Schooltassen Bouwfonds Plaatzand n w oa Phildar sokken Wl I 1' TI ta Nog enkele dagen SEIZOEN OPRUIMING MN EXTRA LAGE PRIJZEN Textielhnis C. J. TILROE EN ZN. GOES d OPRUIMING NAAIMACHINES LAAKTE KOOPJES IS0 ALTIM KM# GOES NOORD gezellig winkelen r Kon. HoNndii R.V. te Goes een administratieve kracht (vr.) Fa. Mengel KRIJGER TOURS C.V.-plannen? even bellen! Hollestelle 01100-6995 Zaagmolenstraat 1, Goes DEREGT-GOES Wegens vakantie gesloten vaa 6 aaguatae km. 10 augustus Sporthuis P. Pieterse j OCR vlotte verkoopster eeo meisje of jongeman Bos’KMngmagazijn Aankomend typiste-telefoniste 16 8 17 jaar. met Mulo-oplexftng en diploma typen Weekrcdome Vor der Gmf - Goes kanteortaetaBattee <f ''--W Nieuw! De laagst-geprijscfedubbd-geveercfe bromfiets JF AV55-vanaf 509.- T— KAPTEIN nighSgüg \ancr3J9- r. f utawcg F* ffs//ssfsf/GL0.K f 13,75 f .4 Donderdag 1 augustus IMS ..DE BEVELANDER” 4 Do (f C.V.-ADVIES i 0 <W. af «MG - j •4* Lï H. Simplex handmaehtaa z PM handmaehlne A '1 L GANZEPOORTSTRAAT 15 7rr.- uirfweg^ k J i ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦eeeeeeeeeeeeeeeee Nleuwvan Playtex B. J. Trampa#* -. Absoluut krimpvrij 1,TEL 7619-BOES BOOT-TRAILER Lange Kerkstraat 12 Goes Telefoon 8154 HET TASSENHÜIS VERFWINKEL NOORD’ KIJkar* - - - - 1 Opril Grote Markt TEL. 6200 gesloten wegens vakantie B. H. v. d. Blom, Goes 510,00 350,00 275,00 50,00 35,00 Townsend Car Ferries Ltd Pooeogler eh auto 3 teo»powo»»»»oo4»o»»»oooo»oooooeo»»eh Zeeuwse Verwermings Unie N.V. 4 1 ■’4 i 4 X KOELKAST 4T 4 GASFORNUIS 4 GOES» nomelNoirj toLonoo rilf.3os2ll TUINMEUBELEN HOUDELIJKE ART. 4 4 - Willy Engelfriet 1 La 'taF’W vwwwww e GASKACHEL S WASMACHINE T BH F 19, Geersdijk. t Nadruk verboden •I beter bij Ideal Zig-Zag eleMdesh vea 490/— voer s H H Kinderenstraat 2. Goot. iel. 01100-6806 Veritas trapmaehlne •4 -f- i' i' Stager Zig-Zag elektrisch, ate nieuw Stager op ineinkmeuhei Snede fiaancieringemogelijkbeden aanwezig Wij vragen voer onze afd. KLEUTER on JONGENS CONFECTIE Nu de Playtex plusvorm B.H. met vulling voor p Keizerstraat 7. Gone Telefoon 01103-351 «Gravenpolder met 4 vakken 's-H H. Kinderenatraat 2. Gena. tot 0IMM9Ö6 Anker wfje-arm Zlg-Zag elektrisch ta koffer van f 570.voor en riem uit prachtig volrund leer gesnaden Voor apoedige indiensttreding gevraagd pint. 17 jaar Mulo-diploma gewenst, doch niet noodzakelijk 'a-Zaterdaga vrij. Reiskoeten worden vergoed. Aanmelden op kantoor der fabriek Willem Barendsstraet 10 Moeat Fijne sortering koekjes an gebakjes Voor Uw uitstapjes kadetjes, puntjes, knsnte- bollen, eierkoeken, gevulde koeken ons. Brood-ea bankoAaktanrij 's-H. H. Kinderenstraat 33; Goes. tol. 7074 Beestenmarkt 12 - Goes - Tel. 01100-7253 NAAIMACHINEHANDEL O - Goes. Opril Grote Markt 79. tel. 7982 Hmi do Satear of maak *a «marrit bU 's-H. Hondrikskindexenetraat 20 F Te koop: D.K.W. 1000 '50 Te bevragen: Van jt 35. Goes. Na. 8 u. -*- Te koop: gitaar versterf-*- Te ker en box l.pr.st. .Marijke-li.g.st,. laan 44. Yerseke ’- |Go hx aangeboden, vierwielig, voor groot jacht, ook, geschikt - - •- L Absoluut krimpvrij vöor watertank in landbouw, zeer billijk. Geersdijkseweg «tales enz. 4 4 Just NU voordeliger ia s-Hoor H. Klndsrsnstr. 37 J J. BEHANG Nu ook snetaobong FaHoa, plakptoettak Marwiepiaet f 8.95 oaz. n Graat aeaortiamat ♦fr»ee»ep»eee»»eoeed»»»deooddd»»4<* -ji - GOES. Opril 5. telefoon5703 Godiplomeard corsettiere ^^VM^^^^r**^*^-**^***^ Alle soorten VERWARMING gas, olie en kolen Vakkundig erkende aanleg Winkolcombinatie LOKERSEEN VAN DAMME Telefoon 380-346 's-Gravenpolder d 140 cant, 8 kaMabroodjee PW1OMA 7x80 VoOedlge garaado s^*^*-*%**^*%*^**^o*^w i Zonnebrillen i1 - Polaroid-rond enz. v 1 ■I' - I Moderne brilmonturen A. -*■ Te keop: Sparta brom, fiets j.l.o.-motor. Burkunk. straat 8. Hansweert. -*- Te koop: Zebravinken. zilvervleugel-snasker. beige. Jac. Catastraat 30, Goes. -»• Voor een prachtige roert.l^, vrij stalen keukenset van |ai-tii Logosttna. BK. karaat. Sola|_.d Polaris. Kab4 enz. slaagt üLni het prettigst en tevreden om-Lflr, dat U ook hierop ZtiverxeJzllvi gels krijgt' bij Frans van |vr« Vredegem. Turfkade 17. Lru^, Goes TeL «528 1 Voor een huishoudelijk |artlkel van Brabantla. To. ido. Sola. B.K.. Philips ent. is Uw voordeligste - - Ires rji«t op alle artikelen voegd. teder onderdeel Z|lverze«els: Frans van *<■-.- Vrvdegem. Turfkade 17. Frans van Vredegem. Turf. Gom. TeL S52S. kade 47, Goes Tel BS. Van 1 t.m. 10 augustus -In spoedgevallen, of bij schade kunt U bellen] 01100-5149 Op ongeregelde tijden is ook eigen telefoon nog bereikbaar; na 4 augustus Alg. Assurantiekantoor M. D de Grootstraat 18. fél. 01100-6865 Agentachop: o. i Dit ken aHeen. bij Zuidweg koekparason die beehet niet kunnen eonbranden 20 em van 10,50 voor 7,00 22 out VM 1430 voor 8.98 24 cm van 15,75 voor 8,95 26 cm van 16,78 voor 10,00 28 am van 19.50 voor 11.95 30 em van 21,60 voor 11,98 Steelpan. 14 em w 3.08 Tornado voorraadbueaen van 6,96 voor 046 per set van 4 etuke rode rooa Pedaalemmer roestvrij 14,95 Personenweegschaal 12.98 Sierbloempotten nu 1.50, - 1.98, 2,—. 2.25 aax. Bloemgieters nu 1,50, 1.98 Grote plastic teilen dhr., maten 0,76, 6,75, 7.56 Emarlle schaaltjes nu 85 et, 96 cV 1,50 Émaille .maatkan nu 1,20 enz. enz. Voor onze administratie en andere kantoorwerk- zaamheden Retat in het bezit van 3- of 4.jarige Mulo of mat enige administratieve ervaring Geboden worden 5-daagse werkweek, goede ealariOring en sociale voorzieningen Sollicitaties te richten aan Lange Voretatraat 66. Goes Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. 0,0 reec,s voor meer dan 40.000 Nederlandse gezinnen bemiddelde bij de bouw ven een eigen huis, zoekt voor kantoor te Goes Afwisselend werk op een klein kantoor wwt een prettige werksfeer. Goedesalarisvoorwaarden en uitstekende sociale voorzieningen. fiotaicitatiee aan het Hoofd 1 Botfwfonds Informatiecentrum. Goas, Wilhalminastraat 33 Voor een nadere sfepraak kunt u ook even bellen (01100)-7741. 250 gram spritsjas 90 cent en 250 gram WelllaeteM 110 cent Zaterdag: - peaaO seteakjaa 115 eaat Mr. F. J. Haarmawweg 6, Tarnauzen Tel. 01189-9941*. 01180-8871. 01185-803 ■i l VOOR EEN GEDEGEN keus uit 60 modellen X Erres. Miele. Zanüssi X Zanussi. Marynen, Bosch n Etna, Dordrecht, Hoenson 4 stoelen, parasols, windschermen 4 -•> Wear hebben wij enkele nieuwe opbouwservieten aan onze kollektle toege- J ’“I Is los. verkrijgbaar en Zilversegels. kade 17, Goes Tel. «MS. i a^— i ,ii i-aw«aw— „DE BEVELANDU HET MEEBT GELEZEN ADVERTENTIEBLADRI Oek de zaak veer technische taken» Zaterdags na 12 uur is ons gehele bedrijf gesloten. a. a. a. a. a. a. a. a. a. Nieuwe elektrische telmachines NU f 806r- Diverse gebruikte tel-rekenmachtaes. met korting. Reparatie en onderhoud, Magdatonaeuaat 4. Goes. Telefoon 01100-7107, b.g g. 8188. Showroom: Keizeratraat 3a. i 4 -- 4 Diverse gebruikte schrijfmachines, schrijfkaMaa En toch slaagt U voor een

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6