a filmplannen? ngle-8 NMS en... 3 gulden cadeau ALLES MOET WEGI :töouööopprit|f NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK* Nu ook in l i LEDERWAREN PARAPLUHUIS re KOOP NU UW KOSTUUM 8,98 van gebruikte I TENTEN - LUCHTBEDDEN I SLAAPZAKKEN - STOELEN I BUTAGASBRANDERS BEVA-HUIS 12,98 0,98 8,98 DEMONSTRATIE Wegens verbouwing SCHOOL-PASFOTO’S laat deze nu maken bl| Foto P. van de Linde Hoek Lange Voretetraat Papagaatetr. 16-17. telefoon 6783 b.gg. 8087 Vanaf heden- INKOPER (U.T.S.-er) ,De Landbouw’ 3-“ ZMEKHMMM 8.98 DamMtMsen Fa. J. Boer en Zn. I TOM MACHIELSE „Msemsisrfcsast*' i.¥.m. vakantie gesloten 3 vakbekwame sebiMers M. J. van de Linde us 1968 Donderdag 1 augustus 1968 „DE BEVELANDER" DOS TEL. 01155-1916 AXEL voorradig! rut 49, r- vraag vanavond of eeaeaeaoaa f 3 3 EFUhLS JUISTE TIJD PONTIAC TIJD MEDEOJUDttK BDDEMSTAHDS SPAARBANK dStemoSteagM te Nedwtend gr maten 10,98, 8,98 produktie voor, afdelingen: heipalen en betonele menten betonaf werkers on Ook nog enkele Showroomi Rijksweg Axwl-Hdlst I In de grote I Showtent 129r- 149*- F/i% net twttN waanden opaggMR net astttlen maanden opzegging - aee»d9doooo»oo»»ooo»o»oeooo»+oooeo»< i iUL V •p op uw NM8 spaarboekje *9***888^8>66*»k6>eeeooeekgegeaeeote beter drukwerk W9s- 189g— te eaN 16,98, 12,98 Qroto Markt 6 Oom - Tehfdon 6015 Be—Rtnriu bnridekledlag - wnSd—«v—atb’a Wanneer U f 25,- voor een „elleM-JurkJe eek zoor voordelig vindt en f 40r- voor een heel apart pakje bijzonder goedkoop, wanneer U f 79,50 voor een Kansa-deux-plèces heel Interessant vindt (of f lOr- voor aan Jumper, of f 90*- voor een origineel ensemble van Pierre Balmain, KUblor en Mollnoiix), wanneer U boveidllen weet dat ALLE modieuze bonnetorlo, 40, 30 maar mlnstone 20% Is verlaagd, dan zou dit voor <J wol eons do meest aantrekkelijke opruiming kunnen worden I voor overige afdelingen sjouwerlieden Aanmelden dagelijks op ksntdor 7-18.30 X fr -WW -WW sr wr wr ▼wr ▼▼▼▼▼vvv; N.V. BetonfakrMc HAR1NOMAN Oosthavendijk 6. Goes Vraagt' voor direkt wegens uitbreiding produktia voor b betonwerkers 4 4 voor overige afdelingen f sjouwerlieden <8 1 uur, zaterdag van 9-11 uur. Tel. 01100- 8 7795. 1 J. TMIERY - QOE8 fckaad ftecMetesadte AGsteaar KolzeretrMt 3 Telefoon 01100-6670 SPRCIAAL VOOR RACHTZAKKN ■N INCASSO VAN VORDCRfNOCN RCCHT9ZAKIN x- H 'i' J o Hotfllres waar U zeker slaagt Langs Vorststnut 34, Gom, t.o. Papegsaistrsst tel. 01100-7821 v— maandag 29 jsfl tot es met 5 zaterdag 10 asgr:tM. 1 „De Klekkenwlnkel” '♦♦oo»ooooooo»e»»»oeoooooo»o»»oo»»oI i 1 ch Caravans I MEIJER N.V 5. If s «^4 I i iele i Paraplu's 14,98, 9,98 Schoohaaaen 5 |aar garantie 4 vakken 19,98, 14,98 Lange Voretetraat 87-68 Goea. tel. 61100-7251 LANGE VORST 64 J.' I' i' 1 1 Koffen 19,98, 15,95 z - - NU kunt u nog vmI geld verdienen I (volgend jaar 12% omzet belasting) De aMesbeeta enrvteo een voraadorm ee advtee geuae, U beet M om gMo aommor I Speciale Meien veer erg lange ea eek korte csipuleass personen. Neemt proof ea U beat bpoget tevreden 1 U rr ll t Hl U 1 R n 5091 6400 ia pand aan de voorzijde gaaletea lor els. irf. Od allerbeste met garantie merken Oxford en Superdam TOTALE OPRUIMING rente ■S over 7? opvraagbar geld - -L*_. i LEWIDORPBemiddellngskantoor Alfa. Scholdestraat 14, telefoon 01169-285 Geopendmaandag t.m. vrijdag van 9-12 uur zaterdag vaa 9 -11 uur En volgens afspraak Wegaaa uMbroMng wagen wij een j Funktie-inhoud Nanet het zelfstandig vanaf stuklijet inkope van materialen on onderdelen, zal hij ooi verantwoordelijk zijn voor de opslag in het magazijn. Oek het tijdig kompteteren en 'H beschikbaar stallen van de onderdelen voo< montagegroopen behoort tot zijn taak. Vereisten: Bij voorkeur enige ervaring op bovenge noemd gebied Administratieve aanlog Leeftijd 20 - 25 laar Salaris overeenkomstig leeftijd en kepaclteiten - aanH M ACHINC7 ABR1CK A. VAN MR UNDCN N.V. Nteuwbguw van houtbewerklngsmachlnos - J Fruitteen 20. Gom I phoenix Drukwerk .- r T Gevraagd wegens huwelijk dw tegenwoordige - verkoopster die bereid Is In het huishouden te helpen ...SollleitatiM na 18.00 uur •pecfaat daasoobeodoezaek Eversdljk- Schrijver Lange Voretetraat 73. Goes Gevraagd een neisje Grote Markt 38. Goes telefoon 7962 Reistaseen O PQ p U Schriftolijke sollicitaties as es eeeteeeee—weeeeGGyeet ;eSt>»«MStS»S»HS>tOOSSSSt»SeOOSS«j LANGE VONSTSTRAAT 43 OOtS RESTANTEN 69,- 89r- 98 VoefMeg acMorSM. Groene Woidjo 17 IJZERHANDEL GOES -r -w- 446666e GOK ko.le 6. VlISSINGfr* De klassieke vorm te het kenmerk van dit elegante dameshorloge. Pontiac horiogelGoud f 169.-, Double f 98-. Pa. C. HARSeCK Lange Voretetraat 35, Goes GEVRAAGD veer onderhoud on nieuwbouw 11 B|| gebleken geschiktheid langdurig werk - Doelstraat 8. Heinkonesand, tol. 01106-280

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7