Flymo F 7 7O/& Kijken MP is kopen TOBMEK Hel Is nu nog voordelig kopen I -STOKVIS/BIANCHI PITMANSCHOOL I „DE GORDIJNEN SPECIALIST ÏNK4 TYPEN EN STENO 7 VERSE MOSSELEN Wegeis opheffing gaan wij door met GROTE KORTINGEN „DE GORDIJNEN SPECIALIST” G. Hoogstrate „Slot Oefende” GRAND GOES I t 7- 7 'I. Lange Vorst straat 47 GOES Lange Vorststraat 4 7 GOES on ma 'S I» 9 Donderdag 8 augustus 1988 „DE BEVELANDER" stus 1968 k rsnfry<nmnrrrsnHnF<ewVFce~»re»» tn- - <- vanaf ƒ139,- I. PLAIDS SBE f Qtm MARKT f i - i i i M de zwevende grasmaaimachine Pracht coupons voor voel minder dan de helft van de normale prijs Nieuwe coupons In terienka vonatervaHen Duonm Srtatt erion, Wu deeakw vanaf 8.M V*RFU MHOOVM ALLES VOOR DK BRUID IR Pér 1 september beginnen weer do nieuwe cursussen j Wij leiden op voor het officiële Unl-dlploma, IEDERE DAG DE STERKE KWALmSTNVT* VOOR HET ZACHTE PRIJSJE op allo Ploegstoffen Boussac Aristo enz. 00*1 - TEL. 401* - 7 "1 x 1 zaterdag sn zondag 9 uur dinsdag 8 uur 14ja*r i i»eeo a~6e»»ao a» e'o eeeees INGRID SCHOELLER ALBERTO LUPO JOHN HESTON R.W.Hrr- drlksmi Tandarts - Yersnke Zeterdeg 10 aug. AFWEZIG «I. van Putten, M. J. «leramlasM an Zonnn MkMelbwgeestr. 6. Goes 7 ROCK GEORGE HillKM.PEITMg STOCKWia-GIEEN ■J - DIE DAG WERD GEVOCHTEN J ALS NOOIT TEVOREN - n Dagblad ,Da Telagraaf* vraagt voor hét agentschap Goes bazorgar(ster) bijverdienste. Aanmelden: Evertsenetraat 22. FYAMA - ieeee,eo.e»»oeee-ee.eeeeee.euejLe.eui -P - 7 I Aanmelden vanaf heden aan do school, t of telefonlech onder nummer 01130—1365. I L TEL. 5165 vrijdag 8 uur zaterdag 7 uur zondag 3 en 7 uur maandag 8 uur 14jaar r 0 I 7 i. - i Tl 36.7* T, Fe.Tb. Malhrtag Opril Mate Mark» 1* M I* - ét. -H DE VLIJT d i FBwaaka vaaaf 1130 70% wei vaaaf 17,06 100% |Wl vanaf 10.76 Ons» aart 43* tot 16,76 DAMt* PULLOVBR* *8*0*36 DAMKSVWWM vanaf 14.66 M u Ml Hoek Lange Vorst-Genzepoortstraat, Goee. Tel. 01100-7814. vnnnf 8.M Zaivor wei COCKTAIL SC. OR TEN vanaf 2.76 FANTAM* SCHORT1N aak grata awtaa va. 2.66 FavarHa6,e6 i' Erkend alekirtach khoomtunvmo* V^enMIaMa weeraamatandUhedan G. C.d« Ja<ar Buy» Baflotatraat 10 1 (floating» TaMaaa «1100*1 U VITRAG** Veeatarvaad 1.16 13* 1.7* 1.66 MmyluHi vanaf 14* ov*mordwn*toff*n Drakatoffaa 2.66, 33*. 436 - 6.0*6.68 Weafotaf 43*.- 44*-*3* 630 6.76 ANNIE ROSE b een beroemd» neem In de Fsrijae modewereld; sij ontwerpt an vervaerclft soar aperte bruid»- - leffetin opvallend meel van materiaal, coupe an pasvorm I Naaot dan exdwsieve bruidateiletten heeft 't Modehui» prachtig» aadlrtin kanten en bruidsstoffen per meter, en bekwam» ceupouaes em, deepewenat, Uw bruidsjapon naar maat t» staken. TEXTfèlSupen Stap ep da StakvMtancM, s^Uda gemofHd. zwaar ver chroomd. compleet met lamp, atot, jsshurhirwiir, pomp, alandasN en aWan katang- L kaaL Naar kauza aiM raawwaf N TEXTKLSupm M Miauw FEM was IMMHOLMI ’’A Kapelaawag 35, Kloetinga Telefoon 01100-8127 - Ook voer het dRpaa ea ZIE ETALAGES RESTANTEN VERKOOP OMMd u zeil bi ome aaak. VL VL dot een goada «tartte Seta XbkL? aanganaaai kt pM km Nb- Ook BianchMnini an vouwhetaao vanaf f 146.60, geheel compleet. Uitalultond verkrijgbaar bij da Stokvia-doaiera Noordzandatraa t 15, Yaraehe en Ganzapoortetraat 28, Goee CowvwtiCA DA. Drogleterl ,DE GAPER» Voorstad 7a, Gsm (ToamMO TaOHTiNCOLOR 3 -■ c DiVANBCDDCM - LCDMANTIN DAMMBLOUM^ «730.8830-663*-4*36 FOLYVTHn MATRAMCN 173* >730 4*r-i **r- BB.-*136 MSMJCSSOKM* Zaaterrokjea vaaaf 6,M Tedeaka reMae vaaaf 43* MOM* SLOUMM aaet korte meow vaaaf 1.66 WH Bei-O-Faat pepiia aaet L aaw vaaaf 6,76 tót 8.18 MUM* FANTALON* vaaaf 4.M veer daarna vaaaf 8.M veer aaebjae vaaaf 3.M veer berea vaaaf 6. W, voer jeagam vaaaf 3,6* NACNTHIMDCN Vaaaf 3.6* KARFCTTIN BoecN MO x 378: M.—1M,- KJaasieko doeakw 300 x 260: a 1 H «mwi .nu—. 1- peroeaaa vaaaf 1*3* 2- peraeam veaaf 10.7* in Café Restaurant J Anders apecialitaitan: TONG EN PALING ij Voer ai Uw zakaiijk drukwerk FA DRUKKIRW JM PHOCNDT* emmmm

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3