L. C. van der Weele I QUICK SHOP koopjes holen I DOE UW VOORDEEL GA OOK NAAR HRWFHSBBANK 8RAARBANKEN ALLE BANKZAKEN VERNIEUWDE ia. TEGENOVER ZOWEL IN WONINGTEXT Zie onze etalages Lm. a.s. ZATERDAG kunt 8 nog profiteren van onze L ALS IN MEUBELEN STERK VERLAAGDE PRL TERLENKA JUMPERS I NU 10,00 DYNAMIEK id! HN 1 4 iit... is ie leriekte nieiwreiil|iif Irt „DE BEVELANDER Damesmode LANGE KERKSTRAAT 14, TEL. 01100-6903, GOES Vorlovlngs kaartjes ,De Phoenix1 'V - - M3 Umss VuMaM MM MMms ftUOMMB -r Snel- en nleuwrelnlglng In 24 uren 19,95, 18,95 «n 16,95 MNte. K.rfc- NOG STEEDS KUNT U VELE INTERESSANTE MIDDELBURG Ki lijke leningen, enz. De Raiffeisenbank is goed voor uw fdd... il uw geld. ding remmgan op grote sdhad de Pjwde- tractie cn handenarbeid. Sikkel en xelfbinder hebben reeds Lang plaats moeten maken voor de combine. - ■X I IwFk8 I ■sla Balffriembank ondersteunt de 8 Door daar te ®jn waar zij móet I P zijn. In steden en in dorpep. Op het platte* U 1/ E land en temidden van het industricgewcld. m 110-000 Zeeuwen maken reeds gebrtrik vas 1/ fl D L ILI de diensten van de Raiffeisenbank. Zij spaar- V 1> I 11 IB den 500 miljoen gulden bij 135 Zeeuwse vestigingen, openden rekeningen, lieten hun salaris via de Raiffeisenbank uit- •fi overtuigt u binnen In onze zaken naar kwali teit en..... naar onze prijzen welke werkelijk niet aaitoapoDzUn v. nT a Goes tussen GROTE SORTERING Suede en nappa kleding aan speciale prijzen. agimiddags t I--' -* IS I I, n.v I. i V i. WOMNGTE^Se^ MlUnMN j 4 80.— so,— left U DfTIE- i l«r j speciale aanbiedingen in mooie dessins en vlotte modellen, van (El««n ustut 18GS 'a Manpdaj QCOPWND Donderdag 1 augustus i960 ^^**^**^A*AAAAA^WWWWVWWW¥VVVVVVVVVVW Nteuwe Sur*, tetofeoe 01180-381^^. niet na te apen Meubelhuis „Renaissance" VLISSINGEN v AFDELING WOMNGTEXT1EL BsHamypark 46-48, teMMR 811844310 AFDELING MEUBELEN WMrsIcsntrvm Laags Zslke, tel. 01184-3144 -. BO.-, 30,— 50,— *4 Onsa agantachapp*» te; Kapalle J. H. C. Poley, Blnailns»-tr—48 Geea Testtelh. Meulbroek. X* KerkaUaat Yarwke Textielhandel 8noep-van WilMgen, Noordzandatraat S. WemeldlnseW. P. Weetatrate. Wilhelminaatraat SS. WelfaartadUkTextielhandel C. MkMeerd, Kerkatraat 48 •- Hanaweert Textielhandel Bocaert, 1. Geer. '«-Heer AreadAésteDrogleterij D. me der Maale en Zn.. Kerlcring S. b

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11