PEELS! Opruiming Schoenen? v A.HOPM ANS i meisje sasjar», r en reparatie Zuidw. P H. kinderenstraat 2, II r I ai;3 TZ“ Oprnimmg dcRioastratie- en wd oaaimachines DE GORDIJNEN SPECIALIST OPRUIMING I II: Geboorte- kaartjes op herenkleding, bonneterie, sportkleding Kijken wordt kopen 10 - 50% KORTING 10 tot 40% korting op alle overgordijnstoffen FORMIDABELE KEUS! i Frietnus KRUGER TOURS o o Van der Graaf - Goes „DE PHOENIX” L...a.- i:- -..K* I DE GORDIJNEN SPECIALIST I ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN! Attentie!! Homelite bezitters Fa. JAN GUNST II Goes Zonnebrillen ::<i I r i Mtetete ;-4" ■irP 9 Hakte verboden il z- Orwt /-Z’i indringen 4 30 ruiters - i meisje P. v. Weelè Nieuwstraat no. 32, DRIEWEGEN. winkelen 7 2, Goes, MIMMM8 KLEDINGMAGAZIJN L. KERKSTRAAT 18 - GOES - TEL. 5360 MIDDELBURG Lange Delft 59 telefoon 2127 Mevr, de Grip Voorstad 7a, Goes. -O Donderdag tS oooooooooooooeeeo o o Townsend Car Ferries Ltd fbbb.bbbbbbo'o’oobbsoo ooo'QBo oeeeoeeoeeoeeeeeoeeoeeeeeeoeeeeeeeeoe Kijkers yoeeooeeoeoeooooetoooooeeeooooeeoo VERFWtNKEL NOORD’ behang Komt tr - Bl f Maten ofoktrteoha tete asten sa NUfJOOrv Nteuwa haadtataiachteea MU/BBB.— Totetooe-61M»-7107, b.g.g. 8188. Ook do cmB «ter HteateOe MMcecteetatai IteMd^B m M ate te ene gehete bedrijf gesloten ^MMGGGGMGGOGGGGGGGGGGteOMMGM^ Bpodete koopjes bij NenteRshteehaadel lO tot on mot 75% Allos onder volledige garantie! Ook tijdens de OPRUIMING SC HO EN MAGAZIJN Hst Is gezellig winkelen In GOES-NOORD Wdds—dswssi bij ..DE BEVELANDER” r H Willy Engelfriet aan da Opril te Goot leuke 1 B.H.% panties en steppin* vsor de vakanties vanaf ƒ2,95 rsseepppepeessseae—eessassesssap—eet Opril Grsts Markt Tel. 6205 7 f ‘t '1 I Gevraagd: t TE KOOP: 300 L I J S 1 3 1 tej 5. 0 f-S Polaroid road cm. 1 1 1 I k-‘< ’«W ■fr^ K ktedesenstraat teL M1M-0000. --► Deze week 1- i ledikanten voor uk-K ‘Goes. I' .'4' 4 4 4 4 4 4 1 LANGE GOES 3- en 4-poots Hook Lange Vorst Ganzepoortstraat Goes, tel. 01100-7814. pen S tr. 10,' koekpannen ens. .W W brtewAtemMk— TERNEUZEN Noordstraat 67 telefoon 2905 a vopr morgens of WERKSTER voor et '<ele morgens per Moderne brilmonturen K. - - - s 1 <1 ssfonkagt zio zag Pfaff elektrisch als nieuw Necchl zig zag automatic van f Wkf— voor g- p Vindt U In onze etalages (on vooral binnen) In vete merkartikelen alle maten alle modekleuren allo prijzen l J. LINDENBERG Voorstad 20, Goes. Telefoon 5336 Gevraagd: -1 -1 Beestenmarkt 12 - Goes - Tel. 01100-7253 o J Agentschap: J J r Passagier on ante j -► Het allernieuwste op het gebied van gasverwarming --. keuj u)t plaatsing PMBMA 7 s 80 84,— VoNedigo garantie Leverbaar 31 juli 9-weekse hennen 3,70 15 weekse l.g. hennen 5,90 Franko thuis A. van Doorn Zomerstraat 27, ELLEWOUTSDIJK Telefoon 01104-344. a sens ^M*wWNBe Klndorenetr. -► RuU vw oude waamachineLo- Nleuwl Valma-brand. f *Z’ toop vae ecu Candy. Mielejtent, boot, caravan ens. Vei-Jde staat Valckeslotlaan A hooc inndlbedras ten* Stroom W.V, Lance Kerk straat 11-17, Goes. Telefoon asiae sami. na t uur 01185- convector z.| •H. Eisen technische dienst, driessenstraaf VORST^TRAAT 27 18 Juli begint onze seizoen-oprulming de laatste van uw „Gordijnen Specialist**. Binnenkort gaan wij onze zaak verlaten. bij Jeremlaase, Goes. -► Te koop: Peters kolen- w, m i.n. Burg. An- Stroom N V., Tl, Ovezande. van gasverwi Coupons overgordijnstoffen koopt u au voor minder dan de >4»lff vprèè^iigrmale pete. «w ww-nn- Aparte coupons terlenka vitrage vopr minder dan de helft. Komt u aens kijken, het is beslist de moeite waard. O - .e ■A* ook Diverse gebruikte teUekeamectenea. Dlverao gebruikte echrtjtaiaoteaea. eeMB***'» met korting. fteparabe an onderhoud. Maottetenaatraet 4. Goes. r GOES OOSTBURG Opril Grote Markt Raadhuisplein 4, telefoon 7982 telefoon 2012 DAMESSCHOENEN - HERENSCHOENEN - KINDERSCHOENEN met kortingen ven .1 •l8Eflt U het best bij het grootste schoenenhuis van Goes.., ^■.Peels* Valma-onderhoudsmldde. ten voor ftetg, bromfiets motor en auto levert U de ?g,Ty“- -► Philips auto-radlo compl met slede voor slechte t 180,-. Strpom N V, Lai<e Kerk tentet 11-17. Goes. Telefoon 01W0lM5&, na uur M1M «74. Eigen technische dienst Wtj.sijn telefonisch aan Besloten onder na. «08. Campins-Restaurant „Kleine Steile'', M. Hoogesteger. Adriaanse, Wemeldinge. -*• Te koop: Koelstra kin derwagen. Duivereestraat IA Krulnlngen. -> Zuldweg ruimt op, ster- bloempotten van 5,05 voor 1AA dlv. maten bloemgieters Zanussi vanaf 040,—, 200 545 voor 1,50, dlv. soorten inruU. beter bij Zuldweg, Tornado voorraadbuaaen van 's-H. H. kinderenstraat 2. «4« voor 14S per set, steelpan Goes. TeL 01100-«80«. die niet meer aan kan bran-- den 34*. broodschaal 80 ct Zuldweg, 's-H. JK liiadf straat A G-* Tte 81100 MOS. 88 at. aset daksal 140, dien bladen, hout <78MA sla- oouvarte M oh plaat! i eaomer 1,50, Zuldweg, 'a-H. H. kin- derenrts. A Goes. Tte «Ua- - /U ruimt op, teap- w L P<nonunw*eg- schaal 11,98, peflsslsmmdor fluitketels - Zuldweg, *e-H. H. kindarwi- straat X Poes. TOL 01100-0008. Spaart U Zihrorsagels, koopt dan Uw tutestoalee - parasol - windscherm - soo- nebed enz. bh Znidweg. *S4L H. kinderenstreat Goee. Telefoon 01100 0808. Spaart U ZUversegels, koopt dan Uw koelkast van Boaeh - Marijnen - Zanussi bij Zuldweg, 'a-H. K. kincte- renstraat X Goee. TaL 04100- -► b toch slaagt U voor oen wasmachine Mlelè - Erres - 200,—1 Bounce, Ploagstoffsn, Aristo etc. Voor het snoeien van windschermen ia thans levorbaar een aenbouwhulpstuk voorde XL motoren. Dubbal snijdend snaai- balkeysteem. Lengte plm. 80 cm. ■r:' Vraagt vrijblijvend inNchteigen bij Uw dester veer Zoetend Beestenmarkt 8 GORS - Totofooa 7381. -> Modehuis „Gracla" Kloa. tinge. Nu zeer voordelige 'extiel, badlakens 245 - keiifc kendoeken per 2 stuks 2.0^ 1-per». lakens 8,05. 2-pegg. lakens 7,05, slopen 1.80. fg stretch kinderalips 1,50 o te. spijkerbroeken «,06 p. st, 4 baddoeken 1,06, heren ondep< goed 1,06, meisjeshemdjes .broekjes met kant 05 ct pat stuk, damesslips met kant- 140, zonder 1,40. r 4 4 4 -► Verkoop ea reparatie T.V. Pa. van Drial, Kloetinge Patijnweg 04. tel lWS. v mts. Eng. f 8,50, 2. -in. t 10,— in het Vendu, mis, St Jacobstraat 52, Philips draaitop stofz ge.s reeds vanaf f 120,-. Stroom N.V., Lange Kai straal 11.17, Goes. Teiefc 11100-5865, na 6 uur Olli «74. Eigen technlache dier Te koop: Renault Ondi '961, wagen is nog zeer mooi en zonder roest liéuwe banden f 1000,—. rerkplein 10, Kapela. >- Voor koelkast Goes van 50 1. t houd in dlv. pr reeds vanaf f lt_. Stroom N.V., Lente Keri straat 1L17, Goes. Telefoc 91100-5855, na 8 uur OHO 874. Eigen technlache diens -> Bianchi dames, of here) fietsen met lamp, jasbeeche mer en slot slechts f 130,-^: bij de fietsenspedsMst JerU»^ ■- -niasee. Goes. -> 2e hands English Ele< trtc volautomatische was- i te i Jtedlsn 'N.T« Lange Kerk- Ante 11.17. do3. Telefoon 01100-5855. na uur 01106- 874. Eigen technische dienst Ideal.aig zsgtetoktr. ig,koffer, licht beschadigd van 450,— voor 878. NeccN «lektrtech zig zag met vrije arm van f 595.— voor «80,— hteteop zfg zag elektrisch van f 395,— voor 228<— Shew zig zag elektrisch als nieuw f 380.— fieccbi op sOluiAW zig zag f 78r— f 100,— f 898,— t 78.- 78.- #a— 70r- f «o,- f; I X I Z ---ZZ_2L -► Te koon: Lambretta, na in. U esrtvangt bfj aan. blusser voor keuken, auto, scooter 100 c.c., in zeer goe. knop van een Candy. Mielf tent beet caravan enz. Vet de staat Valckeslotlaan t, rit AEG wasmachine neg njHg en handig slechte t 1246 C les. -*- Philips grsinwifnnns van f 180,. nu f 130,-. Z., Lange Kerk straat 1L17, Goes. i ttltzngf alektriach a Snoer elektrisch Singer op Inzinkmeubel Nacchl op salonkast Praciosa handmachins gis nieuw Simplex handmachine Succes hendmachine i 40/— Veritas handmachine 3B<— Singer handmachine t 28<- Fridor elektrisch met vrije stoparm f 88,— Anker op salonkast -« f 88^- Anker vrije arm zfg zag licht beschadigd van 570,— voor f 40Br- ALLES ONDER VOLLE GARANTIE I' <1 smtoMMn

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14