0 Fantastische koopjes 1 KOOP VOORDELIG f 0 Fantastische koopjes Grote opruiming fNlmnelooapletM verMitiip armtam op enge verdiepingen. Radio van den Broek Lange Vorststraat 47 GOES -- Lange Vorststraat 47 GOES 10% kerttag In de etalage f een Pontiac van: ,De Ktokken- wlnkel’ Baby uttsrtten Fllpnn-Slnhe KamportaoNeto. 1*1 Sow w Me frte ..DC BSVCUNDCr Dondm Dondardag if jy|| if* Boxen -I I COMMODES Z **.7* Ml 10% korting GRATIS? Service bediende gevraagd ZV”?' V’f’ o V t* HET KLEUTERHUIS 7*430 f **>w WeaMwagens I KINDERLEDI KANTEN t >3* f M* Z *3* P. Urteya Esee benzinestation Le Vorststraat 26, Goes* tol. 01100-7623 LaSorsoez. - Chroom kinderstoelen KINDERWAGENS Veer k*slk**im StoOOta. Goes ven SO L to* MO L in houd te dtv. prtitlrsim reed* vanaf f Stroom N V, Lmss Xorte- rtmat lUf. Geen Tetadaon 01159*01 na Mt «NS- «T4. Mp*n teetadodte Staart. g«»o- en- meMaaidteeMP r Grandioze opruiming In HET KLEUTERHUIS Pakjes tegen betoo prttoes. Wiegen 10% kertlng Meisje gevraagd voer d> 9—2 uw.** i o V J TilarM van 24.M voor GM Edel rib daamoo^e voor O.M A Meisje* nachthemd** HALVE PRIM TrgBbr aprotaMe 1-pere. todiene veer 73* Treffer apratarijo step** 2 stuk» voor 43* I I »MOOOOHOOOOO0t rondo box on dek NU oHo andere modellen I ruimo moot mot schuif MU FIRMA C. HARINCK, olio ondoro modollon ’4 edeSee chreemrek of raganeape Lt- ■- ■•X' t. Prachtige verpakte bodeteSea EXTRAGOEDKOOP wit edelrib boron etagfefe oneNpe, aUe maten IM. Jeez eiino ea See Homo heeheadoaboa van 2,96 voor 1.9*. van 2.1* veer 13* Tevoe* gevraagd leerling verkoopster Prachtige aytee Japon* mot pracht kant van 3.98 voor IM Diverse soorten droom nytaa oodorjwkoa van *3* voor ME Zoor mooie luxe owanddook mot bijpas- send* slippers von Stork Seo Horae van 9,90 voor 8.9* In luxe doo* partij badetef sokken vale kleuren, grot* maten I.M 1.75, kleine maten 1.M Homo baddoeken van 5.50 voor 2.96. van 3.95 voor 2,49, grote Sea Homo bedtakone van 13,90 voor *,M - 6.M Fantasie keper boren pyama'e van 11,90 «aart** r*slM* kaper Jongens pyame's, allo maten slecht* I.M Prachtige motajoe pyama'e Jansen en Tllanu* voer HALVE PRIJZEN Aparte Sterk Soa Homo kleden, grote maat met foutje van 1*,*0 voor 6,96 Prachtige Jenoitoo badhanddoeken van 5.90 voor 9,50. van 4,50 voer 23* Wit edel rib Joegen* atagfeta on alge, alle maten 03*. zware kweMtelt hemo- endergeed vooT1.9* diverse soorten van 4,>5 voor 230. bijpassende sNpe van 23* voor 1,7*. Tiener kamtoeiee van 335 voor 13*. donor sdpe 130 Populaire eingie 1.—. populaire t.P. 23*. klassieke single 1.—*, klassiek* single 23* 3.76 klaaaieko LP.’s vanaf 330. Vele afgeprijado Prachtige Treffer damee nylon pyama'e van^OQyogr 93* diverse soorten Treffer pyama'e on nacht hemden, voor slecht* S3* Apart* dfeten naMbemdoa ven Janoen en THanue van 2*3* voor *3* w De mooist* TerferAa etrnpdoaooa, .kreuk vrij van 4,95 voor 3,96 van 3,95 voor 2,95 van 2.95 voor 1.96 Pracht hem* sokken voor I.M - wellen dratan boron sakken lang 3,50 ^bijpassende slip* voor 1,7* 135. Part* prachtige dame* kamlooiee voor slechts IM, sHpa O.M Papogaaietraat 14, tal. 79**, Geee. Sprookjesachtige dubbelgevoerde eytaa danige oaehdbemdoa van Jansen on f 75.90 Lange Voratatroet 3f, GOM. aorta A eaa Z 99,75 NU aorta B vee 92.75 NU aorta C gen f 79,75 NU -L I ledikant)** compleet met piek, matree on stater NU *9.7* serie ledikantjoe van 63,— NU - f **3* •U aankoop ven f 190,— babytaxtiel 10% karting Rokken 7.50 - Pakjeo 12,50 Ovorgooiem van 34.60 NU 2330 BH'a grote maten 15.90 NU *,96, klein* maten 4.9* eax. aan. VRWE T0BQAIM. Ji'-' - tn*!i Alle prachtige DUSTER* w.o van 29.50 vaar M3* Op allo prachtige Treftar bootbadom on vrije tijdekleding 1*4 portin*, ook op Treffer ovememdon V Weeteingol 3. Goeo. tal. **17 Fa F. CASTELEYN prima merk haom NU prima molton kriera NU prima moitoa ledikant brood NU Janoeo ea ftaaae moto ja a kanriaetao van 2,95 voor 1.75, van 2,15 voor 13*. met -+■ Steunz op dokter corrector* kundig* a gratis yer mans. m< kundige v.h. v«n 19. Goes. -> Te k tafel. Lai Ooe*. -> Nog voor het Pamdewe compleet met tefelbled aerie A van f 44,50 NU Z **3* aerie B van f 57,50 NU t 473* serie C van f 49,50 NU Z 413* Overige modoMea 19% korting. -> Te koi Kamperf» 01100J0S2. reuze koopjes in pakjes, jurkjes, truitjes, jaojoe, veetiee. doken- tjoo. rokjes enz. Partij woSoo Daalen jongens- ea ■eleloe aokhoo in effen moderne kleuren van 3.95 voor. I.M, van 2.55 voor 130, SLA UW SLAG Ook voor LATER* LEVERING kunt u yen dezo aanbiedingen proMemn. Wij reeerveren de goederen voor u. ea leveren 09 airoop- f 39.7* beukongelakt f 42.** NU f 29.M ongelikt NUZ *A** Overige modoSoa 1* kerfing reotasmmanbtadiag NU 139,7* Klltofea wogeno ven 257.50 NUf 1**3* Tlltoim weg««o vpn 7 1«*.*0 NU f 129.M Muteeerta wagens van 277.50 NU f 1M.7* ■f stat aMpMede modeSea ohroom rek of tae ea maOraa GRATIS ClademMa badbaaddeehen van 6,50 voor 3.M. diverse soorten Sterk Soa I minsten* 10 ’"mH'* Seho allea gaat d* deur uit togen engstooMh lage prijzen FlnaeMea rhomMoeSa laken 190 ttO van 12,50 /oor 930 - 200 x 250 van 16,90 voor 1230 Flanel etapoo van 4JB vadr 23* Treffer apmtvrije lakooe, grote 2-pera. Slechts een groep uit de vele aanbiedingen mooi* astralan damesv**t*n van 42.M rw 22.50, jumpers vanaf 93*. japonnen 2*3*. Zoor mooie ktoMtarjanJoe vanaf 243* maat 86 tot 116, jurkjes 2 tot 6 jaar 93* jurkje* 1 tet 2 jaar 43*. truitjes, voetjes 6,95, prima jacks 2 tot 6 jaar 930, korte terlenka Jasje mant *HHt 143* bodpak- joe bikini s *39, sweaters vanaf 93* maat i 92 tot 140 zeer voordelige pepMeklodia*. beklede rotanwiegen NU f *9,7* enkele modellen sterk afgeprijsd KAMERLAMPEN VANAF F Mrr. s UtaMSW K0RTBM. lOekstmat 17, Soos, tai. *11*S-7B**. TEXTfèLSupen TËXTfèlSupen Damasten JevaoAaa oalb*tiakens, grote meet 130 x 1*0 vanaf *,95 voor 53* van 7.96 vggr 43*. OXlra grote enel- e We5*49*158 van 1.7* voor i.i*. extra grata Baa Name bedhead je* vaat* MUS*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8