WIJ GAAN DOOR tl TR-\1 KEUZE UIT NOG 60 STUKSI BERCO I I MET OPRUIMEN. GARAGE VAN STRIEN N.f. I R •jr» VAN STRIEN HOM» dBfiglwuto GARANTIE 11 VLOERBEDEKKING Èfeek aanbiedi<;JH|]^^H] Kamtrbreed nyioa tapqt BERCQ'S ETALAGES SINKE-DE GRAAG i '1 hl Unieke koelkasten aanbiedingen MIIUN KOELKAST vaaaf 199,- poley gel me f 75,09 89,00 Ti I I MERISON N.V. -J d tl] POLEY’ vraagt LPOSRVOUS MADAME SALON ELEGANCE Dessoforto tegel» Heagafelttegels Sensatieprij» fraai hoekbankstel X boeteendo uit Gaat u nu Zomerkleding kopen ifiÖtaft 'even in OOK OP ZATERDAG ONGEKENDE LAGE PRIJZEN «TsMrïïr 51 it M.'- G AYvyAVAV/^ 1 ■i aan boord n do vtaaershaven Klokkenwinkel k C HHPINCK k I VOOSTSTS 3j Kto. TEL 662'J .if f; e’ DE BEVELANDER” 4 b fi ALLI WAGENS DIVERSE MERKEN - 1 15 froo.— l»-* Opel bestel I ■r Z I Enormt koHektX WilhehnlMotraat 74, Goes, telefoon 01WMMS A •w - :d -1 Gevraagd wordt jongedame met ambitie voor mode. til I 20 -x 4 M ALLE WAGENS DIVERSE MERKEN - WORDEN TEGEN »a ree|. ‘I* J ^F - Deskundig advtoe Gespreide betaling mogefljk Eigen Techn. Dienst MODEHUIS KwalHstt tOOWk service korij SO et et aNee* Psnjsl on Opskta om jam te maken -/jU: - M* enstr. p IS yi Donderdag 4 hill 1068 Geslaagd voor typo-examoe 111 Dan bent U or nog niet klokstkaat. tel noj - bekleding skal, zitting losse kussens, afrltsbaar met modome weef atol L FA. S. MEEUWSEN E Ganzepoortstraat 9-13, Goes. telefoon 01100-8005 In verschillende kleuren, gratis gelogd p.m. 62,50 - juk DE GAPER Voorstad, Goes Noodwinkel, naast bakker Verschoore, Voorstad Ulo of tenminsts gslijkwsrdigs opleiding en eventueel studerend voor prsktijkdiploms boekhouden. Enige ervaring strekt tot sanbevellhg, maar practisch inzicht en accuratesse wordt nog meer op prijs gesteld w r bastei met on zonder ruiten, bouwjaar m t mn f 4600 ia, zoals 1950/ 278 VW 1200 1 09^. indasjit voor «A120G fm 4, Inrull - Financiering Rssds vanaf f 179,>— STURM 8 KANTOORINRICHTING Korte Kerkstraat 2, Goes, teL 01100-7851 r*' 9 Medewerkster i naii JNAwiMaN in de verkoop voor de afdeling damesmode Gevraagd wordt jongedame met ambitie voor mode, die tevens kan aseiatsren bil de Inkoop Salaris afhankelijk van leeftijd en capaciteit Verkoopster in de verkoopafdeling corsetterie/Rngerle Een interessant vak waarvoor garuime tijd opleidng nodig is en waardoor U het diploma corsetterie kunt behalen. Tegenover de verworven kennis en verkoop capaciteit staat een royale beloning Leeftijd vanaf 18 Jaar Administratief medewerker ■<l r l' >»s»cc»**»»*»**4weny Voor al üéJ SCHOENREPARATIES A lANGf VORST 80 H? GOf S de gehele maand Juli EEN GRATIS KONSULT r -b.- y Desso kamerbreed tapijt, in prachtige tinten voerraad, GRATIS GELEGD, per meter mtt lan9e leveneduur, 380 breed WS5U in verschillende kleuren, per meter Voor mensen die er zelf ieU. aan willen doen por m2 19,N per m2 ƒ27,05 en nog vele andere soorten tegels en tapijt 4*3^ hebben wty.voorradig 3 zitsbank op chroompoot 2 zitsbank op chroompoot 1 club eg ehroomdreelvoet Oe Kaotoe as SsTtcMmb 11M0-S7M Berjen op toom Langs Kerk*traat 11-17, Goes, telefoon 01100-5855 na 8 uur ook voor service 01105-874 Oosterschelde Nacht cruise Zaterdag 6 juli mat R.T.M.-schip Max. ISOpereonen dansorkei Vertrek 20.00 uur te Colijnspleet Nog enkele kaarten verkrijgbaar aan de boot venaf 18.30 uur Uitslag verlating 1968 iem imsi icu» iszm icma 1C4M iseu non iust iuoó neer 11715 na» om 111» U141 iua l»ao 13S77 1S407 ism issei izeaa mm» «me usai 11717 117» 1MM 1S8S5 Prijzen afhalen voor 1-1S-1SM bij: A. J. Schouwenaar, Dru sawsajaa, waaaaifiino» Ta seop scvreaaA gnw ggjjgjjfc /TT LMNB vommam 8. WL. dm LANGE VORSTSTRAAT 1142. TIL. 99*4. lantle In zi Pak dan een NIEUWE FIETS Ruim gesorteerd in vouw-, familie-, sgortstour- en kiederfietsen Ruil nu Uw oude fiets in voor een nieuwe U bont goedkoper uit dan U denkt Rijwiel-en bromfietshandel P. MELSE Middelburgeestraat, Goes jSv KSjA Shnci Ó.j/UweiMei y 60ES (Zatdtdagsmorgens HAKKEN SÊtfVlCE) j. Klaar terwijl U wacht teeooepee»eoea»a4»soooseeeeeeeeeeoooeoee»eoeoe»aooa»o Alle bekend* merken tegen speciale prijzen jKOeu^ SPECIALE PUIMEN VBRKOCHT to Volkswagens f800, bouwjaar 1068 - 1968 van 3W)0,—tot 7000.-*- 4is Volkswagens L--- 1961 - 1967 van f 500,— tot /,4600.— 1 i7M Mr* I 17M 191 ca Hoile’ iCtnd (MAN ITL 11 I i •I ‘4 1 9 5 T si •yT‘l? ■i- 11 r 4 4 B X I ïj i j. •li e p 4 TBQUhUINt CN r r ter* 11* noorkop- m« luxe beer* amande- >0 greet it 33, i j Zuid- iet mat I 1.M rij staal plast I 1,W i Opril verven, phalen, in ma an on rits. >ver. I Zuid- 4,75 en •esvork oekpan enstr. 3 - i B f' M- Se j 1 r ZANUSSI Wilt U vargalljken? Andere metkm zien? Dat kan. Naast'2anusal staan op de toonzeal van Merisen, ook de bekende Boech en Marijnen koefcasten. Onderling verschillend in model en uitvoering, doch alle in hun prijeklesee hun gold meer dan waard. In totaal moor dan 40 modellen - van SO tot 320 liter Inhoud. Kom kijken, etap binnen, ook op zaterdagmiddag. Wij zullen U gaerne deekundig adviseren. Levering uitsluitend via de erkende vakhandel. P. Ais U er toch bent, kunt U och de Merken en Zanuaei diepvriezers do Miele on Zanussl wan en afwasautomaten en de bekende merken, gas olie- en kolenhaarden, van Beckers - Bocal Ben- head - Clney Dru - Etna - Nobel Peetere -W Siegler en Vulcana mot hun nieuwe modellen zien. ATTENTIE: WW ZUN VAN 13 T/M 27 JULI WEGENS VAKANTIE GESLOTEN. Toonzaal geopend vaa 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.30 uur. M HM - 'e Zaterdagemiddaga van 13.30 uur tot 18.00 uur. Edhonstraat 3, Tol. 01100-6310 eue >eoe4tonaanecutsm ilT i ff l-.j Dc maand juli zal voor on» d» maand van do maqulllago- voerHeMIng zijn. I 4 Wlf willen U kennis laten maken mot onze prodbkten waarvan wij orlane ale onze grootate apecialltait kunnen alinbiBddn. Oftza schoonheldaapeclalfete zal daarvoor op donderdag, vrijdag on zaterdag In onze scheen- hoideealon beschikbaar zijn. Zij zal -U dan aan maquillage maken in da modome kleuren en U een huidanalyao verstrekken. Dit alles In van ca. 30 minuten. WU zUn ervan overtuigd dat u het prettig zmM vinden om op deze wijze kennia te maken met onze prMihlin. Daarom adviaeren wij U tijdig een atapraak te maken bM: A. M. VERBEEN Wijngaardstraat 9 Goes Tel. 7828 - W» T'i*k' ''•Nk 3 Weena pUlaeebrek aaoestn eme e HN» oa Ca feullMn •var hWvsa ataaa BinaMj4«rijverenlzing .ONSOKNOKOKT- Waanaltfiaaa Ja. ook op zaterdagmiddag van 13.30‘uur tat uur. ia da toonzaal van-Mcricon gaSfmnd. '«J Zaterdag, aan dag waarop '■trouwiuaUg»n‘’ «s reeds "man on vrouw" z*n beide kMSnetUtqmVn/, Teeamen een Zanuaei koolkant kiezen, die hm en -1 hun keuken paat Groot genoeg van Inhoud, een hoog model- of om laag model waarop een gaecomfoor peet, or to keuze genoeg. ,74. LjM •fww ITlciKCNl T»®'R»w«

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5