BEKENDMAKING EN DE FINALE u Fa. AFWEZIG r sla mr slag .0 Nu nogH| lagere prijzen F BAAYENS <uU!PTIEK IN ONZE PRIJZENSLAG.... PLOI/VIERS SCHOENHANDEL “Uffi rAAnrZTZauV iHrnj •OEE. GANZEFOORTSTWAAT 11 ZOMEPOPPUIMlNfi I IffiSIIOBBWEM HeririkM arros8.-bouw vraagt tiaaeniM leerlisg- 'naMnsia rf muss* 6. T. UE,' chirsrg I Fa. i «rijstands WONING indien gewenst met garage on magsïijn H.D2. i ’t Ziet er kesrig sit! BfffEBWMNZIN, PITMANSCHOOL Isstor I I IN ONZE DE BEVELANDER" Donderdag 1 augustus 19M r 7' r t J V Ges fiftt F*' iseoss vanaf woensdag Te huur ruime Aa 3 Adverte wöensd Een mot AanmeMeg vMr 18 aug re inlietotta «Sa. AFWEZIG .«aa 5 U«. 26 augustus .-r L Kor tok Te koop: CitroSns 2 C.V.’s eendjes 1966 met radio. 1964 luxe. voor zorgvuldige huid behandeling? ENDOCM. NACHTCRÈME Een o behoo Daaroi plaats M. J» de Bruin CHIRURG VAKANTIE F. J. Visser huidarts. TemetutEn I I d k .SpÉ veto binken Ti’ 4.' Wage 4H t 1 Huls te Goes Woonhuis te Kapalle TandtochtdctM J.P. A. Röesel litthf dinsdag van 10 tot INI De prakt* wordt waargenomen door H. Snijders, ctorirg. en ie'te bereiken onder tol. ne 01100- 7884 Of to MM St Jeonna stakenhuis verlovingsringen ‘t Klootinge. Marktveld 3. tof. 0110040M KOMT U ÉÉNS PASSEN BIJ voer f ijan -f tagf Ultg I Fa.( Voor Talel I b.g c I Giro: Caf< „Dl Woiphr De hok van hei 's-Gravsnpoldsrsswog 31dlrskt ts sanvssr- doR. tol. 01103-341 MU*IR •tvöW» tarttal SPRAY, MIMO SPRAY of 2 döos MIMO FRESH met gratis pak MIMOSEPT? KARMAN’S 0 WBNSBEDIENING - C vandaag nog een flscA --v -bij: hoogesteger «i» r Z- Kinder mous- Inlichtlngsn G. ten Voord*, Pstljnwsg 98, Goes Tol. 01100-7897. Wogons vakantie gesloten Fn. M. I. Hulzor Booeewaldo 3ft, 'e-Gravenpolder telefoon 01103-305 oppertjt hwelier Hmloger 4 aug. tot woensdag 21 augustus 196S Dat kunt U zien als U Uw bril komt halon. Fa. K. «I van Son A Zn, dolen U mede, dat zij geopend hebben een geheel nieuw bedrijf In oud papier eit metalen mot oen vloeroppervlakte van 2000m2 aan het Havenlndugtrie- torrota. Havenweg no. It In Goto. Unk« to weg In Hout handel van R.eeen KARMAN’S WENSBEDIENING - Leverbaar 13 augustus 11 weekse hennen 4,30 S T?hL*2'*' IteMpon 0110D8307 1,35 Franco thuie A.vsn Doorn Zomeretraet 27. - EMewoutsdijk Reparatie van Loutee de CoUgnytaan 21. Goee ketotoa harteltjk Ank. Triplu .‘.7'1tU11 I** Te koop met standplaats tot einde seizoen of te huur vanof 3 eug. a.s. op camping bij boe en zee - op Walcheren: 4 pers, tourcaravan met ruime voortent 14 augustus a.s. begint de Nieuwe cursus voor hot l! PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J TeKap^lu In prima stoet ven onderhoud - 1 oktober leeg te agavaardon T« Htolnkenszand garage aaa do Schongeetraat MAKELAARSKANTOOR DE BLAEY *P^‘“ P* Stroom N.V., Langs Kerk, straat 11-17, Goee. Maar hos, tot In de puntjes op* het aUemauwkeurigst de zorg geweest Is die ef aan werd besteed? ast ziet U niet. Dat garandeert U onze naarn. ervaring en vaktechnische kennis. 7 Aanmeldan vanaf heden aan de schoot of telefonisch odder nummer 011301355; toeoaaeeooeoooooeooeoooeeeeeo'Ofooeeooesessngeooogoooeo U Middelburgsestr. 6. Goes 7 Een lap stof bewaren. WePJ^iJUSÏÏdV^ moot men met die over G. C. de Jager Buys Bollotstraat 10 i straat 7, Óös6 .di. 01100 6008 8CHU” ZAT i' T4GM4 Niet alleen 5 vessen verliezen hun haren helaas mensen ook voorkom dh met Ford Taunus 17M, kooopje. Ford Consul 1960. Tevsns nog auto- buxsn Ohteur. Pffr 4.900,— Shall sarvlcs-station p. M. de Jonge Patijnwsg 100, Goes Tal. 01100-5508-7050 WAAR f' 4 koopt u- Ook'a maandags OEOMND eeeoooeoeooogoegeeepgoeeoee»»»»»»»» GOES ts.kóói».^';^ kleine woning gelegen 's-H H.kindfc rendljk 43, Waar koopt u r TL W 1 Waeehele van ■r a NU ■A J f? i Goes, telefoon 7»K A 1 SB -*■ Unilux MóSstmis i. De speciaalzaak voor Uw BRIL ■fi H l V. t T* regsringen «AA A hi lonql -WtoMMBS’ v m n r>W 4 nodi< ial de consument zich afvrsgen? van Erkend elektrisch SCHOORSTEENVEGER ->■ Op alle AaJBe jrj'-' bM.Ts erf aan Se Ktetae Kade M te Oase. «rut LM are. Ontruimd te aanvaarden ulterttJk 15 oktober 1SM. be houdens toestemming ven B. MMd vear Oeot-X.-Dd». dralon dekena en IS* L7_7‘ ze week. Franse - Kwadondamme TeL 011MJM. keraook recht van de AAAAAAAAAAAAAAAAAA Notaris Ven Dissel to Goes nJ ten voraoeke van te beer A..ptrrRa to Goes t w- •V to bergen, «nat bat gevels hiervan to, dat er htjëimiter enaanoototoe vannen to de oto< knot en Notaris 3. C. Kram to Ka pel*. ie voornemens op Monde jaame Fa. Voorst Na 6 a X. Leliest w* -1- Te koe mer Rap MEMEtotoÉtoto Goot TvdSib'i kl gordijnen t lito. Eenpersóoas per Oanaapoortetrast IS, m a. d. rnyterli teiLeueo-Teee. Franse Kvradendamme. 1 Deze week de laatste week 10 korting op allo manufacturen, ook op Hol- landia ondergoed en Beva. werkkleding. Textielhandel P. Franse - Kwadendamaae. TeL 0110LSM. kW Bane van adres voor het ven taobels. 1 -► PMllps UiSri straat 11-17, Goes. Goes, telefoon ISIS, ïtsaisi*"” Ganaepoortstraat 1«, Goee. tafadoen ISIS. '1 Opruiming van flanellen VERQSOL lakens, tvreepereoons geruit, pestoEtotan, gestreept on wit, zware kwaliteit per twee st. f :i“ stuks f Textielhandel Goes, telefoon 7S1S. F. Franse - Kwadondamme TeL OlieLMO. -iGoes. Telefoon 0070. f^rtodE** hcioetinge. Kindêthemdjes en - fc p. et Heren «M ■e-slips l.SB p. «t. Nylons van van S Lm. 10 angnetoo r 'e i istrGoes Tri 505 UI T U kunt bij ons terecht zowel met grote alt klein, partijen oud papier en metalen f af; Grote partijen oud papier door verenigingen ingezameld wordt met eigen wagona opgehaald, Indian goed gebundeld tegen een goede marktprijs, door geheel Zeeland Om bedril Ie poopead van *e Merpeto 7.SÓ tot *a avoede 18.00 wr Tol af o oa haateer 6018, b.g.g. SS22 tSGOSOOM V Ook gouden tand Waar U ap kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38. Goes 4 auguetue hopen wij onze M-jarige echtvereniging te Waren J. M. LockoNIr C. A. Lockofeir-Hootsmane Gelegenheid tot feliciteren van 3-5 sur in de Landbouw Grote Markt Goot ^jertg nuwsltJk zeggen teeellie. vrienden en be. A. RANSS T. JANSB. VRRMBU1XN zaterdags en zaterdag ie aug. tolkene ven 34 uur en maan- das S gmsuetue van T-S uur Het woentarie to bek. toost. B. en W. op gebruik to aan vaarden oeaotreeks okt 1SSS. De beegapeard beplant met ptaL SM appel- en perebo- men to m betaling dadelijk op gebruik to aanvaarden. Bet pereiei to ook uit de hand koop. Nadere inlichtingen ton kan tore van genoemde notaris (taL eilgS-lMT) i: Lg.st^. brom- ocky. ICoeaelztr. ,jht- -► Hana van Hove voor üw kook- en verwarminge- toeetellen. Tulpstraat M. ->■ Philips draagbare radio’s et*D^ÜJstroom KV..' Lange Kerk. -4 n-17. Goes. -> Ham van Hove voor Uw kook- en verwarmlnge- bij de fletoempecialtot Jere- Step-in» LSS. Koraelet» tijde, toestellen. Tulpstraat M. nüasoe. Goes. - Jlflk 1LS6. iGoee, Telefoon ttm. btj de laatste EEG-btjeenkomet niet min der dan voorlopig miljard werd uit getrokken Waarachijulijk aal dit nog veel genomen. En dat gaard a. d. Steenweg U. Voondan van ges, .electrtct- tott en watarMding Bezichtiging op dinsdag SS f- 11 to saterdag S augustus *H ven KM tot KSO uur. Biljetten in te leveren ten kantore van de notaris, vdóe «L.0» -IMS. a Philipe driekopjcheer. - Te koop: tafels, stoelen, kasten enz. enz. SL Jacob- rtraat K Oeee.^-, 4 t fa r -> Dat is opruiming: stoelen met dralon stof v. f SL— v. f 40.—. Stoelen mat skal van f 72.— voor f 67,—. Woning, inrichting Franse - Kwaden. Ganaepoortst>ae£ IS. damme. -*■ Dat is opruiming: teak. houten linnenkasten van onverkoopbare boter, want de opgeelagen •e in de dure koeïhüizen-öpgèêïege Betaalt de consument hot niet la de 1 7 ,rf zM koopt, dan betalen de i- - n do aangesloten EEG-lenden wel in de vorm van apeciato bijdragen. Weerveer nu Het -el menige vrouw wei eené overkó men. dat zij plotseling tiger oen touk lapje oploopt, waar te zijner ttjd wr. een aardig jurkje van te maken te. Het IMpje wordt gekocht, maar we haaaen voorlopig neg aiet aam maken toe. I Wroet dan niet' zo onverstandig em de -► Philipe haardroogkeppen ’ISUffltw ia. straat 11-17, Goes. -► Te koop: Kreidler Florett sent. *g6. kleur grijs, weinig gelopen, vraagprijs f 4M.— TT- A. Stoenpoor to to Kruiningen te voorn» mem tan verzoeke van de erven van de hoer P. Bruyazeel bij inschrijving Ir verkopen: RRT WOONHV13 met schuurtje, nlseenhut. erf M boomgaard Zdutewee te Kruiningen. sectie I. nr HOL groot M aren 10 een. ttaram AMtowerdtog: het huto dadelijk na bete Mag der kooppenningen, be houdene toestemming en W.. A boomgaard na roven ooget iets. in overleg met Ar. I. Schrler, Hoofctatr. 67. KrwL ntngm. tel (11M.1SML vwren^^tj genoemde notaris, ulterltjk 13 augustus ISA woeaadag 14 augustus a^. des voormiddag» U uur ia Betel jta Zwoenw Lv.v. A erven van dhr. P. Cv.*. Kttyl. puHtak to verkopen haSwwtotafo aan A Mmd- etoA ML weel S m M to Bete toeeL B. ea w. ep g». tand^to aanvaarden na be- g°»d Inkomen. slagen worden in dure koelhuizen, waar- - - gat M „dat ver- koet? de -KBG hebben zich ■broken en men heeft' Ie geit te sparen, hoe- krijgt, dat men meer Vagen bu.aile weoreometendighoden Kloetinge Telefoon 01100-521F g - Ben je 10 jaar of oudei ga je nu vta school affl Wü je later werkelijk let» 5 3 waar je je hele to- - ven plezier van hebtt Wti |f 076.— voor f T35.—JFoulng. leidM^jo^op tet^voUrord Je wastent goed en de rato l*> Terrëke. kosten worden Itetarfd. Heq - te prettig werken bij weir* N.V. Oostsingel .1, Goes, taL 0110Q-7glL TE KOOP: Rat hgranhato KatopertaoMtotraa t 38 Vraagprije f 36 000 A dP eiwsigta—Iiilngiii bmiwjaar 1884 Pwtotraat 17 - Vraggpdto 2A080.— WMom dg ZwQgoretregt II Vraagprijs f 38.000.— 000 Miljoen pakjes In de keelhatoea maar de prijs van 4e beter stijgt! De consument is de dope vaa d, aserk- wasrdigste manipelaties la EBG-verbead. Het te reed» jarenlang voorzien en er wordt ook al jarenlang aan gewerkt, maar de regeling van de zuivelmarkt in JUEG- verband was en 1» een bijzonder moeilijke zaak, die nu leidt tot bijzonder merk waardige manipulaties, die strijdig zijn met elke normale ganr van zaken en waaarvan de consument de dupe wqydL De feiten zijn bijzonder eenvoudig, ook al is de eigenlijke materie zeer ingewikkeld. Doordat de boeren een gegarandeerrde goede melkprij» ontvangen, bestaat er veel belangstelling voor de melkproduk- tie, Stat als gevolg, dat er in wezen te- voet wordt geproduceerd. Dat teveel sten we als een deel opslaan als beter in A koelhuis* en Agr kijkt de SSG nu al tegen een enorme berg van niet mtnAr dan SD*n go» rnüjoen pakjes aan, dto M«n Met kan V^kapen, torwtjl er daar de overproductie nog steeA meer boter Mj- Toch neemt dit alles niet weg, dat bij voorbeeld in ons land, ais gevolg van de nieuwe overeenkomsten in UG-verband, Voor de leek consument te At natuurlijk' oen becpotteUjke gang van zaken, want gedachtig to normale gang van zaken vgn vraag en aanbod, zou men verwachten, dat Hj een dergelijke onverkoopbare voorraad, A prijzen zouden zakken om althans voor een deel van die voorreed te verkopen. Neen, dat gebeurt atatl De welgaan A 4a petje wordt hoger. - A boeren^laa A wat nog mooier to, indiraet betaalt A spaerd. consument nog veel meer vopr deaotfte boter wordF strads"düürdeC Aoè langer ■e ia A duro koelhuizen npgeelM«n Hgt •n bot geld moet ergens vandaan komen. Betaalt .A consument het niet In te vorm ven te prijs van het pakje boter dat hM fjg f44 -a-a-F a_._ZZ2? vtn Istroom N.V., Lange Kerk, straat 11-17, Goes. Kigen ntatetoeba Disast door na. BCUAIR Stopt baaraltval en reoa haargroei Geeft dto geroete glee» eea ew beer SfAclool veer deems met voretevigleg eg toJbereg Lang» Vorststraat 8. Goot Aktfvoer da werking van hot grammofoons ran S NU voor t ito*—SPECiAALSHAMPOO Lange 2,35) vanaf heden weer heerhikhaap voor J bruiloften, diners, feest l j avonden enz. <4 lapje wordt f, voorippig nog der dan voorlopig /3*/« miljard werd ult- te weinig zijn, maar daarover zsl later oen beelf - - - ia ons I Waarvoor is ai dit ingewikkelde gedoe Wel wanneer men de gehele gang zaken liet verlopen zoals dat eigenlijk hoorde in de vorm van vraag en aanbod, dan zouden de boeren 'voor al bun werk nauwelijks tets ontvangen. Daar schuilt hei probleem, te .1 lamstee ook te boe ren graag een redelijk Inkomen willen hebben en daar evenals de andere wer- bebben. zien te rege- om de om ae ooerwB rninunumBraMn *e met beeesgaaed Sobere Wstarto 3. C. Kram te Ka- paBn te rearemeeea op Ao- teoteg angnataa M. doe 7 voeem. U mzr te Catt te Pree Lv.v. Mevr. 3. te Pree- i, vee wmagia. publiek te ver- ^CTwvoetam met bewtee toste htopeeltok oe boem Moot SaUnwaaprijBl Op die manier heeft de hardwerkende boer een goed inkomen, asaar er ont staat een overproduktie, want de con sumenten nemen tegen C- ,- ecg maar een bopaaMa hoevatl Shorten tere boter, dte laage tfld opgë- door die boter elke dag kocht to, nog meer geld De ministers hier toet hoofd getracht te kot ladruk i te consumenten heeft go- De boeren, vooral die in Frankrijk nogal Snel bereid opstandig te worden on eek te bomen in BeigUi en Nederland kondigden reeds aan, dat Nj Mot het kind vaa te rekening wensten te worden. Duo werd te n—eniilge consument toet alacht- rffea. Uiteraard is te gehele sulvelkweotlo een geer moeilijke zaak, maar men ontkomt niA aan te indruk. At er merkwaardig wordt gehanSoM. X Dat te pao XhtonksteBen van T«».- voor minnen Iff #45.—Bankstellen van ven pit llnrichtlng Franse - Kwaden- Mg: T Idamme. •J-a- Rotanstoelen tijdens de opruiming voomde helft van te prijs. Woninginrichting Franse Kwadendsmme. Philips draaitop stofzuL SJ" -V— Stroom N,V-, Lange Kerk, broekjes M ct i straat 11-17. Goes. SnS^Jed IM J siipe ijg n. r -► Bianchi dames- of heren- 2 st voer LM fietsen met lamp, slot - en u -Z,r. - jasbeechermer slechts f 1M,— een goed merk A p. p. dij Q“ miasse. Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16