Per PELIKAAN’ CARS f F I I r1 i - J Vacantiesluffing «si ■JK.OO JKJebHl Mm Gebrs van Fraassen Zonen Opruiming bij uw Textielsuperzaak MkaMJ Mr s i 12 augustus 0 r B. •Z P. HELSE, GOES KaptaloRMaison Berty’ Parfumerie OPRUIMING! .7-, tourwageareizen K 5nfITTI NIDEeLAMB N.V. VERKOOP-SECRCTARESSE Sr? Fi I I I n •miïXÏ'ïtóSS'i!*1--" 9 t 15*00 «,95 i .HL7IU-W» k r - ft 0pmM«g Oprulmlag V< Opruiming m 10% kcrtteg Fa. f; i GANZtPOOR ISfHAAI 15 GANZLPOURlSIKAAr 15 3 H MMB 8 Hptcr sokken Domcusjaals 3 zakdookon 3 stofdoeken 3 washandjes Sdl Dl|l - nbohOemden nylon met take kentgemoring WghguHvetgre tricet-nylon in mooie deseine a TAFELPOTEN in hoot en metaal 20% korting 1 KA 5,00 6,95 EEN ASSISTENTE f UUR 1*0,80 187,50 1M40 10M0 f.mj» Koopjes halen bij ■U P V Donderdag 18 Juli 1068 Lange Vorststraat 40, Goes* tel.* 7988 5X5 --^-inpprTT^?y~^~~TTri_i ,DE BEVELANDEir paul uuansniAAT n. vussingrn. trlrpoon aam mm - ,?**B"*y.<* T, ia, tf k aagneta*: fleneUakea* ie zoor moei *tr*opde*«in* l-per* 7,50 Moderne vtouwen kiezen een vouwfiets MAGNEET de moderne flets voor groot en klein Magneet ABC vouwfiet*. Fasklaar «oor cute, boot, caravan en tent Frame Inhaken, kük... klaarl Kom 'tzetf oen* doen. Fa. v. Drlel, Kloet in ge Tel. 707U. Patijnweg M. 10,00 10,00 10,00 25,00 25,00 20.00 Diverae aarhhdlnfen ^'"Wi taRpto** op odd graaRBRabrg 10% korttolR S». W /WW*fMiM|Rgyrd» Werphengel vol glas f W^O Zeomolon f 25, 100 m. nylon on haken on lood on wortel f 2,90 f 55/40 NUf 4M» badotef Japonnen heel moei roede vanaf 12*50 ongekende prijmn veer PARAPUJIKS ook opveeSbaar HANDTASSEN 10% tot zelfs 70 REISTASSEN BOODSCHAPTASSEN enz. oiu. 10% korting op tulmtoelon Tutaporesols Nog veel moor koopjes in onzo etalages en binnen loop gerust even aan y In torienke voetoB in allo ktareni«»00 aetrafee voet met reven In grote matoa 19,SO Lycra etggtcb behe'e m. 32*40 3,7S 3 «oor 10,00 HeUaadia onderjurtea let* heel mooie nu 5*00 XtaM mot fraaie kaat ef d^oiae 2*00 duetore. «rta of dietoa gewattoeU 15,00 dgetMB ia heerlijke ceurtoüo, iele vuil 30,71 15,00 3*00 6,00 2*95 2*50 6*95 4 10*00 MeeeeeeeeeeoeeBeegpggoeae«eeeeeeoeeo| RUrsr ziterdagmorgen |H| vuor - 3 nichthemdeR 10.00 [gEpiO^B5MRMM— n d. ZiritnitonR WapMon ‘AÏTSS- V 4 5 veer horen A Fibranne deken* in pracht deMine 1, t- i '■i 7, J o veeeoB. K« A f RM» st WTTv -w-w v-w »AW mc i/t/140/aao e KI JK HI \i aunt DFAI bH S* W Roede vanaf f IM.-* Ruim* keus uit diver** werton, m Mellen *n kleuren i d. >M«*, VevaalUu Alto eaifaan met Mflta*kheit|ke bdRMBpeHms Ssem, Tirmifgi an *>|pimcMiw 10% korting Wij kunnen plaatMn: f MiM f 410,8e Rijwiel- on bromfietshendel Middelburgeestraat - kindvjacka damesrokken japonnen terienka Jack* MnderbUzer* deux piacea Sfc' a’ 9 teiïM f* 0 ^r- i» -*■ Broun Slxtsnt van f M.M nu vnor f *4,50. Stroom N.V., Lange Ksrfc- «trant 11J7. Gom. Telefoor eilMRMB, na uur 81180 «74. «gen i*e«d**hi <üen*t DOE NU UW VOORDEEL Herenschoenen 18,90 Damesschoenen 12,90 Klndersandalen 6,90 Slippers 4,95 ea vele andere koopjes. Op alle andere artikelen tO korting. Uitgezonderd rubberlaarzen en fournituren. Faase schoenservice Korts Vorststraat 14, Goes. tel. 6709. VOLLEDIGS PROGRAMMA* beer op oom agent *oh*p*i*n OOM: P. Schipper. BeeM*nm*rkt A iet 71rt; StgaretUMgaatyn M. Stake, Grote Markt M, t*L Ml*. RM8BURRAU RN TOURWAGRNBBDBUF BVRNBBNS VRRKRUOBAAB PROGRAMMA'S VAN VURG-. BOOT- RN TRHNUURN 4 a Mfhuieau. Groningen, Achterhoek f j*mo W^*W^^BC* pooltocht Kjjn mm ma RRMh M> SB ea M aggartea; A /eer Neêerland, Groningen ■“■SR» eeWemker: --ƒ185,00 la* «grip vaa volledig* vereorging rondritten vapuit de (tand- Sptciak bandrecorder, laa.-ibledin*. IStroom N.V., Lange Kerk- ptraat 11J7, Goea. Telefoon M1100-5855, na uur ones* •74. Rtgen teehniacbe dienst 3-pera. •«50. Textielsuperzaak Meulbroek tel. R7M DONDRBDAO Monachau en Aken, Drielandeotocht ▼KUDAG *- Gent. BrueeeL Antwerpen DurSy?la étaUjPvSTd^r Ardoaaon ZATRRDAG -4 Bevelenden. Roetandbrug, Zlerikaee •*1 Gent ea AaOwerpen KsoktoL *OstoMto« Brugge ,1 ie endeadeel wa het MReenBttamoR wetaMe wereld •MOM U «ReetM Ch. BUL tmatoali, «Sn, ML on eehzlttaaeUnee en hoeft ia Ut van doe. temet het predMtetan. wyjBQaeasMR«teaaiM«MM veer «eedta e- e h8<*ARyeeie'e in modiouae etrepen eiechte 10,00 dameeeUpg la mooie ribkweüteit 2 vggr 1,98 khoM vahantiebroeken voer demoe 8,00 Kijk eons bij het TASSKNHUIS IWBIRW MAANBAG Sprookjaetuin ,De Etteltag* x- Vel uwe-tocht, Apeldoo Hen, Ardennen, Dinan DINSDAG Rotterdam, Metr**tad WORNBDAG ie d. Moravisch. Alpen, Praag ms oo -S^bocwjD- ie d. zwitomiand. Ob^and - kmatordm. M**«"SWtai: S nebteitter: M d. Doleatoton. VoMtU, Meraoe - «O W - Ligbedden Windschermen Tafel» Ecru flaneilakene in prachtkwalit.it 1-pere. 6*00 •tort beddoeUh 4.RR nu 4 «lopen glad nu badiakene frieee etrepen nu 3 paar naadtao nylon. NU herenwerkoverhemden BoLO-Fast overhemden herenpoio’-e de grote Mode. Hi gne sweater* voor damee ea heren rndar d«M I dameaahpe met bad*tof krWeje, r 4 2*00 voer 5,00 I grati* varkrljg- VKiAUI MKENAAPMMM wher wollen didaa deken* l^erg. 2-pere. 30,75 Hatema oden in mooie kleuren 1-pere 28,00 hm. .35.00 Aebe In zuiver wol. let op 1-por* Fibranne dekens in pracht doaaine 1-pere. 12,50 15*00 dameejwnpers enorm efgeprijed 7,Sg Lekke bandt Ptoilee MR-* UtmcteJ. bandrocorder. handt Neem een bu> mee aanbieding. U op vakantie gaat Voor Stroom N.V., Lange Kerk- - brnmflet, jn auto ver. (trut 11-17, Goe*. Telefoon •ar t*g Zere mime. tl10040*5, n* 8 uur 41105- 874. «gen technische dienst L -6 I’ p* voer administratie en winkel, bij voorkeur p, met diplome Mulo of handelMvondechool |,i on kunnende typen, of enige vakkenai* in i' 1 de boekhandel a' ALMM BOEKHANML J.M JONGE N V. «OU i'! Lange Kertetraat W, Mi, dt 1RR430R I i 4 d, WeeterwaM, boottocht Rijn 5 d> WeeterwaM. Taumu, Heidelber* f ?««»4nrtjks. Alpen, Tirol d- Ober Bayern, Salzburg Maandag U en M unttaii Genbv* 525,00 *45,00 Uehtonstein, Zwitserland *4*,00

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10