het fic/fatpafets fl no nto lootings 127 KWsiMKif handige meisjes &oko L chauffeur: het (zeer voordelige) einde van een opruiming! ARNBERG N.V Moeders, Grace) us -1 - GEZELLIG DANSEN bij kaarstllcht HANDZETTER fNK/1 EXPEIMTRICE TELEFONISTE-TYPISTE CONFECTIE ATELIER BABY- EN KLEUTERKLEDING ACCNRAAT MEISJE us Gserlaw’s Base de MequiNege Hydratant V P.CORSTAUE Jezus zeide WOON DREESMAN •W DOCHTER WERKEN ALS MODINETTE? MB, portode ante an kaa. - -60ES beter zien... En er boter uitzien ■Mtor. US Weekenden vrij. aan Drukkerij er SpRauur".”’-"1^ ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- F N NOORD - BE VE L AN D MMoas 1 Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. FOUNDATIONS N.V. Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”, Goes. Voorstad 24, Postbus 6. Telefoon 01100-5915, b.gfl. 83996034 Giro: 3 26 37 Ook in de’opruiming volledige kwaliteitsgarantie US US >eeee Hotel ,De Korenbeurs’ te Kortgene UUMI KERKSTRAAT 44, TEL 5389 Knippatronen: Berde. Simplicity. Vogue on Herblllon (mot do voiligo gratis knipverze kering) DancingDE BOEI’ .WolpbaertodIJk aaa bet Veeree Maar Caté-bar-danclng „DE BOEI” Wolphaartsdijk carlvani Ji - voor opleiding van MODINETTE 225. J lUn on wij komon U „De Phoenix” ,The Mysterieus’ Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan Huisblad Per» Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voor, CorJ ad/ert aanvaarden wij GOE S Nette huishoudster gevraagd bij hoor alleen Comfortabele woning en, eigen Mto Brieven onder na. 81-3 bwera ve%dR Mad JEST’ KUNSTHANDEL „FLOR EN CE" Lange Vorststraat 45 - Goes - Telefoon 01100-8398 Grote collectie: houtsnijwerk, koper, keramiek, byouterieBa, onyx, eioromeedwerk enz. hele jaar door vast en goed betaald werk in prettige sfeer, in een modem atelier mat te eoclale voorzieningen on volledige v»r- yntreifHim L MODERNE BjtlLLEN J Een grote keuzo in onze moderne zaak, met de beste oorvico en snelle levering ZEISS BRILLKGLAZEN -lg. BBtlnt'U ontsbleaeld HoSbeeUroorUwsgmi coarfAcnoizEN VAN BIEMEN Klokotrsat 10. Gom 2,90 2,90 7,50 6,90 noppen, strepen 90 cm breed 1,98 van 26,50 en 32,50 140, 150 cm broed 19,50 piqué en terlenka 90 cm breed en diverse structuurstoffen 140 cm breed nog diverse dessins 90 cm broed bedr. op trevira en terlenka 90 cm broed zomerstoffen noppen, strepen 90 cm breed 1,98 alle trevira 2000 coton satin linnen zuiver zijde couture stoffen uiterst voordelige coupons en restanten soooeeeoooooooooooooooeoe+e+eeooeo EEN MEISJE van der Endt ‘eooeooeooooooooeeeoeooeoeeoeoseeeat J‘•n*- w. Kloetlngo veteranen- toemaol v soeoeeoeeoeeeeeoeooeeeeeoeeeeo—eooSo Granada bar iina dubbel tarief ttarieven op aanvraag. fr fouten in tel. opgegeven 'j 9«en enkele verantwoordelijkheid. 20e Jaargang No. 31 1 aug. 1968 B Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren carlvani DANSEN mat J THE GOLDEN EARRINGS J c op vrijdag 2 augustus s.s. te Ksmperland 1 1J Aanvang 7.30 uur Wij kunnen nog diverse meisjes van 15 jaar en ouder plaatsen als machlnenaalsters of handwerksters Ook meisjes die dit ikar van school komen, kunnen reeds solliciteren of’ ons bedrijf komen bezichtigen, dagelijks van 09.00-17.00 uur, vanaf 29 juli a.s. Komt U samen eens een kijkje nemen, reiskoeten worden voor beiden vergoed. U kunt U dan een idee vormen wat voor mogelijkheden er zijn voor Uw dochter. Bel ons eventueel voor een afspraak en wij komen U /thuis ophalen. ZWEEDSE BUSTEHOUDER INDUSTRIE 'Z IndustrieeVaat 7, Goes. Tetefoon 01100-7888 “J’ KARMAN’S I i it 4. IG. •part I T; 11 1 i l. >ei,w5cli Advertent >bioc waarin opgenorren he I •street 8004. SaMotteMaa aaa da afdaling Personeelszaken, Lange Delft81A. Middelburg ,- Na 0 aar LaNaatraat 105 Goat - Telefoon 8390. «Mrtrixlaaa 32 - Telefoon 01100-5840 Goes IUF DINERS ES <01 •ren •US. ining gen of ask I ta 99 lees AanmeMsw dogeMJhe vaa 040 tat TF.80 rar.. •a-Haer HondrtkshMereaefroot 8. OOM, WMsra 04 >00 5187. .- - Bus atopt voor da zaak, do laatste bus vortrakt i datt luphlne M. Ko Blase- De bala maand aagoatai ladars dag hat optreden van het Italiaanse dans- an showorkast die zal worden belast met afwisselend werk (han- delsdrukwerk en advertentieopmSak). i’ Mondelinge of schriftelijke sollicitaties gaarne aan: 'Voorstad 24 - Goos - Telefoon 01100-6815. Cosmetica D A. Drogisterij ,DE GAPER’ Voorstad 7a, Goes I Verantwoorplijke. interessante werkkring leeMM ongeveer 18 jaar wat enige Jana middelbare schoolopleiding Eén onzer medewerkers kon elders een behoor lijke promotie maken. Daarom hebben wij in ons prettig team plaats ^^ee Wij weten handige oplossingen om op Uw drukwerkkosten te besparen ZATERDAG 3 AUGUSTUS m.m.v. Iedere avond behalve zaterdags geopend van 8-1 uur „ÈAR DE PIRAAT*’ Ingang aan de achterzijde WU VRAGEN voor directe IndlenottredlS Vooi OPTIEK FOTO FILM .Opuza fyjJIL.Kampman IN T UADTJE VAN DE L.VODSTSTD Longe Voratstrc:.» 57-63 - Tel 0 1100-7251 -* waagt por auguatua ea aaptomber W M Opel Mwai V8. Ko Sinks. HooMstreat Bieas- llnse Op ons kantoor is plaats voer een ,e Bij voorklur met mulo- of middelbare schoolopleiding en typediploma. Gevarieerd werk. Terstond indiensttreding is mogelijk Schriftelijke soNicitatiee mot vermelding van leeftijd, opleiding etc^ te richten aan bovenstaand adres. IT Muziek: Aanvang 7*30 uur beeahsnnt m vosaSarirt de huid; ia vooMInbrengend ee Sneert Uw MoguHtage, weordoor hst sérelsitd cd» feet wordt verbeogd «Mbo/MS pet li.TB en 18,8» ;4' PARFUMERIE Intiem Keerslieht L Hoofdstrsst 36, tel. 01108-219 Meendegeavond* gesloten J a i i >88»SS8S!mO—•O9OM0MM8SB8M803S 1 Wegens uitbreiding gevraagd ERVAREN - TRANSPORTBEDRIJF HeeraSieoweg 49, Gaos, Ml. 88M F SCHUTTiaSHOF QOIS ZATERDAG 3 AUGUSTUS DANSEN Voor dirokt gevraagd 5-daagse werkweek - Hoog loon I Firma van Hese- Grote Markt 8, Goes Voorwaar. Ik zeg U, sr is niemand, die huis of broeders of zusters, of moeder of vader, of kinderen of akkers hMft prijsgegeven om Mij en om. hef evengoBe, of hij ontvongt honderdvoudig Mnraue 10 29 e.v. nzending V.K^A. VosmaerotrMt 6, Gom Bezoekt zaterdog 3 ougMoéw bet greée m (deelname van 8 otftaSen) Aanvaag 18.00 ow KORTGENE - Gezellig Sfeer 1 Background muziek upakaubs f i Boelter, betadM geedtoeper 1 - r ■A..' 1' J om 12.15 uur van „De Boei” naar station Goes ■ï-XG-bekend ven do T.V. 1 Batraef 8.-*- Tijdens dansen is ons rsstaurant GESLOTEN a i Productie: P. ven Strien J i' T.|dr i.. ’"3Ë Konincstraat 8, Goes 1111111111 e i rsansü i WAAR krijgt U gratie sepia j Of» - J 1 dragisteriertihelewT j - in Wenehediewingi (niet bij geneesmiddelen) feoooeoooooeoooeeoi -*» Remington acbass ep»a raat van f. M.M. NU voor t 73;5O. Stroom NiV.. Lan«e KJfU, «traat 11-17. Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1