Ook in onze MEUBELAFDELING gaat het mes er door NMS 1 1 1 :ia I 1 I I I I 1 MEUBELHUIS il I I IN ALLE AFDELINGEN SPOTKOOPJES BEDDEN AFDELING: i Wjdex warmtekrollers I I i i GORDIJNSTOFFEN VLOERBEDEKKING i: 62,50 voor 10 volle aren H Autorijschool „A T L A S” i i Spaar bij de NMS i IT reeds voor 49,80 KOOP ER NU EEN DEKEN BIJ voor 44,50 f 1 voor 19,80 voor 24,80 2-pors. chenille bedsprei PARTIJ MOLTON DEKENS 6,95 Paüeeander 189,00 195 155,- t i :?F I I mee ORLON, DRALON EN ZUIVER WOII BNP EK EN U nu 10, 20 on 30% goedkoper o 9 nu ƒ940,00 nu 575,00 nu 495,00 S NEDEMAMNCNE nu voor 6,48 por motor nu voor 9,49 por meter 1 pers. DIVANBED compleet vanaf 79,00 399,- 459,- 470,— enz. SLAAP KAMERKLEEDJ ES Enorme collectie merkmatrasoon tegen ongekend lage prijzen nu 11,50 nu 16,50 nu 25,00 389,— 55»,- enz SCHRIJFBUREAUS A-Teak 4,95 2 persoon. 2 persoon* nylon bedsprei SLAAPKAMER Speedwash Delta Ons telefoonnummer Is 01100-7838 CQCOSLOPERS 70 cm breed nu 11,50 per meter BANKSTELLEN van 1076r— 'van 825,— van 576.— Tal. 5907 ea 7706. Tel. 6907 ea 7766. Tel. 5907 ee 7786 - Nu qpk witte trouwcoupé - nateuriijk I tailktfrljf EETHOEKEN 4 stoelen met tafel vanaf HUISKAMERSTOELEN nu 29,75 ƒ39,75 52,00 54,00 59,00 enz. nu 98,50 LINNENKAST Fa. Reljerse en Zn. BERGMEUBELS Teak voor 79,80 een polyether matree 80 x 190 met 2 zijden doorgeetikt en yafgadekt mot zuiver echapenwol COCOSKARPETTEN i2o x 170 140 x 180 - 160 x23o nu 20% voordeliger leöeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeoeooeoeoeeeeefc J. THIERY - GOES Donderdag 18 juli 1868 „DE BEVELANDER- HAN8WEERT: 's-HEERENHOEK HE1NKEN8ZAND: KAMPERLAND: KORTGENE: KRABBENDUKE: YERSEKE: 91 Vinyl op vilt diverse kleuren 200 breed L Coupons vloerbedekking gebloemd terlenka vulling 55 x 110 van 19,05 1-port. chenille bedsprei 60 x 110 van 27,50 80 x 150 van 49.- t .1 peisoons 1 enz. 4 V 4 KRUINMGEN: NIEUWDORP: Ea MERNDEXENB aatfe: Hottma. AaM. TiNBUE. v. WSL Mae BORS8ELE: C0UJN8PLAAT: een polyether merk matras 80/190 met door gestikt bovenblad. I MIDDENSTANDS SPAARBANK d I Tel. 01100-5550 Lange Vorst,traat 9, Goes. SPECIALE AANBMDBM: Bestaande uit 1 modem divanledikant. t matrasdok. 1 polyethermatraa compleet 116,75 ||U VOOr 89,50 Ook In 2-pers. meat leverbaar t- PARTW TUFTON met ocboeoboMsfautjaa ZUIVER WOL niet na te apen! WAARDE: WEMELDINGE: NU verkrijgbaar bij Parfumerie LANGEVOMTBIRAAT 8M4. GOES. TEL 011004343 f *9 I ia witts slijplak uitvoering. 3-d. kaat, 2 nachtkastjes. ledikant compleet 590,- t Laat ou Uw dekens wassen Wij komen ze balen en bezorgen ze ook weer thuis Bierkade 3. Goes OUDELANDE- DRIEWEQEN: RILLANDBATH G. Blankenstijn, Hoofdstraat 23 «I. Nieuwenhuize, Dorpsstraat 146 - p 100 cm breed v coupons overgordljnatoffen en vitrage voor minder dan de HALVE PRIJS z - uitlopende dessins van overgordijnen nu met 10, 20 en 30% korting Balalux export kwaliteit 200 breedRU 4,00 POT meter I 4 KAPELLE: HMRMBB Mitx>tuu«èsesT«.ri»3 BMDMMMHHB' Tel. 5907 en 7765 Tel. 5907 en 77M. Tel. 5907 en 7766 „RENAISSANCE” N.V Nylon vilttapttt diverse kleuren 200 broed RU 23,50 PCF meter voor HALVE PRIJS als bouwpakket Meur» Veer oen zeer apart en mooi bruidsboeket Bleemsiorkunst Willem Zelleweg 33, Goes. Telefoon 011006120. Óp verzoek voorlichting aan huls. EBWBWBWWWBBNBMWBBBWWBmWN Vervolg en loose leeeen »J0 i |*|||aa U wordt gehaald en gebracht HIV® Wij lemen met NSU 1000 L Elk. week theorie-le. met kleurendia's i i Wij geven een systematische rijopleiding J.lianMtraat M. Haasweert, toL MU0-U15 I Vineent van Oeghlaaa n. VMsdngee. lel. B11M-MS1 Erkend Rechtstand^ Adviseer j Keizerstraat 3 Jelefoon 01100-6670 SPECIAAL VOOR PACHTZAKEN EN INCASSO VAN VORDERINGEN RECHTSZAKEN Uw NMS-agont Vertelt u graeg dloe over deze oantrokkoHjko spaarmogelijkheden. Bovendien geeft h(j f&. cadeeu eto eerste Inlog op uw NMS-epoarboekje. M. do Moij, Ooststr. 9 MoJ. S. A. Contant Havelaarstraat 5 's-ORAVENPOLDER: Ass. knt. C Hooger- heide 4 Zn. Goeaeatraatweg ’3 Y. Kuipers, Schoolstraat 26 SS 's4<. ARENDSKERKE: m. v. Oosten. Oude Rijkeweg 99 w A. v. Zunderen,, Willibrordusstroat 26 C. v. Baaien, Julianastraat 13 P. J. Geelhoed. SE Noordstraat 22 C. J. Hulssoon. v. d. Biltlaan 43 J. Klap, Hoofdstr. 32 J. Hommes, Havenweg-'18a C. de Boste. Vanderbljlparkstr. 19 J. Moerland, Valkenisseweg 22 :<S: Jb. Kola, Hoofdstr. 20 W. Hamellnk, Dorpss tr. 47 WOLPHAART8OMK: A. J. Caan. Molsnweg 11 ijgS S. Harthoorn, Stengo 2

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17