WIJ Rodsnsiotb Nog enkele dagen voordelige restanlenl badsteftea zomersteffoft alle trevlra 2000 llnnan II •1 JP R - Prijs ƒ198,-M- I HOENSONS 202en404 LOODGIETER Fa. via Wülegee-vM I FA. KRIJGER TOURS DANSEN GEZELLIG DANSEN bij kaarslü|it I Hotel ,De Korenbeurs’ teKortgone LHISSE-GOES N.Ï. HANDZETTER Fa. DrukkerijDe Phoenix’ MEISJE EXELSIOR ORGANII Fa. LM. de L«ster-de Raadl Gieriaia’s Baeo de Maquillage Hydratsnt jj - V Extn goedkope asto’s LOVISSE - GOES H.V. ien A »n 1 'S n V ir hl- FAMILIEDRUKWERK i Drukkerij 4 I b'c 3 Mt 3 33 U I D IN NOORD-BEVHAND n jer. o fi IN TPADDfe VAN L£ L.VCDSTSTO. COES MODERNE BRILLEN Telefoon 01102-1335. BETER ZIEN... En «r beter uitzien »n I. carlvanl „Dc Phoenix” Dancing ,DE BOEI’ Café-bar-dancing „DE BOEI” Wolphaartedijk 4. carivanl ■IT ^Muziek „MOOCH” g «New Black and White’ lotfor* avond behalve zaterdags geopend ven 8-1 uur bar DE PIRAAT" Ingang aan de achterzijde Grote opborgplaate «I.KOLE yiw>>> n"*iw' van 10 augustus tm, 24 augustus. Papierhandel PM'W» aiding cr '*»iGatln Autorijden wordt duurder. KoapJbHi nog oen goede gebruikte auto tegen verlaagde prijzen. KARMAN'S VAN BIEMEN t St b 1 h’ •ok araatj KAPSTER Salon Elegance Ne ÏB «u. 85d9V ADVERTENTIEBLAD VOOR 1 u« IBM >Maae 4 In verband m»t hotel vroegtijdige opgaaf. - IER i i esmmi, »rw»*v<»a»w «gseswwo rviii|Miiv« uw «biiiiihvvi tinwr jpv Gerkuwi met het bijbehorende Majorette-pelete»i, bij U «aker wal i'. wit ZashisIab 7 9 j' igt vl Aanvang 7.30 uur r. <- *e /aar 'MMS* 50b 01100 zoon SCHUTTERSHOF GOES ZATERDAG lOAUta. J •eer «w doe». at «aastoveee eee» har haaaeaai 4» rwteHeea see» TOOT taaat- Wagons het grote succes mot onze 4 daagse geheel-verzorgde relt naar Londen on omgeving maken wij deze rei» nog eenmaal op 9 september ts 's Heerenhosk c: DE WINTER RUK specialisten verkopen onze Mantea de gaskonvektor mot do grote PANORAMISCHE RUTT OPTIEK FOTO FILM .OfiticaQ^AlKampman lil ^P i I A *7" pe S i A a a o o e. Lange Vors’stroal 57-63 - Tel. 0 1100 - 7251 vele dessin», 90 Cm breed noppen, strepen, 90 cm breed von 26,50 - 32,50, 150 cm breed on diverse »tructuursloffen, 140 cm breed piqué en terlonkls, 90 cm brood uiterst voordelige coupons Verder werken mode: Hermonievoreniging De ,V< One Genoegen - Kapelle -F Een grote keufce in onze moderne zaak, met de beste service en snelle levering ZEISS BRMXmAZEN getint of ontspiegeld Het boete voor Uw ogen CONTACTLENZEN Gevraagd voor directe indiensttreding Kerkplein 67, Kapelle Strien Een onzer medewerkers kon elders oen behoorlijke promotie maken. Daarom hebben wij in ons prettig team plaats voor een Opel Opel Rt Opal R< Opel Ri Opel M Opel* Opel Opel Ki Triumd 'Jf. bekend vaade T V. 8ateeo/9,— Tijdena dansen Is ons restaurant GESLOTEN Ieders zondagmiddag matinée van 3 7 uur 1 U^W-*^*^^*^*^*'*^*^*'*'*^*^*^-*^ Wstphssrtsd» mb bat Veeree Maar Bus stept voor do ziek. do laatste bus vertrekt we gl.beretMa door nadat B de vtakoraasMtes hebben oppervlakte van de al- Mstrooian met suiker. '7 j den tanen wg er oen »mi m Hlerondir iai de' vla af- vërmtng van een vel Do hele smaad augustus iedere dag het optreden van het Italiaanse dans- en showorksst aas met er bare* LANGE KERKSTRAAT 44 - TEL. 5359 Gevraagd aan timmerman voor het afwerkon van polyester bóten. SPUITERIJ BEEKMAN Kloetingseweg 5, Kloetinge Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers Advertentieprijs 20 ct. par mm. Voorpagina dubbel tarief Contractta rieven op aanvraag Voor fouten in tel. opgogeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. EuphwHa - Goes; Ons Gonesgen - Kapelle Excelsior -'e-Heer Arendskorko. Het programme luidt als volgt 1965 1966 1964 1964 1963 A.. 1963 esSe.eeeeeê ,1967 1963 1964 .I'' als srvaron gssvsrwsrmings spec, onze klanten geen zogenaamde oudhoMandse of lemaak-antieke geskomrektor verkopen (imitaties vervelen immers gauw). Maar de mo dernd 202 on 404 van Hoon son. die 'zowel In een mo dom aio klassiek Interieur uitsluitend passen. Zoals de Hoenson met de grote PANORAMISCHE RUIT Is er geen ander. Noch in vormgeving noch In tech niek. Wacht mot kopen. Be zoek eerst onza sho vrroom K» s4n veel msoem dia een hebei heb ben aan vetten. - - - werden bederv<_ sead een. wsaaeer we drnMtfkr kUrtS- In ons gesin hebben »r voor te «er ger dat als we vla maken er «een vei op kan ontstaan. c- REISBUREAU EN TOURINGCAR8HWJF Goes, Beestenmarkt 12. telefoon 7253 IHW— VRIJDAG 8 AUGUSTUS heropening van Hotel Café Restaurant -w e< o WNw’ mem»».» e i"i'n Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen modieuze stoffen met volledige kwaliteitsgarantie .....f 4,90 f 1.9B f 19,50 f 2,90 -- f 2,90 STATIONCARS Opol Caravan 1700, Sdeurs, 42500 km, zilvergrijs Opel Caravan 1700, 3-deurs, donkerblauw Opel Kadett Caravan mot rek, geel Opel Kadett Caravan, 2 stuks, wit Ford Taunue 12 M stationcar, wit Volkswagen bestelwagen 30000 km, wit INRUIL BOVAG/AN.W.B.4ARANTIK FINANCIERING - Woetwal 2S GOES Telefoon 011004210 n flacon ZATERDAG 1GAUGUSTUS m.m.v. die zal worden belast met afwisse lend werk (handelsdrukwerk en ad- vêrtentieOpmaak) Mondelinge of schriftelijke sollicitaties. )aame aan: Voorstad 24, - Goes Telefoon 01100-5915 Natwir: Leliestraat 105 Goes - Telefoon 8399. mot de gezelligs wermte van (tekotanheard van vroegst. Bezoek onze demonstraties 4m zeN vest te stellen weer om u aBoen M| da 202 on 404 VOS Hoenson gMe smerig brWn gMn MnderiMk geruis van gMn roeten gMn kou bty de ramen als hot hard vriest gMn koude luchtstroom lange dé Hoer géén hele d»g tegen seals witte gleelblokkM aandtaren géén afbladderen én ver kleuren van de lak géén aterka vervuMag van de brander Begrijpt p nu waarom wij. voor caravans aangeboden Rüim en gemakkelijk. Bon^ijweg 14, Wemeldinge. Tel. 01192-476. Uitgave en druk.: Fa, Drukkerij „De Phoenix"j Goes. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915. b.g g. 8399—6034 Giro: 3 26 37 Do Jaargang No. 32 8 aug. 1968 )plaag v. d bl 23.150 exemplaren **~^mm*MaHMWMWMmnMMBMWaaBBW«naCI ”1 Daarom I zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen.-. Indian wij echter, onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Córinthe 11 .1 17-34. inzending V.EiA,^ Vosmoerztraet 6, Goes. grote taptoe Wegens vakantie S Telefoon 6414 Goes. Coupé 1967 ven eerste eigenaar. Doet abscüuut schadevrije kfassewagen heeft pas 12750 km gelopen. Do kleur is donkerrood met zwarte kunstlederen bekleding. Aantrekkelijke prijs. 16.3017.30; Muzikale wandeling ven alle deelnemende korpsen. - IB.3O-r-19.30; Concert Harmoniever.- „De Volharding", bij het gemeentehuis. 19.30—-22.00: Taptoe op hot sportterrein 'ÓM. Arend» kerke. »M-»M-ÉERB—RMHBi WAAR koopt U PRITTY voor zorgvuldige behandeling van de verharde hukfl In WDMMDSMHS ange Vorstsnaat 1CNC GOES Goes rsn het IEMS »OO beechermt en versterkt As huid; is vochtinbrongend U» fixeert Uw Maquillage. waardeer hel stralend el- --■ toet wet» WBMI tube 6,M pot Z 10.75 en 1M0 PARFUMERIE." Ktokstraet 10. Goe» r j1 om 12.15 uur van ..Do Boe>" naar stsuen Goe» 4G oeeeeeeeeee 1967 1964 1965 1965 1965 1966 ?7^,.^?siv«a RAY Knippatronen: Gerda, Simplicity, Vogue en Herbillen. met de veilige, gratis knipvoraekorlng) n opgenon ep ZATERDAG 10 AUGUSTUS a.». - ep hot sportterrein te 's Heer Arendokorke oen grote 'p MWIKALB TAPTOE Aan don taptoe zal meegewerkt worden door: bet aeer bokónde Tamboer-, Trompetter- en Jechthoornkerps uit - a -- e - Aal ae ‘- e<1 ‘T Wij hebben w»»r enkele Opel Kapittn 4 dours L. beige 1962 BMB,— Opel Caravan 1700 3 dours. wit 1964 2400,— Opel Rokerd 1700 2 deyrs, geel 1981 1BÓ0.— Opel Rekord 2 dours, zwart, IBM 4 f MO,0 Ford Anglia Estate, wit, 1964 f 2M0,— Ford Taunue 17 M 2 dours, groen. 1900 1200,— Westwal 25, Goes, telefoon 011004210 et: s roee ’.A4AAA4LA4-A 4» dhdh A A voor de hulshoudfog van 8-—2 uur. -^7 Kamperfoel lest raat 11, Goes. tAAAAAAfoWWVVWW -te Wte ndh sMM ttet veer een oeawsstaewwsteat Ws. metetraat K Ooee. Te kooe. oen «t i~ vecter. kleur betas, mazti I Devoltta. J. D. vwn M«Mte tM Ml Gaaa. M. SNA 6 cyl. 4-deur», radio; schuifdak 1500, 2-deurs, 27500 km, lichtblauw 1700, 4-deurs, zw»rt 1700, 2-deurs, 4 vorsn., grijs 1700, 4deurs, blauw 1700,. 2-deurs, schuifdak, rood 2- deurs, 33000 km, wit ....V........ 3- deurs, donkerblauw use, 6 cyl., schuifdek, rood .„...i. Gevraagd een of aankomend leerling- kapster ';VijngMfdsirL 9, Goes, telefoon 9726j^^ - Nteuwdorp, K U1M-M34M U Hanewwrt, tal «IN-un ■tetritetraat A Krabtnn C Tvamper a nn «at en M ,teL etias- Ttate. Bureau Verburg. Dat ■B ewrl—lr»a. eeOuat kan er deo> Oaat tot «a bet aflteetaa van «en grote J vta. <ta tamme wg er een paane- deteset optegeen. dte geween op de vla «bit koelen, maai 4e deksel voorkomt Geen vel op d« vla. m <ta melk SU ep keel mé» vla te Daarom poen m as wfoel aMstattemd vta 4e erfceaé» Mseawea dealer» OreMlor voer Coeiaad Massaa A ZaanNeV. OoetL tetafoea «11OS-S14S BOKMBOM DBALCBa Fa N. O. Oeedttare, O >1, Nteuwdorp, taL eilM-MteSM Polderman It.V^ Kanaalstraat IA Haneweert, teL eiUteldtt Fa W. J. «taal 4 Zn. «Mfke, teL énatetM Omb. Cr~ SM - MS Fk. D. Zuidweg, *»-Hoer Hén- drikakiadaronrtraat A Ooee. taL eiiea was fg, F. Wstescbat, 1 is. Kruinincen. tak etUtelSOl Fa. K. Zvnroe, Damstraat A reroeka, tak S1U1-1SW I* ÏJJT nl~w« demon, ■tretig Mlele aulomatiache wasmachine on «Wéte an. ■yfr»" towu «penale tallte Medio v. d Broek. Ktabotraet W, Qees. -te Orete kou» ta gebruikt» «a. Gaate

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1