prismaY Schooltassen OLIEHAARD KOPEN? Radio VAN DEN BROEK KLOKSTRAAT17-GOES -TEL.7635 RAIFFEISENBANK GOES Voordelig slagen voor goede pasvorm T JUSKOv ^HÉEFT UAL i KENNIS «GEMAAKT? ALTIJD RAAK BIJ UW TEXTIEL SUPERZAAK. J :t<J5ouböoppcrtjr poley Fnritbedrjf F. Bgyarogge - E. FOUNDATIONS I 3 Ol RADIO VAN DEN BROEK, VERKOOPSTER Plakkers en pluksters gevraagd - een verkoopster, leerling verkoopster, enige hulpverkoopsters Aankomende bedienden (16 - 18 jaar) Cassières Leer1ing*cassières Voordeel, verkoop Dolle streek van de week I© T- J. A. STOKMANS HOENSON 10,00 '*>e« 26,00 W|VI<M „DE BEVELANDER" Kies uit de volledige F Pas service f J T I - -; Er GANZtPOORTSTRAAT 15 f o PASTUNETTE COLLECTIE HET TASSENHUIS - - -- C 1-.TELTUW-MO VAKANTIE Massee Zoon N.V. 17y50 25,<X> Deskundig advies 1 10,00 - ^.;^j9,90 2,50 2,98 Dor Donderdag 8 augustus 1968 Vm 18 Lm. IS aagaotaa *etaMdag.kiwl KJofcStraat 17, Soes ■SS 1 Wipkelervaring strikt noodzakelijk 'W JAC.HKRMANS PRUS-SLAG N.V. 1 i1 ZO leb ruik Het is de meest verkochte oliehaard van i. rï LUS IN ’„DE BEVELANDER' VOOS DB VILA KOOPJBB VAN DI 8E1ZOEN-OPRUIMING l'. Dan ar maar dén mark, dat u zonder risico's knopt i* l' met 4 vakken en riem mH prachtig R HU o ST1 i' V ':-F J' I' Ktokatraat 17, telefoon 7635, Goes Electro Technisch Bureau Magdalenestraat 12. Goes, tel. 0877 Gevraagd voor spoedige indiensttreding of per 1 september a.s. ViW1’ MED A *s Qrareepetderaeweg 26a. Goes. tel. 7341 Damas rokken Kinder jasjes .i' Voer i O Al uw vragen worden beantwoord op donderdag 15 augustus 1968 van 18.30 tot 20.30 uur in Hotel „Centraal". Grote Markt 40 te Goes Als U Mover schrifteHik soBiciteert. schrijft U dan ‘aan het hoofdkanteer van Jac Hermans Prijsslag. N.V^ Blauwehendstraat 2 te Borgen op Zoom Jest NU voordeliger tai 3'-stretch behaï?'r^^ii^T..v Astralon vesten g... Panty nylons Noorse sokken Ot4*® Aer*- met het nieuwe noodgebouw van de Raiffeisen bank aan de PRUIMESTRAAT |a PLAN ZUID 7 assurantiën, rekening-courant. pfivé-roksnlng (kos U kunt er sparen. Op vele manieren zelfs. Maar U kunt er ook terecht voor effecten, reisdeviezen teloos en 3W V» rentedragend) girale sa* Ié betalingen, betaalcheques, etc. KORTOM VOO* ALLS BANKZAKEN Nog t.m. 13 augustus 1968 verstrekken wij aan Iedere nieuwe of bestaande spaarder bij een. storting van minimaal 25,—EEN PREMIE VAN f 2> bij een storting van f 100,— t.m. f 1000.-EEN PREMIE VAN f t,~ bij een storting van meer dan f 1000.— EEN PREMIE VAN f 18,— (U ontvangt ten hoogste eenmaal een premie of attentie) bovendien nog voor tedere bezoeker EEN AARDIGE ATTENTIE - voor de jeugd van de lagere schoten houden wij een leuke kleurwed strijd met aantrekkelijke prijzen. Kom er nog pen halen en win ee prijs Veel succes js J BIJKANTOOR: PLAN ZUID PRUIMESTRAAT Geopend: maandag t.m. vrijdag van 9-13 uur Demes jumpers UL>- j j ,--t. 10,00 Tertenka vesten sssaaMeimainM*-. iSgOO 3 paar nylons gmg.wF* r 2,50 Heren paraphr a.s 8,95 3 stapa met badstof kruisje vww«-mb*<wwm 5,00 Huishoud dusters eso i a t mei', w r ai 5,00 vïer direkt of per t eagtember WD zoeken meisjes die belangstelling voor ooM branche hebban en gaarne mal mensen Wij bieden eventuele reiskosten vergoeding goede salariëring en sociale voorzieningen. Sollicitaties aan: SCHÖENMAGAZIJN PEELS Lange Vorststraat 27. Goes, tel. 01100-5076 Prachtige aanbieding wollen dekens in dou ble face of gedeeeineord, 1 pers. 2 pérs, w: ,»aaa,i IUWE I I f r HOR LOGFR GüLi, Korle Keritslfddl 12, telefoon 50^4 VLISSINGFH, Wolstraat 8b, ion 64Ü0 Me on» mooie koflektie NFWW PRISMA* bijH dameshorloges en PRISM AVgouden herenhorloges vraagt voor haar filiaal te Goes 't Is hard werken in onze prijsslagsupers: daartegenover staat hoog loon en gunstige - werktijden vee 12 tot ee Met 17 Magestm - Moer dan een kwart miljoen Hoenions zijn er in 1 sebruik. Het is de meest verkochte oliehaard van i. il Nederland. (i (r Voordelen? Vele! Leest u maar:. Rocket zelfreinigende, brander hoeft a nooit -j1 I schoon te makeq. Dus totaal Kèen onderhoud!- i. II kosten. i Stoken yan goedkope HBO I. Dus een brandstof- (i. besparing yen zp n 40 tot M i Geen klachten over roetén. ploften en pruttelen. (i Gerichte Warmte zorgt voor vloerwarmte. Dus p- geen koude-voeteruproblemen. (l ‘.Boeket Wonder Kolen hoeft u!nooit te. vemieu. (l wen. Dus altijd hetzelfde gezellige roodgloeiende p. haardvuur als bjj een kolenhaard. (i Verwarming van het totale vertrek. Dus !s win- p ters ook bij de ramen heerlijk warm. Schitterende vormgeving en kleurcombinaties. ,(i Dus passend In elk soort van vertrek. Keuze uit 10 modellen. Dus zowel voor het klein- p ste als het grootste vertrek Is er een Hoensosc (r Levering geschiedt eitslulteW vta 4e effceade Heensea dealers Greasier veer Zeelead l1 Goes, telefeen SllSa-MM HQBNBON DKA1XM 4 Ji Fa. Wed. A. Hazen Zm, Pr. Hendrikstraat 8,. 'a-Heerenhoek. telefoon 01106-123-540 1 Fa. F. Huybrechts. Hoofdstreal 45, Ovesande. tel. 1 0H06-ÏO7 I Fa. J. Rundersmarck A Zn,. Slgultsedijk M, Kwe- i1 dendanime. telefoon O11M-2O0 i' Fa. C van Ltore A Zn.. Papeweg 40. Wolfaartadljk. II telWben 01196-200 I Techn. Bureau Verburg. Voorstraat 23, CoUjnsplaat. 11 ,1 telefoon 01IW-343-395 I r Fa. J. v. d. Berge. Dorpsplein U. Nieuwder*. tel I éfte*-M9 Hatema Orton dekena In effen. 1 part, 28,00 3 Péte-MBBW 35,00 o 3 nachthemden WnR i,iy am w sis 10,00 BeiG Fast overhemden aw 10,00 - Horen pyama's j g g r a/a wia r~ 10,00 Kinder jacks b-v-muusli10,00 Textielsuperzaak Meulbroek Baas. Laags Kortstraat 18, ML 8B37 BahaMaaBaatlO taL 6764 a- Den week: KATOENEN DAMESSLfPS 78 cent en 98 cent.- HEREN SINGLETS f 1,75. HERENSLIPS f 1,95. •Ar wol en wol-mousse KINDERKOUSJES fantastisch leuke kleuren en dessins f 1,53 en f 1^8. ^orsotterle-LIngerle specisahtaek GANZEPOORTSTRAAT - GOES WERKOVERHEMDEN O£ normaal 8,95' ^^0 Jr k

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2