US I* MET VOLOP VLEES' F i I 4wos 1ACH8MUNS MNEMUNS CENT PER WK KIPP6-T0MAAT- GROENTE-CROENTETMAAAT KOFFIE FILTERS JiSaxuB-siNAs 79 6*ZE»Sg 400 89 ^jCOCOSBKCOP 5S <^CHOCOIAPE „meMPTsse" 3BMAR6AR1NE 400 £^suwita*99 ^jPCT APPELMOES 49 «WXf9 ^otiööoppertje PFAFF KIPPE SOEP KOFFIE FILTERS pT^mEEgKAAs40 PELMONTE «9MÜ TOMATEN AA kctchvp99 TT" [onze slager tofedbaans ernURM 'PWMIWSIK □AC. HERMANS aeen door ïkianb vütst- consumenten- gOENTfc f SÖEP \WA«r I r j^CREAMCRAOfflsSS ■■■■■■■«■■BNWMBBBBNHIRmaMHBMWaaBBRWMBMMBiN^BBBlIBIWBB Sryk0ewldePENCEEte 55 VOOR EEN TAXI NM001 HALF BUK POPPERS I .FUN’ pnjs- □AC. HEOMNS lieert zyrn eig«1. pry» en die «albyd lager <ee»ee«eee« veel lager vEWEuncr u maar DAAROM ZUN PftniBMKrEKMNTEN PRUM1AS KIANTEN 5 I PIET HEINSTR.3-GOES rzyj dp] G P UW VAKANTIE 1 engelse Import gWETA KNACKEBBOPOg t k-s^ Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. aannemorBbedrijf kenb de Pa LITERBLIK «40. PRasatAG. ZUIVERE VRUCHTEN db op echoal DE BEVELANDER” Donderdag 18 iuli 1968 4 [A A A V a I V n v 9 CW j.f.hopmans Taxibedrijf J. van Sabben r/L tf/j “_2ZZ_Homburg T 1 j AUTO MIJ. ZEELAND FAMILIEDRUKWERK Drukkerij ,De Phoenix’ 99—99——————i Het adres waar U zeker slaagt pseaaeeeeaeaeaeeeaeaaaaeëaaaeaaaewaaa Zeeuwse I! Verwarmings Unie N.V. Zealand Tours Toerwagendagtochten 1 NV OOKCALIFO IN DE PRU I k f .0 Goede financieringsmogelijkheden aanwezig PRUS-SLAG a 3 Aiftn id watt* utariiwioia W "W* IBLPJk TOK TEPE -► Ge: rtera. Amber Goes. Telefoon 01100-66/140» Frans den I Idtanderte— 7, in vertrouwde honden f .a sL^' Reisgidsen op aanvraag verkrijgbaar bij I JU W E 11 E k H O k L 0 G t k GOES, Korte Kerkstraat 12, telefoon 5094 VLISSINGEN, Walstraat 88, telefoon 6400 ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN 248798 - elektrisch, compleet met koffer NAAIMACHINEBEDRUF A. C. Bastiaansa, Papegaaistraat 4, Goes. Telefoon 01100-7476 <-’■ - - J Mr.F. J. Haarmanweg S, Terneuaen Tel. 01160-3941*. 01190-6671, 01166-603 VOOR EEN GEDEGEN C.V.-ADVIES AUTOCAWEIZEN Cebufo, Roadtour, Europa Express, Snel Co., Zeeland Tours, Europabus VLIEGREIZEN Hotelplan, Fit, Cee|<wri TREINREIZEN Hotelplan, F.T.S. BOOTTOCHTEN op Rijn en Moezel, Rederij Ketel e.a. EIGEN AUTÖ Autopton verzorgt toch uw hotels PRIVÉ AUTO'S te reserveren in uw vakantieplaats DAGTOCHTEN per autocar door Nederland, Belgiè BEtSBlUETTEN voor trein, vliegtuig, boot m j doppers aa „FUN" Maandag: Belgische kust en Brugge, v Goes 09.30 B.— P P- Londen, v Goes 20.30 49,p,p. (duurt tot woens dagmorgen). Dinsdag: .Brussel-Gent, v Goes 07.45, 9.50 p p.'Rotter dam/Den Haag/Scheveningen; v Goes 09.30 f 11,50 p.p Zeeuws Vlaanderen/Bevelanden. v Goes 08.45 f 7,50 p.p. Dinant en Maasvallei, v Goes 07.20 f 13.50 p.p. Woensdag: Belgische kust en Brugge, v Goes 09.30 f 8.— p.p. Böulogne/Cap Gris Nez, v Goes 06.45 f 14,— p.p. Schouwen Duiveland/Deltawerken, v Goes 09.45 f 11.— p.p. Antwerpen, v Goes 10 15 f 7,50 p.p. Doadardag: Efteling, v Goes 09 30. f 8.— p.p. (kind t/m 12 jr. 4.ZuicJ-Limburg, v Goes 07.50 f 14.50 p p. Belgische Ardennen, v Goes 07.20 f 14,50 p.p. Vrijdag: Gent of Brussel, v Goes 07.45 f 7.50 p.p (Brussel f 9.50 p.p Arnhem/Berg en Dal/Safari. v Goes 07.30, f 15.50 p.p. Eindhoven/Eyoluoh/Eurostrand, v Goes 07.30, f 12.50 p.p. Parijs v Goes 22.30 f 29.— p.p (duurt tot Zondagmorgen). Zaterdag: Belgische kust en Brugge, v Goes 09 30 f 8 p.p Antwerpen v Goes 13 45.7 7.50 p p MC.HERMANS MAT DOOR! NV OOK CALIFORNIA SOEP LAS

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18