s m n NOUMEA LMGEKIE Als u op reis gaat, mans VAR OPIORP boonman KOELKASTEN vergeet dan uw ’snoerloze bagage”niet ES MEOLBROEK LINGERIE ZATERDAG 6 JOU u. V BI SI '•Oil Hl II 1 leerling- ziekenverzorgster Lfi M „DE WERFKAMPEN” geriatrische inrichting ♦hhiihii a t ■■MM ff* Hl nn 1 PIET HEINSTR.3-G0ES t wnnem«r*bGdr||f I juli 10M Donderdag 4 juli 1968 3 eeeoeot I voor o.o. Zanussl Bauknecht 1 Erros Martjnoa om. voor Indu lt jaar* ut voor m Wn muit i Z.v o I »er 4 1966 et ver ren de BASKO korsetten vanaf ER oï ..De Ganzepoortstraat 6 GOES Telefoon 6714 \9.95 MW I MAIDENFORM beha’s vanaf step-ins panty's korselets WARNER beha’s - - step-lns panty's BANKnBAKmiJ Burg. Andrleeaonatraat 2. ToL01186-385, OVEZANDE Geheel vernieuwd en gemoderniseerd sm« aasaabar aa beabeaaMa**, „DE BEVELANDER" I 1 - Ooad tabute ereartM w )smb pooelea. U krtigt teUs aan pak Felix vis mkJae ba waar aa ao site. M. JMststaMS »jo MJO SM ’r*” Salaris: i f 312,61 bruto p*r maand In het eerete laar, f 338,32 bruto par maand in het tweede jaar. Bovendien: gratie koet, Inwoning en bewaaalng, toe slag voer onregel matige diensten en eerste dienstkleding gratis. Tweemaal per maand vergoeding van reiakosten voorzover deco oen bedrag van f238 te boven gaan. Premio-spaarrogaling. Inlichtingen en aanmelding bl] de directrice. zr. M. van Mourik, Hoofdweg 1M, Rilland Bath, tel. (0113S) 451. tasksHtawMtaMteMaai teaaeistertMSidtacéi'gwdwrMpsMM Het nieuwe, revoludonaiit model vin LOVABLE Nieuw Lovable jartino. De Ideale, modieuze panty voor stretcb-nylons. Geen jarretels, dus: een gledde strekke heuplijn. Geen ver velends bobbeltjes. Panty en nylons aan elkaar gehecht volgens een vernuftig systeem,>dus. slank af kledend. PLAYTEX beha's vanaf step-ins vanaf panty's vanaf Hoofdweg 168 te Rilland Bath (ZJ heeft voor een aantal jonge meisjes nog plaatsingsmogelijkheden als in do twoe-Jarigo opleiding voor hot diploma Ziekenverzorging, die In september a.6. begint Minimum leeftijd 17 jaar. Vooropleiding Inas, V.V.B. of tenminste enkele Jaron vervolgonderwijs na lagere school. Als voseMga wade bete ma baagel kecoml «gmf met ak veonHas ree dg bdtii soedarboagri. F a I fl TRIUMPR ':'r— beha's vanaf kvseeeoeeeeoeateeoéóaaoaooo o. I’ ■s I T, O Her-Opening! t 4. aa*l /W\M KOM J- k h/MiiiniH. aaaaaaai «**-• .-JHM 1 L SOOOOT SWOW RB t i£ eegsseeesstsssaasssssss A t-*• Ts koop: Barinl Sport I n Korts Kerkstraat 16, Telefoon 6100, Opgerieht 1670 OOM BOONMAN PhBpa portable radtogramnmotoon. i Uit en thus uw gefeide platen draaien en atemogeijke radiostations 1 beluisteren met één en hetzelfde toestel - ideaal! Glasheldere Philips geluidsweergave, ver van eb etopoonte* 14ft- -> *t Is zo *t was van Gun> -> Te koop: Mutaaert kin-|->- Te voor tuinderaglas. van derwagen en wagenzitje (inlwagen Gurp, Molenweg 20. Lews, goede staat) Langeweg 11 baar, dorp. Wilhelnünadorp.’ I Ka peil U *t Is so 1 was van Gurp Ivoor tuinderaglas. 8. van jGurp, Molenweg SB. Lewa. I-» Alle elektr. installaties I worden door ons deakundla verzorgd. A. Boonman Qva- Izando, taL S11SMS6. I I I (-► Te koop geyraagd: hele of gad. inboedels WlnkeL kif zolderopruiming. Oort- alngel 22, Goes. I-.*' I d Te koop: z-gaun. kinder-|-> Ve i h. model geh. uitneem-Ielektr. Moolhoekstraat M, PkUjn’ [Kapalle. ITO78. 5 VAN DER KLOOSTER —r—- - I vertraglngs en reduktor- [Voor alle soorten riemen uw Imotoren. J de Viseer, 's-Gra adres: Faase Schoenservice I ven polder, tal. 011SMSS. I Korte Vorststraat 12. Goes. Verkoop en'reparatie allel-» Te koop: transporteurs !-► Vakantletijd - Rlementljd r. app. Fa. van Driellvertraglngs en reduktor- [Voor alle soorten riemen uw IPatljnweg M, Kloetlnge, tel Imotoren. J de Viseer. 's-Gra adres: Faase Schoenservice I ven polder, )al. O11S6J60. I Korte Vorstatraat 12. Goes. assstesisssstsssseeessi >*eee« aeoaobao.aaeseaoaeoooaoe«eaaooa*op «0000'0 «pa WJ5 obsbpaaoaeeoooooooó oo»aoa e eoo ^o o"o oo.ee oogiaeo 7430 overzichteljkeafstemechaal -|6g.— PN^oportabteaadkyb, Dank rijmhbéuurtechnisk hebben Pts^eportabteeBg Sound. Grotere BgjSgSouïto van Ph^iorniL vakanfeptezier nog groterte maken (ree lift KampaaHten! Spaart uwf Te heap: Otapter eMe. grondzeil met ons speciaal haard. 1 el is straat a. Gas plastic van 2.SS m. breed} slechts t. 0.7S per m.1 Jgnt)e van Alles. Korte ZfossOrtO ML kta» kst I A AC SBH Jtoe 1 PhBpssnoariasePNhhMi 3 Phipe portable met FM, lange-en' 4 Draagbare Phipe rad» met lange-en Uhoeftindevekantteuw OWlls middengolf. Zeer fraaie kast, middengolf. Rarfekt gehad; inclusief echeeroomfortniettemieeen.AKjd ouerzichtehjkeafstemechaa) -jgg.— tasenoortetefoon - 7450 lekker glad geschoren met de handige D»<Wia»wwta*aamrtWa 9 r batterij Phishave, hét apparaat om er bijtehebben 29S5 3 Phlps Cassetterecorder. Voor iedereen die zijn vakantie ook in geluid wivasdeggea Probteemtas bedMiMg;caseetteennen opnamen maar! Er zijn ook Mueicaaesttea vol fijne muziek die ualeen maar hoeft af tedraaien 269.— issMstssSssSs pent/s vanaf n,«o Korsolets vanaf ...........'.........a............ 39,20 -> t Is zo 1 was van Gurp -► Te koop: Mutsaert voor tulndersglaa. 8. van ,.r doeg. -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9