op woningtextiel 10 50 pCt korting 20 30 bankstel len II S f a L A tot zaterdag 3 asgKtos knrta profiteren woninginrichting vtiMze *1 i k nu 9,80 10 tot 20 restanten tapijten i leuke F SMk1 mDE bevelander** (behalve op dhr. merk-urtlkelee J 870,— 580,— nu 24,75 490.- 470,— 445.— 390,- 290,- rotah fauteuils c RESTANTEN nu 160. desns bankstel palissander onderstel rrlni nu 698,— r NB vlot klassiek bankstel extra goedkoop model 1966-’67 coupons gordijnen nu 30 tot 50 korting gestoffeerd met gezellige dralon velours en met losse zit en rugkussens 1290.— nu 1Ó9,- nU99r* restanten kamerlampen 30 tot 80 korting om mee te nemen sorlo3-on4-zlts banken voorradig honderden dekens grote en kleine maten, o.a. Zaalberg, Dralon enz. solide ootkamerstoelen rug en zitting afwasbare bekleding (kleine beschadiging) kleur: beige, rood 49.50 nu 32,50 297,—NU IOS.— 175,—NU1M.— 7 255,—NU 175,— 129,—NU 7»r— 197,—NU 109,— 95.— NU 65,— serie -• - bankstellen leuk klassiek model met gebloemde velours 1398,—nu 898 rsDomnoN V de oi leuk deons bankstel chroompoot vlotte tweedstof 1075.— -korting hu 868, ’■r£ slaapbankstellen bestaande uit royale 4-zltsbank met veel bergruimte 666,—nu 498, 573,—nu440, nu 198,- nu 160,— nu 185,— nu 160,— nu 130,— 4 stuks 158,— HU 119,— klassiek bankstel met fraais dralonstof 1255,— nu998p— boekenkast royale maat 310,—I NU extra goedkoop nu 390,— nu 410,— nu 350,- nu 320,— nu298r-> nu 298?- nu275r-> nu 220,- restenten ootkamerstoelen iets beschadigd 4 stuks 302,— 4 stuks 313,— 4 stuks 249, 4 stuks 218,— 4 stuks 198, 355,—-- restanten eetkamertafels palissander sa teek Iets beschadigd 169,— nu 105,— 136, nu 80?- 69,—nu 35,— zolang dé voorraad strekt Done Donderdag 1 augustus 19M klassiek bankstel met koordfranje 998,—nu 698,- F bergmeubel met veel boekenrulmté, schuifklep, enz. 499.—nu 299r kokosmatten en nog veel en veel meer NU volle korting honderden merkbedden- voorradlg. 80-90 - 120 - 130- 140 en 150 cm breed schuimrubber, binnenveer, kapok enz. - NU volle korting gordijnstoffen enorme keus In effen on gedessineerde uitvoering NU extra voordelig r royaal 4-ztts bankstel met losse zit- on rugkussens gestoffeerd met mooie dralon velours 1771,— nu 1250,— Leuke 2-persoons stalen slaapkamer b sateendi uit royaal ledikant mat voelbord oa spiraalmatras, 2 stoelen, tafel on leuk nacht kastje on mod. kleurcombinatie nu 99,50 F i. ET iwodemmi bankstel 1898 nu 998, stelen divanbedden mut guzondheidsmatras nu 19,80 bijpassende moderne «chuim- plastic matras met leuke moderne tijk Royale - pastoe barg- •n hoekmeubols teakhout nu ruim 30 ^s korting op kataloguswaarde zolang de voorraad strekt 4 f raala klasslaks fauteuils met prachtige velour bekleed en met koordfranje 1650,—mi 825,— restanten losse fauteuils NU extra goedkoop 498.—nu 310,— 475.-nu 298^- 420,—nu 270r> 368,— nu 250,— 335.—nu 198,- 262.— nu 162,— 245,—nu 145,— 225,—nu 155 r- 220,— nu 149c- i nu 139,— ssrls bankstellen 850,—nu 645r-* 798,—nu 670,— 690.—nu 480r> 655,—nu 455r- 573,—nu440r~ 495.—nu 420>- A 398,—nu350r- telefoon 01155 - 2010 3 lijnen - leuk waskas^l* In eun leuke kleur met veel bergruimte 129 nu 75, vlot deons bankstel m een leuke kleurcombinatie 798,—nu 655, enorme keus spreien. c - w - •s 'k* 9 aio o-ow e A. weg je van ik •r j heerste op óa boerderij van Willam Koes os*. Lena daad mokkend aa door»»» tad wbota naar -- 7J-. -M vrten- TS (3 a ■-o o o Q O o o o T o o p R R R< Westfrioao roman door Maartja ZaManrijk Itte le i.-’ •i Wanneei onprsitii laten v. hebber »rust t dat er i plant I de oorss -Nu kan HU kan toch wel op rijn .tellen, dat er nleta van aan motje ar n. C_ F i h riem a al ta bat ver boakja. komen. Tegen koffietijd ontmoette sa hem MJ de varkenaachuur. Giep groette beleefd In één oogwenk zag Lena, dat bij een knappe jongen vras met een vdandelijk gezicht Ze knikte terug en aai: Jk ben GEMEE Tijdvak Ge borat Pieter 1 te vogel Wilhelm «en te 1 a. v. D te Katti d. v. L te HeiM hall en banna J. A. 1 iffi prijsverlaging heen, waar het erg mooi is?” Griet trok hem dicht tegen rich jou, Giep. Ik ben bestemd voor een rijke boerenzoon. Of-ie knap la, doet er niet toe. Evenmin of ik hero interessant vind. Het zal mU wel het zo vergaan ala Hilda Wiereke, die dolverliefd wai op een «chip- de markt had leren kennen. Maar de Wie- rekea. die tegen de dljk^woohden nabU de KwadUkerweg, atonden bekend ala trota en een hooghartig. vr— Due Hilda had geen achtjn van kana. Pa Wiereke bracht dat mét zijn zoon de aehlp- per op hardhandige wijze aan het veratand. de knecht 'durfde geen namen te' noemen. .—IS aan. -,-x „Beet zeun, dat doen we. Ik heb nooit een hekel aen werken gehad, maar dat houdt niet in dat we het tot onze dood toe moeten doen Giep Nuvelder arriveerde zondagaavonda bepakt en bezakt in een tweedehands eendje. t De. boer en de boerin zaten buiten te ge nieten van het mooie weer. Giep groette, verlegen lachend en aai. wfizend op zijn «regentje: „Het ia een oudje, maar voor een vrijgezel ate Ik mooi genoeg.** ..Ala-le je hierheen kan.brengen, la-ie al tijd de moeite waard,” conatateerde Wil lem knikfceatd. En dacht gelijk aan de nieuwe Marcedee. die Mj «rilde gaan kopen ala hU te zfiner tijd met rijn vrouw een rel» «rilde gaan maken. De nieuwe aaamtirknicht ward maendage- morgena aan de andere arbeiden én beide dienatbodee voorgaeteld. „Giep krijgt hier de leiding en ataat rechtatreek» onder mij,” logde de boer uit. „Helpen jullie hem maar een handje, dae te vlugger ia hij hier wegwtje.** Giep welkte ruatig, doch geatadtg door. Binnen een week «Hat Willem, dat Griet de Julate man op de julate plaata had gezet Lena Keeeorn aag de nieuwe meecter- knecht eeret maandegemnrgu», hoewel ae van haar oudeee had sobeerd, dat bij nu r, wee de IUk had ae geen wel een» kontakt had met haar naaate buren, de Van EUck'a sprak ze dikwfila met hun oudate dochter Trien, de romige, te zwaar gebouwde vrouw, «raaraan 'allm fors waa, «elf» baar handen. (wordt verveiaB Na dia waak «riat Grietje ao ongeveer allee over de familie - - telde ae hear man op een zaterdagavond: „De joagan heet Jaap, net als zijn vader, die loe arbeider 1» op TezeL De man woont ia oen klein huisje in Den Hoorn. Realiseer je te .dat Lena die man als schumivader krijgt T Nooit, versta je t Het gebeurt niet." De volgend* morgen kreeg Lean deze jobetijding eveneens te horen. „En daar om kunnen je vader en ik niet toestaah, -*-* --f langer met die Jaap Witvliet 'ertei hem dat vanavond maar „Och kom,” anwoerdo hij luchtig. -Ze 2boerendochter, draait wel bU als se tot de ontdekking vergeet det niet Det die jongen niet wij- komt dat het ons menens is. Zo gaat het - toch altUdr* Lena schudde haar hoofd. ,J« kent moe der niet Jaap. Ze is *n Plas en alle Plassen zijn so koppig als muilezels. Als bot bij moeder Mnmaal „nee** is. blijft hst nee.** „Wat wil je danT* staat JeVak’enJn due tgdJte je overal Deénoods"onder een andere naam. Enne dan zorgen we er voor dat ae ene toe stemming moeten geven**. Jaap zag er niet veel beU in. ^Ue je moeder nu nee zegt zegt ae bot dan ook.” „Niet als we haar voör een voldongen feit stellen. Dan zal ee wei asceten ce- pttulermi” praat in raadsels. Ik snap jê ntet** Lena had ook iets van haar opvliegende moeder meegekregen. Ze koek haar vrijer nijdig aan en beet hem toe: „Een baby natuurlijk, idlootl Als die moet koeaen. houd je je gemak, Giep tngewerkt is vertrouwen, gaan «rij samen een beetje van het leven genieten. Om het geld hoeven we het niet te laten.” Willem vond, dat ztjn vrouw gelijk had. HU waa bij lange na niet meer de sterke vechtersbaas van vroeger, integendeel. *t Vooruitzicht in de nabUe toekomet gemakkelijker leven te kunnen leiden. r* - en kuste zUn vrouw. „Zullen wv dan een huwelUksreis maken samen? Ergens De politie kwam er zelfs aan te pas, maar Hilda trouwde op acht en twintigjarige leeftijd met Floor Kistemaker. een «lome :t boer, die onder AndUk«een gemengd be- drijf had en acht jaar ouder «ras als Hilda. Maar Mj waa rijk, pfeld rijpaarden, fokte ponnies en had een «lee van een Ameri kaanse «ragen. Kort na haar huarelük kreeg Jaap Bessel, een knecht bij Wiereke ruzie met de oude bass en nam z*n ont slag. HU vertrok naar het Noorden, «raar Mj door Floor Kistemaker op advies van zUn vrouw werd aangenomen. En binnen een half jaar was het een publiek geheim, dat Hilda zich met Jaap troostte als de boer met zün paarden weg «ras. b dat ge beurde nogal eens. Is dat ook mijn toekomst? Trouwen met een lelijke boer di7~bplkt vui de centen? En in t geniep vrijen met een of andsde knappe jongen? Maar dat sou ik nooit kunnen doen Ergens heb Ik toch arijn trots Ik zal Giep uit de weg lopen. En me wat hooghartiger voordoen. Nu Riek Blauwboer verloofd «ras met Frans Meijer, de buschauffeur, vriendschap getaand. Eigenlijk ha vriendin meer, doch omdat as kontakt had met haar naaste Griet stond op. M*n num is naar de stad. Ik zal u het bedrijf IMen i Nog diezelfde middag, nadat om teruggekeerd Waa, werd men hot met elkaar eens. hoewel het Willem maar ma tig beviel, dat zijn vrouw dit alles be disselde. Dat zei hU dan ook, toen Giep Nuvelder weer vertrokken was. Griet trok hem in haar stevige armen, drukte een lange zoen op z’n mond en zei op vóór haar doen ongewoon zachte toon: „Zeun, ik heb je getrouwd, omdat ik van Je houd, «n dat doe ik nog. Maar als ik zo zie, hoe je de laatzte jaren oud begint teRHrden, L passen. Die Giep Ujkt me oen flinke jon gen. JU doet geleidelijk aan een deel van je werk aan hem over en bepaal je enkel tot het houden van toericht Met andere woorden: Je hoeft binnenkort alleen maar- toe te kijken, of allee reilt en zeilt, zoals jij het «rilt En heb je eens zin om «rat te doen, dan pak je mee aan. Voor de rest begrepen zeun? Als en tee kunnen hem o we e' •139.-... dochter verplicht bent zal ik het je op nieuw leren." Dó zoodag «ras bedorven lp het gezin. Lena wee huilende naar haar kamer ge vlucht En Willem bromde tegen zUn vrouw. -Man», drijf het toch niet op de- spite A& ao Jiot to pakken beeft, «oe je er toch niks meer aan.** Do «alge, die Grietje bijstand was Toon, de achttienjarige soon, in alles twee drup pels water rijn moeder. Het prototype ven de trotse boerenzoon, die het niet in ztjn •-. hoofd sou krijgen aan te pappen seat andere daa boerendochters Kn die te het ariMtan al «alge maanden scharrelde met moedor, als «re moeten trouWen «rat kan dat schelen Je trouwt toch zeker met mij Ai als we Mer vandaan zijn -Maar ik ga niet weg uit Purmerend. Ik ben daar gok I Ik heb Mer een reuzebaan mot een hardstlkke moot loon. Dat gooi ik niet vort voor een link avontuurtje...” „O, noem je dat oen link avontuurtje Als je met je meisje er vandoor gaat Det deden de ridders vroeger ook. Dat - «varen tenminste kerels I Die durfden wat naar Amsterdam. ^O, dank Je wal --*- Je moeder n ■nitems tijd standverachO meer kan rijn. Overigens, se Met van de toren te blazen, want boer ztja is tegenwoordig ook Met mee zoveel biEonderi.” „O nee Bij Lena begon het boerenbloed te spreken. „Straks gs je de rollen., nog meer bent dan een boer.” Het duurde enkele weken, voor Grietje Keeeom geloofde, dat het inderdaad uit eras turn ah haar dochter on die Jaap Wtt- vHet De eerste paar dagen liep het meis je met roodbehuQda ogen In huls, maar geleidelijk aan scheen ze te berusten in het feit, dat se bot in haar «roede zelf had uitgemaakt. Griet zorgde lp'die weken voor afleiding. Als het werk op de boerderij hét toeliet, stapte se in haar auto en nam Lena mee '—2Daar «rinkelden de vrouwen, dronken ergens thee en gingen soms naar een bioecoop .als er een be- hoorlUke film «rerd gedraaid. Of ze reden zondagsmiddags, als bet eten gedaan «ras en er arbeiders waren om *s avonds te melken, met z*n drieén naar familieleden in de Beemster of verder. Tezelfder Ujd kwam er een stevige, be- kwame boerenzoon op het bedrijf, die als -• meesterknecht sougaan fungeren. Giep kvrsm uit Gelderland, was de middelste soon uit oen groot gezin, dat een betrek- keUjk kleine boerderij bewoonde’ «vaar- door Mj praktisch geen kans had om te eniger tijd zelf een bedrijfje te kunnen beginnen. Want geld «ras er niet. Vandaar, dat Mj de advertenties in „De Boerderij” ging nakljken en op enkele annonces schroef. HU bezocht een paar boerderijen, «raar men wel een boerenzoon kon ge bruiken. maar as stonden hem geen van allen aan. Daarom probeerde Mj het op een andere manier en plaatst zelf een advertentie, die hem enkele brieven op leverde. Daarvan waren er twee in Noord- bolland, dis hU wei op één dag ko»i be kijken. Duo meldde Mj aan beiden rijn komst De eerste «ras sen natte bedoening onder Zunderdorp, enkele kilometers bulten de boofdstad. Meteen had hü begrepen, dat Mor nog maar enige jaren geboord sou kunnen worden en dan sou de stad we) tot Mer uitgebreid zijn. Hij sag er geen brood in «n ari dat kort en bondig. Met de bus reed hij verder de provincie in en verzeild» in de Beemster bU Willem Keeeom. Binnen een half uur wist Mj, wie óp dess boerderU de baas was, na- meUjk de mollige boerin. BUna had Mj al besloten dok hier Met verder op in te gaan, tot Mj de dochter des huizee zag. de hoogblonde Lena Koes om. Ze liep bulten met een grote kater op haar arm, die ze onophoudelUk aaide Een knap ding. Als ik het zou kunnen.rooten. De boerin vertelde intussen, dat het werk haar man te swaar werd. „Ik wil, dat Mj het wat kalmer aan gaat doen en verscMl- lende dingen aan een betrouwbare kracht kan overlaten. Daarom schreef tk bp uw brief. Het 1» Mer een groot bedrijf. We gaan het straks samen bekijken. Dus er moet gewerkt worden. Maar we hebben op het ogenblik weer voldoende mensen terwUl we in de hooitijd «rel een paar losse krachten kunnen krijgen. Degen»: die Mer als mesterknecht komt te werken zal dus grotendeels de verantwoording op zich móeten nemen. Daarom heb Ik het listri oen .boerenzoon, omdat dl» van longsaf In het bedrijf sK - Giep Nuvelder hoorde de «roordenstroom nauwelUks HU keek voor rich uit het raam en zag enkel de dochter Een ra» paardje, constateerde Mj Als ik die voor me kan winnen, is m’n toekomst veilig oase oudste soon werkt mee, maar ■noot ever sok als aaaaadaa in aaUttaire* twoortde hU sta ik toeh rriii—rhrr mmeridng nssnsnds, dat Ik nog mog«B kimil—skm en van makaa MU L Dan sta tk voor 4e rest ven i helemaal ta bat ver boekje dit ia aiot de asetoedaT da* oe* betere?** op wist Jaap nM vota te aut- Jk be* *ag alUJd «e* easatac, dat M befte eesriber slot WW insiteiT «if aag R dat je vader uea* bw—ria sal Itebben. Wie la er efusalUk de boes bU jullie tteris t- broer. Die boor. Nee, snertknul Ze reikte portier en smeet zien I Nooit meer F* En toen de jongen haar stom van verbazing aanstaarde en geen aanstalten maakte om de auto te verlaten, greep se hem beet en duwde ham mat al haar kracht uit da «vagen. O«U|k trok ze het portier dicht, gitf «en y w - - --W I —V— V r dwenen. Die avond laat, toen Willem en kwamen uit Berkhout, aei Ik heb het uitgemaakt. Bedankt voor Je de wereld Hat meisje barstte In een senuwachtige hMlbui los on rende naar boven, naar haar kamer. Willam keek zUn dochter, van «rie bij zielsveel hield, hoofdschuddend na. En tot stjn vrouw aei Mj op bittere toon „Wet «rrouw, gefeliciteerd met je over winning. Hou JU Ié trsdttlss maar goéd hoog, hoor. Hot eerste resultaat heb je met je eigen ogen kunnen zien. En wat voor oen resultaat r Mot een booe naricht verliet MJ de ka ■mt. Griet stond enige Ujd voor rich uü ta staren. Tengssam kwam er oen glim lach op haar gezicht „Stn laten betijen.” zei ze zacht tegen zichaalf. „Dat komt allemaal «rel «roer goed met Lena. Mot een maand is ze er helasnaal ovsrhsen Ik kan toch geen eobsmwao* accepteren, wiens vader boe- er toch de achttienjarige aoon. til allee twee drup pels «sater zijn moeder. Het prototj de trote» boerenzoon, die het niet andsre dan boerendochters. En dte te het al enig» i-2-1—- ito Óstmir «ren oen grote boer In M* een aantal weken voorbij, er een soort gew heertte op de boerdsrtJ van riïügtell haar werk. Ondet haar móeder t*ïrï Jaap WttvUtt toe te rijden xing Grietje ao ongeveer en kerstmis, toen Willem en Griet met e Witvliet. Det «rer- -gg auto vertrokken waren naar familie V in Berkhout, stapte Lena in haar «regen tje en reed spoorslags naar de Zuiderweg. Jaap koek verbaasd op, toen hij haar sag uitatappen. HU liep naar de voordeur.'’ Toen ze tegenover elkaar stonden, gri ze gehust: „Kom meteen mee. Ik kan een paar uurtjes «reg. Ik héb oen plan.” Tervrijl ze de Zuiderweg Uitreden, legde Lena haar plan uit „Moeder geeft nooit haar toestemming** .begon „Dot staat als een paal so vast” Och kom,” anwoorde Mj luchtig. _Ze JJ wel bfi al» m tot de ontdekking 2t toch altijd?** Lena schudde haar hoofd. ^Je kent moe der Met Jaap. Ze is *n Plas en alle Plassen moeder éénmaal^nse** is. bUJRhst öaê? „Wat wil je dan F* „We gaan er van door. Ramon. JU ver- l‘„t - - --- - -- met hem,” werk krUgen. We gaan ergosu ver weg. schreeuwt Grietje, die zich hoe langer n. dat je nun baan toe gaat afmaakt Afgelopen, hebben .«rents je? 1 pot dienst Dat is derhalve ook oen overweging geweest dat ons sjulten Dat zal voorzichtig aangepakt moeten worden. HopelUk heeft se nog geen ver kering. Ik moest het Mer maar accepteren. De boerderU riet er goed uit de schuren eveneens en wat Ik van het vee heb ge zien, is ook niet slecht Giep schrok terug tot de werkeUjkheid. „Als het moet volgende week wet” it Willem Keee- dat je l uit onaa naam. JU bent een sar is geweest 1 tien vingers nat ka* komen?” Lans ken haar oren Met geloven. „Maar moeder, dat is toch vreseUjk ouderwets En «rat doet het er toe, dat Jup'i vader gewoon arbeider is Ik trouw toch Met met zUo Trader T ,4e trouwt- bel ©maal niet hoe meer opwindt „Ën Ik wil ook Met meer nebben, dat je naar bam toe gaat Je schrfjft hem eeb brief, «raarin je het - - - - wil het Met meer r- r- dst meen Ik I Als jtj dan Met meer «reet, «rat JU Ma boeren- Iwat bedoel je met volrton*» fott? Je praat In raadsels. Ik snap je Mot” Lena had ook iets van haar opvlle moeder meegekregen. Ze koek haar Mjdlg aam en beet hem_toe: „Een kan m'immers niet anders dan toestem ming geven T* Maar dit was Mot naar de ztn van Jaap Witvliet De jongen. <tte heel vaak uit een soort sport had geprobeerd, hoe ver Mj kon gaan mat de meisjea, waarmee hu korter of langer seharreida, wem het voorstel van het meisje, waarvan hij echt hield, met verontwaardiging van de Jiand. „Ik denk er Met aan.” gedecidoerd. „Waareehtjn al atot ao beet Mj je aan «req, tan MM geriei haar leven Nee, F leven Met moer in I maar in de twintigste eeuw moet leren Inzien, dat in deze geen beletsel hoeft zo hoog ztja is tegenwoordig ook Met mee zoveel bizonden.** „O nee Bij Lens begon het boerenbloed f 2. otndraaien en ga je bewaren, dat 1U bent dan een boer.” „In elk geval Met minder. Ik heb een in tellectueel vak. Daar moot je voor leren en aaMeg hebben. En liefhebberij. Mhar een koe melken, kan de eerste de beste stommeling.” Lena trapte zo hard op de rem, dat de «vielen blokkeerden en de wagen even slingerde, alvorens tot stilstand te koenen. Wit van woede beet ae bam toe„JU JU opgeblazen kikker wet «reet JU van bet boerenvak Nou Geen snars I Ik begin «rarempel te geloven, det moeder •nog gelijk heeft Als tk met apn plan kom, «raardoor «ra kunnen trouwen krabbel jij terug Mt angst voor een lelUk gericht Wat hab ik eigenlijk In je geries:-- Donder op, mfin wagen uit over hem heen naar net de deur open. „Er uit I Ik\vtl je Met meer hear atom van verbazing aanstaarde en C- -- -- verlaten, greep se hem beet en duwde hem met al l -- zodat Ml in de berm ven de „Loop maar terug naar huls, Ik wil ja Met meer sten 1 Nooit meer r* Geltjk trok se het portier dicht gaf een straal gas en was weldra Mt bot oog ver dwenen. Die avond laat toen Willem en Grietje terug kvramen Mt Berkhout, aei een bleke Lena ^e hebt je rin. moeder gDe fijnste jongen neb ik prijs moeten het Met «rilde ..Nou t voorgoed vim f jongen «ras mot een vriéndelijk Ze knikte terug en zei: Uk. ben Lena, de dochter. Dus u bent Gerrit Nu velder?” „Jawel, juffrouw. Maar Iedereen noemt me Giep, dat ben ik zo gewend.” Ze zag zUn handen groot en behaard. Zijn boeze- roen hing bU de hals half open «n^m zag. dat zUn bont zwart bedoeld was. HU Is sterk, begreep ze. Een arme boeren zoon, had moeder gezegd. Het waren altijd arme jongens die ze Interessant vond. „Dat juffrouw mag je wel weglaten, dat zUn wij Mer niet gewend. Zeg maar Lena." „Zoals je «rilt Lens". x Ze keek omlaag en zag zijn Meuwe klom pen. door het werk in de varkensstal al besmeurd. „Maak ze schoon,” asiaa.ee naar «rijsend. „voor Je koffie komt drin ken. Anders heb je het de eerste dag al aan de stok met moeder." ga tk «vat beter op je HU lachte. „Bedankt voor de tip. Lena. Dat is erg aardig van je.” ,Ue zult hier wel gauw thuis ztjn,” merkte ze luchtig op en liep door. Binnen een week «rist ze intulf: HU heeft ane oogje op me. Zo’n dwaas. Als moeder er maar Iets de lucht van krijgt schopt ze hem het «rf at Ik ben geen koetje voor jou, Giep. Ik ben bestemd voor een rijk» boerenzoon. Of-ie knap ia, doet er niet toe. Evenmin of Ik hem Interessant vind. Het zal mU wel het zo vergaan als Hilda Wiereke, die dolverliefd was op een schip- persknecht, die ze in Purtnerend tijdens HU was bU langs na Met meer de sterke Vooruitzicht In de nabije toekomst stond hem wel aan. HU begon te lachen i eens

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4