Va ca ntiesl uiting GRATIS TANKER 12 rr^no _K RUIL NU IN VOOR EEN NIEUWE PHILISHAVE*:< >20- 15.- O O O® a I B 'I I! 3r?<ju|i t|m 12 augustus 3 maanden 3 dagen KRËIDLER Kipsakm Maison Berty’ Parfumerie Lange Kerkstraat 40, Goes, tol. 7988 LEERUNG- HANBZETTEB Fa. Drukkerij „Be Phoenix” T' r Middelbare ■b o p DRUKKER ZUN IS ELKE DAG WEER NIEU W ci Is plaats voor een 62,50 voor 10 volle area Autorijschool „ATLAS” n DE BEVËLANDEN Spaar bij de NMS m t Wl J. Jeremiasse - §oes AVONTUUR t en Zn. Donderdag T sagestas 1MB Doné I V I l( re UWDKAUKR t; K:' F V yerssa* Lange Kerkstraat 11-17 Goes TeLOUOO-5855 l NEDEMANDSCHE MDOSBTANM SPAARBANK e d 6 Tel. 01130-1441 T«l. 01100-8371 a r Tel. 01103- 393 Tel. 01100-7923 Tel. 01103- 223 Tel. 01100-8132 Tel. 01100-8127 Tel.' 01106- 349 Tel. 01198 241 Ga ♦peeoeoopooooooooooooooooooooooeooi Orgelconcer Folks Asma (W) Ni: I'1 Li BOOT-TRAILER •aflpeboden. vierwielig, voor groot jacht, ook geochikt voor watertank in landbouw, zeer biNijk. Geersdljkoewog 19, Goeradük. - IP I t Fa. Reijerse «ïaa-saa 'I 15 Bevelanden rijscholen zijn allen Vamor gediplomeerd (de enigstwettelijke erkenning voor vak manschap) i Opleiding voor alle rijbewijzen dus »..t* jw00oo»0ooeoooooooeoeoooooo»oooo» Haadetavondschool >ua’^ w tank DEA pro ^jrijt Sténge 2 - zd j Hst bemschssrapparMERMtrands scheerhoofden. tw voor de laagst» prijs h onz» groots» inruBacds. Neem'aPhiips PhMwv» 3 voor enailer, zectnar m gpopdWr scheten, rand»r echral» hurl Neem de echeerproef c. ea«é*iMf apparaat in txi 'ï- t V IVeer eee «eer apart aa mooi bnddeboeket 3- M 5* Jarig» cursus l' I t i' I' ex .'v t- HANSWEERT: l HEINKENSZAND: C. 1 P. J. Geelhoed. I KRABSENDUKE: NIEUW DORP: II t Alle Verankeringan ys? Voorstad 24. Goes. tel 01100A618 i’ E e t Bestaat het volgens jou niet meert Is hot alleen nog meer te beleven op de televisie of In de bioscoop? Zou je alleen al voor hot grote A J. Nieuwenhuize, Dorpeetraet 146 i Oosten, Oude Rijksweg 99 Zunderen,. Wijk de fr wacht Voo» al Uw zakonjk drukwerk PA. MUKURM.SS PHMNOP Hoer C. Abrahamse, Oudé Koudekerkseweg 68, telefoon 2338. d Inlichtingen omtrent verdere plaatsingamogelijk heden kunnen worden verkregen bij j Sokretartaat Dlstrikt Zeeland, Markt 12, Axel Gerot Kerk Seroooke Donderdag 8 aug 'S uur n.m. -■ S£ OUDELANDE- DRIEWEGEN: MUAND-SATH Philip I' Phtlishetve 3 dc Luxe; mruilpreniie Philips Phihsheive 3 Sppci.i’ mr nilprrmif ollehaerCl. waarin U gegarandeerd) i'. Wie aan oHahaenf koopt, koopt del mast verkochte. De Hoenaon olie- taard met gerichte warmte. De enige r.T? goedkope huWsrandolie kunt stoken, zonder last van roeten, gepruttel an allo mogeüjka luchtjee. Ogieidtogee voer handel, bedrijf en admtaiatrede Diploma's met vrijstelling Middenstandsexamen Opleiding voor diploma Nederlandse Handels o' correspondentie Inbegrepen. Mot diploma Ulo of Detailhandolsvakschool J J plaatsing in de 4e klos. J Inlichtingen on aenmeldingen bij voorkeur echrif- telijk In verband met vakantie bij de diroktour, dé J k 'i- o Fa. Wed. A. Haam A Zi 'a-Heenmhoek. telefoon Olll eiUO-KH Fa. J. Hundersmarck Zn., Sigultaedljk dendamma, telefoon 01104-300 zo'n honderd jaar eerder geloeid willen hebben? o Och kom. Goed er worden indoe. - daad geen bemanningen moer gezocht voor china-clippers maar daarom bestaat het heus nog wol: net grote avontuur. En hetlanoua niet zo, dat je alleen maar het oen of andere „stomme boontje'' moet gaan zoeken. Voer oen keréi van IS of 16 jaar, die zeven Men sen heeft doorlopen en niet meer eerplicbtig is, bestest er heus nog wel meer don dat „stomme baantje. Avontuur is er echt nog wel te vinden. Als drukker bij voorbeeld. Meester te zijn over de jouw toevertrouwde, razend snelle drukpers, die elke secon de je volle aandacht opeist on die door jouw vakmanschep duizen den druks per uur mookt Dot ie een fijn vak voor oen moderne jonge kerel, die nog iets voelt voer avontuur en spanning. Interesse? Knip deze advertentie uit en stap er mee naar oen drukkerij, of informeer eens bij onderstaond adres, waar'je alles over de op leiding en het fikse loon kunt vragen. Je zult eis je er wat moer van weet; toe moeten geven, in» derdaad ja: WAARDE: WEMELDINGE: ^patoM*^ "A4 Uw NMS-agent vertelt u graag allee over deze aantrwkkelljlca spaarmogelijkheden. Bovendien geeft hjj ƒ3.- cadeeu ele eerste Meg op uw NMS-epaarboekje. B| M. de Melj, Ooststr. 9 Mej. S. A. Contant Onderstaande Rijbewijs A: motor on scooter Rijbewijs B-E personen (schakol)auto ofDaf Rijbewijs C-E: vrachtwagen Rijbewijs D-E bus A. Bauer, Krulningen L. van Damme, Goes A. Dees, Kortgene A. den Dekker. ’s-GravenpoMer J. Franke. Kloetinge J. den Herder, ’s-Gravenpolder X ven Hese, Goes - G. Hoogatrate, Kloetinge C. Janae, Heinkenszand S de Witte, Wolphaartsdijk Levering geMhledt uitsluitend vla de erkende Heensea dealers Grassier veer Zeeland Masseo Zoon N.V. Oese. telefaen 01100-5144 BOKN8ON DBAUaS d. Berge, Dorpdpleto 11, NleuwArp, tel. V Pr. Hendrikstraat 3, I1 n^F7^^echtê?'Hoc<dstimt 4S, Ovmaude, taL b 33, Kwa- I Fa. C. van Uare A Zn., Papeweg 40, WoMaartadijk, 11 l telefoon 01136-300 j 1 Techn. Bureau Valburg, Voorstraat 32, CsUjnsplaat, 11 telefoon O110O-343-3N zaMDDW*">’ xerrkx* -,ïï| - Vervolg- en losse lessen 9,J0 J rllIcS U wordt gehaald en gebracht Wü lessen met NSU 1004 L Elke week theorie-les met kleurandla'a Wij geven een systematische rijopleiding u JuUanastraat 34. Hansweert, teL 41130-1434 Vincent van Ge01aaa 31. VUesingen. teL 41144-3331 g:.: KRUININGEN: ig: LEWEDORP: 3ES BORMELE: COUMRPLAAT: Hev4laarstr4at 6 ’4-GRAVENPOLDER: A44. knt. C Hoogor- helde 4 Zn. Goeeoetraatweg 13 :=:gs Y. Kulpere, Schoolstraat 26 S.<: feï 's-H. ARENDSKERKE:M. v. Oosten, Oude Rijksweg 99 'e-HEERENNOEK A. v. Zunderen,. iï;:-:- Willibrordusstraat 26 SS S:::: HEINKENSZAND: C. v. Baaien. S& Julianestraet 13 Sg SS KAMPERLAND: P. J. Geelhoed. «8 - Noordstraat 22 SS: |:j;: KAPEUX C. J. Hulasoon,. V. d. Biltlaan 43 SS KORTGENE: G. Blankenstijn, Hoofdstraat 23 gS J. Nieuwenhuize, Dorpsstraat 146 SS J. Klap, HbOfdatr. 32 Bemiddelingskantoor Alfa, Scholdostraat 14 J. Hommes, wS Havenweg 18a SS C. de Beste, Venderbijlparkstr. 19 jy?: J. Moerland. $S: Valkeniaeeweg 22 SS Jb Kola. Hoofdetr. 20 :.S$ W. Hamelink, - Dorpsatr 47 WOLPHAARTSDUK: A. J. Caan. SS Molenweg 11 2$ S. Herthoorn, k Willem Zelloweg 33. Goes ^.Telefoon 01100-6120 b Op verzoek voorlichting een huis

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12