MIDDENSTANDSDIPLOMA braad voedingsmarkt keurslagerij vatt Sahben Gehokt 1.68 1.00 Speciale I akteetascee verkoop DEZEW I B Fa. J. de KOK Zonen Paraplnhnis Rede kassabons eon mooi brood- mandje of schaaltje voor slechts 49 cost 99 Ryfons c. werfpersoneel N.V. Zeeuws Brabantse Houthandel Kon. Hollandia N.V. te Goes a. ervaren bestekzoeker b. machinale hontbewerkerts) Maandag geven wij een vleesstnnt voor minder dnn inkoop Sperde een administratieve kracht (vr.) plm. 1.7 Jaar een goede werkkracht Dnvekot’s Graanhandel ILV. GOED VLEES VOOR VOORDELIGE PRIJZEN Louisse M.V. f administratieve kracht ibf W veerttew inpliinn MMR, HBS. of MULO; diploma typen strekt tot aanbeveling Hier de Modelvolksslagerij I i 4 Do nt OF BEVELANDER” «eeeiiiaiwA» IMO I per kilo 0,48 -• B Ya Klokstiaat15 telofoon 5756 C. DINGEMANSE Meteen 011004213 E'-. 1,88 2,88 .0,98 0,28 1 groot pak variate BESCHUIT 98 1 Nik •LAGROOM 99 - 1 kilo rijpe HANDPEREN 10 grote pers SINAASAPPELEN De 1 kilo USPOEDER no slechts 2,98 - 1 zak BANAANSCHUIM 250 gram 89 1 liter AFWAS 8» VOOR z so.— voor slechts 500 gram ges.gerookt kinnebakspek 99 1 PAAR van 1.98 NU r heerlijk gekr. 500 gr. 500 gram 1 pot RODE BIETEN 59 750 gram Ipot ZILVERUITJES 59; Donderdag 8 aogustus 1988 Hl - tl 1 BLOEMKOOL 68 -k 500 grom geacht WORTELEN A 25 Nieuwe Hevenweg 10, GOES. Telefoon Q1100—8020. 58 49 29 78 98 25 79 atwmn oocs 0,18 1 groot blik BONEN 59 Garage Centrum Zeeland NsV. Marconistraat 19. Goes tegenover bandanhandol CLAR1JS tel. 01100-4092. na 5 30 uur 011Q2-1036 Vert B RIJK, Lingestraat 15. KapeKe Blezelinge. telefoon 01102-1536 DONDERDAA iets doorregen RUNDERLAPPEN 500 gr. 1,78 500 gram gesneden ZOMERPREI Vrijdag en zaterdag Magere 500 gram slechts WOENSDAG 2 stuks BIEFSTUK-TARTAAR 2 krop 8 L A VAUXHALL BEDFORD Inge ruilde automobielen DINSDAG Ie 500 gram 2e 500 gram 500 gram jonge 5 A V O Y E K O O L 0,18 SAUCIJSJES KARBONADE VOOR DE BOTERHAM HAM 100 gram SNIJWORST 100 gram ZURE ZULT 100 gram GEKOOKTE VARKENSNIER GEKOOKTE VARKENSTONG GEKOOKTE VARKENSPOOT VET SPEK MAANDAG 2 stuks BIEFBÜRQER5. 500 gtam gesneden A N D I J V I E .0,98 A 1 «f 4 24,98 - 20,70 15,00 M M DI schoeisel, goede secondaire w P' Vi Za I H^renh^, telefoon 01105-402 I •f: 3ut LA 1961 1962 1962 Gees, Kastanjostraat 201 (tegenover Sparranetraat) M a 1.4t .1.28 Al pl die b VON f Al ZC Li HJ Sf k( El Telefoon winkel 5081. huis 7272 en 7522. Goes I —os Voretetraat 43, Goes 1.48 8,20 98 'V •••-. Fantastisch mooie lederen aktentassen, portoet of go werkt, met 4 vakken en riem MW14,95 Dt z Schimm Het II I •tukje 1 kende c biedt m de bote zomaar te neme Het ge» te groot dat na nog ma bestaat onder d doet sm wat zo» Hlerdoc •tOlp OS schimnx AIxmM Wannee de keu palmen, alumlnl non MP algemoo mooi, II emalile zaken i en dan pannen uitkom, op eclu voldoende deelname ook In Hoerenhoek Twee boevonden per week Lesgeld 90.— por jaar Aanvang 20 aogoetne o. - Woek-ood MitbiedingM van liefst mot enige houtervaring. Vrije bedrijfskleding en voorzieningen. 1Voor vervper naar gezorgd worden. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan ons kantoor: V.h. E. N. C. van Riesen, Stood. en baabettekke- rij C. P. Verschoon. Voor, •ted IS. Goes. tel. 5183 4 abrikozen carnet 1.— W xram kourettes L—5 bro«repen voor SC cent. Da. ’«lijks vloerbroodies In alle «eertM ven uw weme kak ker U zag het op da TV. Ftnllec plakt en pompt a la minuut. Voer «et», brom- Sett, .motor en ante ver. krtiabaar bij Jeremlasse. ïaaa. L. Voor spoedige indiensttreding gevraagd 1953 1965 i 1967 1962 1965 1962 1965 1964 1967 1964 .'1966 GEVRAAGOi Magere runderlappen per kilo 5.50 Magere vorkenslappen per kilo 5,50 Magere paardelappon per kilo 3,75 Vet spek per kilo 0,90 DINSDAG ONZB WELBEKENDE •CHAKTDAG per 500 grsm 2de 500 grsm TH*ek U fuH tn. auputtu» IM3. Gebore*.* Jacobus Christiaan. z.v. G. de Jager en P. Loufsee te Goee. Esther Lmia Uargaretha Maria. d.v. C. B. Beekman tjpri en E. .T. M. H. Roelats te Goes. Annemarie, d.v. M. H. Nieuwdorp en N. M. van der d.v. A. O. Vertmrg en B P. de Blaeti te Goes, tr: J... r. A. van der Weeie en P. Hulzsen te Goee. -► Auto-box te huur in de Ruysdaelztraat.. Benz. LPG Service-Station De Baar. Goe», tel. 7351 -> Weer in voorreed GrOn. indreoordérs 2 iporen -MM* vey f m- en 4 «poren van z eet.— voor f Radio v. d. Broek Klokstraat 17. Goe». Kan» van Have yoor Uw kwk en yerwenntngs. toretened. ’Tulpstraat SS. Geus, telatoog fON. KOOPJES: Simca Arpnde Fiat 1100. Daffodil de Luxe ■MUL-.-; RNANCIERIIM Muto-diploma gewenst, doch niet noodzskelijk 's Zatsrdogs vrij Rsiskoston worden vergoed Aanmelden op kantoor der fabriek WMtem Barendestraat 19 Wegens het verlaten ven onze dienst van Iemand uit de expeditie efdellng vogebeden, Is er een plaats Jbeechikbear voor J. A. v. d. Goeskade 59, GOES. lappen 3“ Vrijdag en zaterdag EEN PAK GANG MAKERS en van Onze werf kan eventueel Goes, Wsstwal 25 Chevrolet en Opel dealer heeft plaats voor een mannelikecf vrouweliike Solltcltsties bij voorkeur schriftelijk aan boven- Vauxhalj Cresta 6 cylinder Vauxhall Victor 101 super 1966 en Vauxhall Vive. oud en nieuw model '64, '66 Opel Rekord 1961 Ford Tsunus 12 M Ford Anglia Opel Kadett stationcar, nieuw model Vauxhall Victor stationcar, 5 deurs ‘Volkswagen Renault R 8 Major Fiat 850 WIJ zijn weer goad yoorzbn ven raad varkons- on prima paardovbes A5e fijne vleeswaren, reokvteoa. ham. snij- worst hnz. enz. RECLAME 200 gram fijne vleesweree 1 kilo vót spek x 1 kite mager bubspek Diana Susanna, <Lv.' G. A. M. Schrler en S. L, Vertinde te Goes. Maxim. z.v. H. - A. 8entaa en A. J. SchmM te Rilland. Bath. Johannes, s.v. H. Kodde en J. S.-irm te Goes. Ondertrouwd: Leendert Mariu» Cornell! Vink, 23 j. te Kortgane en Geertruid Maria Mijntbergen, 23 j. te Goes. Gehawd: Leendert Joost Abraham van M j. teZlorlkzee en Janny -la van de Graaf. 25 j. te Goes. Johannes Wilhelmus Theodoras Boumsn, 23 j. te Goes en Jacoba Adriana Zuijddijk 23 j. te Goes. Overleden.' Cornelia Jacomtna v. Oosten, 70 j. te Yereeka. wed. vaa 3L Slabbe- Weals te Goes, tline Patricia. hoorn. Magdalena da Joaae, j. te Bors. ö..cu „e «le, echtg. van H. Smits. Joblna Raas, Tonnetje PietemeUa Jacoba. d.v. ?7 j. te Ovezande. wed. van J. P. Stnac. -- - Jannetje Dek, «T j.- te Goes. wed. van C, van Iwaarden. Antonie Vermaire. 78 j. te Kapalle, «bifc van (L P» Bolle. dea B< Jaooba 25 j. te Goes en jecoba Adriana Zuijddijk

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4