15. Flymo WIJ HISTOR Wij hebben heel veel soorten verrekijkers voor u in huis! 5.- kinder en badstof 10- A& 2.” ^5.” W4.9° STOFFEN SUPERIOR KT OPRUIM INGSVOORDEEL" TREVIRR IN. - MODIEUZE DESSINS (SeizoeM '6g) polcy I SCHOENEN VERVEN ALTIJD GOED G. Hoogstate VERKOOPSTER RADIO VAN DEN BROEK, Klokstraat 17, telefoon 7635, Goes I MIDDENSTANDSDIPLOMA „DE GORDIJNEN SPECIALIST” „DE GORDIJNEN SPECIALIST” Wegens opheffing gaan wij door mot GROTE KORTINGEN HOENSONS J 202en404 1 PRACHT REGEHMANTELS deze week 10 procent korting ;1 HARLEY DAVIDSON Ongeacht onderhoudstaat H.K. van Santé Goes, telefoon 50Ó0 Bakkerij VLEUGEL, enkele bekwame ii CHAUFFEURS Pik’s garagebedrijf, Goes SEIZOEN-OPRUIMIHG Schoenhandel W. Verburg I ïéDRUKTE KATOEN *wr snoep. DESSU4 CREPE COrON - AUK k uhi luniKstiNintinii 7-ni.MH GOES STOFFEN SUPER MARKT Het ZEER MOOIE Kwaliteit katoen SchihkmiOe eeihPMresRtHiir STOF PM M»mm 4] a Dor» SSiNS 00$ 1 129,95 i J' gidsiiiddiinaciime Heren en dames Hulp Inde huishouding 4 STOP ^Potl STOF FEU JARM 1964 1963 .Li 1963 1967 1965 a f Mevr. Sprenger v.' Dusseldorpatraat 27. zwevende A Reeds vanaf jf 9<W Kleuterhuls Dames en meisjes C. Dingemanse, Goes I I ff TOTALE LEEGVERKOOP Bi Spotprijzen De laatste koopjes voor de laagste prijzen W UMMA JRPOAJ mWWftWsWM Doet nu Uw voordeel de nieuwst» 4 GOES. WERKEUK GARRARD grammofoon 4 AUTOBEDRIJF SCHOUWENAAR TERMINUS - TERMINUS RESTAURANT TÉRMINUS TERMINUS UrrZENDBEDRIJF TERMINUS voor RECEPTIES en DINERS ZM»nN.V. SUEDE KLEDING lang» mantels 149,4$ - lAaS: 1962 1964 1964 1963 1963 1967 1965 1963 1964 1966 Wij hebben een ruime keuze vulpennen G. Vorheule g. Fa. G»lJon en L 1 *•- V O v OPTICIEN 4 i T ij. 1 f f0.50 r 4.55 - 4 dam als klassiek interieur I t 1 14. I Vraagt uitgebreide folder l; >4 AliïW® 1 Philip* haardroogkkbben NU f J»M Dorpsstraat 47, Wemeidingc, Stroom N.V.. Lange Kerk. UL 01188-11* latraat 11-11 Goes. 1 - - OFFICIEEL DEALER STOF pm JhpoH gevraagd voor 2 ft 3 halva dagen per waak 1965 Gaas PI o S I F Oak voer ba* s* jpaa aa 4 - repareren vaa ms maaier Kapelseweg 35, Kloatinga Telefoon 01100-8127 heeft U aan echte Goes, Papagaaistraat >4. telefoon 7966 Winkelervaring strikt noodzakelijk 3 Aanmelding: x Kastenjestraat 291 (tegenover Sparrenstraat) Telefoon 01100—6213 Hoek Lange Vorst Genzepoortstraat. Goes. Tel. 01100-7814. - k' O i V I R B E f M op alle Ploegstoffeo Boussac Aristo enz. Pracht coupons voor veel minder <&n de helft van de tjormale prijs Nieuwe coupons in terlenka venstervellen Esi<\ Wagens huwelijk van hot tegenwoordige net meisje voor 'o morgens OF WERKSTER gevraagd Mevr. Kwekkebiom Kamportooliestraat 46. GOES f 29.76 t 46.80 t 030 f 7.50 WENSBEDIENING - Gevraagd leerling of halfwas voor de bakkerij, en een jongen voor 's-zaterdags. eventueel iemand voor halve dagen aANZSFOGRTsnUATX soes. tel oiioo^zm Genzepoortstraat 9-13 GOES specialisten verkopen onze klanten de gaskonvektor met de grote PANORAMISCHE RUIT 4AA.AAA.AAA4 Hoge Uuruil.bedragen ge- HARMAN’S ven wtj U teAlg voor Uw v ..de wasmachine bij aan koop van 'n Philip*. Miele. Ij A EG of Candy wasauto- Imaat. Bstroom N.V.. Lange Kerk straat 11.17, Goes. (Eigen Technische Dienst) iMPORr tN (JOUW r-’.N SIF BAU GZHAC a Waarom zoveel verschillende types? Omdat het plezierig on belangrijk is te kunnen kiezen uit een grote kollektie. Een verrekijker koopt U maar ééns in Uw leven, nietwaar? En dan wilt U toch aker weten, df juiste te hebben geko zen. Wij kunnen U daarin adviseren. Het is ons vak. U hoeft alleen maar te zeggen waarvoor U hem wilt gebruiken voor vakantie of «port voor op hot water of in de bossen voor natuurstudie of jacht Komt U een» langs? Wij zullen U graag vrijblijvend van advies dienen. In Terlenka, Tergal en Poplin - I KW? Lange Vomtstraat 60 -..DE BEVELANDER" Donderdhg 1 augustus 19Ó8 Gesubsidieerde I.M.O. Middenstandsav^ndschool Lesgeld 80,— Twee lesavonden per week mst de gszsttlgs wsrmts vsn de kolenhaard van vroeger. Bezoek onze demonstraties wij ruimen alles op aan om zelf vast te stellen weer om u elleen bij de 202 en 404 ven Hoenson géén smerig bruin plefend heeft géén koude voeten géén hinderlijk geruis von p0Sjtier( L - o I.Gevraagd vóór spoedige indiensttreding J I of per 1 september a.s. To koop gevraagd WAAR koopt u 600 gram PATATES FRITES I grots pot APPELMQES an oon BRAADKUIKEN samoa 389? in KARMAN’S WENSBEDIENING voor baron: LangTVorst 83. Voor dames: Lange Verat 88, -■ 's-H. H.kinderonstr. 33 Goes. WINKELCOMBiNATIS^ Lokerse en van Damme Telefoon 380-346, 's-Gre'venpolder WAAR kooptu NYLON KOUSEN Inzomerkleur voor “maar 69 cent? In Demes Japonnen Dames pakjes Dames vesten Dames iwnpers okken Handschoenen Overgooiers van 34,50 nu f 23,50 Kleuter jasjes f 15,90 Jurkjes •- Slmca 1000 GLS 'Simca 1300 GL DAF 750 Renault 4*L (2 stuks) DAF 750, type 44 Fiat 850 ENKELE KOOrflES - ,4 Trabant a........-..;.........;,;............. 1966 Trabant. 1964 Opel .I........».....;/..;1956 bovenstaande wagens, cNe door Inrull wor den verkregen, worden onder onze vol ledige garantie verkocht ook ait|jd alle nieuwe Simca-modeOon voor oen proefrit aanwezig. Wemeldmge. Dorpsplein 6. tel. 394 Goes. Wijngaardstraat 62. tel. 5302 t HOTEL CAFE In alles een klasse apart t.o. Station GOES TZLXF. 01100-7501 Sokjes 0.95 -- Badstof sweaters Badpakjes Ó.50 enz. enz. Grote Markt 1.9 -’Goes Wij hebben nog vele koopjes voor U S»0»»»0»»SSOSOSSftft*»4*4J Transport- en verhuur onderneming X (Kota PANORAMISCHE H FIRMA KOOLE Lawastraat 6a. Kloetinge r telefoon 01100-6084 o. vraagt voor direkt. o Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres i de brander géén roeten géén kou bij de ramen als het hard vriest géén koude luchtstroom langs de vloer Vestjes, truitjes géén hele dag tegen saaie polo's witte gloeibtokken aanstaren Zoele de Hoenson mst dk RUIT is sr geen ander. Noch ^B in vormgeving noch in tech- niek. Wacht met kopen. Be- zoak eerst onze showroom. WteMsXaTvta'doerkcede Heeneeo dealers j - Greasier seer Zeelaad Gees. UI. SllOS-MéS Heeuen dealers Fa. Jac. Butler, bórpMtr. 20, C *s-Heer Arendskerke, telefoon 0110S-2M Fa. P. de Hond, Qorputr. 17, **-Hee ren hoek. tel. 01106-400 b.g.g. 401 Fa. C. de Jon«e fltatloneweg 1 Hdlhk»OMNbA»e tel. 0U0S-J10 Ganzepoortetraid^6 doe», Fa. M. LeenpoeL Veerwes Kamperland, tel. S1107-M Fe. B, Meeuwssa Zn., Hootdweg 14-18, Rilland, teL 01115-244-24S Fa. H. Oele, Kanaalstraat 0, HaaeweerW W. «1180-1*44 Fa. J. M. van Weele, taaaaaaaaaaoaaaa—ae SChOOl** reeds vanaf 2.95 Boekhandel v.h. Ei«. J. H. Nonnekes Papegaeistreat 6, Goes dMKMü laaaassaoaaaoaaooaae VW. Kever met schulfdak, 2200 km VW, 1200 km -Opel, 1700 km, 2-dours Opel 1700 km, 2 deurs Daf, 2 kleuren NSU Prins 4 Fiat, 1100 km Fiat Familiale, 1800 km Autobianchi Primula, 1600 km f>KW F 102 DKW Junior .....i Ford Consul Stationcar Ford 12. M T.S. met schuifdak Peugeot 403, diesel en benzine vanaf. 1962 tot en met 1964 Peugeot 404 1964 *65 M. A. dé Ruyterlaan 35, telefoon 6588 Voor verkoop zaterdags tot 17 uur geopend 1 Vélen profiteerden reeds van de koopjes p in onze ’-. i Zorg dat u er ook bij bent rea»oseeoeesee»»eooeae»eaft adsseeeesee Gevraagd l»»rling- v»rkoopster S-daagee werkweek 1—g- Vorststrast 62. Goes teL 6823 b.g.g. 6247 Hetanca broekjes f 6,50 géén afbladderen én ver- x kleuren van de lak géén sterke vervuiling van de brander U kunt vrij binnenlopen in Begrijpt u nu waarom wtj, als ervaren verwarmlngsspe cialisten onze klanten «een zogenaamde Oudhollandse of namaak-antieke gaskonvektor verkopen (Imitaties vervelen -immers gauw). Maar de mo- •d Grote Markt 1.9 - Goes d dame 202 en 404 van Hoen- um» ..-i- wmt tl ton, die zowel in een mo- patsen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2