O/& 7O/& DE VLIJT" Zonnige zomer-verkooo I ALS HET WAAR IS/ NIET TE GELOVEN I i m 39.75 22.50 Graad Goes t Dat 0 h het Modehuis MODIEUZE, gebreide japosnen es pakjes leacml IratAB UAAP QflAA mm KA sldW "■Arno’ Mmmwolmlêov H.D.Z. kast kopea voor 30,-, 40,- es 50,- das is dat zéér voordelig (os hot iswaarD VERTEGENWOORDIGERS GRAND GOES, telefoon 5165 SPECIALE VACANTIE AVOND - FILM QUIZ 1 I ÈEN~ MILJOEN JAAR GELEDEN «OM MSLKM VMM BXJ Lange Vorststraat 47 GOES Lange Vorststraat 47 GOES OLIVETTI NEDERLAND N.V. verlovingsringen SJWwtew t - Donderdag 4 juli 1968 „DE BEVELANDER” juli 1968 I VOOR TUIN EN CAMPING baddoeken 7’ Grote partij hagel en slapee. La A \JI b I - k •Goot Tatafoee 8018 Grote Merkt 8 Modieuze bonnetterieBalmain. KObler, Kansa. Giepa, Molyneux een de fameuze collectie ELLE" uft Parijs I r UMTM4ARE PABASOL goor een koel «takje. Met fcatln nopdMGJn. 4.1 I Partij edel wit geribt josgeiw ondergoed in singlets en slips, alle maten voor 96 cent Niet alleen /vossen verliezen hun haren* helaas mennen ook veerkam dt «eet EL WELCH... raoMUi mm n mi amuno mi wacamAMMonsi d’ pH Grote partij Stork sea horse en Jorzolino badhanddoeken on badlakens, nu voor 3,60.246, Extra grote Stork badlakens voor 8,96,6,96, 8,98 Grote partij Stork on Jorzolino ksskssdsskss voor 1.96. 1,78, 149 .’K^oiiÖLiopjurtK" Juwelier Hnrl KmkF‘4 tr l? r<o t Grote partij wollen Dralon jongens on meisjes sokken in prachtige effen kleuren, grote on kleine maten voor 1,98, 140 l Grote partij badstof sokken, de grote mede, In vele kleuren, grote maten 1,98, 1,78, kleine maten voor 1,80 Lange wollen Dralon horen nekken voor 340 Partij edel wit geribt beren ondergoed in singlets en slips, ook grote heren maten singlots en slips voor 140 Partij droom nachtkleding van Jansen en Tilanus zeer aparte dames eachtkymden In luxe doos In dubbel nylon en dlolon voor 946- Zeer mooie dubbel nylon pyama’s voor 9,96. Partij prima keper jongens pyjama's In alle maten voor 8,98 Partij dames slips sa kamisolss van Jansen en Tilanus, prachtig goed. Kamieoles alle maten voor 2,60, 1,98 Demos slips alle maten voor 1,78,0,98 Partij tiener on meisjes ondergoed van Jansen en Tilanus voor 1,96, 1,76, 1,40, 1,26 in kamisoles en slips lelwitts flanellen RhiumsssMe laksm ikens in 160 x 250 cm voor 946 Lakens 200 x 250 öm voor 12,80 Flsnslslopsfi, grote maat voor 2,96 jDe prachtige apretvrije Treffer'takeao es dopen voor 8.96 e«i dopes 2,16 MINDERJARIG meisje fMAdoben, MSdohen) fURA AND8R8 JORQUH JUNG HUkXMMTLANGU kopen frttz Let opop alle prachflgé Treffer vrijetijdskleding 10* korting, dus op sweaters, wssksndsrs, pnU pole*sens. son. Attentie wflt V niet tsveel betalen, komt het b Viols halen Partij Jorzolino en NicoDentje damast ontbijttakens grots matsn 130 x 160 cm voor 8,98 4,98 Grote gekleurde Onderello dopen voor 1,98. Grote eneHroeg theedoeken voor 1,18 Partij Sterk Wen W x 180 cm voor 6,96 MAANDAG 8 JULI met de Nederlandse film FANFARE in het voorprogramma houden wij een waarvoor wij de TROS hebben kunnen interesseren. Zij zullen op genoemde avond aanwezig zijn om en kele opnamen te maken die later in het radio-pro gramma FILM MEMO worden uitgezonden Verder Ceee Hoogeeteger met zijn Hammond orgd Entree alle rangen 2,80 De opbrengst ven deze avond komt geheel ten goede aan het Nederlandee Roode Kruis, afdeiing Zeld Bevdsnd Weet Goes Voor de Quiz worden leuke prijzen beschikbaar gesteld l I i SPEELBAL VAN 2 MANNEN VADER EN ZOON! CAVMDB VOOR BAD EN STRAND DAim BADPMOtM te haiaaM. ontren, bodetof boucM, 3» vete atewleo Mpnan es Oeeoine vsn 41’ jg 9 1 r •A r FA. O. TH MaHarta*, Opril Grata Marirt IX Geaa I ark t A 1 SI BAIJ l> I f M -3, I OOTH C«NTURY-I»OX OJB 1X7» HU 1X60 RUIL NT» NNO o L r-' B| «ar inch gies 1X80 846 8446 - 6.66 1130 Lange Vorststraat 9, Goot Aktlvear de werking ren het preparaat mat JOCHEM’S SPEC) AAL SHAMPOO U 2.25) I r.iiiL sin dra Irirnj r*tni<* p- I 0 ■I ■m iLsnoe-Bomcont GE*IUUSS*9OI0MUK JBRBrOMHIWKDM «■EOGimCtai tanitoaMfam wameae p-p- p-p- p-p- p-p- teu lou leu lOU: Haal vandaag nog een flacon rear X98 74» IR- •bil: HAARPRVARAAT Stapt kaai SR i il eat^ee Sttarataert kreebtip de kiaiarasl Ctaeft aan oezoude dasa aas ow haar Spirit al veer dtanoo mei iiiileriptae na veer teerea TËXTfèLSupen Vraagt uftgabreWe folder ffl 646 8,90 1448 M8 TËXTfèLSupen 1965 1965 1964 1964 1963 1963 1961 1958 1967 1967 1986 1963 1867 1966 1964 1964 1966 1966J; 1065 1965 1960 1964 1952 1965 1963 1966 .- y i Vrijdag uur zaterdag en zondag 7 uur. 16 jaar ia eea onderdeel van bet krternatieaaal vertakte wereld concern Ine Olivetti a O. 8.PA De ooderMuateg houdt zich bealc met de distributie van talalcomputers. ayateein boekhoud, en faaturwermachtaiea. torminela, reteen-, tal- on achrljenaahlimi en heeft in het totaal het greotate marirtaeudeei ia Nederland van deze produkten. Gezien de eepanati te enae nadiniwelng willen wij gaarne onze verkooporganiaatie uitbeelden met enige Opleiding e* WiMafteer od Mae aftaan. Max. teettSd M Jaar. ervaring niet vereiat. Mogelijkheden: Ona continu oplaldlngmyateam atalt teder een in ataat elke plaats te vei wei ven. Te Ower informatie: Onze topvertagenwoordigen hebben een Inkomen van f &M0,— en meer per jaar. Belangsteltenden dienen ectatftelljk tf telefonisrh contact op te nemen mot de Peraeanel Manager, lease Voerhout SS Den Haag. Telefoon «TO-1» M n voor een aan bcMo zijden Informatief geeprek. Tel. 4166 1 Zondagmiddag 3 uur Zaterdag aa zondag - 14 jaar 9 uur dinsdag 8 uur 18 jaar SM Ma ncpdccein. ta gatetekan. V0UW88D06N van 56.— tot M88 CAMPme MAQM8M9 4 «s dk ogvauwhaar ven 16.78 tot 1848 LMCIITB6D mot kuaoan 9*r— •miTCHEn uftmombaar M48 8LAAPZAKnN van 74.50 tot 9846 VOUW8TO8LM is taMRa uitv. vos 79.— tot WRRMCHOMMN 4 motor 29,75 CAMMNQKUMRMTJM 3 95 W|W O’ O D W.-P PLAKM dhr. kwaBtaitm van 49,76 IOND8RVOUW8TOBLTd88 UNDCR8LAAPZAK compleet met kuoeontjo BADLAKENS In fleurige doeolna ven 13,76 tot 849 DAMB8 MUNT* te desdMo materialen v. 29.75 DAM68 8HORT8 te katoen on tarianka. vroigho unltinten en mooie decade ven 1246 tot DAM88 PANTALONS vete kteuresan oltv. vond BADSTOF MRKJR8 hooi modem van 19.76 11.96 MRR6N -MRL30I4Y badztof vanaf MMN SHORTS teetmke, mot riem NRT0NDRR608D, eSp on ategtet MBBJBB BADPAKKEN en BKRTB aeor grote eeSertie, kt 4te. materialen vasd 2.96 JONB8N6ZWIMBROBUN uitzoekon vanaf 346 8PWKRR9RORXRN bleu denim vanaf 346 MnSJRB SHORTS In effen en ruKjes vanaf 1.66 fAlfTALONS MntrtkkGlijkG coHGctit vanaf 646 SWEATERS In nyton on katoenen vetoura on badatof met korte of lange mouw In talloze keuren en maten »snaf3,86 OOK IN DAMES- EN HERENMATEN vanaf 1X66

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3