol 1962 Fiat 1100 1907 i Renault Dauphine 1960 Fiat 000 Giardlniére 21 zijlichten. 2 vróuw levert over hyt olgmeen betere i Jacobetraat 18. arbeMaprestatiea dan de ongehuwde vrouw. Ze zijn eelfstendiger en men kan ---meer aan ge overlaten, terwijl ae 'ge. ckettjkei 1 “_L I het ziekteverzuim en het verloop gehuwde aanmerkelijk gunstiger «fan de ongehuw<je vrouwen Kortom over hét algemeen ié de Nederlandae werk, «ever btjrónder ingenomen met aljn ge huwde werkneemsters en toch.»... éls men «ie werkgevers vraagt aan, wie zii «ie voorkeur geven, dan antwoorden de meeaten „aan de ongehuwde vrouw" 'literaard ie dit een btjaonder merk waardige tegenstrijdigheid die slecht» te verklaren la uit een In wezen aanwezig reker voo-oordeel tegen dgtewerkende evhuwde vrouw, een vorm ^^teconser vatisme dat bijzonder moeilijk |^hdt te lMrnpJgunsti'éèr^prtifen”y'”w FiuttNaar blijkt speelt echter ook een rol Vkr Jultanaatraat 38. WemridinJhet feit, dat de gehuwde .vrouw meestal te. teé- 61165J8L afwUkatide warkUjtten varlangen la ver. "band «net hun verplichtingen elders, «ets waaraan bet bedrijfsleven over teek «L gemeen liever «iet begint. -------f--- Er zijn diverse recepten waarin staat dat men enkele druppels citroensap moet ge bruiken en natuurlijk staat de huisvrouw dan voor het probleem om maar weer een hele citroen aan te snijden, om dase na het uitknijpen van enkele druppels «veer te laten verdroten- 2!onde van zo’n citroen. Dat doen we andere. We prikken een gaatje in de citroen en knijpen daar de nodige druppels uit. Zijn we klaar, dan sluiten we hét gaatje Ih «ie citroen, «foor gewoon een stukje cellofaan plakband >r hun chefs ‘accepteren. Ook overheen te plakken en so leggen we de citroen weer weg. Die blilft dan goe«l. totdat we hem een volgende keer nodif hebben. Wanneer op «le naaimachine keurig netjes een knoopsgat hebt gemaakt, «fan komt het moment, dat u mat het tom- mesie het kniwpagat m«wt opensnijden. Er zijn dames die nogal eans de. strop hebben, dat het vlttmacherpe mesje utt- aehiet en iets te ver gaat, waanfoor het khoonagst bedorven Is. Om «Rt te voor komen. steekt men oen speld dwars op «ie sntlriróHns aan het einde van de plaats waarheen men me hst mssje sol •niide», Fr kan dan nooit te ver worden gesneden want het tommesje state o* ho< motate vso da*aM. Ganzepoortstraat 19. Goes, telefoon 7915. Ganzepoortstraat 19, Ooee, tatafoon 7916 jalousie 15*/« korting t VENSTER Ganzepoortstraat 19. Goes, telefoon 7918 1 niet OCK -*■ Gev. agd :iemand rooi 73 cfoe» het sorteren van emballage gedurende 10 15 uur per Hoge inniil Duvekot'a Graanhandel N.VJéuda waamach 3. A. v. d. Goeokade M. Tr-— - -- - Goes. niar -> Te koop: 1 B M W. 3080 stroom N V-, Lange Kmfc. bouwjaar 1967. Glas-dealer ^roat 11-17, Goes. (Eigen Garage Rijk Clara a Pad K. Technische Dienst) Heinkenszand. -- te Hoedekenakerke. Het huis met pakhuis en erf aan de Havenstraat 38 te Roedekenakerke ter grootte van 2 are. 25 ca. - Beh. toestemming direct op gébruik. Bezichtigen op saterdagen 10 on 17 augustus en <tea avonds na 7 uur. Voor bexlchugink zich te vei ,u ages, bij Havenstraat 34 te Hoedekenakerke. -- Inlichtingen te bekomen en «*thoekrioelen met Aai inschrijvingsbüjetten in le leveren v«»r of co «Mn-dag 39 auguatua ax. ten kantore van <M>m Th. de Klerk «n Zn. te ’eGravenpolder. eeoaoneoeaeeggnaoao Kreldler Florett 1968, stand 3800. 1 reit km stand 8.000. 1 Zunjrtraat r -- 1867. De Hegt. Goes. s-H Hendriksklnderenstraat 20. -* Wie heeft Marco ziin leep .xhelter" gevonden* Gaame terug te bezorgen. Plataanstraat 3. Goes. «a.wa^wwww^a. -* Te koop: bromiets. merk fiets, mótor en auto 'lijn ver. Union, i.z.gat Te bevr.: w—■’-*- --- Wtlhelminastr. 18. Kapelle «e- Gevraagd: een Werkster in gezin met kleine kinde ren. voor 3 morgens p. week Zuidvlietstraat 15. Goes- Te kooo: I B.M.W 1000J bouwtaar 1987 Oaraoe Rijk. Clara's Pad 38 Heinkenszand. Tel 01106-491 J -* Te koop: Een z.g.a.n. gas. eomfoor merk Ataa. 3^#lti f 48.—. Pérsatraat 35. Goes WAAR koopt U ELNETT voor verzorod kap-- mot veel GRATIS ZEGELS? In Notaris J. C. Kram te Ka pelle. Is voornemens op don. denfag 15 augustus ax. dra voorm. 1140 uur in Café de Pre» t.v.v. mevr. J: de Pree. van Wlllegen. publiek te verkopen: het wooahuis met hotora loods. Mppeltok ra boom. aaard ara de Steratoeg 1». '■•■gróót 19 a. 89 co. Op woenadag 14 augustus 1968 ,des v.m. te 11.46 uur, zal ter rechtzitting van de Arrondiaaementsrechtbank te Mid delburg worden overgegaan tot de verkoop bij gerech- telljke tenuitvoerlegging aan dé meestbiedende of hoogst- mtjnende, van een perceel bouwland .kadastraal bekend gemeente Hoedékenskerke, Sectie E nummer 423 .groot 51 are 40 centiare, gelegen aan de Waardweg te Hoede- kenskerke. De verkoop geschiedt tan verzoeke van de Ontvanger van het Wataraehap JM Brede Watering van Zald-Beveland", gevestigd en kantoorhoudende te Goes, en ten laste van Jan JeraolaiuB, wonende te Nisse aan het Dorpsplein no. 48 Lasten f 65,63 per jaar In gebruik te aanvaarden na bet roven van de oogst Opbieden en afmijnen mag alleen geschieden door in het arroodisaement Middelburg gevestigde procureurs of nota rissen. Goes, 8 augustus 19M Bergweg 6. Goes, telefoon 01100-6303 Eind sugustus 1968 zullen bij voMosn- ds deelname de volgende cursussen worden gegeven EENVOUDKMKKUKKN FUNK KEUKEN DEKKEN EN DIENEN STOFVOtBIEltEN HANDENARBEID BLOEMENBCHNCKEN Naders inlichtingen worden U gaarne verstrekt. Aanmeldingen kunnen zowel schriftelijk als tele fonisch geschieden. De naaicursussen zijn volgeboekt: belangstellenden kunnen op de wachtlijst worden geplaatst voor de nieuwe cursussen In februari 1969. Notaris 9. e Kram te peOe, is voorn era eo« op wwénedag 14 euwietua a« 4ès vptwmiddags 11 nor te Hotel ^e Zwasa” tv.v. do erven aan dhr. P. C. v. 4L KayL pigWak tg vetkepen Bot ssaekbals eon 4s Maai stede 17, txeot 8 a. 6B ee Bah. toost B. en W. op ge- brulk te s sa vair Sin na bo- taling. Bsrirhtiging: zaterdag 10 augitotau van 5—4 uur. -* Hoge Inruil bedragen ge ven wij U terug voor Uw de wasmachine bij aait koop van 'n Philips. Miele. -V Door inruil te koop: 1 AEG of Candy wasaut<>- jjjj km maat 1 Kreidler Flo- Stroom N.V., Lange Kerk- IV» a»..d ;.000, 1 Zun. Itraat 11.17, Goes. (Eigen dapp 1968, blauwst D.K.W Technische Dienst) Philips grammofoons van (1 NU voor f139.—. Stroom „N.V.. Lange Kerk- rtraat 11-17. Goes, *- Alle- Vajma-onderhouds- middeien voor flets, btom- krijgbaar bij Jeremiasse. Goes. -> Nieuw wordt Uw foto.L* Gediplomeerd «xwtumièi plaat ets. tepel, schilderstuk vraagt thuiswerk. Henri Du. of borduurwerk ma ro’n mo- nantstraat 83. Kruiningen. derne omlijsting van 't Jan.-e -i- tje van Alles -* Ovale lijstjes, kant en vanaf f 4.95. Gratis Zilver, segels. Korte Noordstraat IMS. Middelburg tel 3733 -► Speciaal voor ktoder. dracht heeft *t Jantje van Altoa; de nieuws» Wilde, braa.poppen met lang don. --- ---.- 5- ker haar en slaapogen f 8.45-*■ Tr koop: pracht kozijn volgende redenen. De gehuwdé werkende f lijs en f 14.86. Lang snoer lm. bloa& raten f 2.75. zwar. te schoentjes vanaf f 6.78. voetsteunen f 8.75. Korte Noordstraat 11.15, Midde’. burg. Tel. 3733. Prima kwaliteit hyrt*nl- rolM gummlwaren. hand, schoenen eau. PrijBkourant an gratia proefmonster wor. aanvraag franko toe r> ..Fata" postbus idelburg m. >-Wei. blauw voótftoofd metl kool, v^ Prijs f 98.-. Gtose Ou* mn|re' f «8,^ Peraotraat Oora __j-i Te knop: Flat 888. bwj. maten en - ]888 Dtt sragantjé stet er veech. maten, polyesterboien raed uit Ztan 1» kopen -- J-- Prê* f 1978 Caltex 1 statten "aJI.' Arendakoriie tol 17.30 uw.-, 'e Zateróagsml tel 16.00 sw,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6