DE KLEDINGBOKSER E |t VERNIEUWDE nieuw industrieel tijdperk DYNAMIEK* TEGENOVER OUDE Bi WA MM m M mm na 110.600 ZeeuwtM aaken reeds V il D M P N de diensten van de Raiffeiscnba raRAlFFBSENBANK SRAARBAMCyiALLE BANKZAKEN GRANDIOOS' {AANBOD .ts*. 0E KLEDINGBOKSER r~mill!ii e», Btf «mkoap VM eea DAMESMANTEL M MANTEL- Ir van den HULST MERKAAMTRAAT M VEI J t b GEHEEL GRATIS! SSLD"°™“UR8 i tSSfcphtmm Hier Modelvolksslagerij Reisbare» BreHe-Toars Mlliiaiaeg -KeeteDslRg.TalifoaaaUM MM Reisbareaa Krqger-Toan Goes Seaatamnarkt U - Telatoen «Uae-TM8 ËRMERIRS Alg. Assurantiekantoor Heinkenszand Alg. verzekeringen Financiering auto’s DrOffnTIStSSn, huishoudelijke artikelen Lags renten TERHEUZEH NIEUWSTRAAT 8-8 VAKANTIEREIZEN PER TOURINGCAR MEERDAAGSE REIZEN Maanda? reven wij eenVtFFSSTUHT GOES WIJNGAARDSTRAAT 8 uNiis dflniosiniiiMs^ gratis sport- Gratis daMesmanteh, gratis s|Mrt- Firma J. de Kok en Zonen I I I Ol I •'I I I grl I I I I I radbvoorzsHzaam I tang*.en middengolf. Twee I s babyfoon. Miniatuur- Weend Dondo Donderdag 4 juli 1968 DE BEVELANDER" F Z X. Z J 7 .f NRMNRMM ■«rm LANGE VOfiSTSTA 00‘GOES i •j MODIEUS DAMES MANTELPAKJE GROSSIERSPRIJZEN I G.C. de Jager GRATIS REIZEN t BU aankeep veer 140.— p.p. Pracht DAMES-VOdHl AARS MANTEL GEHEEL GRATIS! GRATIS REIZEN I toep raee 1 MR- p^. brtuk van Zij spaar - Profiteer! Voer een goede gebruikte auto kunt U altijd terecht bij s LOUISSE - GOES H.V. HERENKOSTUUM model (2,7cm) in fraaie J draagtas met schouderriem. Hu 79,50 ^1 VANlM^r NU Wij hebben een reuze voorreed rund-, varkens kslfs-en prima jong paardevlees. Alles Voor ds bekende lage prijzen. T,L bwmAtonriia 'en mout mu» Te koop voor VW 4 z*aJ» nwtm menakraan. Ta bevr ÏmSmTw" UaseasleRMr HooMstraet M, Xestssm, M Ph OeoA WOU DAGTOCHTEN NIEUWE DAGTOCHTEN VOOR JONG EN OUD WT ERKENDE REISBUREAUS Ranfasenbank ondersteunt de expansieve krachten die in Zee land WMtaaaaa sija. Door daar te syn waar zij móet zijn. In steden etfid dorpen. Op het platte- Bij overlijden schuldvrij telefoon 01106-626 i te Goes vraagt p flinke Jonge dame voor de receptie Enige kennis van de vreemde talen in woord en geschrift noodzakelijk Sollicitaties worden gaarne Ingewacht Zeeland laM de tengels van het oude vieren. Het nieuwe wordt begeerd. Motaribering, /A. mechanisatie ea chemische onkruidbestrij- hebben reeds lang jdaats moeten maken voor de combine. A wwBwi llmlw den MO miljoen gulden bjj 135 Zeeuws* vestigin|cn, openden rekeningen, lietaa haa salaris via de Raifiriesabank uit- betalan, ,ko<iM> rrisdevicgen, rieten persoon- ffll® leawgeu^toM. De RNEfrisgribttfc is toed voor ww-feld M mr grid Recleme: en vakantieschoelsel -Sandalen met voetbed flippers, leer of ribeord Linnen en ribeord schoenen Gezondheidsklompen Gyfnschoenen, tennisschoenen, baèketbalschoenen, plastic sanddlen etc, Faase sehoenserviee Korte Vorststraat 12, Goes, tel. 6709 KV mondeling, schriftelijk of telefonisch, t*l. i 01100-7110 P Uitslag verloting Rentée Kraintngen 2301 1832 2240 1278 Spiegels, meubel- en etalage-glns k .limit t«65 «l MA -te Te keep: Bedktdp én iheon ■snafcraan Te bevr 3 Ft 8JAAL ot CQU V I •4 I I BBS Owen ■r i A f A 9 JKJ •L ‘«•H/H. Kindoronetraat 9. Go*», telefoon 6608 NMU1L •ARANT1E .1,4* 1.20 PAWTALON AUecn wat seed to heeft rareez Duran ,DK KLEDINGBOKSER, de auk met de mint tevredee klanten Enorme keu» in de nieuwste voorjaarskleuren en -modellen in DAMES-, HEREN- en KIN- DERCONFECTIE tegen Opel Rekord 6-cyl. 4-deurs lichtgrijs Op«l Rekord 1700 2-deur», zilvergrijs Opel Rekord 1700 4-deurs. zwart Opel Rekord 1700 2-deurs. zilvergrijs rrr Opel Rekord 1700 4-deurs, blauw J Opel Rekord 1700 2-deurs, donkerrood Opel Rekord 1700 2-deurs, geel Opel Rekord 2-deurs, lichtgroen deme omlljstii Jatit je ven i Erkend elektrisch SCWOOMTUNVMSS Vegen bij alle weersomstandigheden Buys Ballotstraat 10 Koetinge Telefoon 01100-6217 ontvangt A— REISGELD per peraoen I ewtvangt nf R_ RKIBGELD per peraoen Alle poorten verwarming, gas, olie en keien Vakkundig erkende aanleg Winkelcombinatie Lokerse en van Damme. Tel. 380-346 *s-Gravenpolder GEHEEL GRATIS 1 HERENDBMI M AÜTOCÖAT 1 GEHEEL GRATIS I bij aankoop van 'n HERENKOSTUUM in TERLENKA. ZUIVER SCHEERWOL TREVIRA. DIOLEN enz. van 120,— 1»,— 145— 159 enz. Grote zak chips nieuw van 80 voor M M W 10* 138 208 100 ALLEEN WAT GOED IS HEEFT SUCCES DAAROM Wostwal 25, Ooea, Telefoon 011004218 In praabtMeerea en stelten bij aankoop van oen HERENKOSTUUM Bij aankoop van een Sp-ïï* j -► Vakantietipa, Schoenzak ken, handig om schoenen mee te nemen. 8ehoencrèm< in tube met spons, droogt ni<_ uit, fantastisch gemakkelijk. Faaoe Sehoenserviee, Korte VeeatatMnt 18. Ge» GEHEEL GRATIS I TERLENKA 1 RBGENJASe OVERHEMD -te Vouw- en mMfleteeei -*■ Vernieuw Uw foto. ete. reedB »anaf naan eeanpteel 4nnt, tegel, schilderstuk ot - - - - - Ajorduurwerk met zo’n »O- ing van T Alles!! Vraagt vdfrMhwil prijsopgaaf!! Gantto ZUverwgeto!! Korte ÜüeMr. 19. Iftorg. teL 79 SPECIALIST Df BETERE DAMES-Dl HERSNCONTBCT1S Heel blik sperciebonen BNk mandartotjes Liter sneue' Liter perzikefl Vi blik asperges 3 pakjes pat* zwin 26 soorten sleutelhangers Cone. Delicetessen Kloosterman kd-te Prima kwaliteit Hygi- bnische Gummtwaren, hand- ndschoenen enz Prijskourant leien gratis proefmonster wor. t. |den op aanvraag gratis toe- i gezonden!! ..Fate” Postbu» U. MIlMelbnrgU NAAR LONDENl Iedere dag vanaf Zeebrugg* Kinderen t m. 14 jaar Iedere woensdag vanaf Goes-Middelburg-Vliuingen Kinderen Lm.lt jaar Vanaf Juli iedere aaaaadag: De Efteling met beaoek ean het Tllburgs Dierenpark »,00 p.p Balgiach. grootste en mooiste aprookjesparit „De Meli” f «44 P-P- ledere saterdag: Verrasaingstocht 10.— p.p. Iedere dinsdag ea vrtjdag Naar de Beekse Bergen met beaoek aan het Iedere dinsdag en vrijdag: RH Naar dé Belgtoehe ea Brabantse Kempen aai de Zilverstranden f M.- p.p. BE8PURK VROEGTIJDIG UW PLAATSEN. VRAAG ON» GRATIS ZOMERPROGRAMMA MM REISBUREAU en*rOURWAGENB8DRUF p.p. reteu f 10.- p.p. reteu p.p. reteu z M.- reteu: geheel GRATIS I Pracht DAMES- VOORJAARSMANTEL of GEHEEL GRATIS DRALÓN of TERITAUWOL mantelpakje af -*■ Verhuur gedistingeerde gelegenheidskleding in koL berts en pantalon» Ook .In 'aqueta. Geheel kompl. met veet-hoed-das. De Magneet, Lasso Vacate. MAX. Gosa. INirk 1®»* fnél. entree Leeuwenpark KUNSTGEBITTEN REPARATIES SoeHer, beter os goedkoper 1 Ook gouden tanden in kunatgeblt 4 A Bageiaad (LondeaO. Vertrek op IS, 22 en M juli; 12 en M augustus en september 1M.- p.p. 5 A Zwitserland (Beraer-Oberland). Vertrek op IS en M juU en 18 augustus 1M,- p p S A Engeland (Londen). Vertrek op 22 en 18 juli; 12 en 20 augustus en 8 september 20»,- p.p. A Zarttoerland-IteUA Vertrek op 10 en 2» juli, 12 augustus en 9 september f 2>7,- P P- ie A OeetenrUk-lteUK Vertrek Op 12 augustus en 9 september f MA- P-P- 10 A Zwttserland-ItelU. Vertrek op IS eh 29 juH, 12 auguetus en 9 september 212.- p.p. Voor de reizen op 15 juli zijn er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. In bovenvermelde prijzen rijn alle excursies inbegrepen, zowel' de lunch OP de eente dag tot en met het afscheidsdiner op de laatste dag, logies in uitstekende hotels. 1 Kilo vet spek 1,4* 1. Kilo mager buikspok 2,— 500 gram gehakt 1.88 250 gram fijne vleeswaren -. 0,78 Verder ham, rookvlees enz. 3.75 8.80 8.80 2,50 PAKJE in de nieuwste voorjaarskleuren - pracht staOm. «Mie DRALON, ZUIVER SCHEERWOL enz Van M,—98,—. M9,— enz .ontvangt u GEHEEL GRATIS I Pracht TERLENKA DAJ^ES- of HSRENREGENJAS in de nieuwste worjaarakleuren en -modellen Mtoade kwaliteiten f IfOTI. XOTVER WW*M WOL, TUVIRA .DIOLEN enz vin 129,-Ugre- MA— - MA— eoa. ontvangt u: Opel Kadett Coupé 35Q00 km. zilvergrijs Opel Kadett 2-deure 33000 km wit Opel Kadett 2-deurs 80000 km donkerblauw Opel Kadett 2-deuro 34000 km lichtgroon Opel Rekord Caravan 6-doOrs, zlhrergrije Opel Rekord Caravan 3-dews, lichtblauw Opel Rekord Caravan 3-deurs Wit Opel Rekord Caravan 3-deurs, donkerblauw Opel Kadett Caravan 9daurs, ztoaagrifr-. vl Jftü Ka^ettjfara^p 34|W. oM C- SètefiS. Opel Kadett Caravan 3-deurs. Wh Ford Taünus 12M Coupé 1600, wit Ford Taunua 17M, groen Ford Anglia Estaiecar, wit Morris Minor groen Renault Dauphine Gordini wit «i Renault Dauphine schuifdak wit Volkswagen bestel 30000 km WK- H. SCHUSTER, ■-L Nwtegeteeet A Q— 1301 2229 2112 2010 2M6 1990 1428 1385 1090 1211 1718 2410 1430 2104 1104 1270 2008 1730 2021 2008 237S 1910 1000 8847 F^rUaen afhelen, Hoefdetraat S Kniinlngen -te Te koop leuke vakantlo- wagen Ford Taunua 17 M eind '58 combiaatiewagan l.g. st 275 Kapetoeweg Site Kloetinge. 1S65 1985 1964 1964 i 1963 1963 1961 1958 1967 1967 1986 1063 1967 1966 1984 1964 .*1966! 1965 1*80 1964 e 1952 e e r. 1965 1963 1966 1 kilo magere runderlappen 1 kilo magere runderlappen A 1 kilo magere varkenslappen 1 kilo mager spek Diaedas oazo wefcekoade gehaktdag. 500 gram 2e 500 gram TaL 80*1, hete 7272 ea 7822, Ooeé.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2