I PARAPLUHUIS MGINRICHTING BERCO Ml kW i wend —LEDERWAREN f f? 16536 C **ESSO BUTAAN* het gas met de plussen ■’“«nu'wzB één groot prrzenfeest vooral in de duurdere prijsklassen GROTE PRIJSVERLAGING Wij ruimen op in 838 8,98 6,98 8,98 6,98 Profiteert Bankstel 256,96 88 roden overgord"nen Salontafels Coupons overgord"nen HALÏE PRIJS Bijpassende tafel .3 5 ERSEKE - tel. 011311623 I 4,95 i Lij cBeeca De afdeling KINDERKLED-NG ruimt rad’kaal op alles willen wij opruimen, spotprijzen ZOMEIOmiMIM 165,66 Buraerlyi gfan er zijn wel degelijk verschillen in gas... Drukkerij ®h«eiiix” Palissander bergmeubels Coupons vitrage rarvte- "V -- 598,06 R| Vmü»> kaartjes m grote verschelden- heid bü >s 4 eetkamerstoelen ZiT t t nauë SSm in ei »an l J' r? *4ttt♦♦♦•♦♦♦>♦♦♦•♦9 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦O ASSA A# n i Ml 19M „DÉ BEVELANDER" I 1 I F I e j r* L I nu wnaf ,n mot tuwnelblad d en on ven 695, NU voor - I u r >- u v w w Esso MODEHUIS LANGEVORST 80-82 GOES 4 4 Donderdag T8 full 1988 Z- 4 <drJ- Reistassen mot T.Vs-plsteau ep 1 m. 180 of 160 hoog Esso garandeert zuiver butaan atejd 13 kQ inhoud ■fs verzegelde Aooaon por meter «n^. gIA#” van 12,50, 10,95. 8,75, NU .1 i ma—li M ,1 vn ipparaat we f U- *na~«~uu»’oi p juwssi^ na uw oua» i -ft J7V risen tesftnlwfte niwl P Koffers -met chroomvoet.teak 95,86^ (wordt vervolgd) met stof of skai bekleed, p. st. 56,66 met volledige garantie - afi32 9- >- .«a.JrWiltF--.’, - V Prif.' te 1 4 i f l LANGE VORSTSTRAAT 43 - GOES I 7. ml Vr. morgen geheel en al tot Je dienst” •en lenst Palissander J* rpillar altijd I Tijdvak 10 Vm 16 juli I960. 1 straat 31108J Damestassen 14,98, 8,98 pr Na •X „Weet Je. dat ik van- gedroomd?" Lena nuchter. Wastfrlese roman door Maartje Zaldenrijk 16,98, 12,98 Paraplu's 14,98, 9,98 I gr. maten 10,98, 8,98 gingen, zei Jaap nacht van jou h Igheettaasaa 5 jaar garantie 4 A QQ 4 vakken 19,98, 14,98 14,70 W FEUILLETON de omweg OPRUIMING 'V l'’ l’ <r> P 3 f -► Philip. auto-radio compl met «lede voor slechts f 199.. Stroom N.V., Lange Kerk straat 1147, Gees. Telefoon 01100J80», na S uur 0H05- 674. neen techniaehe dienst Deze week partij pracht damrrtsseen, winkelprijs f 11,90, nu in het Vandu. hub f 8,—. St Jacobatr. 63, Goes. w** 19,98, 15,95 knappe, stevige boerendochter, uumetje wel zal staan als bat -Je hoeft voor mij geen vrees Goed, ik laat het aan Je over. Of zal Ik rijden „Kun je rijden F* Paauw GKBOJUN; Pharaüda Mathilda. d.v. J. A. A. Quin. ten an M. P- Kerels te Goes: Mathilda Pharaüda Desiree, d.v. J. A. A. Quintan en M. P. Kegels te Goes; Hendrik Mattheus, z.v. J. C. Fokke en J. Kievit te Goes; Marinus Jooe, z.v. W. J, van den Berge en F. 8. Adriaanae te Goes; Maria Cornelia, d.v. A. J. Teller en P W. Tevel te Gaea; Cornells Levinua, av. H. Slabbakoorn en R. L Boshuizen te Tene. ke; Jacobus Pieter, av. A. J. Ftotlaea an W. Lleverwe te Goes: Esthir Euafce Allee V z - i'- I A. -X te Goea Overleden.* vaa der Have. Adriaan. 76 jaar te Goes ongeh.; Moerman, Ptetemella. 61 jaar te Oudelande, wed. v. B. Sinke: Hamelink Martlnus, 73 jaar te KortRcne echtg. v. T. Ftanan. x- X 6^ aZ I A. A. A. JA Ak A. A. A a. a. a 7 d.v. H. Keesmann an A. G. F. A. Huigans te Goea HewehjJteeenpi/ten A. P. Capello, 9 jaar te Venlo en A. H. Marchellnus, 31 jaar te Goes; J. W. T. Bouman, 36 jaar te Goes en J. A. Zuljd- dijk. U jaar te Goes; J. W. Roeleven, 34 jaar te Goes en L B. v. d.. Velde. 30 jaar te Goes; L. J. A. v. d. Berg. 34 jaar te Zlerikzee en J. J. M. v. d. Graaf 9 jaar te Goes; J. W. Jobee 9 jaar. te Vila slngen an D. J. Sinke 31 jaar te Goea Gehuwd.- J. Oudeman, 9 jaar te Goes en A. G. Beenhakker. 31 jaar te Goes; A. W. C. Jansen. 9 jaar te Halsteren en M. C. Petiet, 16 jaar te Goes; H. v. d. Bosch 9 jaar te Woerden en J. Boeman, 37 jaar „Idioot gewoon”, gaf ze toe. „Wat kijk je je Mpg meis er wat aan me?” Je hebt mooie benen.” „Dat ki>n Ik van de jouwe niet aeggen.” „Je krijijt ze nog wel eens te zien. Dan pr t Je anders.” i keer geschommeld te hebben. Ie Lena, dat het ao mooi genoeg was. Ze veegde haar verhitte gezicht af. „Gaan we wat drinkenT’ vroeg Jaap. Ze knikte „Alsjeblieft. Ik versmacht”. In de tent aan de rand van het ter rein «aten ae tegenover elkaar. Ze vroeg .Kom je uit de Beemster?" Dp’Voorstad," zei hij knikkend. „Maar ik werk in de stad.” „Wat doe Jet" „Radiomonteur. E T.V. vanzelf Vajt je zeker tegen, hi?" „Waarom zou me dat tegenvallen?” HU knak J-_._2- aan. „Zo te zien ben je een boerendoch ter en vast niet één van een half bunder land." f-.,. y Ze reageerde er niet op. maar keek af en toe rond. Tenslotte zei ze: „Ik zie Riek nergens meer.” „Is dat erg?” „Ze te met me meegereden. Ik moet baar weef thqisbrengen.” i.Wie praat er van teaar huis gaan? De avond begint pas.” .Morgen is hef ook nog kermis." ..En of. Zullen we weer eens gaan kij ken?" ..Alsjeblieft. Hoe ken je Riek?” „Ik kende haar helemaal niet. Frans ver telde me wie ze te.” Ze begon langzaam te lachen. „Aardig brutaal, he?” ..Het'kermis mag je je wat meer per- mlteren. Als je over me te klagen hebt. „Maar Ik niet, hoor,” wierp Riek tegen. mag je hot zeggen. Ik ben vanavond ot> „Mij te eng". morgen geheel en al tot je dienst” frullen we dan naar het spookhuis „Dat te even aardig. Ik bad eigenlijk al gpan?” stelde Frans voor. met een ander afgesproken- .Jiou op, nog griezeliger. Ik wil trol in Hij schudde zijn hoofd. .JJet geloof ik cakewalkniet Lena. Jij maakt gee afspraak om Terwijl ze schommelden en steeds hoger dan met een ander mee te gaan.” - begon te glimlachen. „Misschien heb je gelijk.” „Zullen we dansen?” Lena knikte verheu d. „Dat doen we, ft vroeg me al at of Je het soms niet kon.” „Zal ft je toten ztan. blondje." Op de dansvloer zagen ze Frans en Riek weer terug. Af en toe zaten ze gevieren uit te blazen en dronken ze «rat De avond vloog om en om half twaalf ver klaarde Lena dat het zo welletjes «ras. „We brengen jullie weg,” besliste Jaap Maar Lena zei: JDat kan niet We zijn met de auto." Even nam Jaap bet meisje terzijde. „Lena, als je Riek weggebracht hebt, kom dan nog even terug.” „Waarom?” „Om mij. Niemand hoeft het te «reten. Frans ook niet Die gaat toch meteen naar huis. Ik loop een eindje de weg op." „En dan? Als ik terug ben?” informeer de ze.” Hij drukte zacht haar arm en met zijn gezicht bij haar oor. vroeg hij: „Vraag niet naar de bekende weg lief blondje t t Eigen technische djenri haar enige tijd onderzoekend Ze aarzelde even en aai toen fluisterend. -- „Goed, mat een half uurtje ben ik er weer Maar je houdt je mond, hoor F’ „Wat dacht je F* lachte hij tevreden. Het kennisterrein h sprei al wat teeg te lopen, toen Jaap, ,die aan eindje da «rag op «ras gewandeld, de kopllchten van haar Flatje zag. Vlak bij hem remde zo af an opende het pottier. „Vlug, kom er in. Niemand hoeft het te merken.” Met een «rtp wgs htj in <to «ragen. „Waar- heeo vroGg sb. „Rijdt maar naar de dijk,” stelde hU voor. ^Als ik gek ben. Waar zie je ma voer aan?" „Veor aan 1 die haar m moet Maar te hebben, i •fo bapMfMé stoehts i ^lt sét l kor Vteesrskim. Stroom M.V„ t stept straat 11-17, Goes. 1, MMÜUH, aa «hr 674. Eigen technische ->■ Philips draaitop s’ofril gt s reeds vanaf f 19,-. straat li-IT, Goes. TWefoor 01100J6K, na 6 uur «1M6 S74 mtosto ^KOSSmOBSV o^ww^ Wie «ril het jasje qsn ruilen welke verkeerd is meegenomen op zondag juni in De Boei te Wolfaarts dlfr. Stroom N.V., Lange Kerk etraat 1L17. Goea. Tetefooi 01100-M6Ö, na 6 uur 01106- 674. Eigen technische dienst ->-'3s hands televisie Ned. I en Belgi*. Stroom N.V., Lange Kerk straat 11*17. Goes. Telefoon 01100-3880, na 6 uur 01106 -»- Philips grammofoons van f 160„ nu f 1*,-. Stroom N.V., Lange Kerk- straat 11-1-7, Goes. T i i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7