opruiming ■r Rodenstodi BERCO I DANSEN Bijzondere aanbiedingen in EER OPMERKELIJKE 0 P R11MIR G IN HET STOFFENPALE1S I RIAL RUIMT RADICAAL OP WITTE DAMESVESTEN Ea dit M ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in heldor inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en on berispelijk zijn tegen den dag van Christus. HANDZETTER REGEMANTELS LODERMANTELS NU A. ELENBAAS, Telefooa 5325 - Gees Fa. Urakkenj ,0e Phoeaix' verse mosselen eten i; „SLOT OSTENDE” i 18 Kampman GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,',De Korenbeurs" te Kortgene NYLON KINDERJACKS IU kopen i$ geld verdieeea 50 AAR IG I iiiiityiij; crtjf I l igen ij lj m. 2,90 ♦eooeeooooooooooooeeooooooooooooooo e I ADVERTENTIES I. An VOOR ZUID- EN NOOR D - BE V E LAN O 3 LANGEVORST 80-82 GOES ger i reajgoyaoooek—eoeoeeeoooeoeeooooe* Komt u ook eons Slagerij J. Schneider >i* n- Vakantie- reclame EOT MODERNE BRILLEN Dancing „DE BOEI"/ TOSCA TOSCA ISgSO IE it 16-22 eeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Granada bar BETER ZIEN... En ar beter uitzien MODEHUIS 0,90. ooooooooooooooooooooooooooeoooeooeooeeeooooeoooo ♦ooooooeoooooooooooooooeooooeooeoeooeeoeoooee<oo ooooooooooooooooooooooooooooooeeeeoeeeeooooooooo m. te, stoeten, Café-bar-danclng „DE BOEI" Wölphasrtsdijk Peter and „The Rising Four1 1^98 Van Biemon, „Do Prins van Oranje" „The Lights" vanaf 1 augustus weer beschikbaar voor bruUoften. diners, frast- svondan enz. coês hoogestegor hammond-orsanist m. a. d. ruyterl.an S, goes. INT UADTJE VAN DE L.VODSTSTD. romen he* I juli IMS it. it- LANM KBRKBTRAAT 84 .- TELEFOON MM sn t ZATERDAG 27 JUU - met medewerking van BIJZONDER MOOIE THE NEW BLACK AND WHITE -? Aanvang 7.30 uur. 4 •A I den !17 ML i. I e? uwsch Advertentieblad" waarn FOTO FILM OPTIEK el. 5094 N<6 HR Ldtestraat 105 Goes - Telefoon 8399. sL kMe- ■eldorpstr. nmer«a I leuks»» beteasasi zn grads «ware 10 I 1 t- Adyertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen 30 bijzonder mooie dessins. In coton w»>, piqué en terlenka. 90 sm br. ziet men -naar naar slap wordt Gebruik daarom voor dergelijke zaken geen el uit de koelkast, doch laat het ei eerst wat warmer worden, at set een of meer eieren buiten de koelkast, zodat u steeds een geschikt ei ter beschikking Intiem Kaart licht Vrijdag en dinsdag GEHAKT 1.M SPEKLAPPEN 1A8 BRAADWORST 1.7S per SM «rara i Dana xeararaprsknteg *e aBeea ae «bek, etndnt de gta" Sé Miaeadar laag xija. (lianen, 140 era brand 2,90, whrar djde 7.80 f»r motor), weer erarat eradot bat oltototaoda kmraNtoitoR toko*. an «tok ato* nwdteana sSeNsnl Een grote keuze in onze moderne zaak, met de beste service en snelle levering ZEISS BRILLEGLAZEN getint of ontspiegeld Het beste voor Uw ogen CONTACTLENZEN WatbaarMe ara bet Vssras Meer. DEODORANT fM CREAM SCHUIMBAD vanaf /MO Alle trevira 2000, nomaal 26,50 - 28,80 sn 82.50 150- 160 ara br. 'Iets en SPECIALE AANBIEDING HEREN- CHOENEN f 18.— OR Nu Is er ook TOSCA HAIRSPRAY /8.90 KORTGENE - Gezellig Sfeer Background muziek Hoofdstraat 36, tel. 01108-219 Maandagsavonds gesloten 1 DAMES SCHOENEN f 18.83 on t 18,88 KINDER SCHOENEN S,— on IOv— vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is. tot eer en prijs van God Brief van Paulus aan de Philippenzen 1:9-11 Inzending V.E.2.A. Voamaerstraat 6. Goes die zal worden balast mat afwisselend werk (bas- detednikwerfc an «dvertsntieopmaak). Bedrukte eeutareetoffen wte f2.00-'14.90- <8.90 90 era be. - petrol, groen, marine, maten 44-50 Normale waarde 89,50 Kleuren: marine, grijs, beige, groen, maten 34-44 eeoeeoeaaoeoooaeeeoaoeoeoeeeeeeee» WEGENS VACANT1E GESLOTEN vaa 31 juM L*. 10 augustus PAPIERHANDEL 19,75 59,50 59y5 15,90 000000000000000000000090000000000000000000000000 e voor Uw mings- 8L Jacob- I Mondelinge of echrfftelijke sollicitaties gaarne aaw Voorstad 24 - Gom Telefoon 011004018, De bete araaed aogeetes iedere dag het optraden van bet Italiaans» dans- en showorkest carhdHil V :GER ZATERDAG 27 JULI m.m.v. Iedere avond behalve zaterdags geopend van 8-1 uur „BAR DE PIRAAT” Ingang aan de achterzijde Rostenten zomeratoffen. noppen, steepen, Richel, enz., normaal 3,90 on 4,90,90 era br. Een onzer medewerkers kon elders een behoor lijke promotie maken. Daarom hebben wij in ons prettig team plaats veer een PARFUMERIE Klokstraat 10 - Gaas GOES O 1 - o llt - CAFE RESTAURANT •JAndere specialiteit: tong en paling J ieOBfcOOOoooooooooooooooooooooooooooe Bus stopt voor de zaak, de laatata tras ver- trekt om 12.15 uur van „De Boel” naar Station Goes. Mrae ƒ3,—. Tljdeng dansen is ons restaurant GESLOTEN. 1 i UL snee- Taag. b.g.g. uiM-km. INtgavo on druk, i F*. DrukkortJ „Do Pfcoonbr. Goes. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, kg-g. 8399—6034 Giro 3 26 37. GOES lange Vorststraot 57-63 - Tel. 0 1100-7251 Aangesloton bij do NededaMlM IbüaenllMhbfad PeM. Advertentieprijs 20 rt. per mm. Voorpagina dubbel tarief CoRtracttarieven op aanvraag. Voor fouten in tel. opgogoven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. om door te dragen, marine en rood, leeftijd 8-14 jaar ■>g in tm if- it- Ook Ie 4e sprakuteg: MODMUZI STOFFEN 1 eeooooeeeoeoeoeooeeooooeeeeeooooeeeeeooeo eooeeooeooooeoooe zondar moeilijk om het eiwit goed stijf Mislukt effect ts krijgen. Gebruikt man rtergslijk eiwit voor een ommelet of voor In de vla, dan ff*an<*r,’" *«n nodig hebben en we.’ ziet men dat het gahaal niet stevig, naman dat ei zo uit de koelkast, dan halen we een paard van Troje binnen, want zonder dat we het beseffen be staat d» kans, dat dit ei ons culinaire produkt doet mislukken. Het te namelijk zo, dat dergelijke uit de koelkast komen de koude eieren anders reageren bij hst bereiden dan eieren die op kamertempe ratuur zijn. Om te beginnen is het bij- hebt. ♦••BOBOOOBOORRMOOOOOOMMOROOBOOBBOBRRMRBeMMOOMMBMR SpBCiftftiZftllM voordtama: L. Vorst M Voor Imtok L. Vorst S3, GOES 20s Jaargang No. 30 25 juli 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren Berco?

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1